piatok 29. novembra 2019

EU: Klimatická pohotovosť

Európsky parlament vyhlásil v Európskej únii (EÚ) klimatickú a environmentálnu pohotovosť. Poslanci od Európskej komisie požadujú, aby boli všetky jej budúce legislatívne a rozpočtové návrhy zosúladené s cieľom obmedziť globálne otepľovanie pod úrovňou 1,5°C.

Parlament následne v samostatnom uznesení vyzval na predloženie stratégie, na základe ktorej by EÚ najneskôr do roku 2050 dosiahla klimatickú neutralitu. Uznesenie, ktoré vytyčuje požiadavky Európskeho parlamentu (EP) pred decembrovou konferenciou COP25 v Madride, vyzýva zvolenú predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyen, aby do Európskeho ekologického dohovoru zahrnula aj cieľ znížiť do roku 2030 emisie skleníkových v porovnaní s úrovňami z roku 1990 o 55%. Ani súčasné ciele a opatrenia zamerané na znižovanie emisií v medzinárodnej leteckej a námornej doprave podľa poslancov nestačia na dosiahnutie potrebných výsledkov. Parlament preto vyzval všetky krajiny, aby do svojich vnútroštátne stanovených príspevkov (NDC) zahrnuli aj emisie vyprodukované týmito sektormi. Poslanci tiež vyzvali Európsku komisiu na predloženie legislatívneho návrhu, ktorý by začlenil sektor námornej dopravy do systému únie na obchodovanie s emisiami (ETS).

Uznesenie zároveň vyzýva členské štáty, aby aspoň zdvojnásobili svoje príspevky do medzinárodného Zeleného klimatického fondu. Schválený text tiež požaduje plné zosúladenie rozpočtu EÚ s jej medzinárodnými záväzkami v oblasti udržateľného rozvoja a vyjadruje znepokojenie nad tým, že skutočné záväzky rozvinutých krajín ešte nedosiahli spoločný cieľ 100 miliárd USD ročne. Parlament zároveň vyzval členské štáty, aby do roku 2020 postupne ukončili všetky priame a nepriame dotácie fosílnych palív.

Klimatickú pohotovosť dosiaľ vyhlásilo viacero krajín a miestnych samospráv z rôznych kútov sveta.
Európska komisia už v novembri 2018 predložila návrh na dosiahnutie klimatickej neutrality v EÚ do roku 2050. Európska rada ho však kvôli odporu Česka, Maďarska a Poľska dosiaľ neschválila. Na 25. konferencii zmluvných strán (COP25) Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, ktorá sa uskutoční 2. - 13. decembra v Madride, sa zúčastnia aj poslanci Európskeho parlamentu. Parlamentná delegácia sa zapojí do rokovaní od 9. decembra.

Trend: Technológie vybavia do 10 rokov dve tretiny komunikácie so zákazníkmi

V nasledujúcej dekáde očakáva väčšina ľudí nástup virtuálnych asistentov, hologramov, systémov virtuálnej reality aj doručovanie tovaru dronmi. Slovenské firmy však v prijímaní technológií nedržia so spotrebiteľmi krok.

Digitálne technológie v ostatných rokoch výrazne ovplyvnili správanie a spôsoby nakupovania spotrebiteľov, ale doterajšie zmeny sa ani zďaleka nevyrovnajú tým, ktoré zákazníci aj manažéri firiem očakávajú v najbližšom desaťročí, predpovedá štúdia inštitútu Futurum Research. Spotrebitelia rátajú s tým, že objednaný tovar im budú doručovať drony alebo autonómne vozidlá (80 %) a pri výbere produktov využijú technológie rozšírenej a virtuálnej reality (78 %). Tie umožňujú napríklad vopred preveriť, ako bude v skutočnosti na zákazníkovi vyzerať oblečenie, o ktoré má záujem, alebo ako sa do jeho domácnosti hodí nový kus nábytku. Zhruba štyri pätiny spotrebiteľov predpokladajú, že pri internetových nákupoch a ovládaní inteligentnej domácnosti im bude pomáhať virtuálna asistentka ako je Alexa od Amazonu a že rozličné zariadenia dokážu ovládať cez technológie zakomponované do oblečenia. Nadpolovičná väčšina ľudí si tiež myslí, že do roku 2025 vďaka systémom pre zmiešanú realitu navštívia virtuálnym spôsobom vzdialené miesto a zažijú tak na diaľku dovolenku či koncert.

Interakcie firiem so zákazníkmi budú v nasledujúcej dekáde vo veľkej miere automatizované. Podľa prieskumu, ktorý Futurum Research pripravil v spolupráci so softvérovou a poradenskou spoločnosťou SAS manažéri očakávajú, že inteligentné technológie ako sú chatboty a virtuálni agenti call centier vybavia do roku 2030 pri poskytovaní zákazníckych služieb až dve tretiny komunikácie s klientmi. Dokážu pritom robiť aj okamžité rozhodnutia, napríklad vybrať a ponúknuť zákazníkovi produkt na mieru. Využívanie nových technológií zároveň rozšíri dnešné rozsiahle možnosti pre zber dát o spotrebiteľoch, umožní firmám byť so zákazníkmi častejšie v kontakte a lepšie ich spoznať. Vďaka tomu budú mať šancu zlepšiť predaj a priniesť zákazníkom úplne nové služby.

Iba málo firiem si však uvedomuje náročnosť úlohy, ktorá pred nimi stojí, upozorňuje country sales director SAS Slovakia Richard Kraus: „Ak chcú firmy z využívania nových technológií spotrebiteľmi získať hmatateľné výsledky, budú musieť zvládnuť spracovať v reálnom čase obrovské množstvá dát, ktoré vedia z nových technológií získať. Znamená to vedieť dáta nielen analyzovať, ale aj zautomatizovať rozhodnutia, ktoré na základe nich okamžite urobí inteligentný softvér." V porovnaní so spotrebiteľmi, ktoré si na nové technológie veľmi rýchlo zvykajú a prijímajú ich s otvorenou náručou, nasadzovanie systémov schopných zužitkovať nastupujúcu vlnu digitalizácie vo firmách zaostáva. Na Slovensku je tento rozdiel obzvlášť vypuklý. V index DESI, ktorým Európska komisia sleduje a porovnáva digitálnu konkurencieschopnosť členských štátov, sa Slovensko v 28-člennom rebríčku drží posledné tri roky na 21. mieste. „Slabé hodnotenie máme najmä v kritériách, ktoré sa týkajú nasadzovania a využívania digitálnych technológií vo firmách, kde sa nachádzame hlboko pod priemerom únie a naše postavenie sa navyše medziročne zhoršilo“, upozorňuje R. Kraus.

Aktuálne: Black Friday a Kyber Monday

Obľuba tzv. Čierneho piatku a kyber pondelka neustále rastie. Pre tretinu spotrebiteľov generácie Z (18-24 rokov) a generácie mileniálov (25-40 rokov) sa nakupovanie v tieto dni už stalo tradíciou. To sa prejavuje priamo na priemernej cene nákupu - v týchto dňoch zákazníci utráca v on-line obchodoch až o 360% viac než ktorýkoľvek iný deň v roku.

Tento rok čierny piatok pripadá na 29. novembra a kyber pondelok na 2. decembra. Nákupné šialenstvo však trvá dlhšie ako jeden deň, ako môžeme vidieť na príklade čierneho piatku - zvýšený záujem zákazníkov o výpredaje začína už vo štvrtok, vrcholí v piatok a až v nedeľu opadá a vracia sa na stredy úroveň. V Česku pri zľavových akciách v tieto dni obchody znižujú ceny v priemere o 63%. Niet divu, že napriek prebiehajúcej predvianočnej nákupnej sezóny väčšina Čechov vyčkáva s nákupmi na tieto výpredaje - vlani ich plánovalo využiť 52% spotrebiteľov. A aj tento rok Česi plánujú intenzívny nákupy - v priemere každý chce zakúpiť štyri veci v celkovej cene 5.615 korún. Každý tretí Čech hľadá výhodné ponuky iba na internete, a viac ako polovica spotrebiteľov sa po nich obzerá tak on-line ako aj v kamenných predajniach. „Pre on-line predaj teda ide o veľmi významné obdobie, pretože obrat stúpa až päťnásobne. Pri výpredajoch Česi využívajú predovšetkým zľavy na odevy. Na druhom mieste sa nachádza elektronika a na treťom obuv. Ochotne tiež nakupujú kozmetiku a domáce spotrebiče. Podobné kategórie tovaru však patria v on-line obchodoch k najobľúbenejším aj v iné dni", hovorí Marcin Głogowski.

S rastúcou obľubou čierneho piatku a kyber pondelka stúpa aj nebezpečenstvo zo strany počítačových zločincov. Na prelome novembra a decembra vzrastá počet pokusov o podvod o 18% oproti zvyšku roka. Obozretnosť je dôležitá najmä pri výpredajoch - keď nakupujeme za pochodu a v zhone, aby nám neunikla najvýhodnejšia ponuka. Preto je tak dôležité používať platobnú metódu, ktorá nám v prípade akýchkoľvek ťažkostí zaručuje pomoc. Obzvlášť viditeľné to je pri nákupe z mobilného zariadenia. Podľa celosvetového prieskumu spoločností PayPal a Ipsos nakupujú online tri štvrtiny spotrebiteľov, ale viac ako polovica nakupujúcich sa obáva o bezpečnosť takýchto transakcií", zdôrazňuje Marcin Głogowski.

Podľa analýz môže 1,36 % všetkých transakcií uskutočnených počas čierneho piatka a 1 % transakcií počas kyber pondelka predstavovať pokus o podvod. Priemerná hodnota jednej transakcie spracúvanej v tomto období dosahuje 243 USD.

štvrtok 28. novembra 2019

EU: Kvalita ovzdušia

Viac ako dve tretiny Európanov si podľa nového prieskumu Eurobarometra myslia, že Európska únia (EÚ) by mala navrhnúť ďalšie opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia. Z vyše 27.000 opýtaných občanov vo všetkých členských štátoch EÚ sa viac ako polovica respondentov domnieva, že domácnosti, výrobcovia automobilov, výrobcovia energií, poľnohospodári a verejné orgány nevyvíjajú dostatočné úsilie pre dobrú kvalitu ovzdušia.

Z prieskumu takisto vyplýva potreba lepšej komunikácie o kvalite ovzdušia, najmä na vnútroštátnej úrovni. Väčšina respondentov nemá pocit, že je dobre informovaná o problémoch súvisiacich s kvalitou ovzdušia vo svojej krajine. V porovnaní s prieskumom z roku 2017 si respondenti myslia, že kvalita ovzdušia sa za posledných desať rokov zhoršila – aj keď údaje o kvalite ovzdušia v skutočnosti vykazujú významné zlepšenia počas daného obdobia.

Hlavné výsledky nového prieskumu Eurobarometra o postojoch Európanov ku kvalite ovzdušia
Väčšina respondentov si želá, aby EÚ navrhla ďalšie opatrenia: Viac ako dve tretiny respondentov (71 %) tvrdia, že EÚ by mala navrhnúť ďalšie opatrenia na riešenie problémov spojených s kvalitou ovzdušia v Európe, a 38 % by chcelo mať možnosť sa k takýmto opatreniam vyjadriť. Je to názor väčšiny respondentov vo všetkých členských štátoch.

Väčšina respondentov sa domnieva, že problémy súvisiace s kvalitou ovzdušia by sa mali riešiť v prvom rade na medzinárodnej úrovni: Viac ako sedem z desiatich respondentov uvádza, že otázka znečistenia ovzdušia by sa mala riešiť na medzinárodnej úrovni (72 %). Polovica respondentov uvádza, že by sa mala riešiť na európskej úrovni a rovnako polovica je toho názoru, že by sa mala riešiť na vnútroštátnej úrovni. Za najúčinnejší spôsob riešenia problémov s kvalitou ovzdušia považuje najväčší podiel respondentov (44 %) prísnejšie kontroly zamerané na znečisťovanie v rámci priemyselných činností a činností súvisiacich s výrobou energií. Je to najčastejšie uvádzané opatrenie v 25 členských štátoch.

Respondenti sú toho názoru, že rôzne subjekty vrátane domácností by mali na riešenie problémov súvisiacich s kvalitou ovzdušia robiť viac: Viac ako 50 % respondentov vo všetkých krajinách si myslí, že domácnosti, výrobcovia automobilov, výrobcovia energií, poľnohospodári a verejné orgány nevyvíjajú dostatočne úsilie pre dobrú kvalitu ovzdušia.

Európania však v súčasnosti prijímajú čoraz viac opatrení na zníženie škodlivých emisií než v roku 2017: Sedem z desiatich respondentov prijalo aspoň jedno opatrenie na zníženie škodlivých emisií v ovzduší. Ide o zvýšenie o osem percentuálnych bodov v porovnaní s odpoveďami z prieskumu z roku 2017. Hlavným opatrením, ktoré prijali respondenti, je nahradenie starších energeticky náročných zariadení novými zariadeniami s lepším energetickým hodnotením (41 %).

Úroveň informovanosti o problémoch súvisiacich s kvalitou ovzdušia je pomerne nízka: Väčšina respondentov (54 %) má pocit, že vo svojej krajine nie sú dobre informovaní o problémoch súvisiacich s kvalitou ovzdušia v EÚ.

Väčšina respondentov si myslí, že kvalita ovzdušia sa za posledných desať rokov zhoršila a toto negatívne vnímanie v porovnaní s rokom 2017 vzrástlo: Respondenti sa častejšie domnievajú, že kvalita ovzdušia sa za posledných desať rokov zhoršila (58 %), než že zostala rovnaká (28 %) alebo sa zlepšila (10 %). Podiel respondentov, ktorí sa domnievajú, že kvalita ovzdušia sa zhoršila, sa od roku 2017 zvýšil o 11 percentuálnych bodov.

Pretrváva nízke povedomie o normách EÚ v oblasti kvality ovzdušia: Približne iba tretina respondentov počula o normách EÚ týkajúcich sa kvality ovzdušia (31 %). Väčšina z opýtaných, ktorí o nich počuli, si myslí, že by sa mali sprísniť (63 %).

Väčšina respondentov považuje problémy súvisiace s kvalitou ovzdušia uvedené v prieskume za vážne: Viac ako 50 % respondentov si myslí, že respiračné ochorenia, srdcovo-cievne ochorenia, astma a alergie sú v ich krajinách veľmi vážnym problémom.

Trend: Zodpovedné podnikanie

Až 94 % Slovákov si myslí, že firmy by mali mať pri tvorbe zisku aj ciele v oblasti zodpovedného podnikania. Vyplýva to z októbrového prieskumu agentúry FOCUS pre združenie Business Leaders Forum, ktoré administruje Nadácia Pontis. Firmy by sa, podľa verejnosti, mali aktívne angažovať v ochrane životného prostredia a v zmierňovaní dopadu klimatických zmien. 

Business Leaders Forum v spolupráci s agentúrou FOCUS každé dva roky realizuje prieskum, ktorého cieľom je zistiť trendy vo vnímaní zodpovedného podnikania (skr. CSR, z angl. corporate social responsibility) širokou verejnosťou. Prieskum prebiehal dotazníkovou formou na reprezentatívnej vzorke 1.021 respondentov vo veku od 18 rokov. Väčšina opýtaných (94 %) zastáva názor, že „firmy by mali mať popri tvorbe zisku aj ciele v oblasti zodpovedného podnikania – teda chrániť životné prostredie, starať sa o zamestnancov, podporovať okolitú komunitu a transparentne a otvorene komunikovať o svojich aktivitách“. Toto presvedčenie „určite“ zdieľa viac ako polovica dospelých (59 %) a k názoru „skôr áno“ sa priklonila ďalšia viac ako tretina respondentov (35 %).

Firmy by sa podľa prieskumu mali zaoberať aj podporou riešenia celospoločenských problémov, akými sú klimatická zmena alebo korupcia. Verejnosť za najdôležitejšiu považuje podporu ochrany životného prostredia a zmierňovania dopadov klimatickej zmeny (53 %). Dôležitosť témy oproti roku 2017 vzrástla až o 12 %. Ďalej sú za dôležité považované témy ako podpora sociálne či zdravotne znevýhodnených skupín obyvateľov a snaha o ich začlenenie (42 %), podpora vzdelávania mladej generácie (42 %) či boj proti korupcii (37 %).

Verejnosť ako spoločensky zodpovedné najčastejšie rozoznáva firmy, ktoré svoje aktivity komunikujú priamo zákazníkom a každodenne s nimi prichádzajú do styku. Práve tieto firmy sú aj členmi združenia zodpovedných firiem Business Leaders Forum. Oslovení spontánne menovali predovšetkým najväčšie obchodné reťazce (Lidl – 13 %, Kaufland – 8%, Tesco – 8 %) a telekomunikačných operátorov (Orange – 10 %, Slovak Telekom – 9 %, O2 – 5 %). Pri nákupe tovarov a služieb v obchodoch (pričom cena výrobku alebo služby vyhovuje požiadavkám opýtaných) je pre opýtaných najdôležitejšia kvalita výrobku/služby a tiež životnosť. Až s výraznejším odstupom nastupujú kritériá ako ekologickosť produktov, transparentná a etická reklama či sociálny rozmer výrobku alebo služby. 

Radíme: Auto v zime

S nástupom zimy je potrebné pripraviť na chladnejšie počasie aj svoj automobil. Autá sú totiž v zime oveľa náchylnejšie na poškodenie a celkovo sú výrazne viac namáhané ako v lete. S príchodom chladných dní je vhodné zmeniť aj štýl jazdy. Najväčším strašiakom je zvládnutie jazdy na klzkej alebo zasneženej vozovke, ale číhajú tu aj iné riziká, ktoré môžu majiteľom áut výrazne skomplikovať deň.

„Dodržiavanie základných pravidiel pri starostlivosti o auto v zimnom období, ako aj obozretná jazda za zhoršených podmienok na cestách sa v konečnom dôsledku určite vyplatia. Chránite si tak auto pred fyzickým poškodením a predchádzate tak zbytočným vysokým výdavkom na prípadnú opravu vozidla. A samozrejme, ohľaduplná jazda je v záujme bezpečnosti a zdravia všetkých účastníkov cestnej premávky“, prízvukuje Petr Vaněček.

Užitočné rady:
1. Počítajte s tým, že automobil stojaci cez noc na ulici, môže byť ráno celý premrznutý a stuhnutý. Všetky komponenty sú potom pri jazde oveľa viac namáhané. Zmrznutý motor, prevodovka, ale aj časti podvozku sa zahrievajú pomalšie a sú tak citlivejšie na poškodenie.
2.Nenechávajte auto, aby sa zahrialo pri státí na voľnobeh, motoru to príliš neprospieva a hlavne motor nie je jediná súčasť vozidla, ktorá sa musí zahriať. Vhodnejšie je bez väčších odkladov pozvoľným tempom vyraziť na cestu a nevytáčať pritom motor do vyšších otáčok. Týmto spôsobom sa všetky komponenty – nielen motor, ale aj prevodovka, diferenciál či tlmiče, pomaly zahrejú súčasne a auto je tak po 10 až 20 minútach jazdy pripravené na plné nasadenie.
3. Parkovacie miesto je potrebné, v rámci možností, vyberať s rozumom, čo ešte viac než v lete platí v zime. Zaparkovať auto napríklad v zákrute znamená, že pri prvej námraze vám do auta môže niekto „ťuknúť“.
4. Nebezpečné je parkovanie pod stromami obťažkanými snehom. Riskantné môže byť zaparkovanie auta pod strechou. Vždy sa presvedčte, že nehrozí pád hromady snehu či ľadu, ktorá môže nielen poškodiť vaše auto, ale aj niekoho vážne zraniť.
5. Nechajte si čas na očistenie zasneženého a zamrznutého auta. Mnohí uponáhľaní vodiči zbytočne riskujú, keď si v záujme úspory času vyškriabu na predné sklo len takzvaný priezor. Kto z auta poriadne nevidí, ten je nebezpečný nielen sám pre seba, ale aj pre ostatných účastníkov premávky.
6. Metlička na ometanie auta a škrabka na okná by mali byť v chladnom období samozrejmou výbavou každého šoféra.
7. Prispôsobte svoj štýl jazdy aktuálnym podmienkam. Je potrebné predvídať, napríklad na klzkej vozovke musíte počítať s dlhšou brzdnou dráhou, a to nielen vašou, ale aj áut okolo vás.
8. Ideálne je, ak si na nejakej voľnej ploche pokojne vyskúšate, ako sa vaše auto na snehu či poľadovici správa, ako zatáča a brzdí (či skôr nezatáča a nebrzdí). Za zváženie stojí aj využitie kurzu školy šmyku, kde vás naučia, ako tieto situácie zvládať.
9. Plynulosť jazdy je základ. Volant a pedále ovládajte citlivo, vyhnite sa trhavým a prudkým pohybom, ktoré môžu auto na klzkom povrchu ľahko vyviesť z rovnováhy a následne vás aj s autom vyniesť z cesty do zvodidiel alebo do priekopy.

streda 27. novembra 2019

On-line: Život bez cukrovky


Diabetes sa považuje za epidémiu tretieho tisícročia. Na Slovensku je v súčasnosti evidovaných približne 360 tisíc pacientov s diabetickým ochorením. November, mesiac povedomia o cukrovke opäť upriamuje pozornosť verejnosti a zvyšuje povedomie o závažných komplikáciách, ktoré sa s týmto ochorením spájajú.

Moderné technológie prinášajú aj nové možnosti, ako zabezpečiť pravidelnú kontrolu hladiny cukru v krvi, vďaka ktorej sa dá vyhnúť hypoglykémii, hyperglykémii, ale zmeniť napríklad aj traumatický spôsob merania glukózy prostredníctvom neustáleho pichania do prsta. Kontinuálne merania glukózy (CGM) je neinvazívnym spôsobom merania cukru v krvi vďaka glukózovému senzoru. Drobná elektróda senzora zavedená pod kožou vysiela namerané hodnoty do prijímača, ktorý zobrazí hodnotu glykémie. CGM predpovedá hroziacu hypoglykémiu a diabetik jej tak môže efektívne predchádzať. Zariadenie poskytuje štatistiku meraní, ktoré zjednodušujú načasovanie ako aj vhodné dávkovanie inzulínu. K štatistikám môže mať prístup aj samotný lekár, ktorý získa kompletný prehľad o glykémii pacienta a na základe toho môže pacientovi nastaviť požadovanú liečbu, respektíve mu poskytnúť rady v otázke stravovacích návykov a cvičenia.

Starostlivosť, dostupnosť, spolupráca je názov preventívneho programu Slovenskej diabetologickej spoločnosti (SDS) na rok 2020, ktorého cieľom je poukázať na prevenciu pred cukrovkou, respektíve na dôležitosť liečby tohto ochorenia. Súčasťou kampane je aj príprava redizajnu stránky zivotbezcukrovky.sk pre širokú verejnosť, pacientov a rodinných príslušníkov s aktuálnymi informáciami a novinkami týkajúcimi sa ochorenia diabetes mellitus.

Radíme: Bezpečné nákupy

Prichádza predvianočné obdobie, kedy nakupujeme a míňame viac ako počas zvyšku roka. Stále častejšie pritom využívajú debetné či kreditné karty, pričom denne vykonáme aj niekoľko bezhotovostných platieb. Prinášame vám rady, na čo si dať pozor a akých chýb sa vyvarovať, aby ste sa nestali obeťou podvodníka.

Chráňte si PIN: Ľudia si zapisujú PIN k platobnej karte na rôzne miesta - niektorí si nalepia papierik s PIN priamo na kartu, alebo si ukložia štvormiestny kód do mobilu pod názvom PIN, čo prípadným zlodejom „hrá do karát“. „Ak sa nechcete stať obeťou podvodníkov a nemať zbytočne pokazené sviatky, vo vlastnom záujme dodržiavajte aspoň tieto jednoduché pravidlá: nikdy nehovorte svoj PIN cudziemu človeku, snažte sa si ho zapamätať a radšej si ho nikam neznačte a už vôbec nie na platobnú kartu“, radí ombudsman spoločnosti Home Credit Miroslav Zborovský.

Kartu pri platení majte stále pod dohľadom: Keď platíte kartou v ktoromkoľvek kamennom obchode alebo reštaurácii prostredníctvom bežne rozšíreného POS terminálu, nikdy nespúšťajte svoju debetnú alebo kreditnú kartu z dohľadu. Napríklad v reštaurácii sa môže stať, že čašník by chcel odísť s vašou kartou niekam „dozadu“, kde majú platobný terminál. Podobná situácia sa môže stať aj v predajni. „Nič také v žiadnom prípade nepripusťte a s kartou obchodníkovi či obsluhe nedovoľte odísť nikam, kde nebudete mať svoju kartu plne pod kontrolou. Dotyčnému oznámte, že pôjdete osobne so svojou kartou priamo k terminálu a tam zaplatíte“, hovorí ombudsman.

Nepodceňujte hrozby pri nákupoch on-line: Čoraz viac Slovákov nakupuje darčeky, ale aj bežný spotrebný tovar na internete. Aj tu sa ľahko môžete stať obeťou podvodníkov a prísť tak o peniaze. Odporúča sa nakupovať len v overených e-shopoch. Overiť si ich môžete zadaním do bežne využívaného vyhľadávača a tam si pozrieť počet recenzií, ako aj hodnotenia e-shopu od používateľov. Pokiaľ platíte za objednaný tovar priamo na internetovej stránke (zadávate číslo karty, jej platnosť, držiteľa a CVC kód) skontrolujte si v prehliadači, či má stránka v adrese „https“ a či je tam aj ikonka s visiacim zámkom alebo kľúčom. To znamená, že ide o zabezpečenú platobnú bránu.

Podvodníci nezriedka používajú aj tzv. phishing, kde sa snažia od ľudí vylákať citlivé údaje. „Nikdy preto nereagujte na emaily, ktoré vyzývajú k zmene, alebo k prezradeniu prístupových kódov a hesiel, prípadne aj údajov z platobnej karty. Prevádzkovateľ kariet nikdy tieto praktiky nepoužíva. Zmeny je možné robiť iba v aplikáciách prevádzkovateľov alebo v bankomate, nikdy sa neposielajú mailom“,  konštatuje ombudsman. Mnohí Slováci si ukladajú (týka sa to hlavne zahraničných e-shopov) údaje z kariet do užívateľských profilov konkrétneho obchodu. „To nikdy nerobte, ak platíte kartou v zahraničnom obchode, vždy dáta zadávajte znova. Údaje totiž nemusí zneužiť obchod, ale jeho stránky môžu byť napadnuté inou osobou“, dopĺňa. Pozor si treba dať aj na podozrivé ponuky, ako je trebárs výhra luxusného tovaru za pár eur. Spravidla ide o podvod, kedy z vás chcú vytiahnuť údaje z karty.

Zneužitie karty ohláste okamžite: Ak vám podvodníci nejakým spôsobom zneužili vašu kartu pri nákupoch a platbách na internete, ihneď kontaktujte prevádzkovateľa karty a transakcie reklamujte. Prevádzkovateľ by mal kartu zneplatniť a začne sa proces overenia čerpania. O výsledku by ste mali byť vždy informovaní. „Reklamáciu môžete taktiež podať aj v prípade, ak dôjde k nesprávnemu zaúčtovaniu transakcie. Príkladom je objednávka z internetového obchodu, kedy ste tovar dopredu zaplatili kartou, ale tovar k vám nedorazil“,  približuje Miroslav Zborovský.

Pri bankomate buďte vždy opatrní: Ďalším pomerne častým problémom je, že pri výbere peňazí z bankomatu si ľudia rukou nezakrývajú zadávanie svojho PIN. Takto ho vlastne nechtiac môžu ukázať prípadnému podvodníkovi, ktorý stojí za nimi a tvári sa, že netrpezlivo čaká na svoj výber. „Neváhajte ho požiadať, aby od vás odstúpil do bezpečnej vzdialenosti. Ak by nereagoval, radšej zrušte transakciu. Ak sa vám zdá bankomat akýsi podozrivý, napríklad port na vloženie karty vyzerá inak ako to býva bežné, je trebárs väčší alebo je na ňom čokoľvek nainštalované, čo sa vám nepozdáva, radšej tam peniaze nevyberajte“, dodáva ombudsman.

Black Friday: Kyberzločinci nezaháľajú!

S blížiacim sa nákupným sviatkom Black Friday si svoju príležitosť nenechávajú ujsť ani kyberzločinci. V ich hľadáčiku sa tento rok ocitli najmä zákazníci e-shopov s oblečením, topánkami, darčekmi, hračkami a šperkami. Spotrebitelia, ktorí budú v nadchádzajúcich týždňoch hľadať výhodné ponuky v týchto kategóriách, by preto mali byť pri on-line nákupoch obozretní. 

Podľa správy Black Friday Alert 2019: Online taška plná hrozieb spoločnosti Kaspersky je rastúci záujem kyberzločincov o získanie prihlasovacích údajov zákazníkov do online e-shopov pochopiteľný. V niektorých prípadoch sú totiž s týmito účtami spojené aj informácie o kreditnej karte alebo vernostných programových kartách, takže získanie prístupu k používateľskému účtu v e-shope by tiež mohol znamenať aj prístup k peniazom používateľa. A aj keby nedošlo k priamemu finančnému zisku, súkromné účty obsahujú veľa cenných informácií o používateľoch, ktoré by sa dali ďalej speňažiť, napríklad história nákupu alebo informácie týkajúce sa dodacej adresy, atď. Takéto informácie sú na čiernom trhu veľmi cenné a takmer s istotou sa nájde niekto, kto by ich kúpil. Dobrou správou pre spotrebiteľov je, že jednoduchými preventívnymi opatreniami a ostražitosťou môžu zostať v bezpečí.

Black Friday je pravdepodobne najočakávanejším obdobím maloobchodného predaja na svete, kedy značky ponúkajú spotrebiteľom tie najväčšie zľavy, ako aj špeciálne reklamné ponuky. Tento rok sa koná 29. novembra. Kyberzločinci takisto považujú toto obdobie za veľmi bohaté a to najmä na príležitosti ako prilákať kupujúcich do podvodných schém a okradnúť ich o peniaze. 

utorok 26. novembra 2019

Digitálna koalícia: 16 nových členov

Digitálna koalícia, platforma s cieľom otvoreného dialógu medzi štátom, odbornou aj laickou verejnosťou súkromným sektorom, ktorým záleží na ďalšom rozvoji Slovenska v oblasti digitálnej a dátovej ekonomiky, získala 16 nových členov.

Koalícia spájajúca partnerov zo štátneho, súkromného, neziskového aj z akademického sektora sa usiluje pripraviť občanov Slovenska v každom veku na prácu a život v digitálnej ekonomike. Funguje na jednom základnom princípe, v rámci ktorého sa jednotliví členovia dobrovoľne zaväzujú, že budú zlepšovať úroveň digitálnych zručností na Slovensku. Počet členov koalície rastie, a kým vo februári tohto roka mala 67 členov s 219 záväzkami v rôznom stave plnenia, na dnešnom rokovaní prijala ďalších 16 nových členov. Ide tak o spoločnosti zo súkromnej sféry, ako aj škôl. 

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR si vyčlenil záväzky, ktoré predbežne napĺňa. Patrí medzi ne napríklad koordinácia popularizácie v oblasti digitalizácie a získavania digitálnych kompetencií a podpora malých podnikov a výskumných inštitúcií a podpory prenikania digitalizácie do všetkých odvetví. Podarilo sa už prijať kľúčové vládne materiály, a to Stratégiu digitálnej transformácie Slovenska 2030 a nadväzujúci Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019-2022. Stratégia digitálnej transformácie 2030 je rámcovou nadrezortnou stratégiou, definujúca politiku a konkrétne priority našej krajiny v kontexte už prebiehajúcej digitálnej transformácie ekonomiky a spoločnosti pod vplyvom inovatívnych technológií a globálnych megatrendov digitálnej doby. Na ňu priamo nadväzuje Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019-2022, ktorý definuje 62 konkrétnych opatrení a aktivít s cieľom posilniť digitalizáciu na Slovensku.

Nevyhnutnou podmienkou ďalšej digitalizácie je pokrytie potreby celého spektra národného hospodárstva dostatkom IT odborníkov. Podľa úradu na trhu chýba viac než 13.000 IT špecialistov. Vyžaduje si to zmeny vo vzdelávacej sústave, pôsobenie na žiakov a študentov, ale aj ich rodičov pri výbere ich budúceho povolania.

EU: Stop násiliu páchanému na ženách

Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie zažila násilie v určitej fáze svojho života až jedna tretina všetkých žien vo svete. Tento údaj však môže byť len špičkou ľadovca, pretože tento druh násilia zostáva prevažne neohlásený kvôli utajovaniu, stigme a hanbe, ktorá ho sprevádza. Mnohí páchatelia tak zostávajú nepotrestaní.

Európska únia (EÚ) zaviedla zásadné opatrenia, aby sa s násilím páchaných na ženách a dievčatách skoncovalo. Smernica EÚ o právach obetí zaručuje obetiam trestných činov širšie a väčšie práva a zabezpečuje špecializovanú podporu pre obete sexuálneho alebo rodovo motivovaného násilia. Komisia v súčasnosti takisto pracuje na dokončení pristúpenia EÚ k Istanbulskému dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu. Program Práva, rovnosť a občianstvo pomáha eliminovať násilie páchané na ženách a deťoch prostredníctvom financovania miestnych projektov zameraných na prevenciu rodovo motivovaného násilia, podpory obetí a žien a dievčat v ohrození, odbornej prípravy odborníkov a zvyšovania kapacity služieb v tejto oblasti.

Únia sa zaoberá sa aj násilím páchaným na ženách mimo EÚ. V priebehu posledných dvoch rokov podporila vyše 1,5 milióna žien a dievčat a poskytla im ochranu pred mrzačením ženských pohlavných orgánov a súvisiacu starostlivosť. Úsilie zamerané na prevenciu prináša pozitívne výsledky: približne 3.000 spoločenstiev, ktoré združujú 8,5 milióna ľudí, verejne oznámilo, že od tejto praktiky upúšťajú. Pokiaľ ide o manželstvá detí, EÚ prijala sériu iniciatív zameraných na zmenu postojov a praktík týkajúcich sa práv dievčat, ktoré pomohli viac ako 1,6 miliónu osôb. 

Okrem týchto iniciatív Európska únia (EÚ) prijala smernicu o právach obetí, ktorou sa obetiam všetkých trestných činov zaručujú širšie a väčšie práva. Tieto pravidlá umožňujú najzraniteľnejším obetiam, akými sú obete sexuálneho násilia, rodovo motivovaného násilia a násilia v blízkych vzťahoch prístup k špecializovaným podporným službám. Súčasťou tejto podpory je poskytnutie prístrešia obetiam, ktoré potrebujú miesto, kde budú v bezpečí, a cielená a integrovaná podpora vrátane pomoci a poradenstva pri traumách. Európska komisia dôkladne monitoruje vykonávanie tejto smernice v členských štátoch a podniká kroky proti tým členským štátom, ktoré pravidlá EÚ dosiaľ plne alebo správne netransponovali.

Únia zároveň považuje obchodovanie s ľuďmi za násilie páchané na ženách a dievčatách. Na túto oblasť sa aj naďalej sústredia kľúčové opatrenia v kontexte právneho a politického rámca EÚ v medziach horizontálneho mandátu koordinátora EÚ pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi (prehľad na roky 2012 – 2016 a 2017 – 2018). Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) uverejňuje tiež nové usmernenia na zhodnotenie rizika pre políciu, ktorých cieľom je zlepšiť spoluprácu orgánov presadzovania práva a zdravotníctva v snahe zabrániť opakovanému domácemu násiliu a chrániť životy.

Jednou z priorít vonkajšej činnosti Európskej komisie je dokončiť pristúpenie EÚ k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu. Dohovor je prvým nástrojom v Európe, ktorý stanovuje súbor právne záväzných noriem na predchádzanie násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu, na ochranu obetí takéhoto násilia a na potrestanie jeho páchateľov. Štát má povinnosť komplexne riešiť takéto násilie vo všetkých jeho formách a prijať potrebné opatrenia v oblasti prevencie, ochrany a trestného stíhania. EÚ v spolupráci s Organizáciou Spojených národov spustila iniciatívu Spotlight, globálnu viacročnú iniciatívu usilujúcu sa o odstránenie všetkých foriem násilia páchaného na ženách a dievčatách. Vyčlenili sa na ňu bezprecedentné počiatočné investície vo výške 500 miliónov EUR, vďaka ktorým chránime a poskytujeme priestor na vyjadrenie tým ženám a dievčatám, ktoré ich spoločnosti umlčali a ktoré chcú teraz prehovoriť. Odhaduje sa, že EÚ v rokoch 2017 a 2018 poskytla v rámci svojho programu v oblasti ochrany a zdravia na humanitárnu pomoc zameranú na prevenciu a riešenie sexuálneho a rodovo motivovaného násilia na celom svete viac ako 62 miliónov EUR.

Na podporu boja proti násiliu páchanému na ženách Európska komisia svoje sídlo v Bruseli, budovu Berlaymont rozsvietila 25. novembra večer na oranžovo.

Vianoce 2019: Nákupná sezóna odštartovala

Tradičný vianočný ošiaľ bude tento rok kulminovať 29. novembra počas tzv. Black Friday. Spoločnosť DPD odhaduje, že v predvianočných týždňoch stúpne počet prepravených balíkov o 60 %. Odkladať vianočné nákupy na poslednú chvíľu sa neodporúča.

Predvianočné týždne sú pre obchodníkov najsilnejším obdobím roka. Rastu objednávok o desiatky percent pritom čelia aj internetové obchody. Podľa prieskumu kuriérskej spoločnosti E-shopper barometer 2018 robia Slováci takmer každý desiaty nákup na internete (9,4 %). Podľa generálneho riaditeľa DPD Petra Pavuka by však tento rok mali ľudia myslieť na vianočné nákupy o niečo skôr: Ak chce mať zákazník istotu, že balík dorazí načas, posledné darčeky by mal objednať tak, aby boli na prepravu odovzdané do 17. decembra. Zákazník by si mal overiť, či má e-shop daný tovar na sklade a bude ho vedieť obratom odoslať."

Najmä pri objednávkach z menších e-shopov je dobre myslieť na časovú rezervu. Pri objednávkach zo zahraničných internetových obchodov však môže byť čas dodania dlhší. Z krajín mimo EÚ môže balík cestovať k zákazníkovi 4 až 11 dní. Ak sa objednáva napríklad z USA alebo Číny, musí sa počítať tiež so zdržaním spôsobeným colným konaním.

pondelok 25. novembra 2019

SR: Peniaze u mladých Slovákov

Pre celých 95 % mladých ľudí vo veku 18 až 30 rokov sú peniaze síce dôležité, ale zároveň pre nich neznamenajú stred sveta. Viac než tri štvrtiny (76 %) mladých Slovákov si tiež myslí, že sa význam peňazí preceňuje. 

V prieskume pre spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (agentúra STEM/MARK) pri porovnaní rôznych prístupov k životu uviedla drvivá väčšina (95 %) mladých ľudí, že budú radšej šetriť a obstarajú si vlastný dom či byt, zatiaľčo len zvyšné 4 % respondentov si budú radšej užívať, nakupovať a míňať a pritom bývať v podnájme. Podľa 90 % opýtaných osôb je pôžička na vlastné bývanie dobrým dôvodom na zadlženie a len 8 %, resp. 13 %, mladých ľudí by si požičalo na dovolenku alebo nákup moderných vecí, pokiaľ by na tieto výdavky nemali našetrené. „Prieskum medzi mladými ľuďmi ukazuje, že majú v absolútnej väčšine zdravý a racionálny prístup k hospodáreniu s peniazmi a prípadnému zadlžovaniu. Ľudia v skúmanej vekovej kategórii spravidla nedosahujú životnú úroveň svojich rodičov a takmer tretina mladých Slovákov je od svojich rodičov stále finančne závislá. Bezmála tri štvrtiny mladých peniaze skôr šetria na horšie časy a zbytočne neutrácajú", uviedla Jaroslava Palendalová.

Aj keď si väčšina (67 %) mladých ľudí myslí, že súčasné správy o blížiacej sa hospodárskej kríze sú prehnané, s poklesom svojej životnej úrovne už v nasledujúcom roku počíta viac než tretina (35 %) opýtaných osôb. Ak sa mladí ľudia dostanú do ekonomických problémov, obmedzia nadštandardné výdavky (70 %), vzdajú sa nákladnej dovolenky (68 %) a obmedzia výdavky na kultúru a zábavu i nákupy oblečenia a tovaru dlhodobej spotreby. Len necelá desatina (9 %) respondentov by nedostatok financií riešila pôžičkou a zo svojich úspor by sa rovnakú úroveň výdavkov snažilo pokryť 6 % opýtaných mladých ľudí. Súčasná situácia je však taká, že nejakú pôžičku má takmer polovica mladých Slovákov. Najčastejšie ide o ľudí vo veku 27 až 30 rokov. Podľa Palendalovej nie je žiadnym prekvapením, že mladí Slováci vydávajú najväčšiu časť svojich príjmov na bývanie, dopravu a potraviny, ale hneď na štvrtom mieste rebríčka stoja výdavky na zábavu vo voľnom čase. Vzdelanie a cestovanie je až za nákupmi oblečenia a výdavkami na alkohol a návštevy reštaurácií či barov.

Viac než dve tretiny (69 %) mladých ľudí si peniaze sporí, najčastejšie formou termínovaných vkladov alebo sporiacich účtov a dôchodkových fondov. Celá pätina mladých Slovákov si radšej ukladá peniaze doma. Prostredníctvom investícií do podielových fondov a akcií zhodnocuje svoje peniaze viac ako tretina (36 %) respondentov prieskumu.

EU: Digitalizácia musí mať ľudskú tvár

Umelá inteligencia a digitálna transformácia musia byť inkluzívne a prinášať výhody všetkým Európanom vrátane zraniteľných skupín. Ľudia musia zostať v jadre nového technologického vývoja.

Digitálne zdravotnícke a opatrovateľské služby môžu zvýšiť blahobyt miliónov občanov v celej Európe a dôkladne zlepšiť kvalitu služieb poskytovaných pacientom. Digitalizácia má zdravotníckym pracovníkom, ktorí by mali získavať nové a vhodné kvalifikácie a digitálne zručnosti, pomáhať lepšie sa starať o svojich pacientov. Digitálne nástroje musia byť pákou pri vývoji nových foriem organizácie v systémoch zdravotníctva a starostlivosti. Nesmú sa však interpretovať nesprávne: nie sú úsporným balíkom pre rozpočty na zdravotnú starostlivosť a nesmú viesť k znižovaniu alebo znižovaniu počtu zamestnancov.

Prepojená a automatizovaná mobilita, najmä autonómne vozidlá bez vodiča, ponúka našej spoločnosti výhody v oblasti bezpečnosti a lepších služieb. Na druhej strane to tiež vyvoláva určité obavy. Preto by sa pri použití umelej inteligencie mal vždy dodržať zásada „velenia človekom“: stroje zostávajú strojmi a ľudia si nad nimi stále udržiavajú kontrolu. Vzdelávanie a odborná príprava sú kľúčom k tomu, aby sme boli pripravení na digitálny život a aby sme sa naučili rysy, obmedzenia a riziká nových technológií. Príprava začína v škole vývojom kritického myslenia. Dôležité je špecializované vysokoškolské vzdelávanie, ako aj všeobecné všeobecné vzdelanie a správny prístup k vzdelávaniu počas celého nášho života.

Budovanie dôvery je prioritou pri riešení problémov s používaním technológií umelej inteligencie v našej spoločnosti v nasledujúcich rokoch. Tento prístup musí zostať zameraný na človeka a musí sa vyvinúť spoľahlivý certifikačný systém založený na skúšobných postupoch, ktorý umožní spoločnostiam vyhlásiť, že ich výrobky z umelej inteligencie sú spoľahlivé a bezpečné. Zapojenie pracovníkov je nevyhnutné, najmä ak sa zavádza systém umelej inteligencie, ktorý pravdepodobne zmení spôsob organizácie práce, dohľadu nad ňou a dohľadu nad ňou. Vývoj umelej inteligencie sa musí riadiť, formovať a predvídať sociálnym a občianskym dialógom. Zapojiť sa musia všetky zainteresované strany: tvorcovia politík, sociálni partneri, spotrebitelia a mimovládne organizácie, ako aj odborníci a akademici. Je rozhodujúce včas zistiť a monitorovať rušivý vývoj .

Upozorňujeme: Obce aj mestá majú nové povinnosti

Od 1. októbra 2019 platí právna úprava vyplývajúca zo zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii, na základe ktorej sa povinne zapisujú do informačného systému geodézie, kartografie a katastra vybrané údaje o rodinných domoch, bytových domoch a bytoch v bytových domoch.  

Súčasne s vydaním kolaudačného rozhodnutia o užívaní rodinného domu alebo bytového domu majú tak obce a mestá od 1. októbra t. r. povinnosť zapisovať údaje do informačného systému geodézie, kartografie a katastra. Povinnosť platí aj v prípade nehnuteľností, na ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie v období od 1. januára 2014 do 30. septembra 2019. Obce a mestá povinne doplňajú údaje do informačného systému geodézie, kartografie a katastra do 30. septembra 2020, pričom zároveň budujú aktuálnu databázu. V súčasnosti je do systému prihlásených vyše 228 obcí a miest, pre ďalších 525 sú vydané prístupové heslá. Na zabezpečenie tejto povinnosti Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) vyvinul špecializovanú aplikáciu Zoznam stavieb, ktorá čiastočne nahrádza absentujúci informačný systém stavebného konania a umožňuje zber požadovaných dát. Webová aplikácia je prístupná prostredníctvom webových prehliadačov a sú v nej dostupné aktualizované údaje z databáz Katastra nehnuteľností, Registra adries a Základnej bázy GIS. 

Územie Slovenska je pokryté vektorovou katastrálnou mapou aktualizovanou na dennej báze od roku 2015 a všetky vlastnícke vzťahy na listoch vlastníctva sú súčasťou informačného systému od roku 2016, čím sa ukončila digitalizácia katastra nehnuteľností. V súvislosti s elektronizáciou úrad vypublikoval nové elektronické služby katastra nehnuteľností, ktoré zabezpečujú podávanie návrhov na zápis práv a poskytovanie údajov z katastra. Štyridsaťpäť služieb je integrovaných do architektúry e-Governmentu a zároveň sú použiteľné na právne úkony. Využívajú ich vyššie územné celky, datacentrum miest a obcí, ministerstvá a ich podriadené organizácie a notárska komora. 

Každý občan si prostredníctvom dostupných a bezplatných webových služieb a portálov katastra nehnuteľností môže zobraziť údaje o pozemku na akomkoľvek mieste on-line 24 hodín denne. Zmena údajov v katastri – kúpa, predaj a podobne, sú aktualizované na webovej stránke už na druhý deň po ich zápise do katastra.