piatok 7. februára 2020

Bankrot: V januári najviac v Prešovskom kraji

V januári 2020 zbankrotovalo 1.160 obyvateľov Slovenska. Podľa analýzy CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK) to v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka s 1.141 osobnými bankrotmi predstavuje nárast iba o necelé dve percentá. A v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, kedy v decembri 2019 zbankrotovalo 2.703 dlžníkov, ich v januári 2020 bolo takmer o 60 % menej.

„Predpokladáme, že počet osobných bankrotov v roku 2020 neprekoná historické hodnoty z minulého roka, keď zbankrotovalo až 16.167 obyvateľov Slovenska, ale naďalej bude vysoký. Prvý mesiac tohto roka náš predpoklad potvrdzuje. Kým v minulom roku v jednom mesiaci priemerne zbankrotovalo 1347 dlžníkov, v januári 2020 ich zbankrotovalo takmer o 14 % menej", povedala Jana Marková, hlavná analytička. V prvom mesiaci tohto roka bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Prešovskom kraji – 271, najmenej v Bratislavskom kraji - 50. Z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených v januári 2020 ich pripadalo na mužov 652 (56,21 %) a na ženy 508 (43,79 %). Najväčšou skupinou dlžníkov s osobnými bankrotmi boli muži a ženy vo veku od 40 do 49 rokov s podielom 29,66 %, za nimi nasledovali tridsiatnici s podielom 25,78 %.

Z dlhodobých štatistík spoločnosti vyplýva, že od roku 2006, kedy na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca januára 2020 zbankrotovalo už takmer 40.000 obyvateľov Slovenskej republiky. Zároveň v januári 2020 súdy zrušili 898 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich 814 bolo zrušených pre nedostatok majetku dlžníka a 84 po splnení konečného rozvrhu výťažku.

Trend: Digitálne inovácie v automobilovom biznise

Produktové a digitálne inovácie pomáhajú predajcom automobilov zvyšovať tržby. Napríklad autobazáre môžu na základe analýzy dát presúvať vozidlá medzi pobočkami tak, aby boli k dispozícii na mieste s najvyšším dopytom. Inteligentné aplikácie tiež pomáhajú určiť najvýhodnejšiu výkupnú cenu ojazdených automobilov. 

Automobilový svet prechádza v posledných rokoch búrlivým rozvojom. Automobilky masívne investujú do vývoja elektromobilov, pohrávajú sa s myšlienkou autonómneho riadenia a s väčším či menším úspechom sa rozvíjajú rôzne projekty zdieľanej mobility. „V dnešnom digitálnom svete uspejú len firmy, ktoré vedia pracovať s dostupnými dátami a pružne reagujú na významné trhové signály. Na trendy transformujúce svet automobilov musia odpovedať nielen výrobcovia vozidiel, ale tiež všetci ostatní hráči na trhu, od dílerov automobilov, cez firmy budujúce infraštruktúru, až po predajcov ojazdených áut“, uviedol Stanislav Gálik. České dátové aplikácie sa dnes využívajú nielen v rámci skupiny AURES Holdings, ale tiež u významných díleroch áut a sietí autobazárov v zahraničí, vo Veľkej Británii, v Kazachstane a Juhoafrickej republike. S ich pomocou môžu napríklad dynamicky oceňovať svoje vozidlá, alebo riadiť skladové zásoby s využitím umelej inteligencie. 

V minulom roku sa AuresLab zameral na vývoj digitálnych nástrojov, ktoré zrýchľujú celý predajný aj výkupný proces a vedú k ešte väčšej transparentnosti a individualizácii. „Chceme, aby zákazníci mali detailný prehľad o tom, čo sa v rámci predajného či výkupného procesu deje. Pozitívnym prínosom digitalizácie je tiež väčšia ohľaduplnosť k prírode. Našim cieľom je bezpapierová administratíva v 90 percentách procesov“ doplnil Stanislav Gálik. Významnou novinkou minulého roka bola aplikácia, ktorá v reálnom čase porovnáva ceny vozidiel na medzinárodných trhoch. Vďaka porovnaniu predajných cien v jednotlivých európskych krajinách získali zákazníci autocentier AAA AUTO výkupnú cenu na celoeurópskom trhu. Ostatné autobazáre zatiaľ oceňujú vozidlá len pre svoju krajinu.

EU: Slováci elektronickým službám verejnej správy nedôverujú

Takmer pätina (19 %) Slovákov pre obavy o bezpečnosť obmedzuje, alebo úplne odmieta komunikovať s verejnou správou a využívať jej služby cez internet. Podľa údajov, ktoré zverejnil európsky štatistický úrad Eurostat, voči elektronických službám štátu a komunikácii s verejnou správou majú Slováci najväčšiu nedôveru v celej Európskej únii (EÚ), kde toto číslo dosahuje v priemere iba 8 %. 

Výrazne častejšie, ako je v EÚ bežné, obmedzujeme, alebo sa úplne vyhýbame aj zverejňovaniu osobných údajov na sociálnych sieťach. Týka sa to až 36 % obyvateľov Slovenska, zatiaľ čo priemer EÚ je 25 %. Na druhej strane, v porovnaní s obyvateľmi iných krajín únie sa o niečo menej obávame nakupovať cez internet, alebo využívať verejné bezdrôtové wi-fi siete. Dôvod, prečo Slováci považujú využívanie služieb eGovernmentu spomedzi sledovaných aktivít za jednu z najrizikovejších, hoci inde v EÚ vzbudzuje naopak najmenšie obavy, je podľa konzultanta Flowmon Networks Romana Čupku všeobecne zlá povesť elektronických služieb verejnej správy na Slovensku: „V pamäti ľudí rezonuje aj medializácia informácií o možnosti heknutia elektronických občianskych preukazov.“ 

Problém s bezpečnosťou pri používaní internetu mala v predošlých 12 mesiacoch v štatistickom zisťovaní Eurostatu vyše tretina obyvateľov EÚ a minimálne jeden problém súvisiaci s bezpečnostnými incidentmi priznala zhruba každá desiata (12 %) zo 160 tisíc oslovených firiem. Na Slovensku potvrdilo problémy v súvislosti s IT bezpečnosťou až 15 % podnikov, čiže zhruba o desatinu viac ako je priemer EÚ. Eurostat uvádza, že až 90 % firiem na Slovensku a 93 % v EÚ s viac ako desiatimi zamestnancami má zavedené aspoň jedno bezpečnostné opatrenie. Podľa R. Čupku však ide zvyčajne o bežný antivírus či firewall, a tie nie sú voči aktuálnym hrozbám dostatočné. Dokazujú to aj čísla Eurostatu, podľa ktorých narušenia IT bezpečnosti spôsobovali vlani v európskych firmách najčastejšie problémy s dostupnosťou služieb. Môže ísť nielen o webové služby poskytované zákazníkom, ale aj o služby využívané zamestnancami pri každodennej práci. „Výpadky služieb spôsobujú zvyčajne takzvané DDoS útoky, alebo napadnutia ransomvérom, prípadne nesprávne konfigurácie v infraštruktúre a aplikáciách, ktorým sa firmy nevedia efektívne vyhnúť bez pokročilých nástrojov schopných vidieť do dátovej prevádzky a odhaľovať obdobné udalosti“, vysvetľuje R. Čupka. Problémy s výpadkami nahlásilo pre Eurostat za predošlých 12 mesiacov 9 % firiem v EÚ.

štvrtok 6. februára 2020

Výzva: Podpora slovenských poľnohospodárov


Slovenskí poľnohospodári sa môžu zapojiť do ďalších dvoch nových výziev prostredníctvom štátnej pomoci. Prvou je poskytnutie podpory na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat a druhou podpora platby poistného v poľnohospodárskej výrobe.
 
Agrorezort sa vracia k niekdajšej podpore zvozu a likvidácie uhynutých častí zvierat. V rámci štátnej pomoci Pôdohospodárska platobná agentúra nepriamo podporí poľnohospodárov až do vo výšky 100 % ich nákladov na odstraňovanie mŕtvych hospodárskych zvieratá do 75 % nákladov na likvidáciu týchto mŕtvych hospodárskych zvierať. Žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci na odstraňovanie a likvidáciu uhynutých zvierat a na poistné v roku 2020 môžu predkladať oprávnení žiadatelia v termíne od 5. februára do 4. marca 2020. Vo výzve sú žiadatelia oslobodení od predkladania niektorých potvrdení, a to potvrdenie z Obchodného registra, Živnostenského registra, zo Sociálnej poisťovne, zo všetkých zdravotných poisťovní, z registra trestov a daňového úradu.


Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila s rovnakým termínom predkladania žiadostí od 5. februára do 4. marca 2020 aj výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2020 na opatrenie dotácia na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe. Ide o pomoc, ktorú štát poskytol poľnohospodárom aj vlani. Každoročné preplatenie časti ročného poistného je pre nich mimoriadne dôležité práve v čase, kedy sa následky klimatických zmien podieľajú aj na nižších úrodách poľnohospodárskych plodín.

EU: Podpora pre digitálne prevody

Európska investičná banka (EIB) a Azimo, európska služba pre prevod peňazí oznámili dohodu o rizikovom dlhu vo výške 20 miliónov EUR. Ide o podporu z Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI), finančného piliera investičného plánu pre Európu.

Pôžička pomôže spoločnosti Azimo urýchliť jej rozšírenie, vrátane rozvoja vlastnej automatizovanej platobnej platformy. V súčasnosti má sídlo v Krakove približne 130 zo 160 zamestnancov spoločnosti a financovanie EIB umožní spoločnosti rýchlejšie rozvíjať technický tím. Azimo bolo založené v roku 2012 a ponúka služby digitálneho cezhraničného prevodu peňazí. Doteraz vybudovalo sieť 20.000 miestnych bánk vo vyše 200 krajinách a teritóriách. V roku 2019 spoločnosť previedla viac ako 1 miliardu USD do celého sveta a jej služby využilo viac ako dva milióny zákazníkov. 

V poslednom desaťročí došlo na globálnom trhu prevodu peňazí k bezprecedentným zmenám. Zatiaľčo väčšina podnikania sa stále deje prostredníctvom tradičných poskytovateľov a retailových bánk, digitálni hráči - ktorí používajú nové technológie na zvýšenie rýchlosti a zníženie nákladov - narušujú priemysel a získavajú podiel na trhu. Tieto zníženia nákladov presadzuje OSN v rámci cieľov trvalo udržateľného rozvoja (cieľ 10.c): majú významný vplyv v rozvíjajúcich sa ekonomikách, kde prichádzajúce prevody od zahraničných pracovníkov často predstavujú vysoký podiel na celkovom HDP.

Podľa Svetovej banky dosiahol v roku 2018 objem globálnych remitencií 642 miliárd USD a predpokladá sa, že do roku 2021 dosiahne vyše 700 miliárd USD. 

On-line: Absolventi v praxi

Na portáli o uplatniteľnosti absolventov škôl uplatnenie.sk sú dostupné prvé informácie o absolventoch, ktorí ukončili školu v roku 2018. Po zadaní konkrétnej školy a študijného odboru sa zobrazí kariérne uplatnenie absolventov strednej a vysokej školy na Slovensku podľa vyštudovaného odboru. 

Ide o súborné údaje z informačného systému ceny práce, informačného systému rezortu školstva, informačného systému služieb zamestnanosti a informačného systému Sociálnej poisťovne. Ambíciou rezortu práce je dodať do systému aj informácie od zdravotných poisťovní. Ďalšie údaje na portáli pribudnú v septembri tohto roka a opakovane v septembri v ďalších rokoch. Tento rok na jeseň sa tak zhodnotí pracovné uplatnenie absolventom z roku 2018 po dvoch rokoch. 

Problémom podľa rezortu práce zostava, že vysoké školy nepripravujú absolventov na uplatnenie na pracovnom trhu v odbore, ktorý študujú. Príkladom a jedným z výstupov nového systém je to, že najviac absolventov vysokých škôl z roku 2018 sa zamestná na pozícii predavača. Rovnaké uplatnenie bolo aj pri stredoškolákoch, avšak pozícia predavača sa dnes charakterizuje ako pozícia, pri ktorej sa vyžaduje stredoškolské vzdelanie.

streda 5. februára 2020

Novinka: Trojpilierová dôchodková kalkulačka

Na slovenskom internete pribudla trojpilierová dôchodková kalkulačka. Ponúka komplexný pohľad na budúci dôchodok Slovákov kombinujúc príjmy zo všetkých troch dôchodkových pilierov.

Dobrým príkladom fungujúceho systému odhadu výšky budúceho dôchodku je Švédsko, na Slovensku však doteraz chýbal používateľsky jednoduchý nástroj. Prieskum agentúry FOCUS realizovaný v júni 2019 potvrdzuje, že až dve tretiny respondentov uviedli, že očakávajú dôchodok vo výške 900 eur. Zároveň väčšina z nich ako jedno z najväčších želaní uviedla práve lepší dôchodok. Zabezpečiť si na dôchodok dostatočný príjem pre zachovanie životného štandardu je pritom pre väčšinu ľudí reálne dosiahnuteľný cieľ. Vyžaduje si to však záujem a ochotu prijať zodpovednosť za vlastnú budúcnosť. „Každý občan si zaslúži mať informáciu o tom aký príjem po odpracovaní 40 rokov môže na dôchodku očakávať. V prípade, že s takýmto výhľadom nie je spokojný, môže sa prostredníctvom individuálneho sporenia lepšie pripraviť na v priemere 20 rokov trvajúci dôchodkový vek. Potrebuje však dostať všetky dostupné relevantné informácie, pretože nasporiť si dostatočnú sumu na dôchodok si vyžaduje čas a budúcnosť sa odložiť nedá“, hodnotí Marcel Haniš. 

Dochodkovakalkulacka.sk je výsledkom spolupráce DDS Tatra banky a výskumného tímu Univerzity Mateja Bela. Jej kľúčovým benefitom je prehľadnosť a jednoduchosť odhadu celkového dôchodku zo všetkých troch dôchodkových pilierov. A to aj napriek tomu, že sa opiera o komplikované výpočty založené na komplexnom modeli zohľadňujúcom vzdelanie, príjem, vek, ale aj demografický vývoj, odhadovaný vývoj inflácie, trhu práce, atď.„Kalkulačka DDS Tatra banky využíva len malú časť výstupov mikrosimulačného modelu. Samotný model má štyri veľké moduly – demografický, statusový, makroekonomický a modul politík, čo umožňuje sledovať vývoj celého dôchodkového systému Slovenska. Navyše čoskoro pribudne aj oblasť daní a odvodov, čím sa model stane komplexným nástrojom aj na testovanie politík“, dopĺňa doc. Judr. Ing. Ján Šebo, Phd. z Univerzity Matej Bela.

OverSi: Najčastejšie výpisy z obchodného a živnostenského registra

Štátny portál OverSi za rok a pol svojej prevádzky prepojil viac ako 27.568 používateľov. Úrady si prostredníctvom tohto systému stiahli 675.055 výpisov. Ďalšie státisíce potvrdení si úrady stiahli priamou integráciou systémov medzi sebou.

Najväčší záujem je stále o výpis z obchodného a živnostenského registra. Prostredníctvom OverSi a DCOM si za rok a pol takto úrady stiahli viac ako 431 tisíc výpisov s úsporou 6,2 milióna EUR v prospech občanov a podnikateľov. Pre výpis z listu vlastníctva či katastrálnej mapy nemuselo ísť osobne na kataster 204.771 občanov. Treťou najvyužívanejšou službou je výpis z registra trestov. Na pracovisko prokuratúry alebo IOM (Integrované obslužné miesto dostupné na Slovenskej pošte) tak nemuselo chodiť 15.397 žiadateľov. 

V súčasnosti už občania a podnikatelia nepredkladajú úradom výpis z obchodného a živnostenského registra, výpis z listu vlastníctva, výpis z registra trestov. Rodičom školákov prinieslo výrazné uľahčenie zrušenie predkladania papierového potvrdenia o návšteve školy. Úrady si status žiaka/ študenta overia priamo v OverSi. Súkromné subjekty tak môžu urobiť prostredníctvom stránky potvrdenieonavsteveskoly.sk a poskytnúť tak žiakom zľavu na cestovnom či študentský účet v banke. Stránku spustil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci s rezortom školstva pred tromi mesiacmi a je napojená priamo na RIS (rezortný informačný systém). Prvýkrát v minulom roku nepredkladali papierový výpis štatutári nadácií, občianskych združení, neinvestičných fondov či neziskových organizácií týchto organizácii za účelom registrácie na 2%.

Medzi najnovšie služby portálu OverSi patria potvrdenia o nedoplatkoch na zdravotnom poistení, sociálnom poistení a potvrdenie o nedoplatkoch voči daňovému a colnému úradu. K dispozícii sú od 1. decembra 2019 a za dva mesiace sa vydalo viac ako 3.000. To znamená, že viac ako 3000 ľudí nemuselo priniesť papierové potvrdenie, ale úradníci si ich vedeli získať sami elektronicky. Pre nový parlament je pripravený materiál vo forme druhej novely zákona proti byrokracii, ktorá zruší dokladovanie ďalších ôsmich potvrdení. Prínos bude predstavovať najmä pre podnikateľov. Pri verejných obstarávaniach už nebudú musieť predkladať bežné potvrdenia, ktoré štandardne predkladali.

Výzva: Podpora pre projekty mimovládnych organizácií

Prostredníctvom zverejnenej výzvy Ministerstvo obrany SR aj tento rok podporí zaujímavé projekty mimovládnych organizácií. Prerozdelí im takmer 100.000 eur, a to vo výške od 500 a maximálne do 50.000 eur na jeden projekt. O dotáciu môžu mimovládne organizácie požiadať do 31. marca 2020. 

O poskytnutie dotácie sa môžu uchádzať občianske združenia, nadácie alebo záujmové združenia právnických osôb, neinvestičné fondy a neziskové organizácie, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby so sídlom na území Slovenskej republiky. Každý žiadateľ môže v rámci výzvy predložiť iba jednu žiadosť. Rezort obrany chce týmto spôsobom podporiť projekty zamerané na vzdelávacie aktivity, branno-športové, kultúrne, spoločenské a športové podujatia, ktoré podporujú výchovu občanov Slovenskej republiky k vlastenectvu, informovanie verejnosti o NATO a EÚ, prípravu občanov na obranu SR a prezentáciu Ozbrojených síl SR. Rovnako môže byť zámerom projektov aj podpora kultúrnych, duchovných a sociálnych potrieb profesionálnych vojakov, vojakov v zálohe a vojnových veteránov, či podpora vrcholového a výkonnostného športu a starostlivosť o športové talenty. 

O dotáciu sa môžu uchádzať tiež mimovládne organizácie s projektami, ktoré budú nápomocné pri procese personálneho doplňovania Ozbrojených síl SR, ochrane a rozvoji historického a kultúrneho dedičstva so zameraním na vojenské dejiny. Dotáciu je možné poskytnúť aj na úhradu nákladov, ktoré súvisia s účasťou na aktivitách organizovaných medzinárodnými organizáciami odborne zameranými na ozbrojené sily vrátane členského príspevku. Podrobné informácie sú zverejnené na https://mosr.sk/20263-sk/ziadosti-o-dotacie/ v časti Žiadosti o dotácie podľa a) až d).

utorok 4. februára 2020

EU: Kybernetická bezpečnosť 5G sietí

Európska komisia (EK) posudzovala spoločný súbor zmierňujúcich opatrení dohodnutých členskými štátmi Európskej únie (EÚ) na riešenie bezpečnostných rizík súvisiacich s rozšírením 5G, piatej generácie mobilných sietí na základe požiadavky Európskej rady na zosúladený prístup k bezpečnosti 5G a nasledujúce odporúčanie EK z marca 2019. 

Členské štáty identifikovali riziká a slabé miesta na vnútroštátnej úrovni a uverejnili spoločné hodnotenie rizík EÚ. Prostredníctvom súboru nástrojov sa zaväzujú napredovať spoločným spôsobom na základe objektívneho posúdenia identifikovaných rizík a primeraných zmierňujúcich opatrení. Svojim oznámením Európska komisia prijala príslušné opatrenia v rámci svojich právomocí a žiada, aby sa do 30. apríla 2020 prijali kľúčové opatrenia. Zatiaľčo účastníci trhu sú do veľkej miery zodpovední za bezpečné zavádzanie 5G a členské štáty sú zodpovedné za národnú bezpečnosť, bezpečnosť sietí 5G je záležitosťou strategického významu pre celý jednotný trh a technologickú suverenitu EÚ. Dôsledne koordinovaná implementácia súboru nástrojov je nevyhnutná na zabezpečenie toho, aby podniky a občania EÚ mohli bezpečne využívať všetky výhody novej technológie. 

5G bude hrať kľúčovú úlohu v budúcom rozvoji európskeho digitálneho hospodárstva a spoločnosti. Bude hlavným činiteľom umožňujúcim digitálne služby v kľúčových oblastiach života občanov a dôležitým základom pre digitálne a ekologické transformácie. S celosvetovými príjmami 5G odhadovanými na 225 miliárd EUR v roku 2025 je 5G pre Európu kľúčovým prínosom pre konkurencieschopnosť na svetovom trhu a jej kybernetická bezpečnosť je kľúčová pre zabezpečenie strategickej autonómie EU. Ide o miliardy prepojených objektov a systémov, a to aj v kritických odvetviach, akými sú energetika, doprava, bankovníctvo a zdravotníctvo, ako aj o priemyselné kontrolné systémy, ktoré prenášajú citlivé informácie a podporujú bezpečnostné systémy. Zároveň vďaka menej centralizovanej architektúre, inteligentnému počítačovému výkonu na hrane, potrebe ďalších antén a zvýšenej závislosti od softvéru, siete 5G ponúkajú viac potenciálnych vstupných bodov pre útočníkov. Hrozby kybernetickej bezpečnosti sú pritom na vzostupe a sú stále sofistikovanejšie. Veľa kritických služieb tak bude závisieť od 5G, preto má zabezpečenie bezpečnosti sietí pre celú EÚ najvyšší strategický význam.

Aj nový prieskum Eurobarometra ukázal, že povedomie o počítačovej trestnej činnosti sa zvyšuje, pričom 52 % respondentov uvádza, že tieto sú pomerne dobre alebo veľmi dobre informovaní o počítačovej trestnej činnosti, a to z 46% v roku 2017.

Aktuálne: Zásielky do Číny, Macao a Hong Kongu pozastavené

V dôsledku obmedzení v medzinárodnej leteckej preprave, ktorá je jedným z nosných spôsobov prepravy medzinárodnej pošty, aj Slovenská pošta od utorka 4. februára 2020 dočasne pozastavuje prijímanie medzinárodných listových zásielok, balíkov a zásielok EMS s doručením do Číny, Macao a Hong Kongu.

Toto opatrenie uplatňuje Slovenská pošta rovnako ako ostatné štáty sveta v súvislosti so zrušením alebo zmenou letov medzinárodných leteckých prepravcov z alebo do Číny, ktorých snahou je tak zamedziť šíreniu koronavírusu.

Doručovanie zásielok, ktoré prídu na Slovensko pokračuje bez zmeny. Zákazníci však môžu v dôsledku bezpečnostných opatrení, medzi ktoré patrí aj obmedzenie či rušenie letov medzinárodnej leteckej prepravy, očakávať minimálne omeškanie zásielok z Číny.

On-line: Ochrana súkromia

Prieskumu, ktorý sa zaoberal témou bezpečnosti digitálnej komunikácie, sa zúčastnilo vyše 170.000 respondenov z deviatich krajín strednej a východnej Európy. Nechýbali medzi nimi ani Slováci.

Komunikačná platforma Rakuten Viber usporiadala pri príležitosti medzinárodného Dňa ochrany osobných údajov prieskum v deviatich krajinách medzi viac ako 4 miliónmi svojich používateľov. Hlavnou témou prieskumu bola dôležitosť ochrany osobných údajov v digitálnej komunikácii. Anketa bola realizovaná v oficiálnych komunitách Rakuten Viber na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Chorvátsku, Srbsku, Slovinsku a Grécku. Jej cieľom bolo zistiť, čo je pre používateľov v digitálnom prostredí dôležité. Anketa zabezpečila rýchlu reakciu používateľov a názor vyše 170.000 respondentov, pričom na Slovensku sa prieskumu zúčastnilo viac ako 6.000 používateľov platformy Rakuten Viber.

Na otázku, aká dôležitá je ochrana osobných údajov, odpovedalo 68 % používateľov zo Slovenska, že sa im táto otázka zdá dôležitá, veľa však o tejto téme nevedia. V celom regióne je to dokonca až 82 % respondentov. Najviac sa o oblasť ochrany osobných údajov zaujímali respondenti z Poľska, Slovinska a Grécka. Pre českých a slovenských účastníkov ankety je to naopak menej dôležité. Používateľia ďalej odpovedali na otázku, či považujú súčasnú úroveň ochrany osobných údajov za dostatočnú. Tu sa len 25 % respondentov domnieva, že je potrebné nastaviť nové pravidlá. Až 60 % opýtaným súčasný stav vyhovuje. Pri používaní komunikačných aplikácií je pre slovenských používateľov najdôležitejšie, aby v aplikácii nedochádzalo k narušovaniu súkromia. Rovnako tak odpovedali účastníci prieskumu v Bulharsku a Grécku. Posledná otázka sa týkala priamo komunikačnej platformy Rakuten Viber a podľa výsledkov sa viac ako 90 % respondentov v celom regióne domnieva, že používanie aplikácie je bezpečné.

pondelok 3. februára 2020

Radíme: Ako začať sporiť

Podľa prieskumu nesporí 40 % ľudí. Viac šetriť pritom nemusí znamenať začať si všetko automaticky odriekať, alebo stanovovať si nesplniteľné ciele. Preto sa spolu s 365.bank pozrime na to, v akých oblastiach je možné ušetriť hoci aj malou zmenou svojho správania.

1. Revízia výdavkov a stanovenie rozpočtu: Dôležité je spraviť si na začiatku prehľad o svojich financiách a výdavkoch. Nezabúdajme pritom nielen na pravidelné výdavky, akými sú potraviny, poplatky za domácnosť či splátka hypotéky, ale aj na tie nepravidelné. Môže to byť napríklad poistka za auto, poistka či daň za byt, diaľničná známka, životná poistka a pod. Revíziu si môžeme spraviť za uplynulé obdobie a výdavky za aktuálne si môžeme začať značiť napríklad do mobilnej aplikácie. Takto budeme vedieť, koľko peňazí a na čo každý mesiac míňame, ako základ pre plánovanie prípadných zmien.

2. Vyhnite sa unáhleným nákupom, neplytvajte a plánujte: Každú kúpu by sme si mali premyslieť a naplánovať. Napríklad za potraviny minie ročne podľa dát Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) jeden Slovák 900 eur, čo je pri 3-člennej rodine 2.700 eur za rok. Podľa prieskumu OSN pritom ľudia vyhodia až 30 % potravín. Predtým, ako sa vyberieme na nákup potravín, si teda spravme zoznam toho, čo potrebujeme dokúpiť a postupujme podľa neho. Pomôcť môžu aj aplikácie, v ktorých vieme nákupný zoznam v čase priebežne editovať a navyše aj zdieľať so svojimi deťmi či s partnerom. Rovnako plánujme aj nákupy iného druhu, napríklad oblečenia, elektroniky a pod. Prehodnoťme ich opodstatnenosť, pričom niektoré nákupy nás môžu vyjsť lacnejšie, keď ich urobíme on-line.

3. Sporte popri platení: Vďaka automatickému sporeniu, ktoré zaokrúhli každú platbu smerom nahor, si popri nákupoch môžeme aj niečo ušetriť. Závisí len od nás, ako intenzívne chceme sporiť. Ak si budeme zaokrúhľovať platby napríklad na jedno celé euro, pri útrate vo výške 18,50 eura usporíme 0,50 eura.

4. Namiesto reštaurácie sa stravujte doma: V reštauráciách minul jeden Slovák podľa ŠÚ SR priemerne 196 eur ročne, čo pri 3-člennej rodine predstavuje 588 eur. Preto obmedzme stravovanie v reštauráciách alebo v obedových kantínach, stravujme sa doma a nosme si do práce vlastné obedy. Môže to byť nielen výhodnejšie, ale aj kvalitnejšie. Rovnaký princíp môžeme uplatniť aj v iných oblastiach. Namiesto kaviarní si spravme rannú kávu doma a rovnako doma môžeme začať napríklad aj cvičiť. Šikovné appky môžu byť výhodnou náhradou osobného trénera.

5. Využívajte cash back programy: Dnes môžeme ušetriť aj využívaním rôznych odmeňovacích programov, ktoré nám po nákupe vrátia finančný cash back, alebo nám dovolia nakupovať so zľavou. Ak máme možnosť ich využiť, premyslime si kúpu a zadovážme si tovar, ktorý potrebujeme, cez ne. Takto môžeme ušetriť až desiatky percent z pôvodnej sumy. Pri tých šikovnejších cash back programoch dokonca nepotrebujeme zbierať žiadne body ani poukazy, stačí nám klasická banková platobná karta, ktorou nákup zaplatíme.

6. Sporte s cieľom: Začnime sporiť pokojne od malých súm, ale hlavne pravidelne a s konkrétnym účelom. Cestovanie, nový nábytok, ale aj sporenie na horšie časy… To všetko by sme nemali mať na jednom účte, ale ako samostatné sporenia, resp. sporiace podúčty. Vďaka tomu získame lepší prehľad a budeme mať nižšiu motiváciu vyberať si nasporené peniaze pred dosiahnutím cieľa.

7. Neplaťte zbytočné poplatky: Streamovacie služby, prémiové kontá, účty v bankách… Zrevidujte svoje „subscriptions“ a ak ich nevyužívate, radšej ich zrušte. Spravte si prehľad v balíkoch služieb k bankovému účtu, prehodnoťte ich využitie a podľa toho si prípadne zvoľte výhodnejší bankový produkt. Podľa dát Finančnej hitparády môže človek vhodnou zmenou účtu (napríklad prechodom na účet bez poplatku) ušetriť aj viac ako 70 eur ročne. Ak potrebujete hotovosť, uprednostnite radšej bezplatný výber z bankomatu svojej banky, aj keby ste sa mali k nemu prejsť.

8. Cestujte výhodnejšie: Porovnávajte ceny ubytovania a leteniek v rôznych porovnávačoch. Niektorí predajcovia vám dokonca môžu zasielať aj push notifikácie o akciových cenách vami preferovaného ubytovania alebo leteniek. V prípade leteniek si určite všimnite veľkosť batožiny, aby ste si ju prípadným dokupovaním zbytočne nepredražili. Dovolenku si môžete zlacniť napríklad aj vycestovaním mimo sezóny. Pri cestovaní platí, že v určitých prípadoch vás môže vyjsť ubytovanie cez „sharing“ platformy (napr. Airbnb) výhodnejšie než hotel. Ak ste dobrodružný typ, ktorý chce vidieť čo najviac za čo najmenej peňazí, vyskúšajte house sitting, resp. pet sitting, kde získate ubytovanie za starostlivosť o dom alebo o byt, prípadne o domáceho miláčika. Pre „alternatívnych“ cestovateľov, ktorým nerobí problém spoznať popri cestovaní aj nových ľudí, môže byť voľbou tzv. couch surfing.

Koronavírus: Už aj na webe


Technológie Kaspersky odhalili škodlivé súbory maskované ako dokumenty súvisiace s novoobjaveným koronavírusom. Detekované škodlivé súbory sa vydávali za správy o koronavíruse a boli skryté pod príponami súborov .pdf, .mp4 či .docx. 


Samotné názvy súborov naznačovali, že by mohli obsahovať video inštrukcie s pokynmi na ochranu pred vírusom, nové informácie o tejto hrozbe a dokonca aj postupy detekcie tohto vírusu, ale realita bolo úplne iná. V skutočnosti súbory obsahovali celý rad hrozieb od trójskych koní po červy, ktoré sú schopné ničiť, blokovať, upravovať alebo kopírovať údaje, ako aj zasahovať do prevádzky počítačov alebo počítačových sietí. „Koronavírus, o ktorom sa momentálne široko diskutuje a sú ho aj plné médiá, už stihli kyberzločincii využiť ako návnadu. Doteraz sme boli schopní rozpoznať 10 jedinečných súborov, a keďže takéto aktivity zaznamenávame v súvislosti s populárnymi mediálnymi témami často, očakávame, že ich počet bude len rásť. Vzhľadom na to, že sa ľudia aj naďalej obávajú o svoje zdravie, pravdepodobne budeme svedkami toho, že sa čoraz viac bude rozširovať malvér ukrytý vo falošných súboroch týkajúcich sa koronavírusu“, vysvetlil Miroslav Kořen.

Produkty spoločnosti detekovali škodlivé súbory týkajúce sa koronavírusu s nasledovnými názvami:
Worm.VBS.Dinihou.r
Worm.Python.Agent.c
UDS:DangerousObject.Multi.Generic
Trojan.WinLNK.Agent.gg
Trojan.WinLNK.Agent.ew
HEUR:Trojan.WinLNK.Agent.gen
HEUR:Trojan.PDF.Badur.b


Odporúčania, aby ste sa nestali obeťou škodlivých programov:

1. Pokúste sa vyhnúť podozrivým odkazom, ktoré sľubujú exkluzívny obsah. Dôveryhodné a legitímne informácie hľadajte na oficiálnych zdrojoch.
2. Pozrite sa na stiahnutú príponu súboru. Dokumenty a videosúbory by nemali byť vytvorené vo formátoch .exe alebo .lnk.
3. Na zabezpečenie komplexnej ochrany pred celým radom hrozieb použite spoľahlivé bezpečnostné riešenie.

BREXIT: A čo ďalej?

Národná banka Slovenska pripravila užitočné informácie o finančných zmenách v súvislosti s Brexitom. Slováci sú totiž 11. najpočetnejší národ žijúci v UK (cca 100 tisíc) a viacerí majú na Slovensku rodinu či známych.

Vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie (EÚ) nemá žiadny dopad na cezhraničné platby, vrátane SEPA platieb, keďže Veľká Británia naďalej zostáva súčasťou SEPA oblasti. To znamená, že aj po 31.1. 2020 bude možné naďalej zasielať SEPA platby zo Slovenska do Spojeného kráľovstva a prijímať SEPA platby z Británie na Slovensko, a to rovnakým spôsobom ako doteraz. Žiadne zmeny nenastanú ani pri platbách platobnými kartami, či už pri nákupoch na internete alebo pri platbách u obchodníkov, alebo pri výberoch z bankomatu v Británii.

Aktívne zmluvy s finančnými inštitúciami (napríklad, ak má Slovák poistenú nehnuteľnosť britskou poisťovňou) ostávajú v platnosti až do konca ich termínu - je to štandardný zmluvný vzťah klienta s poskytovateľom. Bez nových povolení sa ale zatiaľ po skončení prechodného obdobia nebudú môcť uzatvárať nové zmluvy. Systém nových povolení a ich fungovanie sa bude vyjednávať práve počas prechodného obdobia. Podiel britských poisťovní na slovenskom trhu je malý, len 1 % z objemu hrubého predpísaného poistného. NBS nemá k dispozícii štatistiku počtu zmlúv, resp. počtu klientov. Zo štatistických dát je však vidieť, že najväčšia časť hrubého predpísaného poistného, ktoré pochádza zo Spojeného kráľovstva, sa týka produktov, ktoré kryjú veľké riziká (poistenie majetku profesionálnych klientov).

V rámci systému ochrany vkladov Spojeného kráľovstva a vkladov v pobočkách tretích krajín (EÚ) bude dôležité, ako sa EÚ a Spojené kráľovstvo dohodnú počas prechodného obdobia. Ak sa nedohodnú, britské banky, ktoré majú pobočky v EÚ, sa budú musieť zapojiť do európskej schémy ochrany vkladov. SR je vo finančných službách dnes v pozícii tzv. hostiteľského štátu - finančné inštitúcie so sídlom v Spojenom kráľovstve pôsobia v SR prostredníctvom notifikácie bez potreby príslušného povolenia. Slovenské finančné inštitúcie možnosť pôsobenia vo Veľkej Británii takmer nevyužívajú, resp. objem je veľmi malý. Po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ budú môcť jeho finančné inštitúcie poskytovať finančné služby len na základe povolenia alebo súhlasu príslušného orgánu dohľadu, teda Národnej banky Slovenska v prípade SR, po skončení prechodného obdobia, ak sa obe strany nedohodnú nabližších podmienkach.

Prechodné obdobie trvá do konca tohto roka, s možnosťou raz ho predĺžiť, najviac však o ďalšie dva roky. Počas tohto prechodného obdobia bude EÚ so Spojeným kráľovstvom rokovať o budúcich vzťahoch, aj finančných. To, ako budú fungovať po jeho skončení, bude závisieť práve od výsledku rokovaní.