piatok 22. decembra 2017

5G: Slovensko pripravuje podmienky

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) očakáva s príchodom sietí piatej generácie (5G) poskytovanie inovačných služieb, akými sú napr. prepojené autá či inteligentné mestá, čo si vyžaduje, aby operátori mali k dispozícii dostatočnú šírku frekvenčného pásma. Očakáva tiež príchod mobilných virtuálnych operátorov (MVNO), ktorí by mali pôsobiť vo vertikálnej rovine.

Na Slovensku aj v Čechách nedávno pridelili frekvencie z pásma 3,7 GHz, ktoré je v súčasnosti kandidátske pásmo pre budovanie sietí 5G. Na Slovensku má pridelené frekvencie z frekvenčného pásma 3,5 GHz, resp. 3,7 GHz spolu 17 telekomunikačných operátorov. V Európe sa očakáva, že operátori budú pri budovaní sietí 5G vzájomne spolupracovať a služby na báze 5G prinesú aj MVNO. Na poskytovanie širokopásmových služieb je potrebné mať k dispozícii dostatočne široký, najlepšie súvislý frekvenčný prídel. Mobilní operátori si v minulosti vysúťažili frekvencie, ktoré v niektorých prípadoch netvorili súvislý celok. Z pohľadu RÚ je riešením danej situácie frekvenčný refarming, t.j. usporiadanie frekvencií a je pripravený situáciu vyriešiť v roku 2018 aj pomocou prípadnej zmeny legislatívy, ktorú navrhne gestorovi zákona o elektronických komunikáciách.

Úrad umožnil viacerým operátorom, aby mohli poskytovať služby prostredníctvom sietí LTE a neskôr aj prostredníctvom sietí 5G v pásmach 3,5 GHz a 3,7 GHz. Slovenská republika ako prvá krajina EÚ kompletne pridelila frekvencie z týchto pásiem. Operátori, ktorí plánujú poskytovať služby prostredníctvom sietí 5G preto nemusia nevyhnutne čakať na prideľovanie frekvencií v pásme 700 MHz. Mobilní operátori a niekoľko ďalších telekomunikačných operátorov má už v súčasnosti pridelené frekvencie, ktoré budú môcť využiť na 5G. Zároveň RÚ telekomunikačným operátorom uložil povinnosti, ktoré majú zabezpečiť budovanie sietí aj v menej osídlených lokalitách a okrem toho upravil výšku úhrad za frekvencie tak, aby podporil budovanie sietí aj v tzv. bielych miestach. Vychádzajúc zo zámerov EK smerujúcich k digitálnej Európe sa očakáva harmonizácia v oblasti frekvenčného spektra a často diskutovanou témou je aj budovanie tzv. vertikálnych štruktúr na telekomunikačnom trhu.

Neustále sa zvyšujúci dopyt po prenose vyšších objemov dát bude mať za následok potrebu zefektívnenia využitia pridelených frekvencií, ako napr. frekvencií z pásma 26 GHz, respektíve ich využitie pre budovanie sietí 5G. S ohľadom na vývoj technológií a ich vplyv na poskytovanie sietí a služieb bude v nasledujúcom období jednou z priorít RÚ zabezpečiť čo najefektívnejšie využívanie už pridelených fekvencií a príprava nových frekvenčných pásiem vhodných pre rozvoj nových sietí a služieb. 

GDPR: Firmy si veria, no bezdôvodne

Iba tretina firiem má takzvaný bezpečnostný projekt, ktorý už dnes vyžaduje ešte aktuálne účinný zákon. Celá polovica firiem nepočula o nariadení GDPR, ktoré pravidlá ešte sprísňuje.  

Až 70% slovenských firiem tvrdí, že ochranu osobných údajov majú riešenú dostatočne. Prieskum, ktorý pre GHS Legal realizovala agentúra Nielsen Admosphere na vzorke 204 manažérov, pritom odhaľuje presný opak. Iba 34% firiem má spracovaný bezpečnostný projekt. A takmer žiadna z firiem na Slovensku netuší o niektorých základných podmienkach už aktuálne účinného zákona, napríklad kedy je potrebné získať súhlas dotknutej osoby.

Prísnejší zákon začne platiť od 25. mája 2018. Zmeny si vyžiadalo nariadenie Európskej únie známe pod skratkou GDPR (General Data Protection Regulation). Nový zákon vychádzajúci z GDPR už bol schválený parlamentom  aj na Slovensku. No polovica manažérov v prieskume o GDPR nevie, a ani nepočula. Spoločnosti takisto nevedia, koľko by mali do ochrany osobných údajov investovať a čo by mali za tieto peniaze očakávať. Dve tretiny z nich priznali, že skutočné náklady na ochranu osobných údajov nevie odhadnúť. A 22% firiem má pocit, že im odpadáva väčšina starostí na začiatku po jednorazovom nastavení celého systému. Zvyšné vynakladajú peniaze na ochranu aj priebežne.

Prieskum ďalej ukázal, že spoločnosti si neuvedomujú, čo im v prípade nesplnenia povinností hrozí (73%). Pokuty sa po novom môžu pohybovať v tisícoch aj státisícoch, konkrétne až do výšky 4% z ročného (svetového) obratu a 20 miliónov eur. Kontroly pritom nie sú až tak výnimočné. Okrem vlastných kontrol môžu byť aj na základe podnetov a návrhov. Minulý rok to bolo 146 začatých konaní práve na základe návrhov a podnetov. 

Smart City: Prvé dotácie

Digitálna platforma na vizualizáciu urbanistického plánovania a riešenie pre  bezpečné rezidentské parkovanie sú prvými projektmi, ktoré budú podporené zo slovensko-amerického inovačného fondu.  

V prvej fáze verejno-súkromného partnerstva na podporu experimentálneho vývoja a inovácií pre inteligentné mestá boli vyhlásené výzvy v dvoch oblastiach. V kategórii Manažment dopravy zvíťazil projekt, ktorý vďaka real-time monitorovaniu umožní ochranu rezidentských parkovacích miest pred neoprávneným parkovaním a zároveň rezidenta navedie na voľné parkovacie miesto. V oblasti Digitalizácia správy mesta a služieb obyvateľom dotáciu získa projekt zameraný na vizualizáciu urbanistického plánovania. Je to digitálna platforma, ktorá zobrazí napríklad plánovaný stavebný rozvoj, verejné osvetlenie či parkovanie a poskytne tak verejnosti transparentný základ na diskusiu so samosprávou.

Pilotná podpora projektov predstavuje model verejno-súkromného financovania v oblasti experimentálneho vývoja a inovácií, v ktorom Slovenská republika vyčlenila z vlastných zdrojov jeden milión eur s tým, že druhú značnú časť prostriedkov poskytnú súkromní partneri zo Spojených štátov amerických. Medzinárodná hodnotiaca komisia vyberala spomedzi deviatich prihlásených projektov, z toho 6 pre oblasť Digitalizácia správy mesta a služieb obyvateľom a 3 pre oblasť Manažment dopravy. Pri svojom hodnotení vychádzala z posudkov nezávislých odborných hodnotiteľov vyžrebovaných zo zoznamu odborných hodnotiteľov Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu aj z posudkov od amerického partnera. Medzi hodnoteniami slovenských a amerických hodnotiteľov boli len minimálne rozdiely.

Dve slovenské spoločnosti GOSPACE Tech a DAMALIS tak zdokonalia svoje riešenia v špičkových podmienkach Centra pre inovačné technológie vo Virgínii.  

On-line: 77 dôvodov, prečo mám rád Slovensko

Absolútnym víťazom prieskumu sa stal opäť Peter Sagan s celkovým počtom 10.803 udelených hviezdičiek, čím sa stal aj víťazom kategórie športovec roka. Na druhom mieste sa v celkovom poradí umiestnil Štefan Nosáľ (10.459 hviezdičiek) a tretie miesto získali slovenské minerálne vody ako jedna z nominácií v novej kategórii Čo pijú Slováci. 

Za osobnosť roka 2017 zvolili Slováci bývalého dlhoročného umeleckého šéfa folklórneho súboru Lúčnica Štefana Nosáľa (10.459 hviezdičiek). Na druhom mieste sa umiestnil politik Alexander Dubček. Tretiu priečku obsadil významný slovenský hudobník a skladateľ Marián Varga. Prvou osobnosťou spomedzi žien sa stala aktuálna dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií STU Mária Bieliková (6.690 hviezdičiek). Nasledovali sochár, keramikár a maliar Andrej Rudavský, cestovateľ a podnikateľ Ľubomír Fellner a úspešná bankárka Elena Kohútiková.

Športovcom roka 2017 sa stal s absolútnym prehľadom Peter Sagan. O druhé miesto súťažili lyžiarky Petra Vlhová (9.528 hviezdičiek) s Veronikou Velez Zuzulovou (9.015 hviezdičiek). V kategórii príliš nezaostávali ani ďalší nominovaní, štvrté miesto obsadil horolezec Peter Hámor, piate tenistka Magdaléna Rybáriková, šieste bežec Ján Volko a siedmy skončil futbalista Milan Škriniar.

V oboch predchádzajúcich kategóriách mohli respondenti uviesť aj vlastné nominácie. Bezkonkurenčne najviac, spolu 764, ich získal chodec Matej Tóth, ktorý nebol medzi nominovanými.

Na prvej priečke v novej kategórii Sedem odtlačkov Slovenska vo svete sa umiestnila originálna nominácia – slovenské pracovité ruky, ktoré stavali New York aj Budapešť (8.849 hviezdičiek). Najlepšie ju vystihuje svetoznáma ikonická fotografia zo stavby newyorského mrakodrapu, kde na traverze vo vzduchu sedí partia chlapov, medzi nimi aj slovák Gusti Popovič. Spoznáte ho podľa fľašky v ruke! Na druhom mieste sa umiestnil Andy Warhol, na treťom slovenskí hokejisti a za nimi vynálezcovia Štefan Banič, konštruktér padáka a Jozef Murgaš, priekopník bezdrôtovej telekomunikácie. Nasledoval architekt, ktorý staval prvý mrakodrap v Číne, Ladislav Hudec a siedmu priečku v tesnom závese obsadili svetovo úspešné slovenské technologické firmy.

V ankete 77 dôvodov, prečo mám rád Slovensko, hlasovali Slováci v siedmich kategóriách, kde si mohli vybrať zo siedmich nominácií a každej z nich bolo možné udeliť jednu až sedem hviezdičiek. Na hlasovaní sa zúčastnilo viac ako 2.113 respondentov, ktorí spoločne udelili 368.637 hviezdičiek.     

štvrtok 21. decembra 2017

IT Fitness Test: Pokles digitálnej gramotnosti

Z porovnaní výsledkov v rokoch 2017 a 2015 vyplýva, že u účastníkov starších než 15 rokov klesla priemerná úspešnosť o približne tri percentá. Pokles je evidentný aj u žiakov základných škôl.  

Ukazujú to výsledky šiesteho ročníka testovania, do ktorého sa od apríla do júna 2017 zapojilo vyše 26.000 respondentov zo 458 stredných škôl a 590 základných škôl. Cieľom bolo overiť digitálne zručnosti žiakov základných a stredných škôl aj ich učiteľov.

Podľa ITAS testy preukázali zníženie úspešnosti v kategórii kancelárske nástroje. V teste pre základné školy bola najnižšia úspešnosť 21,79%, čo je v porovnaní s rokom 2016 pokles o takmer 20 percentuálnych bodov. Z výsledkov ďalej vyplýva, že žiaci majú okrem kategórie internet rezervy vo všetkých ostatných kategóriách. V oblasti bezpečnosť majú problém s kritickým myslením a analýzou textu. Lepšie sa však orientujú v nastavení súkromia aplikácií v smartfóne. V novej kategórii online marketing mali rovnako slabšie výsledky a rezervy.

Podrobné informácie o výsledkoch testovania, štatistiky, grafy a vyhodnotenie s kľúčovými odbornými závermi nájdete v Súhrnnej správe IT Fitness Test 2017. 

EU: Bezpečnejšie výrobky

Európska komisia (EK) predložila dva legislatívne návrhy s cieľom uľahčiť najmä malým a stredným podnikom predaj ich výrobkov v celej Európe. Posilnia aj kontroly, aby sa zabránilo predaju nebezpečných výrobkov. 

Uľahčenie predaja výrobku v inom členskom štáte Podľa návrhu nového nariadenia o vzájomnom uznávaní výrobkov budú spoločnosti vedieť, či sa ich výrobky budú môcť predávať v inej krajine EÚ v priebehu niekoľkých mesiacov, a nie rokov. Takisto budú môcť využívať dobrovoľné vyhlásenie, aby preukázali, že ich výrobky spĺňajú všetky príslušné požiadavky v ich krajine. Orgánom iných členských štátov sa tým uľahčí posúdenie, či by sa v danom prípade malo, alebo nemalo uplatňovať vzájomné uznávanie. Rovnako sa zabezpečí rýchlejšie riešenie sporov medzi spoločnosťami a vnútroštátnymi orgánmi, a to využívaním mechanizmu riešenia problémových situácií. Školeniami a výmenami zamestnancov sa bude ďalej prehlbovať spolupráca a dôvera medzi vnútroštátnymi orgánmi. Nebude im to brániť v tom, aby zohľadňovali legitímne obavy týkajúce sa verejného záujmu.

Posilnenie kontrol vykonávaných vnútroštátnymi orgánmi s cieľom zabezpečiť bezpečnosť výrobkov a ich súlad s predpismi
Na trhu EÚ sa stále predáva priveľa nebezpečných výrobkov, ktoré nie sú v súlade s právnymi predpismi: viac ako 32% hračiek, 58% elektroniky, 47% stavebných výrobkov či 40% osobných ochranných prostriedkov, ktoré prešli kontrolami, nespĺňa požiadavky na bezpečnosť alebo na informácie pre spotrebiteľov stanovené v právnych predpisoch EÚ. Návrh nariadenia o dodržiavaní a presadzovaní predpisov pomôže vytvoriť spravodlivejší vnútorný trh s tovarom, a to podporovaním užšej spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu nad trhom. Bude sa týkať výmeny informácií o nelegálnych výrobkoch a prebiehajúcich vyšetrovaniach, aby príslušné orgány mohli prijať účinné opatrenia proti výrobkom, ktoré nie sú v súlade s právnymi predpismi. Nariadenie zároveň pomôže vnútroštátnym orgánom zlepšiť kontroly výrobkov, ktoré vstupujú na trh EÚ. Keďže 30% tovaru v EÚ sa dováža, komisia navrhuje zintenzívniť kontroly v prístavoch a na vonkajších hraniciach.

Návrhy nariadení sa teraz predložia Európskemu parlamentu a Rade na prijatie. Po prijatí budú priamo uplatniteľné. 

SR: Najdôveryhodnejšia značka 2017

Slováci sú v otázke dôvery pomerne stáli a verní. Žiaden spotrebiteľ napokon nemá záujem nakupovať značky, ktorým neverí.  

Potvrdzujú to aj výsledky prieskumu agentúry Stem/Mark, kde v 94% svoje prvenstvo obhájili minuloroční favoriti. Svoju dôveru v novej kategórii balíkové služby tento rok získala značka Slovenská pošta. Ďalšou novou kategóriou v prieskume bola kategória čerpacích staníc, v ktorej zvíťazila značka Slovnaft. Do prieskumu bola tento rok zaradená aj kategória dermokozmetiky, ktorú vyhrala značka Vichy a aj kategória dámska hygiena, kde zabodovala značka Always.

Zmena tento rok nastala v kategórii malé spotrebiče, kde zabodovala značka Bosch, a v kategórii vlasovej kozmetiky, kde vyhrala značka Head & Shoulders. V rámci nových kategórií sa medzi víťazov programu zaradili značky Nay v kategórii predajca elektra, Deichman v kategórii predajca obuvi, F&F v kategórii predajca odevov a Kamzík v kategórii prípravky na kosti a kĺby. Jednou z nových kategórií bola aj kategória realitných kancelárií, v ktorej prvenstvo získala značka RE/MAX. Kategória športové obchody bola taktiež zaradená do prieskumu ako nová kategória a najväčší počet hlasov získala značka Exisport.

Tri značky získali tento rok vyše 1.000 hlasov z 2.000 možných. Svoj minuloročný triumf zopakovala značka Slovakia, ktorá získala tretí najvyšší počet hlasov. Druhý najväčší počet hlasov v prieskume získala značka dm drogerie. Značka Jar v kategórii prípravkov na umývanie riadu získala ako jediná nad 76% hlasov a z celého prieskumu zabodovala s najväčším počtom hlasov.

Spam: Nevyžiadané maily sú čoraz viac nepopulárne

Proti spamu aktívne bojuje už 43% používateľov internetu. Až polovica z  ich oznamovateľov tak robí kvôli nerelevantnému obsahu. 

Vyplynulo to z prieskumu Mailkit (500 respondentov,ČR), podľa ktorého každému druhému používateľovi príde za týždeň už viac ako 15 emailov považovaných za spam. Takmer 40% respondentov si pri slove spam vybaví nevyžiadanú poštu, pre takmer 20% znamená obťažujúce emaily, pre 16% ide o reklamu a 15% v spame vidí potenciálnu hrozbu zavírenia svojich zariadení. Spomedzi používateľov mailových klientov dnes už 43% ovláda spôsoby, ako proti spamu bojovať. Z tejto skupiny až sedem z desiatich používateľov priamo označuje nevyžiadanú poštu ako spam a má nastavené pravidlá pre prichádzajúcu poštu. V prípade nevyžiadaných newsletterov a obchodných ponúk sa 63% užívateľov nemá problém odhlásiť na webovej stránke odosielateľa.  

A kedy používatelia nahlasujú e-maily ako spam? V 55% je to vtedy, keď dostávajú emaily, na ktorých odber sa neprihlásili. Polovica respondentov uvádza ako dôvod aj posielanie pre nich nerelevantného obsahu a 40% sa sťažuje na emaily, ktoré dostávajú od rovnakého odosielateľa príliš často. Z hľadiska frekvencie a počtu nevyžiadaných emailov až 49% respondentov uviedlo, že vo svojej schránke dostáva za týždeň viac ako 15 spamov. 

streda 20. decembra 2017

Výskum a inovácie: Tri nové výzvy

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo nové výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zamerané na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja pre celé územie SR okrem Bratislavského kraja. 

Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11
Doména: Dopravné prostriedky pre 21. storočie
Alokácia: 48 000 000 EUR
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12
Doména: Priemysel pre 21. storočie
Alokácia: 82 000 000 EUR
Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13
Doména: Zdravé potraviny a životné prostredie
Alokácia: 34 000 000 EUR

Cieľom je podpora výskumných, vývojových a inovačných aktivít v podnikoch a zoskupeniach podnikov a podpora aktivít zameraných na ochranu práv duševného vlastníctva. Každá z výziev je zameraná na inú tematickú oblasť, v súlade s nasledujúcimi doménami inteligentnej špecializácie: dopravné prostriedky pre 21. storočie, priemysel pre 21. storočie, zdravé potraviny a životné prostredie. Oprávnenými žiadateľmi sú malé, stredné aj veľké podniky registrované na území SR, zapísané v obchodnom registri alebo podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia, ktoré ku dňu predloženia žiadosti existujú minimálne 3 roky. Na realizácii projektov sa môžu podieľať aj výskumné organizácie.
Hlavné aktivity projektu musia byť zamerané na priemyselný výskum, experimentálny vývoj, ochranu práv duševného vlastníctva a realizáciu inovačných opatrení.

Žiadosti je možné predkladať plne elektronicky a v zjednodušenom režime prebieha aj predkladanie príloh. V záujme minimalizovať administratívnu záťaž žiadateľov je celý proces výrazne zjednodušený. Viac informácií môžete získať na www.opvai.sk a prostredníctvom mailovej adresy vyzvy@mhsr.sk .  

SR: Pracovný trh

Trh práce na Slovensku v tomto roku charakterizovala aj expanzia v oblasti IT.  Na nové investície a vznik projektov reagoval pracovný trh nielen v hlavnom meste, ale aj v ostatných regiónoch Slovenska.  

Podľa analýzy Grafton Slovakia uchádzačom o prácu naďalej ponúka lepšiu vyjednávaciu pozíciu Bratislavský kraj, kde sa očakáva sa kontinuálne vysoký dopyt zamestnávateľov po IT developeroch so znalosťou programovacích jazykov. Otvorené sú tiež pozície v oblasti výroby, napr. operátori výroby. Z oblasti ekonomiky sú často vyhľadávanými pozíciami, napr. junior s požiadavkou na ekonomické vzdelanie a znalosťou anglického jazyka či nemeckého jazyka. Zamestnávatelia susediaceho Trnavského regiónu otvárajú najčastejšie pozície v oblasti manažmentu kvality, napr. inžinier kvality so skúsenosťou s prácou s dodávateľmi, obchodný zástupca v oblasti techniky, procesný inžinier so skúsenosťou s výrobnými procesmi.

V Trenčianskom a Žilinskom kraji je vysoký dopyt po vysokoškolsky vzdelaných uchádzačov z oboru priemyselnej výroby, automobilového priemyslu, konštruktér, IT špecialisti, kvalifikovaní špecialisti vo výrobe, napr.  inžinier kvality, procesný inžinier, operátor kvality, konštruktér. Zamestnávatelia Nitrianskeho kraja vyhľadávajú pracovné sily z oblasti IT, výrobného sektora a financií, napr. operátor výroby, skladník, nástrojár, technológ, projektový manažér. Nezaostávajú ani účtovník, referent odbytu, administratívny asistent, BOZP technik. Z manažérskych vedúcich pozícií sú to finančný riaditeľ, majster výroby, vedúci výroby, manažér prevádzky. V súvislosti s investíciou Jaguar Land Rover boli v roku 2017 dopytované najmä odborné stavebné pozície súvisiace so stavbou závodov v Nitre, ďalej rádové operátorské pozície pre výrobne spoločnosti najmä v sektore automotive, odborné technické a špecializované pozície, ako aj riadiace pozície.

Aj v Košickom  a Prešovskom kraji je vysoký dopyt po vysokoškolsky vzdelaných uchádzačov o prácu v obore informatiky, napr. Java programátor, iOS/Android programátor, ďalej v odbore manažment kvality – inžinier kvality, logista či procesný inžinier. Vytvárajú sa taktiež pracovné pozície v odbore ekonomika a financie, napr. mzdový účtovník, účtovník hlavnej knihy, účtovník pohľadávok so znalosťou minimálne jedného cudzieho jazyka. Oblasť ľudských zdrojov má otvorené pozície pre recruiterov, HR business partnerov. Veľké uplatnenie si tu nájdu i stredoškolsky vzdelaní uchádzači o prácu, ktorí sa chcú zamestnať ako napr. technik elektroúdržby, nástrojár, CNC operátor. 

Radíme: Inteligentné darčeky

Smart zariadenia nás dokážu prepojiť s virtuálnym svetom, sledovať naše životné funkcie, poskytujú zábavu, uľahčujú chod domácnosti či prácu. Ak ste sa rozhodli tento rok darovať  smart darčeky, mali by ste myslieť aj na ich bezpečnosť. 

Viacero prieskumov už poukázalo na zraniteľnosť a slabú úroveň bezpečnosti inteligentných vychytávok. Z 8 náhodne vybraných IoT zariadení (od smart žehličky až po inteligentný baby monitor) bola napokon polovica ľahko heknuteľných len kvôli slabým heslám. Nehovoriac o celkovej bezpečnosti. Len jediné z testovaných zariadení totiž spĺňalo bezpečnostné požiadavky. Nedávno sme tiež mali možnosť sledovať, že hrozby číhajúce na inteligentné zariadenia už nie sú len hypotézou. Zlomový DDoS útok v roku 2016 pomocou rozsiahlych botnetov zasiahol rekordný počet routrov, IP kamier, tlačiarní a ďalších zariadení.

Pre nákup smart vianočných darčekov odborníci z Kaspersky Lab odporúčajú 3  základné pravidlá:
1. Skôr, než sa rozhodnete kúpiť vybrané IoT zariadenie, skúste sa poobzerať po internete, či nenájdete negatívnu recenziu alebo informácie, ktoré upozorňujú na riziká či zraniteľnosť  zariadenia.
2. Nie vždy sa vyplatí nakupovať najnovšie modely. Popri štandardných chybách, ktoré sa bežne vyskytujú v nových technológiách, môžu zariadenia obsahovať bezpečnostné chyby, ktoré ešte neboli objavené. Odporúča sa preto vybrať si radšej produkt, ktorý prešiel už niekoľkými softvérovými aktualizáciami.
3. V momente, kedy sa rozhodnete, ktorú časť svojho života urobíte „inteligentnou“, zvážte bezpečnostné riziká. Ak sa vo vašej domácnosti nachádza veľa predmetov materiálnej hodnoty, odporúčame zabezpečiť domácnosť profesionálnym bezpečnostným systémom, alebo pri najmenšom nastaviť také bezpečnostné opatrenia, ktoré by minimalizovali riziká. 

Upozorňujeme: Koncoročné platby

Platenie faktúr či prevody peňazí na záver roka je potrebné zadať včas. Posledný deň tohto roka vychádza na nedeľu, takže na posledné úhrady bude menej času.

Banky opäť upozorňujú na termíny realizácie koncoročných platieb. Ak chcete získať štátnu prémiu k stavebnému sporeniu či daňovú úľavu pri dôchodkovom sporení, musia byť peniaze na účet príslušnej inštitúcie pripísané ešte v tomto roku. Elektronické prevody sú na konci roka tiež časovo ohraničené. Platba cez internetbanking alebo mobilbanking bude zrealizovaná do konca roka, ak bude odoslaná do 29. decembra. Do inej banky či krajiny EÚ je však lepšie platby v eurách zadať o deň skôr. Transakcie v rámci jednej a tej istej banky sa zrealizujú štandardne v rámci jedného dňa. Pri prevode do inej banky sa musí počítať s dňom navyše.

Počas vianočných sviatkov sa upravia tiež otváracie hodiny pobočiek bánk. Od 24. decembra do 26. decembra budú mať banky všetky svoje pobočky zatvorené. VÚB však bude mať otvorenú pobočku v bratislavskom nákupnom centre Centrál do 12. hodiny (počas všetkých dní, aj 24.12.). Banky otvoria pobočky až od 27. decembra a do 30. decembra budú k dispozícii podľa štandardných otváracích hodín. Na Silvestra budú pobočky otvorené len dopoludnia do 12. hodiny iba v niektorých nákupných centrách. Na Nový rok 1. januára 2018 budú všetky pobočky zatvorené. Rovnako tak na sviatok Troch kráľov, teda v sobotu 6. januára 2018.

Ak predsa len nestihnete poslať peniaze včas, môžete využiť urgentný prevod, za ktorý si ale vo väčšine bánk zaplatíte. 

utorok 19. decembra 2017

On-line: Sledovanie televízie za hranicami

Väčšinu televízneho vysielania nie je možné sledovať za hranicami napriek tomu, že tisícky Slovákov žijúcich v zahraničí by boli ochotné za takýto obsah platiť a vysielatelia by boli ochotní svoj obsah šíriť aj mimo Slovenska. Prekážkou je príliš komplikovaný systém vysporiadania vysielacích práv. 

Európska komisia chce umožniť, aby v prípade záujmu mohli vysielatelia svoj obsah vysielať aj v zahraničí. V súčasnosti je to komplikované kvôli pravidlám udeľovania licencií, ktoré  musia byť vydané zvlášť v každom členskom štáte, kde chce svoj obsah vysielateľ šíriť. Preto navrhuje princíp schválenia všetkých potrebných práv v krajine kde obsah (dokument, film, relácia, serial…) vznikol, čo by stačilo k tomu aby sa obsah mohol šíriť do celej EÚ.

Cieľom je riešenie ťažkostí súvisiacich s vysporiadaním práv, ktoré vysielateľom a operátorom služieb retransmisie umožňujú ponúkať širší prístup k televíznym a rozhlasovým programom v celej EÚ. Návrhom EK sa podporí prístup spotrebiteľov k viacerým televíznym a rozhlasovým programom s pôvodom v iných členských štátoch, a to pokiaľ ide o doplnkové on-line služby vysielacích organizácií aj služby retransmisie. 

Galileo: Ste kompatibilní?

Na obežnú dráhu boli vypustené ďalšie štyri satelity navigačného systému Galileo, čím sa súčasná konštelácia rozrástla na 22 satelitov. 

Galileo podporuje núdzové operácie, poskytuje presnejšie navigačné služby, ponúka lepšiu časovú synchronizáciu kritických infraštruktúr a zaručuje bezpečné služby pre verejné orgány. Systém bol spustený presne pred rokom a odvtedy ho využíva čoraz viac podnikov či start-upov a sprístupňujú tomuto systému svoje zariadenia, vrátane nového iPhone 7.

Overiť si, či je zariadenie kompatibilné s Galileo sa dá na http://www.usegalileo.eu/SK/. Akonáhle bude konštelácia satelitov kompletná, zlepší sa signál pre navigácie do áut ale aj pre mobilné zariadenia.    

PPA: Pomoc pre začínajúcich poľnohospodárov

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila novú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. 

Na internetovej stránke agentúry v časti PPA / Podpory  / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Výzvy  / Opatrenie 6  / Podopatrenie 6.3  je zverejnená Výzva č. 23/PRV/2017 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020, konkrétne pre:
Opatrenie 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti.
Podopatrenie 6.3 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov.  

Upozorňujeme: Nebezpečný ENDIEX

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) upozornil na stiahnutie vybraných šarží lieku, ktorý sa používa na liečbu infekčnej hnačky.    

Ide o ENDIEX, cps dur 12x200 mg (blister PVC/Al), č. šarže: 2080517, ENDIEX, cps dur 28x200 mg (blister PVC/Al), č. šarže: 2050517, 2060517, 2070517. Dôvodom stiahnutia uvedených šarží lieku z trhu je podozrenie na možnú prítomnosť cudzorodých častíc v lieku.

Dostupnosť liečby pre pacientov týmto rozhodnutím ohrozená nie je, na trhu sú pacientom k dispozícii iné šarže tohto lieku.

pondelok 18. decembra 2017

Cloud: Rýchly a nekontrolovaný prechod sa nemusí vyplatiť

Až 47% spoločností utrpelo stratu či únik údajov v dôsledku incidentu, ktorý zasiahol infraštruktúru dodávateľa IT služieb. Napriek miliónovým škodám riziká prichádzajúce od tretích strán podceňuje stále väčšina firiem.

Podľa prieskumu Kaspersky Lab 78% spoločností už v súčasnosti aktívne využíva aspoň jednu z tzv. SaaS (softvér-ako-služba) platforiem. Takmer rovnaký počet – tri štvrtiny podnikov (75%) plánujú v blízkej budúcnosti presunúť do cloudu viac aplikácie. Pokiaľ ide o model založený na IaaS (infraštruktúra-ako-služba), dnes už takmer polovica (49%) veľkých a 45% malých a stredných firiem sa snaží outsourcovať IT infraštruktúru a procesy od externých dodávateľov, teda tretích strán. V mnohých prípadoch však tlak na rýchle zavedenie ako aj vidina úspory prevádzkových nákladov odsúvajú bezpečnosť na druhú koľaj.

Firmy často využívajú cloudové služby a IT infraštruktúru poskytovanú tretími stranami bez toho, aby mali zavedené bezpečnostné stratégie na ochranu korporátnych informácií. Prieskum ukázal, že 7 z 10 podnikov využívajúcich služby poskytovateľov SaaS a cloudových modelov nemá žiadnu bezpečnostnú stratégiu pre prípady incidentov, ktoré by ich mohli zasiahnuť práve cez týchto dodávateľov. Štvrtina sa dokonca priznala, že v ich obchodnom vzťahu nemá dodávateľ jasne špecifikovanú mieru zodpovednosti v prípade incidentu. Až 35% spoločností priznalo, že nemajú ani len základný prehľad o tom, ktoré z korporátnych informácií sú uložené na firemnom serveri a ktoré spravujú poskytovatelia cloudovej infraštruktúry!

Vývoj naznačuje, že spoliehanie sa v otázkach bezpečnosti len čisto na poskytovateľa cloudových služieb je skutočne riskantnou stratégiou. Naznačujú to nakoniec aj výsledky prieskumu – 42% spoločností sa necíti dostatočne chránených pred útokmi, ktoré by mohli zasiahnuť dodávateľov cloudových služieb, pričom štvrtina z týchto firiem už má vlastnú skúsenosť s bezpečnostnými incidentmi na IT infraštruktúru tretej strany.

EU: Akčný plán pre lepšiu planétu

Na samite Jedna planéta v Paríži, ktorý zorganizoval francúzsky prezident Emmanuel Macron, predstavila Európska komisia niekoľko iniciatív s cieľom modernej a čistej ekonomiky.  

Ide o nový Akčný plán pre planétu, ktorý zahŕňa 10 prelomových iniciatív smerom k modernej ekonomike a spravodlivej spoločnosti:
Finančný sektor v službách klímy
Plán EÚ pre vonkajšie investície – príležitosti pre Afriku a susedné regióny EÚ
Podpora mestských investícií
Čistá energia pre ostrovy
Štrukturálna podpora pre uhoľné regióny
Zapojenie mladých Európanov do boja proti klimatickým zmenám
Inteligentné financovanie smart budov
Súbor pravidiel EÚ o investíciách do energetickej hospodárnosti budov
Investície do ekologických priemyselných technológií
Čistá, prepojená a konkurencieschopná mobilita 

Smartfóny: Nadmerná kontrola pokračuje

Koľkokrát za deň skontrolujete svoj mobil? V roku 2017 sme sa priemerne pozerali na svoj telefón až 50-krát za deň!  

Potvrdil to 17. prieskum Prognózy v oblasti technológií, médií a telekomunikácií, ktorý každoročne pripravuje Deloitte: približne 25% dospelých na celom svete odhadlo počet kontroly smartfónu na 50 alebo viackrát denne a z mladistvých (vo veku 18 až 24) rokov to uviedlo až 40%. V tejto súvislosti až 45% dospelých a 58% mladistvých podľa svojho názoru používa smartfóny príliš často, a preto sa 42% dospelých a 47% mladistvých aktívne snaží obmedziť ich využitie. Ďalších 10% dospelých a 20% mladistvých už premýšľalo o tom, že sa pokúsia kontrolovať ich používanie, zatiaľ však na tom nezačali aktívne pracovať.

V používaní a vnímaní nadmerného používania existujú prirodzene rozdiely. Podľa údajov z roku 2017 si 49% dospelých žien myslí, že svoje zariadenie používajú častejšie, ako by mali, zatiaľ čo to isté si myslí len 41% mužov. Nie každé používanie je však rovnaké. Kontrolovanie telefónu pri sledovaní televízie alebo filmu, pri cestovaní verejnou dopravou alebo pri nakupovaní sa nevníma negatívne. Ak preto ľudia hovoria o obmedzení používania telefónu, pravdepodobne nehovoria o takýchto prípadoch. Existuje však aj používanie smartfónov, ktoré odvracia pozornosť používateľov, poškodzuje ich vzťahy s ostatnými, a dokonca potenciálne ohrozuje zdravie. Napríklad muži, ktorí majú smartfón, sa častejšie rozptyľovali jeho používaním pri šoférovaní ako ženy – v porovnaní 15% mužov oproti  11% žien. Ženy sú však zase aktívnejšie v takomto rozptyľovaní v noci. Takmer 60% žien preruší spánok a skontroluje si v noci svoj telefón.

Radíme: Vianočné elektrické svetielka

Stromček musí žiariť, preto ho v súčasnosti ozdobujeme najmä elektrickými svetelnými reťazami. Aj pri nich však hrozí nebezpečenstvo požiara, ktorému musíme predchádzať už pri nákupe.   

Slovenská obchodná inšpekcia odporúča, aby sme uprednostnili predajcov so stálym miestom predaja pre prípadnú možnosť reklamácie výrobku. Rovnako by sme si mali vyžiadať doklad o kúpe výrobku a nechať si výrobok pred kúpou rozbaliť a predviesť. Všetky údaje pri označovaní tovaru, podmienky záruky a iné informácie pre spotrebiteľa musia byť v slovenskom jazyku: údaj o výrobcovi/dovozcovi, označenie CE, návody na používanie, informácie o vhodnosti výrobku pre vnútorné alebo vonkajšie použitie. U svietiaceho reťazca je ďalej dôležité:
- dĺžka kábla medzi vidlicou a prvou objímkou musí byť min. 1,5m,
- vonkajší priemer vodičov s izoláciou cca 1,5 mm,
- pri reťazcoch aj na vonkajšie použitie stupeň ochrany proti vode (min. IP 44),
- pevnosť reťazca (káblov, zariadenia na zmenu režimov svietenia, prívodná šnúra...).

Vianočné svietiace reťazce musia byť označené týmito údajmi: značka pôvodu (môže to byť ochranná známka, identifikácia výrobcu alebo dodávateľa), napätie a príkon náhradných žiaroviek, symbol triedy ochrany II alebo triedy III, ktorý je potrebný podľa druhu ochrany pred úrazom elektrickým prúdom, označenie stupňa ochrany proti prachu a vlhkosti (IP XX) alebo upozornenie, že reťazec je len na vnútorné použitie, menovité napätie reťazcov triedy III, použitie náhradných žiaroviek len takého druhu, aké boli dodané s týmto svietiacim reťazcom.

Musia byť k nim pripojené tiež upozornenia na správne používanie:
1. Nevyberať a nevkladať žiarovky, keď je reťazec pripojený na napájanie (pri vymeniteľných žiarovkách).
2. V iných než utesnených reťazcoch so žiarovkami zapojenými do série ihneď vymeniť chybné žiarovky s rovnakým menovitým napätím a príkonom, aby sa predišlo prehriatiu,nepripájať reťazec na napájanie, ak je ešte v obale, resp. nepripájať reťazec na napájanie, ak je v takom obale, ktorý nie je prispôsobený na predvádzanie.
3. Ak sú do série zapojené žiarovky s poistkou, nevymieňať žiarovku s poistkou za žiarovku bez poistky.
4. K obyčajným svietiacim reťazcom musí byť pripojený údaj o tom, že reťazec je len na vnútorné použitie.
5. K svietiacim reťazcom, ktoré nie sú určené na vzájomné spojenie, musí byť okrem toho pripojené upozornenie: Nespájať reťazec elektricky s ďalším reťazcom.
6. K svietiacim reťazcom so žiarovkami s poistkou musí byť pripojený údaj o tom, ako sa dajú identifikovať žiarovky s poistkou.
7. Žiarovky s poistkou, ktoré spĺňajú požiadavky, musia mať vhodné identifikačné označenie, ako je napr. osobitná farba.
8. K svietiacim reťazcom s nenormalizovanými žiarovkami (napríklad so žiarovkami nasúvacieho typu) sa musí pripojiť informácia o tom, že na nahradenie žiaroviek sa musia použiť žiarovky rovnakého typu, aké boli pôvodne s reťazcom dodané, alebo takého typu, aký určil výrobca.
9. K svietiacim reťazcom s nevymeniteľnými žiarovkami sa musí pripojiť informácia o tom, že žiarovky sú nevymeniteľné.

Zoznam doteraz zistených svietiacich reťazcov, ktoré boli označené za nebezpečné výrobky na trhu je dostupný na http://www.soi.sk/sk/Nebezpecne-vyrobky/Narodny-trh-SR. 

piatok 15. decembra 2017

Radíme: Príprava na Vianoce

Advent je obdobím prípravy na vianočné sviatky, kedy sa snažíme vyčistiť svoje príbytky, zohnať úžasné darčeky, ale akosi zabúdame na samotnú podstatu najkrajších sviatkov roka. 

Predvianočný zhon môže podľa odborníkov nadmieru zaťažiť psychiku. Upozornila na to Liga za duševné zdravie.  Ľudia si majú odpočinúť a skontaktovať sa s tým dobrým v ich živote. Nemali by si robiť ani príliš veľké starosti s kúpou darčekov. Cení sa nápad a dôležité je posolstvo, ktoré v sebe obdarúvanie nesie. A už vôbec by sa kvôli vianočným darčekom nemali brať úvery! Aby sa prežívali bez zbytočného stresu, odporúča sa popremýšľať nad výzdobou, menu či programom a pripravovať ich postupne.

Vianočné sviatky sú vnímané ako radostné. Rodina sa stretáva a spoločne trávi čas. Niektorým však môžu priniesť aj smútok. Ožívajú totiž pocity spojené so stratou najbližších, prebúdza sa nespracovaný smútok, úzkosť a neistota. Preto je dobré, ak človek trávi Vianoce s niekým, kto mu dopraje oddych a príjemné zážitky. Samota nie je v tomto prípade vhodným riešením.

EU: Európsky vyhľadávací portál

Informačné systémy dnes navzájom nekomunikujú: informácie sa uchovávajú oddelene v neprepojených systémoch, a tak sú roztrieštené, príliš zložité a náročné na prevádzku. Teroristi a páchatelia trestných činov sa tak môžu vyhnúť odhaleniu vďaka viacerým alebo falošným totožnostiam.  

Nové opatrenia majú zabezpečiť, aby informácie poskytované príslušníkom pohraničnej stráže a polície boli úplné, presné a spoľahlivé. To umožní vnútroštátnym orgánom:
- Čo najlepšie využívať existujúce údaje. Európsky vyhľadávací portál bude predstavovať „jednotné kontaktné miesto“ na počítačovej obrazovke, kde budú príslušníci pohraničnej stráže alebo policajní dôstojníci overovať doklady totožnosti. Už sa nebudú musieť rozhodovať, ktorú databázu majú skontrolovať v konkrétnej situácii, a budú môcť súčasne prehľadávať viaceré informačné systémy EÚ. Odstránia sa tak informačné medzery a úradníci získajú úplný obraz danej osoby bez zbytočného odkladu.

- Odhaliť viacnásobné totožnosti a bojovať proti podvodom s osobnými údajmi. Spoločná služba porovnávania biometrických údajov bude porovnávať biometrické údaje ako odtlačky prstov alebo podoby tváre so súčasnými databázami a umožní odhaliť informácie v rôznych informačných systémoch EÚ. Spoločné úložisko údajov o totožnosti poskytne základné osobné a biometrické údaje, ako sú mená a dátumy narodenia osôb, ktoré nie sú občanmi EÚ, aby sa mohli dať spoľahlivo identifikovať. Na základe nich detektor viacnásobných totožností okamžite upozorní príslušníkov pohraničnej stráže a polície v prípadoch používania falošných alebo viacnásobných totožností.

- Vykonávať rýchle a účinné kontroly. Pri vykonávaní kontrol v rámci krajiny budú príslušníci polície môcť vyhľadávať v údajoch o totožnosti štátnych príslušníkov tretích krajín a potvrdiť ich identitu, a to aj v záujme odhaľovania viacnásobných totožností.

Komisia navrhuje dvojfázový prístup, aby príslušníci orgánov presadzovania práva, ktorí sa snažia predchádzať závažnej trestnej alebo teroristickej činnosti, odhaľovať a stíhať ju, získali prístup k informáciám o štátnych príslušníkoch tretích krajín, ktoré potrebujú aj mimo kontextu presadzovania práva. V rámci tohto prístupu sa plne dodržiava právo na ochranu osobných údajov a ako prvý krok sa uskutoční vyhľadávanie na základe princípu „pozitívnej/negatívnej lustrácie“. Ako druhý krok v prípade pozitívneho nálezu príslušníci orgánov presadzovania práva budú môcť požiadať o prístup k potrebným informáciám v súlade s príslušnými pravidlami a zárukami. S cieľom zabezpečiť, aby príslušníci pohraničnej stráže a polície mali k dispozícii úplné a presné informácie, sa vypracujú aj mechanizmy kontroly kvality údajov. 

EU: Zákaz glyfozátu

Európska komisia reaguje na európsku iniciatívu občanov „Zákaz glyfozátu a ochrana ľudí a životného prostredia pred toxickými pesticídmi“ a zaväzuje sa predložiť v roku 2018 legislatívny návrh v záujme ďalšieho zvýšenia transparentnosti a kvality štúdií používaných na vedecké posudzovanie látok. 

Komisia oznámili opatrenia na zaistenie väčšej transparentnosti postupu autorizácie, obmedzenia alebo zákazu používania pesticídov v budúcnosti. A v oznámení stanovila spôsob, ako postupovať ďalej:
- v rámci odpovede na iniciatívu občanov sa v ňom poskytuje podrobné vysvetlenie pravidiel EÚ týkajúcich sa pesticídov,
- na jar 2018 sa predloží legislatívny návrh na zlepšenie transparentnosti, kvality a nezávislosti vedeckých posúdení látok, ako napríklad prístup verejnosti k nespracovaným údajom,
- oznamujú sa tiež budúce zmeny právnych predpisov v záujme posilnenia pravidiel vykonávania relevantných štúdií, ktoré by mohli napríklad zahŕňať zapojenie orgánov verejnej moci do procesu rozhodovania o tom, ktoré štúdie treba vykonať v konkrétnom prípade.

Po dôkladnom vedeckom posúdení všetkých dostupných údajov týkajúcich sa glyfozátu, na základe ktorého sa dospelo k záveru, že neexistuje žiadna súvislosť medzi glyfozátom a rakovinou u ľudí a na základe kladného hlasovania zástupcov členských štátov 27. novembra 2017  komisia prijala návrh o obnovení schválenia glyfozátu na ďalších 5 rokov. Pokiaľ ide o platnosť povolení, v prípade ktorých sú splnené všetky kritériá schválenia, komisia zvyčajne navrhuje 15 rokov, glyfozát však nie je bežný prípad. 

Aktuálne: Slováci sa prestali báť o prácu

Podľa najnovšieho prieskumu Grafton Slovakia až 18% respondentov by chcelo zmeniť zamestnanie do jedného mesiaca, 38% do pol roka a 31% do roka. 

Finančné ohodnotenie je pre Slovákov nielen najdôležitejším argumentom pre prípadný odchod zo súčasného zamestnania, ale aj pre prijatie novej pracovnej ponuky. Až 54% respondentov uviedlo, že sa im v tomto roku zvýšila mzda. Naopak 41% respondentov uvádza, že mzda sa im nezmenila a iba 5% uviedlo, že ich mzda klesla. Napriek tomu, že zamestnávatelia sa snažia motivovať svojich ľudí rastom miezd alebo ponukou nefinančných benefitov, zamestnanci sa viac než predtým obzerajú po novom mieste. Prieskum jasne deklaruje, že 18% respondentov by chcelo do mesiaca odísť, alebo zmeniť zamestnanie.

Ďalšími najčastejšími dôvodmi, prečo ľudia menia zamestnania, sú túžba po kariérnom raste a potreba zmeny. Medziľudské vzťahy na pracovisku sa stávajú veľmi dôležitým faktorom spokojnosti zamestnancov. Ľudia už nechcú chodiť do práce len za zárobkom, chcú sa tam cítiť komfortne aj po ľudskej stránke. Aj podľa prieskumu je najväčšou motiváciou v zamestnaní výška mzdy a dobré vzťahy s kolegami. Naopak za najviac demotivujúci faktor v zamestnaní respondenti označili zlé vzťahy na pracovisku, či už s  kolegami alebo s vedením spoločnosti.

Ako si Slováci najčastejšie hľadajú nové zamestnanie - rebríček najobľúbenejších kanálov vedú:
- pracovné portály, napr. profesia.sk, kariera.sk, LinkedIn či prace.sme.sk a inzercia, ktoré využíva 92% respondentov;- webstránky personálnych agentúr využíva až 50% respondentov;
- webstránky zamestnávateľov navštevuje 50% respondentov;
- až 47% respondentov si nové zamestnanie hľadá na sociálnych sieťach.

Prieskum sa zameral aj na ochotu Slovákov prijímať zamestnanie na dobu určitú či cez agentúru. Aj táto oblasť je ovplyvnená oživením pracovného trhu a vyšším sebavedomím zamestnancov, ktorí sa neobávajú zo straty zamestnania.
- Zmluvu na dobu neurčitú považuje za dôležitú zhruba polovica respondentov.
- 26% respondentov mala skúsenosť s prácou cez pracovnú agentúru a takmer polovica z nich bolo s touto formou pracovnej zmluvy spokojná. Hlavným dôvodom spokojnosti je dobrá práca a hladký priebeh spolupráce.
- Naopak, nízka mzda a horšie podmienky ako majú kmeňoví zamestnanci sú dôvodom nespokojnosti s pracovnou agentúrou.

Prieskum zamestnaneckých preferencií bol realizovaný na vzorke 1.503 respondentov v spolupráci so spoločnosťou Behaviolabs.com, v  priebehu augusta a  septembra 2017: 81% respondentov bolo vo veku od 21 do 40 rokov, 75% respondentov s VŠ vzdelaním a 94% pracuje v súkromnom sektore. 

štvrtok 14. decembra 2017

EU: Platforma pre uhoľné regióny v procese premeny

Vznikla nová platforma, ktorá uľahčí rozvoj projektov a dlhodobých stratégií v uhoľných regiónoch s cieľom naštartovať proces prechodu a reagovať na environmentálne aj sociálne výzvy. Činnosti platformy by sa neskôr mali rozšíriť aj na regióny, ktoré produkujú vysoké emisie oxidu uhličitého. 

V 41 regiónoch 12 členských štátov sa aktívne ťaží uhlie a v tomto odvetví je priamo zamestnaných približne 185.000 občanov. Produkcia a spotreba uhlia v EÚ ale trvalo klesá. V dôsledku plánovaného zatvárania uhoľných baní a záväzku viacerých členských štátov, že postupne prestanú využívať uhlie na výrobu elektrickej energie, sa tento trend zrýchli. Nová platforma je tak má pomôcť čeliť výzve udržať rast a zamestnanosť v dotknutých komunitách. Umožní dialóg medzi mnohými zainteresovanými stranami o rámcoch politiky a financovaní a pokryje oblasti, akými sú štrukturálna transformácia vrátane hospodárskej diverzifikácie a rekvalifikácie, zavádzania technológií v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, ekologických inovácií a moderných technológií na spracovanie uhlia.

V regiónoch, kde sa intenzívne využíva uhlie a ktoré produkujú vysoké emisie oxidu uhličitého, Európska komisia už nabáda na prechod svojou politikou súdržnosti. Táto politika pomáha regiónom dosiahnuť hospodársku transformáciu vďaka „inteligentnej špecializácii“, t. j. konkurencieschopným špecializovaným oblastiam regiónov s cieľom chopiť sa inovácie a napredovať v dekarbonizácii. Komisia súčasne pracuje v rámci pilotného projektu s malým počtom regiónov v členských štátoch na plánovaní a urýchlení procesu hospodárskej diverzifikácie a technologického prechodu prostredníctvom technickej pomoci, výmeny informácií a správne orientovaného bilaterálneho dialógu v súvislosti s príslušnými fondmi EÚ, programami a finančnými nástrojmi. Na žiadosť týchto členských štátov boli v druhej polovici roku 2017 vytvorené pilotné tímy jednotlivých krajín pre Slovensko, Poľsko a Grécko s cieľom pomôcť regiónom Trenčín, Sliezsko a Západné Macedónsko na základe ich konkrétnych potrieb. V priebehu práce sa tieto tímy podelia o svoje skúsenosti v rámci platformy pre uhoľné regióny v procese premeny. 

Trend: Nakupovanie cez internet

Podľa analýzy mBank vyše 12 miliónov platieb kartou Slováci najčastejšie navštevujú čínsky portál AliExpress a až štvrtina z celkového objemu platieb smerovala na stávkovanie.   

V minulom roku nakupovali Slováci v e-shopoch o niečo menej ako tento rok. Vlani to bolo 1.270.758-krát a v tomto roku už zrealizovali do novembra 1.494.620 platieb, pričom vývoj z predchádzajúcich rokov napovedá, že objem transakcií rastie najmä počas adventu. S množstvom platieb sa pred Vianocami zároveň zvyšuje aj ich objem, konkrétne o 30%. Do septembra išlo v priemere o sumu 4,3 milióna eur, v októbri a novembri už ale Slováci minuli v priemere takmer 6 miliónov eur mesačne.

Medzi nakupujúcimi je najpopulárnejší e-shop AliExpress, v ktorom ľudia do novembra vykonali 231.036 platieb v celkovom objeme 2.215.719 eur. Slováci tu však nakupujú najmä po malých čiastkach, priemerná platba predstavovala len 9,59 eura. Nasledujú stránky spojené so zábavou a tipovaním, kam mierilo 25% z celkového objemu transakcií. Značný objem platieb smeroval aj na kúpu diaľničných známok (viac ako 335.000 eur). Top desiatku spoločností s najväčším objemom platieb kartou na internete uzatvára Železničná spoločnosť Slovensko (viac ako 324.000 eur). 

Akustika: Určuje, ako sa cítime

Investovanie do tzv. zvukovej pohody sa často podceňuje. Vhodné riešenie interiéru pritom dokáže zlepšiť zrozumiteľnosť reči v školských triedach, znížiť únavu žiakov, ale aj zmierniť poruchy čítania u detí, či pomôcť učiteľom šetriť si hlasivky. V nákupných centrách znižujú únavu návštevníkov a v konečnom dôsledku zvýšia tiež príjmy obchodníkov. 

Výskumom hluku sa na Slovensku zaoberá  Stavebná fakulta STU. V nákupných centrách dominujú tvrdé odrazivé materiály: výklady, strop, dokonca schodisko či zábradlie je zo skla, dlažby sú rovnako na báze zvuk odrážajúcich materiálov - keramické, betónové a pod. Mäkkých, príp. pórovitých materiálov, ktoré pohlcujú hluk je tu, aj kvôli hygienickým normám, málo. Ak sú, tak najmä vo vnútri obchodov – koberce, polstrované materiály obaľujúce steny, prvky na báze dreva na podlahe či stenách, vystavené oblečenie. A nakoniec, aj samotní návštevníci môžu byť dôležití pri „pohlcovaní“ hluku – ak si neodložia kabáty v aute, ale vystúpia z MHD a nakupujú v nich.

Osobitným miestom sú reštaurácie či kaviarne.  V nich sme často nútení prekrikovať hlasnú hudbu a zvyšovať hlas na maximum (70-75 decibelov). Potom už radšej prestávame rozprávať. Riešením ale nie je hudbu vypnúť, pretože tá je v reštaurácií dôležitá z pohľadu súkromia, aby susedný stôl nepočul náš rozhovor. Akustické riešenia sú vždy otázkou optimalizácie rôznych faktorov: pozadie hluku, tvar a rozmer reštaurácie, materiály, rozmiestnenie a veľkosť stolov a pod.

Súčasné výskumy sú zamerané na akustické vlastnosti inovatívnych zastrešení, ktoré nahrádzajú sklo a využívajú sa práve pri prekrytí moderných átrií. Ide o akési vankúše z fólie, ktoré sú oproti sklu ľahšie, majú väčšiu životnosť a pohltivosťou pozitívne vplývajú na akustiku v priestore. Vyvíja sa tiež bezkontaktná metóda merania izolačných stavebných prvkov laserovým lúčom priamo na stene či strope. Cieľom je aj stanoviť jednočíselné hodnotenie izolácie posluchovými testami.  

Google Mapy: Už aj s MHD v Bratislave

Priamo vo svojom počítači alebo v mobile si jednoducho vyhľadáte trasy verejnej dopravy, prezriete cestovné poriadky a nájdete spojenie. 

Doteraz bolo možné v Bratislave takto vyhľadávať trasy len pre vodičov automobilov a pre peších. Informácie sú dostupné na www.google.sk/transit alebo v mobilných zariadeniach s operačným systémom Android, iOS, BlackBerry či Windows Mobile v aplikácii Mapy Google. Aj keď informácie o vyhľadávaní trás a zastávok verejnej dopravy v Bratislave nie sú dnes ešte úplne kompletné, v najbližšom období sa bude pracovať na odstránení nedostatkov a doplnení všetkých potrebných údajov.

Google spustil funkciu Verejná doprava vo svojich mapách už v roku 2007. V súčasnosti sa takto zobrazuje viac ako 3,8 milióna zastávok verejnej dopravy spolu s cestovnými poriadkami vo viac ako 20.000 mestách po celom svete. Ako prví na Slovensku využívali spomínanú službu obyvatelia a návštevníci Žiliny.

Mapy Google využívajú poskytnuté dáta na hľadanie optimálnej cesty. V porovnaní s klasickým vyhľadávačom spojenia je jedinečnosť tohto riešenia predovšetkým v previazanosti cestovných poriadkov s Mapami Google. To umožňuje vyhľadávanie spojenia z miesta A do miesta B za pomoci verejnej dopravy. Pri samotnom vyhľadávaní stačí zadať názvy ulíc, alebo na mape označiť počiatočný a cieľový bod. Vyhľadávanie spojenia funguje vo všetkých mestách na rovnakom princípe, čo zjednodušuje používanie funkcie aj turistom.  

streda 13. decembra 2017

e-Government: Štyri nové projekty

Riadiaci výbor prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (PO7 OPII) pokračuje eurofondovými projektami v zavádzaní princípu jedenkrát a dosť.  

Projekt manažmentu údajov Sociálnej poisťovne (5 miliónov eur) má zabezpečiť integráciu dát z 11 rôznych systémov. Zlepší tak správu údajov, napríklad pri opravovaní chybných dát. Systém počíta aj s rozhraním, v ktorom občania a podnikatelia uvidia všetky dáta, ktoré o nich Sociálna poisťovňa eviduje.

Projekt Centra právnej pomoci problémov (4,9 milióna eur) zjednoduší poradenstvo a konzultácie a zároveň zefektívni procesy v centre. Ľudia budú môcť o právnu pomoc požiadať elektronicky alebo prostredníctvom Call centra, systém zjednoduší evidenciu a najmä odbremení klientov centra od pravidelného nosenia dokladov a potvrdení. Projekt by tiež mal ušetriť viac ako 850.000 eur ročne a skrátiť čas čakania na riešenie osobného bankrotu na polovicu.

Vzájomná dátová integrácia 70 inštitúcií prostredníctvom informačného systému centrálnej správy referenčných údajov (IS CSRÚ, 15,6 miliónov eur) odstráni opakujúce sa požiadavky úradov na informácie, doklady a údaje (76% konaní) a odstráni ich chybovosť. Projekt by mal ušetriť ročne na správnych poplatkoch takmer 1,5 milióna eur a zároveň viac ako 240.000 dní čakania na rôzne výpisy a dokumenty, ktoré si úrady a inštitúcie budú vymieňať medzi sebou.

Rozšírenie služieb informačného systému Datacentra miest a obcí (DCOM) do ďalších stoviek obcí a jeho migrácia do vládneho cloudu  (do 31 miliónov eur s návratnosťou do roku 2026) prinesie úsporu miliónov eur ročne. Viac ako milión obyvateľov SR bude môcť využívať 141 elektronických služieb poskytovaných zapojenými samosprávami. Na konci projektu v roku 2020 by malo byť do projektu zapojených 86% miest a obcí Slovenska. 

Trend: LTE internet

V prvom polroku 2017 využívalo na Slovensku na širokopásmové (vysokorýchlostné) pripojenie k internetu nové mobilné siete LTE viac ako 2,09 mil. používateľov. Až 78% z nich tvorili bytoví („nefiremní“) zákazníci.  

Za toto obdobie používatelia prostredníctvom LTE preniesli cca 9.400 TB dát, z toho bytoví zákazníci cca 6.600 TB dát. Vyplýva to z údajov, ktoré mobilní operátori O2 Slovakia, Orange Slovensko, Slovak Telekom a SWAN poskytli Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ).V štatistike je zahrnutá len technológia LTE. Technológie GSM/GPRS a technológie tretej generácie (3G) sa nezapočítavajú. Reportované sú len maloobchodné prístupy. Do počtu užívateľov sú zahrnutí len aktívni používatelia. Používatelia s obmedzeným prístupom k internetu alebo len s emailovými službami nie sú zahrnutí.  

V prvom polroku 2017 bolo na Slovensku evidovaných takmer 4 milióny SIM kariet (spolu 3G a 4G – LTE), ktoré sa aktívne používali na širokopásmový prístup k internetu. Z uvedeného počtu cca 3,1 mil. aktívne používali bytoví zákazníci.  

Technológiu LTE na Slovensku využíva niekoľko ďalších spoločností v pevných sieťach na nomádsky prístup, pri ktorom sa umiestnenie koncového zariadenia môže meniť, ale počas používania má koncové zariadenie stále (fixné) umiestnenie.  

EU: Ženy trpia kvôli klimatickým zmenám viac ako muži.

Európska únia a jej členské štáty sa musia začať seriózne zaoberať presídľovaním ľudí v dôsledku klimatických zmien a pracovať na klimatickej agende, ktorá bude brať do úvahy požiadavky oboch pohlaví. 

Tento problém je obzvlášť viditeľný v menej rozvinutých krajinách a to vo viacerých ohľadoch:
- V oblastiach bez tečúcej vody sú to práve ženy a dievčatá, kto chodí po vodu. Keď udrú suchá, tak musia chodiť s vedrami oveľa ďalej. Stojí ich to nielen viac fyzickej námahy, ale dievčatá tak prichádzajú o čas, ktorý by radšej mohli venovať učeniu sa.
- Pri náraste teplôt alebo pri záplavách vzrastá aj riziko infekcií. A keďže o chorých sa starajú prevažne ženy, nielenže tak majú viac práce, ale hrozí im, že aj ony sa nakazia. Takisto sa starajú o zranených počas prírodných pohrôm. K ich nevýhodám sa dá pripísať aj to, keď nevedia plávať, alebo nosia sebe tradičný odev, v ktorom s nedá poriadne hýbať. A tehotné ženy sú ohrozené ešte viac.
- Extrémne počasie niekedy ľudí núti sťahovať sa do iných oblastí. Veľakrát však odchádzajú len muži, zatiaľ čo ženy ostávajú doma. Nemajú však rovnaké práva a nemôžu disponovať majetkom tak ako ich manželia. A keď sa už predsa len vydajú na cestu, stretávajú sa so sexuálnym násilím a nevyhovujúcimi hygienickými podmienkami. Obzvlášť zraniteľné sú tehotné ženy a matky malých detí.

Výbor Európskeho parlamentu pre práva žien prijal správu o klimatickej a rodovej spravodlivosti, kde od inštitúcií EÚ žiada, aby pri vytváraní nových politík pamätali aj na rovnosť medzi mužmi a ženami. Uvádza sa tu, že rovnosť pohlaví je katalyzátorom udržateľného rozvoja a že ženy by mali byť plne zapojené do rozhodovania v týchto oblastiach. 

Upozorňujeme: Nebezpečné krémy

Do systému RAPEX (rýchly výstražný systém EÚ pre nepotravinárske výrobky) nahlásili kontrolné orgány v Litve a v Nemecku ďalšie zdravie ohrozujúce výrobky. Vyskytovať sa  môžu aj na Slovensku. 

V kréme  ROSKOŠNOJE PITANIJE „Argan i Mindal“ značky BİTЭКС® (výrobná dávka: No. 1041, čiarový kód: 4 81015 3020062, výrobca: Belarus) ako aj v kréme 24 H AQUA BOOSTER 03 Medium značky MARBERT (výrobná dávka: No. 140099, čiarový kód: 4 08540 4510313400výrobca: Marbert Cosmetics GmbH, Dusseldorf, Germany) sa nachádza nepovolená zmes konzervačných látok Methylchloroisothiazolinone a Methylisothiazolinone. Tie sa môžu používať len do zmývateľných výrobkov. Výrobky tak môžu spôsobiť alergickú reakciu u citlivých osôb. Krém 24 H AQUA BOOSTER 03 Medium obsahuje aj ďalšiu zakázanú látku – isobutylparaben.

Rovnako zakázaný hydrochinón bol zistený v kréme Fade Cream značky Ultra Glow (výrobná dávka: 1AL7, výrobca: Keystone Laboratoires, TN 38101-2026, Memphis, United States). Hydrochinón je látka, ktorá je určená len na profesionálne použitie a môže sa požívať iba do výrobkov na nechtový dizajn. Výrobok môže spôsobiť kožné alergie.

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie. 

utorok 12. decembra 2017

Aktuálne: Elektronické diaľničné známky pre rok 2018

Zakúpiť si elektronickú diaľničnú známku na rok 2018 bude možné od 15. decembra 2017  opäť viacerými spôsobmi.  

A to, buď prostredníctvom internetového portálu eznamka.sk, cez mobilnú aplikáciu "eznamka", ako aj priamo na obchodných miestach najmä čerpacích staniciach) či diaľničných hraničných priechodoch. Predajné miesta budú označené logom "eznamka", ich zoznam je zverejnený na spomínanej internetovej stránke. Typy elektronických diaľničných známok ako aj ich cena ostávajú nezmenené:
- diaľničná známka s ročnou platnosťou je platná od 1. januára 2018 (alebo odo dňa jej úhrady počas roku 2018) do 31. januára 2019 (50 EUR),
- diaľničná známka s 30-dňovou platnosťou (14 EUR),
- diaľničná známka s 10-dňovou platnosťou (10 EUR).

Diaľničná známka musí byť uhradená pre vozidlo a v prípade jazdnej súpravy, ktorej najväčšia prípustná hmotnosť je nad 3,5 tony, aj pre prípojné vozidlo. V prípade dvojstopovej jazdnej súpravy s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony úhrada diaľničnej známky pre prípojné vozidlo nie je potrebná. Pri kúpe diaľničnej známky sa odporúča poriadne si skontrolovať správnosť zadaného EČV, ako aj všetkých ostatných údajov. Správnosť EČV je možné skontrolovať aj na doklade o úhrade (elektronickom alebo papierovom). Dôležité je tiež nepomýliť si druh diaľničnej známky podľa toho, či ide o známku na vozidlo alebo na prípojné vozidlo.

Držitelia parkovacích preukazov ZŤP môžu využívať spoplatnené úseky diaľnic a rýchlostných ciest bezplatne aj v roku 2018. Existujúce registrácie vozidiel oslobodených od úhrady zostávajú v platnosti a o ich registráciu netreba žiadať opätovne, pokiaľ náležitosti ich žiadosti o oslobodenie od úhrady diaľničnej známky zostali nezmenené počas trvania oslobodenia. V prípade akejkoľvek zmeny je potrebné podať novú žiadosť o oslobodenie prostredníctvom portálu eznamka.sk, resp. na vybraných obchodných miestach v krajských mestách SR. Ich zoznam je uvedený na uvedenej webovej stránke. 

e-Call: Testovanie zariadení

Všetky nové modely osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel vyrobené od apríla 2018 budú mať povinne zabudovaný systém tiesňového volania e-Call. 

Na správne fungovanie systému je potrebné, aby samotná technická realizácia e-Call zariadení jednotlivých automobiliek zodpovedala všetkým technickým požiadavkám. Na európskej úrovni momentálne prebieha testovanie eCall riešení jednotlivých výrobcov a Európska únia vydala aj príslušné usmernenia pre centrá typového schvaľovania. Výrobcovia zasielajú svoje výrobky do laboratórií Spoločného výskumného centra EÚ (Joint research centre) v talianskej Ispre, kde vedeckí pracovníci testujú a overujú súlad týchto riešení s potrebnými požiadavkami.

V prípade dopravnej nehody systém e-Call automaticky zavolá na číslo 112, oznámi miesto nehody záchrannej službe (lokalizácia prebehne pomocou satelitného systému Galileo), a to aj vtedy, ak je vodič v bezvedomí, alebo nie je schopný uskutočniť hovor. Systém eCall sa totiž aktivuje automaticky, keď senzory vo vozidle zaregistrujú vážnu zrážku. Odhaduje sa, že vďaka e-Call sa podarí zachrániť až 2.500 životov ročne a až o 50% by sa skrátil reakčný  čas záchranných služieb. V minulom roku prišlo na európskych cestách o život 25.500 ľudí a ďalších 135.000 bolo vážne zranených. Okrem prínosov pre bezpečnosť cestnej premávky systém výrazne ovplyvní aj na zníženie zápch spôsobených dopravnými nehodami, ako aj zníženie sekundárnych nehôd spôsobených nezabezpečenými miestami nehôd.

e-Shopy: Pred Vianocami vyšší rast než minulý rok

Dve tretiny zástupcov e-shopov na Slovensku očakávajú, že ich obrat sa v predvianočnom období zvýši do 20%. Polovica zároveň odhaduje, že nárast obratu počas tejto vianočnej sezóny oproti minulému roku bude medzi 16 – 30%.  

Podľa prieskumu, ktorý zrealizovali KPMG a ui42 formou on-line dotazníka, viac ako dve pätiny respondentov považujú za najväčšiu konkurenčnú výhodu širší sortiment. Jedna štvrtina opýtaných zas považuje za svoju prednosť efektívny marketing. Na prilákanie širšej zákazníckej základne 42% e-shopov investovalo za rok 2017 najviac prostriedkov do marketingu a propagácie. Napriek obhájenej prvej priečke medzi investíciami to znamená pokles o 12% oproti minulému roku. Tretina opýtaných zainvestovala do dizajnu a funkcionality svojho on-line obchodu, čo je výsledok na rovnakej úrovni ako v roku 2016.

Slovenské e-shopy za posledný rok najviac vylepšili marketing. Myslí si to rovná polovica opýtaných v prieskume. Štvrtina považuje za najväčšie zlepšenie oblasť „user experience“ – teda užívateľský zážitok, ktorý sa v dnešnom svete on-line marketingu spája najmä s dizajnom webov. Takmer tri pätiny zástupcov slovenských e-shopov hľadajú inšpirácie a relevantné informácie pre biznis v online článkoch, na sociálnych sieťach alebo na blogoch. Štvrtina naopak uprednostňuje školenia a semináre.

Aj keď sa môže zdať, že e-shopy sú dnes v kurze a ľudia si ich preto zakladajú ako ďalší zdroj príjmu, podľa výsledkov aktuálneho prieskumu to nie je pravda. Dve tretiny opýtaných potvrdili, že e-shop, ktorý spravujú, je aktuálne jediný zdroj ich príjmu. Zvyšná tretina respondentov sa popri e-shope venuje aj inému podnikaniu. Podľa prieskumu slovenské e-shopy vznikali v poslednom období najmä z dôvodu zaplniť miesto na trhu a urobiť tradičný model e-shopu inak. Túto možnosť si zhodne zvolilo viac ako 40% respondentov. Odsunuli tak na tretie miesto top motiváciu z roku 2016, ktorou bola túžba majiteľov mať vlastné podnikanie.

Upozorňujeme: Lactalis sťahuje výrobky kvôli salmonele

Francúzske úrady nariadili stiahnuť milióny výrobkov Lactalis pre obavy z kontaminácie baktériami salmonely. Dôvodom je ochorenie 26 dojčiat od 1. decembra 2017.

Podľa zoznamu, ktorý zverejnilo na internetovej stránke francúzske ministerstvo zdravotníctva, musí výrobca stiahnuť takmer 7.000 ton produktov vo viacerých krajinách sveta, vrátane Británie a Grécka v Európe, Maroka a Sudánu v Afrike, Peru v Južnej Amerike a Pakistanu, Bangladéša a Číny v Ázii. Preventívne sťahovanie produktov z trhu sa týka niekoľkých miliónov položiek vyrobených od polovice februára. Doterajších 26 prípadov infekcie bolo spojených s produktmi Picot SL, Pepti Junior 1, Milumel Bio 1 a Picot Riz. Zdrojom nákazy mohla byť v máji sušiareň jedného zo závodov na západe Francúzska. Spoločnosť už pristúpila k dezinfekcii a vyčisteniu tohto podozrivého ohniska.

Aféra v súvislosti s produktmi Lactalis vypukla začiatkom tohto mesiaca po tom, ako bola 20 dojčatám mladším ako šesť mesiacov diagnostikovaná infekcia salmonelou. Spoločnosť vtedy nariadila prvé stiahnutie produktov z trhu a po nových prípadoch infekcií ho na žiadosť francúzskych úradov rozšírila na ďalšie výrobky.  

pondelok 11. decembra 2017

Radíme: Zmluva s operátorom

Blížia sa sviatky a ak aj vám končí zmluvná viazanosť u telekomunikačného operátora, máme pre vás užitočné rady.     

Na Slovensku v súčasnosti poskytuje pevné pripojenie k internetu až cca 800 operátorov, z ktorých väčšina pôsobí len lokálne alebo regionálne. Dostupné ponuky pevného internetového pripojenia pre domácnosť si môžete bezplatne vyhľadať na stránke porovnavacinternetu.sk. Je tu tiež možnosť ponuky porovnávať. V prípade mobilného pripojenia môžu byť užitočné skúsenosti používateľov vo forme výsledkov meraní. Tie sú voľne dostupné na stránke meracinternetu.sk, kde si na mape Slovenska vyhľadáte lokality, o ktoré sa zaujímate: okolie svojho bydliska, práce alebo školy, víkendovej chaty či na cestách k nim. Informácie sú k dispozícii aj ako krátke video na YouTube.

Ak sa rozhodnete využiť niektorú z ponúk, dôkladne sa oboznámte so všetkými  podmienkami. Rozhodne nestačia iba informácie z reklamy, z médií a informácie, ktoré získate rozhovorom so známymi či s predajcami služieb. Nemusia byť úplné! Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb upozorňuje, že operátor môže vydať všeobecné podmienky a cenník, ktoré sú súčasťou zmluvy. Na Slovensku pôsobí viac ako 1100 telekomunikačných operátorov. Obvykle ponúkajú výmenou za zmluvnú viazanosť rôzne benefity. Dôležité je premyslieť si, či je výhodné získať ponúkaný benefit za cenu zmluvnej viazanosti a podmienok s ňou spojených. Nemenej dôležité je uvážiť výhody aj nevýhody riešenia sporov pomocou rozhodcovského súdu. Prípadné nejasnosti je potrebné vysvetliť si pred uzavretím zmluvy. Neskoršie tvrdenia používateľa služby, že o niečom nevedel, alebo s niečím nesúhlasil, operátor zrejme nebude brať do úvahy, lebo ak by vyslovil nesúhlas s podmienkami zmluvy, tak operátor by zrejme využil svoje zákonné právo neuzavrieť s ním zmluvu.

Podpisom zmluvy zmluvné strany písomne deklarujú, že sú oboznámené s podmienkami, porozumeli im a že s nimi súhlasia. 

EU: Prísnejšie pravidlá pre bezpečnejšie a ekologickejšie automobily

Európsky parlament, Rada a Komisia dosiahli politickú dohodu s cieľom významne zvýšiť úroveň kvality a nezávislosti typového schvaľovania a testovania vozidiel, sprísniť kontroly automobilov, ktoré sú už na trhu EÚ a posilniť celkový systém európskeho dohľadu. 

Hlavnými prvkami nových pravidiel sú: 
1. Zvýšenie úrovne kvality a nezávislosti typového schvaľovania a testovania automobilov pred ich uvedením na trh: Technické služby budú na základe prísnych výkonnostných kritérií podliehať pravidelnej a nezávislej kontrole, aby mohli získať a udržať si oprávnenie členského štátu na testovanie a kontrolu nových modelov automobilov. Ak budú odhalené nejaké nedostatky, Komisia a ostatné členské štáty budú mať možnosť toto oprávnenie napadnúť.
Vnútroštátne schvaľovacie úrady budú predmetom kontrol zo strany Komisie, aby sa zabezpečilo dôsledné vykonávanie a presadzovanie príslušných pravidiel v celej EÚ.
Návrh Komisie upraviť systém odmeňovania, aby nedochádzalo k tomu, že technické služby sú platené priamo výrobcami, nebol schválený.

2. Zvýšenie počtu kontrol automobilov, ktoré už sú na trhu EÚ: Zatiaľ čo sú súčasné právne predpisy v oblasti typového schvaľovania zamerané najmä na kontroly ex ante súvisiace s prototypmi z výrobnej linky, členské štáty budú musieť v budúcnosti vykonávať pravidelné kontroly na mieste týkajúce sa vozidiel, ktoré už sú na ich trhu a výsledky týchto kontrol zverejňovať. Všetky členské štáty budú mať teraz možnosť ihneď prijať ochranné opatrenia proti nevyhovujúcim vozidlám na svojom území bez toho, aby museli čakať, kým tak urobí príslušný orgán, ktorý udelil typové schválenie, ako je tomu v súčasnosti.

3. Európsky dohľad: Komisia bude v budúcnosti vykonávať kontroly trhu nezávisle od členských štátov a bude mať možnosť iniciovať stiahnutie automobilov z obehu v rámci celej EÚ. Bude mať právomoc napadnúť oprávnenie technických služieb a ukladať administratívne sankcie pre výrobcov alebo technické služby až do výšky 30-000 EUR za nevyhovujúci automobil. Komisia bude viesť nové fórum na presadzovanie predpisov, aby sa zabezpečil jednotnejší výklad príslušných právnych predpisov EÚ, úplná transparentnosť, pokiaľ ide o prípady nesúladu, a lepšie a koordinovanejšie činnosti dohľadu nad trhom zo strany členských štátov.

V novom nariadení sa zachováva súčasný zákaz rušiacich zariadení, na ktorý vnútroštátne orgány majú aj naďalej povinnosť dozerať a presadzovať ho, pričom ide ešte ďalej. V budúcnosti budú výrobcovia musieť poskytnúť prístup k softvérovým protokolom vozidla. Toto opatrenie ide ruka v ruke s balíkom týkajúcim sa skutočných emisií, vďaka ktorému bude veľmi ťažké obchádzať emisné požiadavky a ktorý zahŕňa povinnosť výrobcov zverejňovať svoje stratégie znižovania emisií, tak ako je to v prípade USA.

Nariadenie o typovom schvaľovaní dopĺňa niektoré ďalšie dôležité iniciatívy Komisie za ekologickú mobilitu, akými sú nové a zdokonalené emisné skúšky vozidiel, ktoré sa stali povinné 1. septembra 2017 a návrhy nových cieľov emisií CO2 s cieľom pomôcť urýchliť prechod na vozidlá s nízkymi a nulovými emisiami. Nariadenie bude priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch a bude povinné od 1. septembra 2020. 

EU: Hospodárska a menová únia

Európska komisia predložila akčný plán a návrhy na nadchádzajúcich 18 mesiacov s cieľom posilniť jednotnosť, účinnosť a demokratickú zodpovednosť hospodárskej a menovej únie v Európe do roku 2025. 

Prehĺbenie hospodárskej a menovej únie má viesť k väčšej zamestnanosti, vyššiemu rastu, väčším investíciám, väčšej sociálnej spravodlivosti a makroekonomickej stabilite. Predložený balík opatrení nie je prvým ani posledným krokom v procese dobudovávania hospodárskej a menovej únie v Európe. Všetky doteraz podniknuté reformy viedla snaha o zlúčenie solidarity a zodpovednosti na všetkých úrovniach. Toto úsilie je aj ústrednou prioritou najnovšieho balíka.

Štyri hlavné iniciatívy:
Návrh na zriadenie Európskeho menového fondu (EMF) – vychádzal by z modelu Európskeho mechanizmu stability.
Návrh na začlenenie podstaty Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe do právneho rámca únie.
Oznámenie o nových rozpočtových nástrojoch pre stabilnú eurozónu v rámci únie.
Oznámenie, v ktorom sa objasňujú možné funkcie európskeho ministra hospodárstva a financií – mohol by pôsobiť ako podpredseda Európskej komisie a predseda Euroskupiny, čo umožňujú platné zmluvy EÚ.

Pri tejto príležitosti bol zverejnený aj prieskum Eurobarometer o podpore spoločnej meny euro. Podľa neho 67% Slovákov súhlasí, že euro je pre našu krajinu dobrá vec, pre EÚ je euro dobrá vec podľa 79% respondentov. Vďaka euru sa cíti 23% opýtaných Slovákov ako väčší Európan.