piatok 24. júla 2020

SR: Menej príležitosti pre absolventov

Podľa analýzy údajov o voľných pracovných miestach vhodných pre absolventov za druhý štvrťrok 2019 a 2020 z portálu ISTP.sk sa počet týchto inzerátov medziročne prepadol o 43 percent. Ešte výraznejší pokles ukazujú pracovné miesta. Kým v druhom štvrťroku 2019 ponúkali zamestnávatelia až 38.876 miest vhodných pre absolventov, v druhom štvrťroku 2020 ich bolo už len 19.907. Medziročný pokles ponuky o 18.969 voľných pracovných miest predstavuje 49 percent.

Najviac inzerátov pochádzalo z Bratislavského kraja, a to 1.463, pričom spolu ponúkali až 5.032 voľných pracovných miest vhodných pre absolventov. Najmenej inzerátov v druhom kvartáli 2020 bolo z Banskobystrického kraja. Priemerná dĺžka platnosti inzerátu bola v roku 2019 na úrovni 62 dní, v roku 2020 už len priemerne 58,3 dňa. Znížená ponuka voľných miest skracuje čas potrebný na obsadenie voľného miesta priemerne o necelé štyri dni. V druhom štvrťroku 2020 pochádzalo najviac inzerátov voľných pracovných miest vhodných pre absolventov z odvetvia maloobchodu okrem motorových vozidiel a motocyklov, avšak s medziročným poklesom o viac ako polovicu. Zamestnávatelia z tohto odvetvia za druhý kvartál tohto roku uverejnili 501 inzerátov, nasledovali odvetvia zdravotníctvo, vzdelávanie či veľkoobchod. V aktuálnom roku najmenej inzerátov uverejnili cestovné agentúry, rezervačné služby cestovných kancelárií, letecká doprava a čistenie a odvod odpadových vôd. 

Z hľadiska počtu pracovných miest pre absolventov bolo v druhom štvrťroku 2019 ponúkaných najviac, až 10 z 18 pozícií v kategórii operátori a montéri strojov a zariadení, nasledovali pomocní a nekvalifikovaní pracovníci a pracovníci v službách a obchode. V druhom štvrťroku 2020 bola štruktúra ponúkaných pracovných miest veľmi podobná, ale dochádza k prudkému prepadu množstva obsadzovaných pozícií zo strany firiem. Najviac inzerátov bolo v kategórii operátori a montéri strojov a zariadení, firmy ponúkali 5.525 voľných miest. V tejto kategórií však medziročne dochádza až k viac ako 54-percentnému poklesu ponuky. Druhý najvyšší počet voľných miest vhodných pre absolventov je v kategórii špecialisti. Táto kategória bola v predchádzajúcom roku až na piatom mieste. Zmena je aj na treťom mieste, na ktorom sa v druhom kvartáli 2020 podľa počtu voľných miest umiestnili kvalifikovaní pracovníci a remeselníci. Znamená to, že kríza spôsobená koronavírusom spôsobuje prepady v ponuke práce najmä pri pracovných príležitostiach s nižšími kvalifikačnými požiadavkami.

V druhom štvrťroku 2020 bolo uverejnených najviac ponúk pre pozíciu montážnik v strojárskej výrobe/operátor vo výrobe (automotive, strojárstvo), inzerovaných bolo 1.729 voľných miest. Nasledovalo 601 miest pre vodičov kamióna a 501 pre montážnych pracovníkov výroby autosedačiek. Okrem nich boli najčastejšie ponúkané pozície ako montážny pracovník, operátor stroja na výrobu výrobkov z plastov, pracovník v sklade (skladník), obchodný referent, pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant), finančný poradca či obsluha páliaceho stroja.

EU: Digitalizácia justície

Nariadenia Európskej komisie o doručovaní písomností a vykonávaní dôkazov v zahraničí boli upravené. Zámerom je modernizácia a digitalizácia justičnej spolupráce v cezhraničných občianskych a obchodných záležitostiach v celej Európskej únii (EÚ) a zjednodušenie, zefektívnenie a sprístupnenie súdnictva pre občanov aj podniky. 


Prenos dokumentov a žiadostí medzi členskými štátmi musí byť rýchly a bezpečný. Po zavedení nových pravidiel týkajúcich sa doručovania písomností do praxe sa bude prenos povinne uskutočňovať prostredníctvom elektronického decentralizovaného IT systému, ktorý sa skladá z prepojených vnútroštátnych IT systémov. Členské štáty budú mať možnosť používať referenčný softvér vyvinutý EÚ namiesto vnútroštátneho IT systému. Pokiaľ ide o vykonávanie dôkazov, nové pravidlá podporujú používanie videokonferencií alebo akýchkoľvek iných komunikačných technológií na diaľku, pri ktorých musí byť vypočutý svedok, strana alebo znalec so sídlom v inom členskom štáte.

V justičnej agende EÚ do roku 2020 sa zdôraznilo, že v záujme posilnenia vzájomnej dôvery medzi justičnými systémami členských štátov by sa mala preskúmať potreba posilnenia občianskych procesných práv, napríklad pokiaľ ide o doručovanie písomností. Cieľ zlepšenia rámca justičnej spolupráce v rámci EÚ je tiež v súlade s cieľmi stanovenými Európskou komisiou v stratégii jednotného digitálneho trhu: V kontexte elektronickej verejnej správy táto stratégia vyjadruje potrebu ďalších krokov na modernizáciu verejnosti (vrátane súdnej správy) dosiahnuť cezhraničnú interoperabilitu a uľahčiť jednoduchú interakciu s občanmi.


Slovensko.sk: Platba kartou

Od 16. júla 2020 je možné platiť súdny poplatok za elektronické podania do obchodného registra podávané cez Ústredný portál verejnej správy slovensko.sk platobnou kartou priamo z elektronickej schránky. Informácia o uhradení bude súdu k dispozícii ihneď po zaplatení a nebude teda nutné čakať 2 pracovné dni ako pri bankovom prevode.
 
Súčasne sa menia platobné údaje na úhradu súdneho poplatku za elektronické služby obchodného registra. Ide o zmeny - číslo účtu, názov a adresu príjemcu a variabilný symbol. Súdne poplatky sa už nebudú platiť na účet súdu v Štátnej pokladnici, ale na účet Slovenskej pošty v Poštovej banke. Pokiaľ ide o variabilný symbol, ten vygeneruje informačný systém pre platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov. Presný návod na platbu kartou nájdete v inštruktážnom videu priamo na portáli slovensko.sk.

Konkrétne ide o tieto elektronické podania:
  • Podávanie návrhu na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri
  • Požiadanie o vyhotovenie kópie listiny uloženej v zbierke listín v tlačenej forme
  • Poskytovanie výpisu z obchodného registra v tlačenej forme
  • Požiadanie o vystavenie potvrdenia o tom, že listina nie je uložená v zbierke listín v tlačenej forme

štvrtok 23. júla 2020

Novinka: Aplikácia Horská záchranná služba

S novou aplikáciou Horská záchranná služba si v prípade núdze privoláte pomoc jedným tlačidlom, zdieľate svoju polohu so záchranármi a máte prehľad o počasí, výstrahách a dôležitých miestach v horách kdekoľvek na Slovensku. Výhodou je jej medzinárodné uplatnenie. Privolať si s ňou pomoc dokážete v slovenčine aj v Maďarsku či Rakúsku a, samozrejme, funguje to aj obrátene. Unikátna funkcia elektronická kniha vychádzok je technologickou novinkou v rámci celej Európskej únie. 

Predchádzajúcu záchranársku aplikáciu si stiahlo vyše 65-tisíc používateľov. Turisti sa vďaka novej aplikácii dokážu okamžite spojiť so záchranármi - jediné kliknutie na tlačidlo Privolať pomoc ich okamžite spojí s tiesňovou linkou HZS. Ak nemôžu pre úraz hovoriť, alebo sú nepočujúci, komunikovať so záchranármi môžu aj prostredníctvom chatu alebo SMS správ. Nová aplikácia je výraznou pomocou aj pre samotnú Horskú záchrannú službu. Podľa jej štatistík počet zásahov z roka na rok pribúda, pričom najčastejšie ide o prípady, keď sa turisti stratia v horách. „Za posledných 10 rokov evidujeme nárast žiadostí o pomoc o 182 percent, z čoho takmer štvrtinu tvoria zablúdenia alebo uviaznutia ľudí v horskom teréne, čo je alarmujúci stav. Bez moderných nástrojov by pomoc bola veľmi náročná, hlavne z časového hľadiska", upozorňuje Jozef Janiga. Ak sa v horách stratíte, záchranári vás vďaka GPS lokalizácii v teréne ľahšie nájdu alebo vám poradia, ako sa dostať späť na turistický chodník. Okrem toho aplikácia obsahuje aj ďalšie užitočné funkcie. Dohľadať si jednoducho viete najbližšie stredisko Horskej záchrannej služby, záchrannú stanicu, stanicu s defibrilátorom či najbližšiu horskú chatu.

V aplikácii si môžete vyplniť vaše plánované turistické trasy, ako aj predpokladaný čas vášho návratu. Po uplynutí stanoveného času vám príde upozornenie na úspešné potvrdenie cieľa. Ak naň nezareagujete, bude automaticky odoslané upozornenie na osobu, ktorú v aplikácii uvediete ako kontaktnú pre prípad núdze. „V poslednom čase sa stretávame s návštevníkmi, ktorí sa pohybujú po horách sami. Práve pre nich je určená kniha vychádzok a túr. Ide vlastne o virtuálnu knihu, v ktorej si môžu turisti zadať cieľ a čas návratu a v prípade potreby aplikácia informuje o problémoch blízku osobu alebo HZS", vysvetľuje Jozef Janiga. Turisti nájdu v aplikácii aj aktuálne výstrahy a upozornenia pre konkrétne turistické oblasti na území Slovenska, taktiež informácie o uzavretí chodníkov či zhoršení turistických podmienok na trase, napríklad z dôvodu popadaných stromov či nespevneného chodníka, a ak je to možné, aj o vhodnej obchádzke alebo alternatívnej trase. Rovnako tu nájdete aj inštruktáž, ako správne podať prvú pomoc.

Aplikáciu je možné zadarmo stiahnuť v App Store alebo Google Pay.

Aktuálne: Stanovisko k novému rozpočtu EÚ


INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz spoločne s ďalšími desiatimi európskymi think-tankmi zaslal otvorený list predstaviteľom Európskej rady, Európskej komisie a Európskemu parlamentu, v ktorom vyjadruje nesúhlas s prístupom, akým je navrhnutý nový rozpočet na obdobie 2021-2027.

Európska komisia sa pri príprave rozpočtu podľa nich opäť neodvážila zostaviť skutočne prorastový rozpočet, ktorý by prinášal pridanú hodnotu, ktorej potenciál nesie práve nadnárodný rozpočet. Namiesto toho sa držala osvedčených postupov a opäť najväčšia časť zdrojov končí v podpore poľnohospodárstva a kohéznych politík. Rozpočet by nemal byť zostavovaný spôsobom „ako minúť viac ako 1.000 mld. eur“, ale určením politík a výdavkov, ktoré podporujú spoločný trh a prinášajú európsku pridanú hodnotu. Rozpočet tiež namiesto transparentného financovania prostredníctvom priamych príspevkov štátov navrhuje nové dane, ktoré budú skryté pred daňovými poplatníkmi v jednotlivých členských krajinách.

11 nižšie uvedených think tankov z 10 členských štátov apeluje na lídrov Európskej únie (EÚ), aby v snahe čeliť dnešnými výzvam prijali deklarované zásady efektívnosti, spravodlivosti, subsidiarity, transparentnosti a demokratickej zodpovednosti tak, aby nový rozpočet EÚ maximalizoval pridanú hodnotu peňazí daňových poplatníkov pri dosahovaní spoločných cieľov EÚ a jej členských štátov: Instituto Bruno Leoni (Bruno Leoni Institute), Taliansko, ΚΕΦίΜ (Center for Liberal Studies), Grécko, Forum Obywatelskiego Rozwoju (Civil Development Forum), Poľsko, Fundación Civismo (Civismo), Španielsko, La Fundación para el Avance de la Libertad (Foundation for the Advancement of Liberty), Španielsko, Институт за пазарнаикономика (Institute for Market Economics), Bulharsko, INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz, Slovensko, Liberální institut, Česko, Lietuvos laisvosios rinkos institutas (Lithuanian Free Market Institute), Litva, Institut économique Molinari (Molinari Economic Institute), Francúzsko a TIMBRO, Švédsko.

SMS: Prevencia od ministerstva zdravotníctva

Ministerstvo zdravotníctva SR rozosiela občanom Slovenska preventívnu SMS správu. Touto správou upozorňuje na povinnosť registrovať sa po návrate z rizikových krajín prostredníctvom formulára na internetovej stránke korona.gov.sk a absolvovať vyšetrenie na COVID-19. Zároveň vyzýva na zodpovedné správanie. 

Ministerstvo zdravotníctva od pondelka 20. 7. posiela ďalšiu SMS správu o COVID-19: Ak cestujete do rizikovej krajiny, po návrate do SR ste povinný sa zaregistrovať a absolvovať vyšetrenie na COVID-19. Za nedodržanie povinnosti vám hrozí vysoká finančná sankcia. Pripojený je odkaz na stránku korona.gov.sk/ehranica, kde sa možno nielen registrovať, ale informovať sa aj o zozname bezpečných krajín. Rezort situáciu v krajinách monitoruje a informácie pravidelne aktualizuje. 

Na internetovej stránke korona.gov.sk je umiestnený tiež formulár, ktorý je dostupný aj jednoduchým preklikom z textu uvedenej SMS správy. Občania by svoju povinnosť nemali ignorovať, inak sa nevyhnú pomerne vysokej finančnej pokute.

streda 22. júla 2020

SR: Mladí Slováci si na dovolenku radšej našetria

Podľa agentúry Focus minuli slovenské domácnosti v minulom roku za letnú dovolenku priemerne do 1.000 eur. Tohoročné dovolenky a výdavky na ne zásadne ovplyvní pandémia koronavírusu. Dovolenky a výlety sú ako prvé na rade pri obmedzovaní výdavkov domácností na Slovensku. Takmer 92 % mladých Slovákov vo veku 18 až 30 rokov odmieta, že by uvažovali o pôžičke na účely dovolenky, keby na ňu nemali našetrených dosť peňazí. 

Prieskum, ktorý pre spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK) vypracovala agentúra STEM/MARK ďalej zistil, že v prípade zhoršenia finančnej situácie domácnosti mladí Slováci ako prvé obmedzia práve výdavky na dovolenku či výlety. K obmedzeniu výdavkov na dovolenku by v prípade finančných problémov pristúpilo 70 % mladých ľudí a obstaranie dovolenky považujú za rozumný dôvod pôžičky len 2 % mladých Slovákov. Iba 5 % opýtaných osôb si už v minulosti na dovolenku nejaké peniaze požičalo. „Keď už si mladí požičiavajú, v absolútnej väčšine ide o hypotéky a úvery spojené s vlastným bývaním“, uvádza Jaroslava Palendalová. 

Keď už mladí Slováci o pôžičke na dovolenku uvažujú, než aby si na ňu našetrili, spravidla ide o mužov vo veku 27 – 30 rokov, so základným vzdelaním, žijúcich v mestách do 20.000 obyvateľov. Najviac sú dovolenkám na úver naklonení podnikatelia a osoby samostatne zárobkovo činné. „Keď sa mladí ľudia dostanú do finančných problémov, ako prvé obmedzia výdavky na dovolenku a cestovanie a návštevy reštaurácií, potom náklady na kultúru a zábavu, oblečenie a tovar dlhodobej spotreby. Až ako posledné obmedzujú výdavky na vzdelanie a záujmové aktivity detí“, dodáva Jaroslava Palendalová. 


Aktuálne: Nová lehota evidenčného listu dôchodkového poistenia

Zamestnávateľom sa mení lehota pri predkladaní evidenčného listu dôchodkového poistenia. Dôvodom je prijatie zákona na zlepšenie podnikateľského prostredia, ktorým sa zmenil aj zákon o sociálnom poistení. Upravila sa povinnosť zamestnávateľa predkladať Sociálnej poisťovni (SP) evidenciu o zamestnancovi.

Od utorka 21. júla tohto roka je zamestnávateľ povinný viesť evidenciu o zamestnancovi na účely sociálneho poistenia a predložiť túto evidenciu v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa skončil právny vzťah zamestnanca k zamestnávateľovi. Ak bude pracovný pomer ukončený napríklad 31. júla 2020, lehota na predloženie evidenčného listu dôchodkového poistenia je do 31. augusta 2020.

Naďalej však platí, že ak si zamestnanec uplatní nárok na dôchodok alebo o zaslanie evidenčného listu dôchodkového poistenia požiada SP, zamestnávateľ je povinný predložiť evidenčný list dôchodkového poistenia do ôsmich dní. Povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s vedením evidencie na účely sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia sú uvedené aj v metodickom usmernení pre zamestnávateľov, ktoré je zverejnené na internetovej stránke sociálnej poisťovne.

EU: Vyšetrovanie internetu vecí

Európska komisia začala odvetvové vyšetrovanie trhu so spotrebiteľskými výrobkami a službami spojenými s internetom vecí. V Európe bol celkový počet inteligentných domácich zariadení na konci roku 2019 približne 108 miliónov a predpokladá sa, že do roku 2023 dosiahne 184 miliónov zariadení. Hodnota trhu s inteligentnými domácnosťami sa má v najbližších štyroch rokoch takmer zdvojnásobiť na vyše 27 miliárd eur. 

Podľa vyhlásenia výkonného podpredsedu Margrethe Vestagera o začatí vyšetrovania v odvetví spotrebiteľského internetu vecí sem patria inteligentné domáce spotrebiče - napríklad televízory, chladničky alebo svetlá, ktoré sú pripojené k internetu, ale aj inteligentné hodinky a fitness náramky. V ich centre sú hlasoví asistenti, ako napríklad Apple Siri, Google Assistant, Amazon's Alexa alebo Deutsche Telekom's Magenta. Umožňujú ovládať inteligentné zariadenia bez toho, aby sa muselo pozerať na obrazovku. Môžete získať informácie z internetu, spravovať kalendáre, alebo nakupovať. Ich potenciál je neuveriteľný. Všetky výhody - nízke ceny, široký výber, inovatívne produkty a služby - však uvidíme, iba ak budú trhy s týmito zariadeniami otvorené a konkurencieschopné. Problémom je, že hospodárska súťaž na digitálnych trhoch môže byť krehká. Keď veľké spoločnosti zneužijú svoju moc, môžu veľmi rýchlo tlačiť trhy za hranicu zvratu, kde sa konkurencia mení na monopol. 

Jedným z kľúčových problémov sú údaje. Hlasoví asistenti a inteligentné zariadenia môžu zhromažďovať obrovské množstvo údajov o našich zvykoch. Existuje riziko, že veľké spoločnosti môžu zneužiť údaje zozbierané prostredníctvom takýchto zariadení, aby upevnili svoju pozíciu na trhu proti výzvam hospodárskej súťaže. Svoje vedomosti o tom, ako pristupujeme k iným službám, môžu dokonca využiť na vstup na trh s týmito službami a ich prevzatie. Existuje riziko, že sa niektorí z týchto hráčov stanú strážcami internetu vecí a budú mať právomoc vytvárať, alebo rušiť iné spoločnosti. Mohlo by to byť známe správanie, napríklad „sebauprednostňovanie“ - nasmerovanie používateľov k vlastným produktom či službám. Alebo by to mohlo byť exkluzívne riešenie s inými spoločnosťami, poslať vás určitému „preferovanému“ poskytovateľovi produktov a služieb. 

Kľúčom k otvoreným a konkurenčným trhom v digitálnom veku je interoperabilita. Aby sme mohli čo najlepšie využiť internet vecí, naše inteligentné zariadenia musia komunikovať. Ak teda zariadenia od rôznych spoločností nespolupracujú, spotrebitelia môžu byť zablokovaní iba u jedného poskytovateľa. V súčasnosti nemusia byť spotrebiče v našich domácnostiach navzájom prepojené. Neváhame kúpiť najlepší inteligentný reproduktor, aký môžeme nájsť na trhu bez obáv, či to bude fungovať s naším inteligentným osvetľovacím systémom. A chceme to zachovať týmto spôsobom - preto je dôležité zabezpečiť, aby inteligentné zariadenia boli skutočne interoperabilné. Tým sa nemení obrovský potenciál internetu vecí. Ukazuje však, že existuje riziko, že sa tieto trhy budú rozvíjať spôsobom, ktorý poškodzuje hospodársku súťaž a spotrebiteľov. 

Európska komisia preto žiada informácie od spoločností, ktoré predávajú inteligentné domáce spotrebiče, nositeľné odevy a hlasové asistentky, ako aj od firiem, ktoré ponúkajú služby, ku ktorým sú prostredníctvom týchto zariadení prístup. Celkovo posiela dotazníky približne 400 spoločnostiam, malým a stredným, so sídlom v Európe, Ázii a Amerike. Pýta sa na produkty, ktoré predávajú a ako fungujú trhy pre tieto produkty. Pýta sa na údaje - ako sa zhromažďujú, ako sa používajú a ako spoločnosti zarábajú peniaze z údajov, ktoré zhromažďujú. A pýta sa, ako tieto produkty a služby spolupracujú a na možné problémy s ich interoperabilitou. Výsledky tohto prieskumu by mali pomôcť zistiť, kedy spoločnosti mohli porušiť pravidlá hospodárskej súťaže. Vyšetrovanie však urobí viac. Prispeje užitočnými informáciami, ktoré sa môžu začleniť do regulačných iniciatív Európskej komisie, ktoré majú vplyv na internet vecí - rovnako ako posledné sektorové vyšetrovanie na trhoch elektronického obchodu prispelo k pravidlám proti neoprávnenému geobloku. A tiež vysiela dôležitý odkazo silným operátorom na týchto trhoch, že sú sledované a že musia obchodovať v súlade s pravidlami hospodárskej súťaže.

utorok 21. júla 2020

SR: Voľne pohodený odpad

ENVI – PAK analyzovala zloženie litteringu (voľne pohodeného odpadu) v 13 lokalitách naprieč Slovenskom. Najčastejšie (21,87 %) išlo o rôzne plastové výrobky, nádoby, fólie, obaly od sladkostí, vedrá a podobne, nasledovali nápojové plechovky (20,47 %) a potom cigaretový odpad (15,13 %). Naopak, najmenej bolo v tomto prípade bioodpadu (0,65 %). 

Cigaretový odpad, čiže ohorky a prázdne krabičky z cigariet mnohí vnímajú ako niečo malé, čo sa rýchlo rozloží. Opak je však pravdou, cigaretový ohorok sa v prírode môže rozkladať aj viac ako dva roky. Problémom v prírode sú aj ďalšie druhy odpadu, ako napríklad PET fľaše, pneumatiky, topánky, rôzny textil, žiarovky, porcelán, hračky a elektronický odpad. Viaceré z vymenovaných patria na zberný dvor alebo do textilných zberní. Naopak najmenšie zastúpenie vo vyzbieranom odpade mal bioodpad, ktorý sa vo voľnej prírode pomerne rýchlo rozkladá, iné druhy skla (okrem obalov z nápojov) a hygienické potreby. 

Pokiaľ ide o zastúpenie jednotlivých druhov odpadu v rámci lokality, tak kým na západe (24,17 %) a východe (34,13 %) Slovenska dominovali plasty, v strede to boli nápojové plechovky (25,4 %). Vo väčšine spomínaných lokalít sa našiel aj textilný odpad či obuv a nechýbali ani rúška. 

VÝCHOD SLOVENSKA 
Rôzne plasty
34,13 % 
Nápojové plechovky
16,9 % 
PET – nápojové obaly
11,02 % 
Cigaretový odpad
10,75 % 

STRED SLOVENSKA 
Nápojové plechovky
25,4 % 
Cigaretový odpad
22,6 % 
PET – nápojové obaly
17,33 % 
Rôzne plasty
12,95 % 

ZÁPAD SLOVENSKA 
Rôzne plasty
24,17 % 
PET – nápojové obaly
15,38 % 
Nápojové plechovky
15,01 % 
Rôzny odpad (textil, elektro…)
8,05 % 

Aj táto analýza ukázala, že napr. najviac kusov duší z pneumatík sa našlo v turisticky atratktívnych lokalitách, kde nechýbali ani porcelán, elektro či topánky. Aby ľudia aj v rámci obyčajnej prechádzky či pobytu v prírode prispeli k jej vyčisteniu nabáda kampaň Vezmi si ma!

SR: Kontrola potravín

Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR zrealizovala v júni 4.845 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Skontrolovaných bolo 1.733 právnych subjektov a 2.653 prevádzok. Výsledkom bolo 302 kontrol s nedostatkom, pričom sa celkovo zistilo 1.048 nedostatkov. 

Z aktuálnej správy ŠVPS SR sa vykonalo najviac úradných kontrol v malých predajniach, a to 1.264 (26,1 %), v stredných predajniach 1.123 (23,2 %) a u výrobcov a v baliarňach 952 kontrol (19,6 %). Inšpektori vykonali 131 kontrol mimo bežného pracovného času, pričom sa zistili nedostatky pri 44 kontrolách. Mimo pracovného času bolo skontrolovaných 83 právnych subjektov a 125 prevádzok, nedostatky sa zistili v 44 prevádzkach. Najviac nedostatkov bolo v hygiene budov a prevádzky, v hygiene technologického zariadenia a pracovných pomôcok, v predaji po dobe minimálnej trvanlivosti a dobe spotreby a v hygiene skladovania a označení. 

ŠVPS následne uložila 355 blokových pokút v celkovej výške 5.782 eur. Ďalšie nedostatky, ktoré boli zistené počas výkonu úradných kontrol, sa riešili v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona o potravinách. V takzvanom správnom konaní ŠVPS uložila jedno opatrenie. V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 91 správnych konaní. Pokuty boli uložené vo výške 94.200 eur. Priemerná pokuta v rámci právoplatných rozhodnutí predstavovala 1.035,20 eura, najvyššia právoplatná pokuta v tomto mesiaci predstavovala 10.000 eur.

Aktuálne: Drahšie potraviny

Poštová banka analyzovala, ako sa zmenili ceny pod vplyvom pandémie koronavírusu. Na základe údajov Štatistického úradu SR sa ceny tovarov a služieb v našich obchodoch v júni medziročne zvýšili o 1,8 %, čo predstavuje najpomalší rast zhruba od konca roka 2017. Na začiatku tohto roka spotrebiteľské ceny rástli ešte tempom 3,0 %, ale pod vplyvom koronakrízy začal rast cien u nás spomaľovať. 

Napriek spomaľovaniu inflácie zaplatíme dnes menej ako pred rokom jedine za dopravu a za odevy a obuv. Doprava nás v júni vychádzala o -5,4 % menej ako vlani, a to vďaka výraznému poklesu cien ropy na svetovom trhu. Menej zaplatíme aj za oblečenie a obuv, ale len nepatrne, o -0,2 %. Ceny ostatných položiek boli v júni vyššie ako v rovnakom období minulého roka. Najviac sa medziročne zvýšili ceny rozličných tovarov a služieb (o 4,6 %) a ceny v oblasti vzdelávania (o 4,5 %). V porovnaní s úvodnými mesiacmi tohto roka, teda s obdobím pred koronakrízou, ale inflácia v júni spomalila na medziročnú úroveň 1,8 %. Medzimesačne, teda v porovnaní s májom, sa v júni celkové spotrebiteľské ceny znížili o -0,1 %. K najvýraznejšiemu zlacneniu došlo v prípade potravín (o -1,5 %). Znížili sa ale aj ceny odevov a obuvi (o -0,6 %), alkoholu a tabaku (o -0,4 %), ceny v oblasti rekreácie a kultúry (o -0,4 %) a ceny vo vzdelávaní (o -0,2 %). Drahšie boli v júni v porovnaní s májom hlavne služby v zdravotníctve (o 1,2 %) a rozličné tovary a služby (o 1,1 %). 

Ako koronakríza ovplyvnila ceny potravín? Ich vývoj by sme mohli opísať slovami „ako na hojdačke“, nakoľko v januári a vo februári sa ceny potravín zvyšovali o 4,4 resp. 4,6 %. V marci, kedy bol u nás potvrdený prvý prípad nákazy vírusom COVID-19 a došlo k zavádzaniu karanténnych opatrení, rast cien potravín spomalil na 3,7 %. Následne však začal opäť zrýchľovať, keďže dopyt po potravinách počas krízy rástol, a to z viacerých dôvodov. Ľudia si, hlavne v úvode krízy, vytvárali väčšie zásoby potravín kvôli obavám z ich nedostatku. Zároveň sme sa častejšie stravovali doma, a teda nakupovali aj viac potravín, keďže návštevy reštaurácií sme v značnej miere obmedzili. Potraviny preto v apríli medziročne zdraželi o 4,3 % a v máji dokonca o 4,8 %. V júni sa už ale prejavilo upokojenie a stabilizácia koronakrízy a rast cien výraznejšie spomalil na úroveň 2,6 %. V mesačnom porovnaní, teda jún verzus máj, dokonca potraviny zlacneli, a to o -1,5 %. 

Inflácia v júni spomalila na medziročnú úroveň 1,8 %. V porovnaní s úvodnými mesiacmi tohto roka, teda s obdobím pred koronakrízou, došlo v súčasnosti k spomaleniu medziročného cenového rastu takmer pri všetkých položkách – vrátane potravín, dopravy, odevov či služieb v reštauráciách a hoteloch. Na svedomí to má predovšetkým ropa, ktorá tlačí nadol nielen ceny v doprave ale aj ceny ostatných tovarov, keďže zlacňuje ich prepravu do obchodov k zákazníkom. Ďalším faktorom, ktorý pôsobil v júni brzdiaco na infláciu, sú ceny potravín, keďže ich rast v júni výraznejšie spomalil. No a v neposlednom rade sa pod pomalší rast inflácie podpisuje aj súčasná koronakríza a s ňou súvisiace spomaľovanie ekonomiky. Očakáva sa, že inflácia bude aj v nasledujúcich mesiacoch spomaľovať a za celý tento rok dosiahne priemernú úroveň 1,7 %. Podpisovať sa pod to bude lacnejšia ropa, ale ruku k dielu môže postupne pridať aj nižší dopyt zo strany spotrebiteľov, nakoľko situácia na trhu práce sa zhoršuje. 

Cenový vývoj potravín ovplyvňujú viaceré faktory, predovšetkým úroda a vývoj cien agrokomodít na svetovom trhu. Svoju úlohu tu ale zohráva aj konkurencia a boj o zákazníka medzi jednotlivými predajcami. Vo významnej miere sú ceny potravín ovplyvňované aj cenami ropy, nakoľko potraviny treba nielen vyrobiť, ale aj prepraviť do obchodov k zákazníkom. A práve prepad cien čierneho zlata bol v posledných mesiacoch faktorom, ktorý tlačil smerom nadol aj ceny ostatných tovarov. V júni došlo vďaka novej úrode a stabilizácii pandémie k spomaleniu cenového rastu potravín na úroveň 2,6 %. V nasledujúcich mesiacoch očakávame, že tempo ich rastu bude ďalej zmierňovať a potraviny budú pôsobiť tlmiaco na infláciu. Niektoré druhy potravín, predovšetkým ovocie či zelenina, ale môžu byť kvôli horšej úrode drahšie. Slovensko, podobne ako mnohé ďalšie európske krajiny, v jarných mesiacoch trápilo aj extrémne sucho. Nedostatok dažďov zasiahol v apríli aj v máji hlavne ovocinárov a ich úrodu jahôd, čerešní, marhúľ či broskýň. Okrem sucha bola značná časť ovocných sadov poškodená aj nočnými mrazmi. To tlačí ceny týchto druhov ovocia smerom nahor a my musíme v obchodoch a na trhoch často siahnuť hlbšie do vrecka ako vlani. Okrem toho, sucho ovplyvnilo aj úrodu obilnín, hlavne pšenice, jačmeňa, kukurice či repky. Až nasledujúce mesiace ukážu, aká nakoniec tohtoročná úroda bude a v akej miere sa sucho premietne do zdražovania potravín. 

Nákupy potravín nás aktuálne vychádzajú drahšie ako vlani. A aj drahšie ako pred koronakrízou, teda na začiatku tohto roka, nakoľko ceny potravín počas tohto roka medziročne aj medzimesačne rastú. A čo od začiatku tohto roka zdraželo najviac? Zelenina a ovocie zaznamenali v júni v porovnaní s januárom až dvojciferné tempá rastu. Mandarínky boli v júni až o takmer 80 % drahšie ako v januári a červené melóny o cca 45 %. O vyše 30 % zdraželi aj citróny, pomaranče a jablká. Medzi potraviny s dvojciferným tempom rastu ale patrili ešte aj ďalšie druhy ovocia a zeleniny – cesnak, cibuľa, kiwi, mrkva, kapusta aj zemiaky. Ceny sa od začiatku tohto roka zvýšili aj v prípade viacerých mäsových výrobkov. O približne 5 % sa v porovnaní s januárom zvýšila cena trvanlivej aj šunkovej salámy, slaniny a párkov. O zhruba 4 % drahšie je aj hovädzie mäso, konkrétne hovädzie predné s kosťou aj bez kosti. Ostatné druhy mäsa ale nezdražovali. Ceny kuracieho mäsa sa držia približne na úrovniach zo začiatku roka. A bravčové mäso je dokonca lacnejšie ako v januári, a to o -2 až -6 %, v závislosti od druhu mäsa. Mliečne výrobky sa hýbali oboma smermi. Za syry si oproti začiatku roka skôr priplatíme – napríklad za oštiepok 2,4 % a za Eidam zhruba 3 %. Ceny mlieka sa ale takmer nezmenili. Lacnejšie ako v januári nás vychádza tvaroch, smotana, jogurty a najvýraznejšie zlacnelo maslo, a to o -3,7 %. Nájdu sa aj potraviny, ktorých ceny klesli oproti začiatku roka až o dvojciferné číslo. Najvýraznejšie zlacnel petržlen, a to o -28 %, nasledovali uhorky (o -25 %) a paradajky, ktorých cena je nižšia o zhruba pätinu.

pondelok 20. júla 2020

EU: Podpora zelenej obnovy

Európska únia (EÚ) podporí hospodárske oživenie vo všetkých členských štátoch finančnou injekciou vo výške takmer 2,2 miliardy EUR nasmerovanou do 140 kľúčových dopravných projektov. Projekty budú financované prostredníctvom Nástroja na prepájanie Európy (NPE) – grantovej schémy EÚ na podporu dopravnej infraštruktúry. S týmto rozpočtom bude môcť EÚ splniť ciele v oblasti klímy stanovené v európskej zelenej dohode. 

Veľmi silný dôraz sa bude venovať projektom na posilnenie železníc vrátane cezhraničných prepojení a spojení s prístavmi a letiskami. Vďaka väčšej kapacite a lepším multimodálnym spojeniam s cestnými a železničnými sieťami sa posilní aj vnútrozemská vodná doprava. V námornom odvetví sa uprednostnia projekty pobrežnej námornej dopravy založené na alternatívnych palivách a inštalácii dodávok energie na pevnine pre prístavy, ktorá by mala priniesť zníženie emisií z lodí v prístavoch. EÚ podporí projekty železničnej infraštruktúry nachádzajúce sa v transeurópskej dopravnej sieti (TEN-T) sumou v celkovej výške 1,6 miliardy EUR (55 projektov). Patrí sem projekt Rail Baltica, ktorý pripojí baltské štáty do európskej železničnej siete, alebo cezhraničný úsek železničnej trate medzi nemeckými Drážďanmi a Prahou.

Únia podporí aj prechod na ekologickejšie palivá pre dopravu (19 projektov), a to sumou takmer 142 miliónov EUR. Niekoľko projektov bude spočívať v konverzii plavidiel, tak, aby mohli fungovať aj na skvapalnený zemný plyn (LNG), alebo v inštalácii príslušnej palivovej infraštruktúry v prístavoch. Infraštruktúra pre alternatívne palivá sa plánuje zaviesť aj v cestnej doprave – konkrétne inštaláciou 17275 nabíjacích miest v rámci cestnej siete a nasadením 355 nových autobusov.

Deväť projektov prispeje k interoperabilnému železničnému systému v EÚ a plynulej prevádzke vlakov v celej Európe, a to prostredníctvom Európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS). Modernizácia rušňov a železničných tratí tak, aby vyhovovali zjednotenému Európskemu systému riadenia vlakov, zvýši bezpečnosť, skráti čas cestovania a optimalizuje používanie tratí. Na týchto deväť projektov bude smerovať viac než 49,8 milióna EUR.

Projekty boli vybrané na financovanie prostredníctvom dvoch súťažných výziev na predkladanie návrhov vyhlásených v októbri 2019 (pravidelná výzva v rámci NPE – Doprava) a v novembri 2019 (výzva v rámci mechanizmu kombinovaného financovania NPE v oblasti dopravy). Finančný príspevok EÚ sa poskytuje vo forme grantov, pričom miera spolufinancovania sa líši v závislosti od typu projektu. V prípade 10 projektov vybraných v rámci mechanizmu kombinovaného financovania sa podpora EÚ doplní o dodatočné financovanie zo strany bánk (prostredníctvom úveru, dlhu, vlastného kapitálu alebo akejkoľvek inej splatnej formy podpory). Na spolufinancovanie projektov transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) v členských štátoch EÚ je v rámci Nástroja na prepájanie Európy (NPE) z rozpočtu EÚ na roky 2014 až 2020 k dispozícii celkovo 23,2 miliardy EUR. Od roku 2014, ktorý bol prvým programovým rokom NPE, bolo spustených šesť výziev na predkladanie návrhov projektov (jedna za rok). Doteraz bolo z NPE podporených celkovo 794 projektov v odvetví dopravy v celkovej hodnote 21,1 miliardy EUR.

Technológie: Súčasť nášho života

Stali sa neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Otvárajú nám nové obzory a uľahčujú každodennú existenciu. Reč je o moderných technológiách, ktoré neustále napredujú či už v oblasti komunikácie, elektromobility, zdravia alebo interiérového dizajnu. Bez niektorých z nich si už v súčasnosti nevieme predstaviť život.

1. Hodinky ako komplexné zariadenie 
Kedysi boli náramkové hodinky iba ukazovateľom času, módnym doplnkom či akýmsi prejavom solventnosti nositeľa. Dnes sa z hodiniek stalo komplexné prenosné zariadenie, ktoré dohliada na náš celodenný režim a detailne sleduje všetky naše výkony. Pochvália nás pri každej dosiahnutej méte, povedia nám, kedy máme dýchať, kedy sa postaviť a počas celého dňa nás motivujú dosahovať lepšie výkony. Postupne nahrádzajú aj mobilné zariadenia a stávajú sa plnohodnotným komunikačným či platobným prostriedkom. Bez preháňania možno povedať, že takéto hodinky svojou univerzálnosťou, navyše v takom minimalistickom celku, do našich životov vniesli revolúciu, akú len tak ľahko niečo neprekoná. 

2. Revolúcia v nabíjaní 
V každej cestovateľskej výbave by nemala chýbať novinka v podobe medzinárodnej nabíjačky, ktorá dokáže nabíjať súčasne 3 zariadenia, je menšia ako kreditná karta, váži len 129 gramov, je úsporná a ani zďaleka neslúži iba na nabíjanie. Keďže Európa, USA, Veľká Británia či Austrália sa odlišujú aj tým, že sa v nich používajú iné elektrické zásuvky, cestovateľa môže nepríjemne zaskočiť, ak si na dovolenke nemôže nabiť telefón, hodinky, počítač či iné nevyhnutné prenosné zariadenie. Najnovšie miniatúrne riešenie – cestovný adaptér - umožňuje jednoduchú výmenu adaptérov práve do rozdielnych elektrických zásuviek. Taktiež v sebe ukrýva aj najmenší cestovateľský adaptér a dátový hub na svete. 

3. Novú kuchyňu môžete mať teraz skutočne pod palcom 
Pomocou 3D simulácie si dnes zostavíme napr. aj svoju kuchyňu snov. Zákazník už nie je pasívnym čakateľom na návrh, ale priamo pod jeho rukami a pred jeho očami rastie jeho kuchyňa, interiér so všetkými detailmi vrátane spotrebičov v reálnom prostredí. Princíp 3D Reality možno využiť aj virtuálne z pohodlia domova prostredníctvom streamu. Plánovač vychádza z princípu počítačových hier, je autentický, mimoriadne rýchly a veľmi jednoduchý. 

4. Všetky karty na jednom mieste 
Plná peňaženka vernostných či bonusových kariet je už dávno minulosťou. Zásluhu na tom má šikovná aplikácia Stocard, ktorá zoskupuje všetky takéto karty a jej služby na celom svete využíva viac ako 45 miliónov ľudí. Vďaka jedinému programu máte v mobilnom zariadení nahraté všetky vernostné, zľavové či bonusové karty. Uvoľní sa vám tak miesto v peňaženke a v kartách budete mať prehľad. Každú kartu si prostredníctvom tejto aplikácie môžete uložiť načítaním čiarového kódu, ktorý sa prevedie do mobilného formátu a pri nákupe funguje rovnako ako klasické karty. 

5. Budúcnosť nabíjania elektromobilov sa odohráva doma 
Prechod milovníkov elektromobility z benzínu či diesla na šetrnú formu jazdy sa výrazne zjednodušil po tom, ako je možné nabíjať elektromobil aj doma. Nabíjanie iba verejnými nabíjačkami v praxi znamenalo podvedome celý deň myslieť na to, kde zaparkovať, aby ste aspoň trochu zvýšili kapacitu batérie. Tomu je však koniec vďaka wallboxu, zariadeniu v podobe domácej nabíjacej stanice, ktorú si majiteľ dokáže prakticky nainštalovať v garáži, pod prístreškom či kdekoľvek v okolí svojho domova. Automobil si nabije počas noci a keď ráno vyrazí do mesta, nemusí okamžite vyhľadávať verejné nabíjacie plochy. Snáď najväčšou výhodou je samotná cena nabíjania, ktorá je podstatne nižšia ako pri verejných nabíjacích staniciach. 

6. Inteligentné odomykanie 
Jednou z noviniek na trhu je aj inteligentný zámok, vďaka ktorému už zamykanie či odomykanie vchodových dverí nespočíva iba v otočení kľúčom. Inteligentný zámok dokáže odomknúť vchodové dvere až na osem rôznych spôsobov! V každom prípade však platí, že majiteľ tohto zámku môže svoje vchodové dvere otvárať či zatvárať pomocou odtlačku prsta, číselného kódu, aplikácie, cez wifi alebo bluetooth, priložením vlastného odomykacieho štítku, zadaním hlasového povelu alebo zariadením s pomocou technológie NFC ale aj klasickým mechanickým vložením kľúča. 

Pohľadávky: Neváhajte s ich vymáhaním


Množstvo veriteľov má svoje pohľadávky v zahraničí. Keď vlády uvoľnili protipandemické opatrenia a dochádza k oživeniu jednotlivých sektorov hospodárstva, mohol by byť vhodný čas na inkaso a vysporiadanie týchto dlhov. Štúdia European Payment Practices 2019 zaznamenala podiel cezhraničných pohľadávok za minulý rok 14 percent. Do roku 2021 sa očakáva, že porastie až na 24 percent. 

Podľa EOS KSI Slovensko by sa už mohol rozbehnúť proces kompletného inkasného manažmentu. Odporúča ale využívanie profesionálnych služieb vymáhania pohľadávok s vopred určeným spôsobom kontaktovania dlžníkov a precízne definovaným procesom upomínania. Najmä preto, že spôsoby, akým prebieha manažment pohľadávok, sa v jednotlivých krajinách rôznia. Napríklad Briti majú vysokú úroveň ochrany dlžníka. Až do takej miery, že ak sa ukáže, že dlžník je „zraniteľný“, daná spoločnosť nemá povolenie pokračovať vo vymáhaní. Aj Španieli majú jeden z najvyšších stupňov ochrany v oblasti súkromia v Európe. Dohľadávanie kontaktov na spotrebiteľov je tam veľmi ťažké. V Taliansku je treba podpis akejkoľvek oficiálnej dohody, napríklad splátkového kalendára. Vo Švédsku sa dajú vymáhať európske platobné príkazy na súde, keďže sú súčasťou Európskej únie, zatiaľčo v Nórsku sa pri uplatňovaní týchto rozhodnutí musia riadiť Luganským dohovorom. Až 90 % všetkých platieb B2C vo Francúzsku sa uskutočňuje šekom, čo spôsobuje komplikácie pri manažmente platieb. V Rusku je proces vymáhania pomerne netradičný, keďže v metropolitných oblastiach sa začína návštevou dlžníka. 

Čo sa týka Slovenska, to v nedávnej minulosti zaznamenalo rôzne zmeny v legislatíve vedúce k vyššej ochrane spotrebiteľa; napr. inkasné agentúry nemôžu volať dlžníka po 18:00 alebo cez víkendy a nemôžu navštevovať spotrebiteľov za účelom vymáhania pohľadávky.

Percento zahraničných pohľadávok v ostatných
východoeurópskych krajinách za rok 2019:

Slovinsko
39
Bulharsko
14
Poľsko
12
Česko republika
11
Chorvátsko
11
Maďarsko
11
Rumunsko
11
Grécko
10
Rusko
4

Zdroj: European Payment Practices 2019

Michal Šoltes radí v prípade nedisciplinovaných zákazníkov, ktorí odmietajú platiť svoje dlhy, neriešiť všetko vlastnými silami a obrátiť sa radšej na profesionálov. „Služby profesionálnych externých inkasných spoločností sa využívajú málo. No práve oni vybavia všetko potrebné za vás a vy sa namiesto komplikovanej komunikácie s neplatičmi môžete sústrediť na podstatu vašej podnikateľskej činnosti.“