piatok 19. februára 2021

DDoS: Vplyv kryptomien

Akonáhle začali ľudia v roku 2020 tráviť viac času on-line, prudko vzrástol počet DDoS útokov. V štvrtom štvrťroku 2020 pokračovali útoky na vzdelávacie inštitúcie: incidenty tohto typu postihli napríklad niekoľko škôl v Massachusetts či Laurentian University v Kanade. Herné streamovacie platformy sa im takisto nevyhli. 

Avšak v 4. štvrťroku 2020 došlo len k 10 % nárastu DDoS útokov v medziročnom porovnaní (Q4 2019), v tom medzikvartálnom (Q3/Q4 2020) došlo k poklesu o 31 %, pričom klesajúci trend bol zaznamenaný už aj v predchádzajúcom období pri porovnaní tretieho kvartálu s druhým. Odborníci naznačujú, že to môže byť spôsobené nárastom nákladov na ťažbu kryptomien. Totiž kybernetickí zločinci pravdepodobne museli „reprofilovať“ niektoré botnety, aby riadiace a kontrolné (C&C) servery, ktoré sa zvyčajne používajú pri DDoS útokoch, mohli použiť infikované zariadenia na nový účel – využiť ich výpočtový výkon na ťažbu kryptomien.

Vyplýva to zo štatistík bezpečnostnej siete Kaspersky (KSN). Počas celého roku 2019, ako aj začiatkom roka 2020, počet ťažiarov kryptomien klesal. Avšak od augusta 2020 došlo k zmene tohto trendu, kedy sa množstvo tohto druhu malvéru mierne zvýšilo a v 4. štvrťroku ich počet stagnoval. 

V záujme ochrany pred DDoS útokmi odborníci spoločnosti odporúčajú:

 • Prevádzku webových služieb zverte do rúk odborníkom, ktorí vedia ako reagovať na DDoS útoky. 
 • Overte dohody a opätovne si potvrďte kontaktné údaje tretích strán vrátane tých uzatvorených s poskytovateľmi internetových služieb. Tímom tak zabezpečíte rýchly prístup k týmto dohodám v prípade útoku. 
 • Implementujte profesionálne riešenia na zabezpečenie svojej organizácie pred DDoS útokmi.  

Aktuálne: Chceme autá, ktoré nás rozmaznávajú

Pred pár rokmi bol najväčší záujem o novinky v oblasti komfortných prvkov v autách doménou tridsiatnikov a štyridsiatnikov. Rok 2020 ukázal, že záujem o autonómne prvky výbavy, ale aj o už vcelku bežné bezpečnostné systémy najviac rastie u začínajúcich a mladých vodičov do tridsať rokov. Naopak, najmenší záujem o ne majú seniori. 

Podľa analýzy AAA AUTO na vzorke 70.000 predaných ojazdených vozidiel počas minulého roku bola výbava zásadná pre vodičov vo veku do tridsať rokov. Kým čoraz bežnejšie prvky výbavy ako tempomat, automatická klimatizácia, handsfree alebo parkovacie senzory nepatrili ešte pred piatimi rokmi medzi vyhľadávanú výbavu v tejto vekovej kategórii, dnešní mladí si väčšinou už nedokážu predstaviť, že by ich nemali. Až 58 % áut kúpených mladými vodičmi má tempomat, 57 % multifunkčný volant, 47 % vyhrievané sedačky, 34 % parkovacie senzory. Zvýšenej obľube sa tešia aj autonómne prvky výbavy ako asistent rozjazdu do kopca, automatické parkovanie či automatické zastavenie pred prekážkou. Nárast v týchto vekových kategóriách je za posledných päť rokov citeľný, aj o niekoľko desiatok násobne vyšší, zatiaľ čo u zrelších vodičov je nárast zhruba polovičný.

Skúsenejší vodiči nad tridsať rokov sa v poslednom roku zamerali viac na prvky, ktoré im uľahčia cestovanie s rodinou. V prvom rade si vyberali veľký priestor vo vozidle, najčastejšie teda karosériu kombi alebo SUV. Hoci komfortné prvky nestrácajú u nich na obľube, nie je to tak zásadné kritérium pri výbere vozidla. Seniori sa naopak často vyššej výbave skôr vyhýbajú a riešia čisto praktickú stránku veci. Najzásadnejšou je pre nich klimatizácia, ktorá ale nemusí byť automatická ako u mladších vodičov.

EU: Žaloba na Slovensko

Európska komisia postupuje Súdnemu dvoru Európskej únie žalobu na Slovensko v súvislosti so zlou kvalitou ovzdušia v dôsledku vysokej úrovne tuhých častíc (PM10). Ak sa prekročia limitné hodnoty stanovené v právnych predpisoch Európskej únie (EÚ) o kvalite okolitého ovzdušia (smernica 2008/50/ES), členské štáty sú povinné prijať plány týkajúce sa kvality ovzdušia a zabezpečiť prijatie primeraných opatrení, aby sa podľa možnosti maximálne skrátilo trvanie obdobia prekračovania. 

V Európskej zelenej dohode, ktorá má za cieľ nulové znečistenie, sa kladie dôraz na zníženie znečistenia ovzdušia, ktoré patrí medzi najvýznamnejšie faktory škodiace zdraviu ľudí. Úplné vykonávanie noriem kvality ovzdušia ukotvených v právnych predpisoch EÚ je kľúčom k účinnej ochrane ľudského zdravia aj ochrane prírodného prostredia. Slovensko však nedodržiavalo denné limitné hodnoty koncentrácie častíc PM10, ktoré sú právne záväzné od roku 2005. 

Údaje poskytnuté Slovenskom potvrdzujú systematické prekračovanie denných limitných hodnôt PM10 v zóne kvality ovzdušia Banskobystrický kraj v rokoch 2005 – 2019 (okrem roku 2016) a v aglomerácii Košice v rokoch 2005 – 2019 (okrem rokov 2015 a 2016). Nepreukázalo sa, že by opatrenia zamerané na kvalitu ovzdušia predložené Slovenskom boli včasné a účinné na zníženie znečistenia v rámci dohodnutých limitov a že by prispievali k tomu, aby sa obdobia prekračovania hodnôt čo najviac skrátili, ako sa vyžaduje v právnych predpisoch EÚ. Slovensko preto neprijalo primerané opatrenia na zníženie koncentrácií PM10 v zóne kvality ovzdušia Banskobystrický kraj, aglomerácii Košice a zóne kvality ovzdušia Košický kraj. 

Covid-19: Trh s vakcínami

Očkovanie obyvateľstva voči ochoreniu Covid-19 vyžaduje nemalé finančné zdroje na výskum a vývoj vakcín v rekordne rýchlom čase. Analytici spoločnosti Euler Hermes odhadujú, že iba v roku 2020 bolo investovaných 25 miliárd dolárov. V počte zaočkovaných na sto obyvateľov dnes jednoznačne vedie Izrael (48) pred Spojeným kráľovstvom (11) a USA (7), ktoré sú ďaleko pred Talianskom (2,5), Nemeckom (2,3) alebo Francúzskom (1,8). 

Oligopolný trh s vakcínami vygeneroval v roku 2019 tržby okolo 35 miliárd dolárov, čo predstavuje 3 % podiel z globálneho trhu s liečivami vo výške 1,1 bilióna dolárov. Štyrmi hlavnými aktérmi výroby očkovacích látok doteraz boli spoločnosti GSK (Veľká Británia), Merck (USA), Pfizer (USA) a Sanofi (Francúzsko), ktoré si spolu zvyčajne každý rok rozdelili 80 percent celkových príjmov z vakcín. Z dlhodobého hľadiska môže úspech predtým neznámych výrobcov biotechnologických liekov, najmä spoločností Moderna a BioNtech, výrazne zmeniť farmaceutický priemysel ako celok. Technológia mRNA, využitá v očkovacej látke proti Covid-19, by mohla predstavovať zmenu taktiež pre ostatné terapeutické odvetvia, vrátane päťkrát väčšieho onkologického trhu. Na rozdiel od veľkých etablovaných spoločností však biotechnologické firmy často nemajú know-how nevyhnutné na prevádzkovanie výrobných závodov. Veľkú úlohu tu hrá rozdielna veľkosť jednotlivých spoločností – kým 13 najväčších svetových hráčov (klasifikovaných ako Big Pharma) má kumulatívny obrat okolo 500 miliárd USD ,15 najväčších biotech firiem generuje len 100 miliárd USD. 
„Vytváranie strategických partnerstiev medzi oboma typmi spoločností je obvyklý spôsob, ako sa biotechnologické startupy presadzujú na farmaceutických trhoch – spolupráca Pfizer a BioNtech je toho jasným príkladom“, dopĺňa Peter Mucina.

S postupom vakcinácie budú rásť aj zisky výrobcov. Analytici Euler Hermes sú presvedčení, že „jackpot“ získajú výrobcovia patentovaných liečiv, najmä už spomínané biotechnologické firmy. Produkcia „generických vakcín“ by totiž bola veľmi nákladná kvôli doplnkovým klinickým testom a nemalým výrobným nákladom. Ani znížená cena by tieto extra náklady nemohla vykompenzovať. Predpokladá sa, že výrobcom generických liekov sa vo fiškálnom roku 2021 podarí dosiahnuť len 2 % nárast výnosov v porovnaní s 8 % pre tzv. skupinu Big Pharma a 21 % pre výrobcov biotechnologických liekov. Z hľadiska profitability sa očakáva, že priemerná prevádzková marža výrobcov generických liekov zostane v roku 2021 v priemere pod 10 % oproti takmer 30 % v prípade Big Pharma a 45 % u biotechnologických spoločností. Posledné dva spomenuté segmenty však budú musieť počítať s tlakom na nižšie ceny liekov a tiež s tým, že menej ziskoví veľkoobchodníci s liekmi budú chcieť tiež svoj podiel koláča.

Dôležité je tiež poznamenať, že vývoj očkovacích látok má významnú pomoc vlád a humanitárnych organizácií UNICEF a WHO. Zohrávajú aktívnu úlohu pri podpore požadovaných investícií do nových vakcín a umožňujú ich predaj nielen v rozvinutých, ale aj rozvojových krajinách. Okrem toho majú akademické a verejné inštitúcie zvyčajne lepšiu pozíciu, aby získali aj dodatočné finančné prostriedky na vývoj vakcín proti epidémiám, a vďaka tomu môžu do týchto vývojových projektov zapojiť aj súkromných výrobcov liečiv.

štvrtok 18. februára 2021

Výzva: Program ochrany prírody

Environmentálny fond v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR spustil už po druhýkrát Program ochrany prírody (POP). Cieľom je zabezpečiť starostlivosť o chránené časti prírody a krajiny Slovenska, podporiť ochranu prírody aj pozitívny vzťah obyvateľstva k prírode.

Program ochrany prírody zahŕňa tri činnosti, v rámci ktorých je možné požiadať o dotáciu. Ide o praktickú starostlivosť a manažment osobitne chránených častí prírody a krajiny, podporu infraštruktúry ochrany prírody a udržateľných foriem turizmu, ale aj oblasť envirovýchovy. Maximálna výška dotácie pre fyzické osoby, neziskové organizácie či nadácie je 5.000 eur. Mikroregionálne združenia obcí a Miestne akčné skupiny môžu získať finančnú podporu až do výšky 8.000 eur. 

Žiadatelia môžu svoje žiadosti podávať do 19. marca 2021. Podrobné informácie a usmernenia pre žiadateľov sú zverejnené na webe Programu ochrany prírody.

EU: Opatrenia voči mutáciam COVID-19

Nový európsky plán pripravenosti na biologickú obranu proti variantom COVID-19 s názvom Inkubátor HERA bude zahŕňať spoluprácu s výskumníkmi, biotechnologickými spoločnosťami, výrobcami a so subjektmi verejného sektora v EÚ aj na celom svete s cieľom odhaľovať nové varianty, poskytovať stimuly na vývoj nových a upravených vakcín, urýchliť proces schvaľovania týchto vakcín a zabezpečiť navýšenie výrobných kapacít.
 
Inkubátor HERA bude slúžiť aj ako koncepcia dlhodobej pripravenosti EÚ na núdzové zdravotné situácie. Kľúčové opatrenia na zlepšenie pripravenosti, vývoj vakcín proti novým variantom a navýšenie priemyselnej výroby:

Odhaľovať, analyzovať a posudzovať varianty:
 • vývoj špecializovaných testov na odhaľovanie nových variantov a podpora sekvenovania genómu v členských štátoch z finančných prostriedkov EÚ vo výške najmenej 75 miliónov EUR,
 • dosiahnutie cieľa, ktorým je sekvenovanie genómu 5 % pozitívnych testov s cieľom pomôcť identifikovať varianty, monitorovať ich šírenie medzi obyvateľmi a preveriť vplyv variantov na prenosnosť,
 • zintenzívnenie výskumu a výmeny údajov o variantoch vďaka finančným prostriedkom vo výške 150 miliónov EUR,
 • vytvorenie siete VACCELERATE na klinické skúšky v súvislosti s ochorením COVID-19, do ktorej sa zapojilo 16 členských štátov EÚ a päť pridružených krajín vrátane Švajčiarska a Izraela s cieľom vymieňať si údaje a postupne zahrnúť medzi účastníkov klinických skúšok aj deti a mladých dospelých.
Urýchliť regulačné schvaľovanie upravených vakcín: 
EÚ na základe modelu každoročného očkovania proti chrípke umožní zrýchlené schvaľovanie upravených vakcín proti ochoreniu COVID-19, a to:
 • úpravou regulačného rámca, napríklad zmenou regulačného postupu, aby bolo možné schváliť upravenú vakcínu na základe menšieho súboru dodatočných údajov predkladaných priebežne Európskej agentúre pre lieky (EMA),
 • usmerňovaním vývojárov vakcín, pokiaľ ide o údaje požadované EMA, aby boli požiadavky na varianty známe vopred,
 • zjednodušením certifikácie nových alebo reprofilizovaných výrobných závodov, ktoré spočíva vo včasnom zapojení regulačných orgánov,
 • zvážením novej kategórie núdzového schvaľovania vakcín na úrovni EÚ zahŕňajúceho spoločnú zodpovednosť členských štátov.

Zväčšiť výrobu vakcín proti COVID-19: EÚ plánuje:
 • aktualizovať a uzatvárať nové dohody o predbežnom nákupe vakcín, aby z finančných prostriedkov EÚ podporila vývoj nových a upravených vakcín. Ich súčasťou bude podrobný a dôveryhodný plán, v ktorom sa preukáže schopnosť vyrábať vakcíny v EÚ v spoľahlivom časovom horizonte. To by nemalo brániť EÚ v tom, aby v prípade potreby zvážila zdroje z krajín mimo EÚ za predpokladu, že spĺňajú bezpečnostné požiadavky EÚ,
 • úzko spolupracovať s výrobcami s cieľom pomôcť pri monitorovaní dodávateľských reťazcov a riešení zistených prekážok výroby,
 • podporovať výrobu dodatočných vakcín zameraných proti novým variantom,
 • vytvoriť dobrovoľný špecializovaný licenčný mechanizmus na uľahčenie transferu technológií,
 • podporovať spoluprácu medzi podnikmi,
 • zaručiť výrobnú kapacitu EÚ budovaním projektu FAB EÚ.

SR: Vývoj spotrebiteľských cien v januári 2021

Podľa Štatistického úradu SR inflácia v januári 2021 prudko klesla na 0,7 %, stiahli ju medziročne nižšie ceny energií a potravín. Výšku inflácie na medziročnej úrovni stiahli najmä lacnejšie energie, potraviny síce medzimesačne zdraželi, stále však boli o 0,6 % pod úrovňou minulého roka.

Rast spotrebiteľských cien v SR počas januára 2021 výrazne znížil dynamiku a inflácia klesla na 0,7 %, čo je najnižšia hodnota od januára 2017. V porovnaní s decembrom (medzimesačne) sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 0,3 %. Zvyčajný januárový nástup vyšších cien sa tento rok dotkol len menšej časti tovarov ako zvyčajne v januári, tlmiaci účinok na ceny malo okrem iného zníženie dopytu spojené s opatreniami voči šíreniu pandémie COVID- 19.

Medzimesačný vývoj cien (v porovnaní s decembrom 2020) najvýraznejšie ovplyvnilo zvýšenie cien v odbore pošty a spoje; kde cenový rast potiahli zvýšené ceny telefónnych služieb o 7,7 %. Výrazný vplyv malo tiež zvýšenie cien v odbore doprava, a to najmä rast cien v zložkách dopravné prostriedky o 5,1 % a pohonné hmoty o 2,9 %. Výslednú hodnotu medzimesačnej inflácie ovplyvnili tiež rast cien v odbore potraviny a nealkoholické nápoje o 1,1 %, a to najmä výraznejší rast cien pri nealkoholických nápojoch. V konkrétnych zložkách sa zvýšili ceny ovocia o 3,4 %, zeleniny (vrátane zemiakov) o 2,2 %, chleba a obilnín o 0,8 % a ceny minerálok a ovocných štiav o 3,8 %. Tlmiaci účinok voči rastu cien prinieslo zníženie cien v podielovo najvýznamnejšej zložke - v cenách za bývanie a energie, ktoré v súhrne klesli o 1,8 %. Je to dôsledok zníženia regulovaných cien za oblasť sieťových odvetví najmä plynu a elektriny, prijatých pre rok 2021. Najvýraznejší vplyv mali nižšie ceny v podskupinách – plyn o 9,6 % a elektrina o 4,3 %.

Medziročnú hodnotu inflácie ovplyvnil pokles cien potravín o 0,6 %, ako aj pokles cien v oblastí bývania a energií o 1,1 %. Odbory, ktoré pokrývajú spomínané výdavkové skupiny predstavujú najvyšší podiel v štruktúre výdavkov slovenských domácností spomedzi 12 sledovaných odborov v rámci v spotrebného koša. Pokles cien potravín sa na medziročnej báze prejavil po 50 mesiacoch (naposledy v decembri 2016). Medziročné poklesy cien energií, najmä plynu a elektriny, boli takmer zhodné s medzimesačnými – regulované ceny sa zvyčajne najzásadnejšie upravujú na začiatku roka. Ceny plynu medziročne poklesli o 9,7 %, elektriny o 4,3 % a tepla o 1 %. Ešte výraznejší pokles medziročnej inflácie zabrzdilo zvyšovanie iných druhov poplatkov v odbore bývanie a energie - rast cien zberu smetí o 6,1 %, resp. stočného vody o 3,6 %. V najsledovanejšom odbore spotrebného koša, ktorý je druhý v poradí z hľadiska výšky podielu vo výdavkoch domácností – v odbore potraviny a nealkoholické nápoje, infláciu ovplyvnili najmä medziročne nižšie ceny zeleniny o 5,2 %, ovocia o 4,2 %, ale aj pokles cien mäsa o 0,3 % a mlieka, syrov a vajec o 0,8 %.

Index spotrebiteľských cien sa v januári 2021 oproti decembru 2020 zvýšil v domácnostiach zamestnancov o 0,3 %, v domácnostiach dôchodcov o 0,1 %, v nízkopríjmových domácnostiach o 0,2 %. Oproti januáru 2020 sa zvýšil za domácnosti zamestnancov o 0,8 %, za domácnosti dôchodcov o 0,5 % a za nízkopríjmové domácnosti o 0,6 %.


5G: Zatiaľ bez vyšších výnosov

Do roku 2025 sa predpokladá, že v sieti 5G bude prepojených 25 miliárd zariadení. Na novobudovanú sieť sa pripoja nielen bežní používatelia, ale aj inteligentné továrne a mestá, autá bez vodičov, zariadenia virtuálnej reality, či spoločnosti v oblasti zdravotnej starostlivosti na diaľku.

Štúdia CMS o regulácii a právnych predpisov platných na rok 2021 vo viac než 30 krajinách sveta ukazuje, že vo väčšine krajinách služby 5G sietí neprinášajú vyššie výnosy. Tie sa na trh pre konečných zákazníkov uvádzajú približne za rovnakú cenu ako služby 4G sietí. Preto by sa operátori mali zamerať okrem iného na B2B služby, na firmy z priemyselného, zdravotníckeho, či logistického segmentu. Nemenej dôležité sú pre firmy právne podmienky zdieľania sietí a využívanie inovatívnych modelov infraštruktúry, akými je napríklad rozdeľovanie sietí v rámci jednotlivých operátorov.

V rôznych krajinách sa 5G rozvíja rozdielnym tempom a koneční používatelia využívajú rozdielne funkcie. Existuje síce niekoľko bežných technických parametrov, ale to isté sa nedá povedať o právnej regulácii. Napriek celosvetovému trendu využitia novej siete nie je jej nasedenie v jednotlivých krajinách okamžité a rovnaké. Podľa organizácie GSMA (Global System for Mobile Communications) bude do roku 2025 globálne využívať 5G sieť len 14 percent mobilných zariadení. Pričom viac ako polovica (53 percent) bude stále v službách 4G sietí a takmer tretina (29 percent) bude pripojených cez 3G siete. V Európe bude do roku 2025 využívať najmodernejšiu sieť len tretina zariadení, pričom polovica bude stále v 4G sieti. 

streda 17. februára 2021

Upozorňujeme: Nebezpečný tlakový hrniec

Nerezový tlakový hrniec 6L TORO/Viktoria art. číslo 270478, model DSS2206, vyhodnotila Slovenská obchodná inšpekcia ako nebezpečný a predstavuje závažné riziko ohrozenia.

Predajci preto žiadajú spotrebiteľov, aby tento výrobok nepoužívali a vrátili ho späť. Kúpnu cenu za vrátený výrobok bude vykompenzovaný v plnom rozsahu vrátane účelne vynaložených nákladov na dopravu výrobku späť. 

Výrobok môžete vrátiť v ktorejkoľvek predajni DATART alebo Hej.sk, alebo zaslať na reklamačné oddelenie na adresu:
ELEKTROSPED, a. s.
Reklamačné oddelenie
Prologis Park Senec – budova DC 10B
Diaľničná cesta č.6
Senec 903 01

EU: Sťažnosť na TikTok

Európska spotrebiteľská organizácia (BEUC) sa podľa agentúry DPA obrátila na Európsku komisiu so sťažnosťou voči viedoplatforme TikTok, ktorá podľa nej porušuje právne predpisy Európskej únie týkajúce sa ochrany detí a mládeže.  

TikTok nechráni deti a mládež pred skrytou reklamou či potenciálne škodlivým obsahom. Navyše zlyháva pri  ochrane detí a mladých ľudí pred nevhodným obsahom, akými sú napríklad sugestívne videá. A tie žiaľ už viedli aj k samovraždám.

Rovnako podmienky používania platformy sú nejasné. Sociálna sieť TikTok, obľúbená najmä medzi mládežou, navyše zavádzajúco pristupuje k spracúvaniu osobných údajov. Svojich používateľov neinformuje spôsobom, ktorý by bol zrozumiteľný práve deťom a tínedžerom, o tom, aké osobné údaje sa zhromažďujú, na aký účel ani z akých právnych dôvodov.

Recyklácia: Uzatvorený cyklus

Veľká časť použitých PET fliaš z odpadu končí v recyklačnom centre. Recyklácia začína výrobou PET vločky a môže skončiť aj výrobou PET predlisku, z ktorého sa následne vyrobí nová PET fľaša. Takto sa uzavrie cirkulárny obeh PET fľaše, ktorý je z hľadiska životného prostredia najlepší. 

V ideálnom prípade by bolo vhodné dosiahnuť stav, aby na Slovensku predané PET fľaše skončili v recyklačných centrách na Slovensku, kde dovedieme proces do konca a vyrobíme predlisky, z ktorých si potom výrobcovia vyrobia PET fľaše a nie oblečenie či iné predmety. Uzavrieť cyklus použitej PET fľaše na Slovensku je určite lepšie, ako prevážať po celej Európe PET vločky.
 
„PET recyklát je komodita, s ktorou sa globálne obchoduje. Pre lepšiu udržateľnosť domáceho systému je preto najlepšie, keď dokážeme maximálne množstvo u nás použitého PET-u vrátiť v recyklovanej podobe naspäť do nášho systému bez nutnosti dovozu a vývozu, ktoré v konečnom dôsledku prispievajú ku zhoršovaniu životného prostredia a idú proti logike maximálneho využívania odpadu ako takého“, dodal František Doležal zo zatiaľ jedinej spoločnosti na Slovensku, ktorá vyrába aj PET predlisky.

Novinka: Platobný terminál v mobile

Mobilnú aplikáciu, ktorá premení smartfón na platobný terminál, budú v strednej Európe využívať ako prví Slováci. Funguje v smartfónoch s Android 8 a vyšším a s NFC čipom. Poplatky tvorí cena za aktiváciu služby aj za transakcie, ktorých vyšší počet má priniesť výhodnejšiu tarifu.

Ak zákazník potrebuje o platbe doklad, môže si ho nechať odoslať cez SMS, emailom alebo cez QR kód. Riešenie je ideálne napr. pre taxikárov, kuriérov, trhovníkov, remeselníkov, lekárov či menšie predajne. Obchodník môže začať prijímať karty v priebehu niekoľkých hodín od podpisu zmluvy. Aplikáciu je možné doplniť aj o pokladničné systémy, čo ocenia najmä sezónni podnikatelia, ktorí si už nebudú musieť kupovať žiadne ďalšie zariadenia. Obchodník tiež priamo vo svojom telefóne uvidí prehľad a históriu všetkých transakcií.

Platba prebieha podobne ako pri klasickom termináli, obchodník zadá sumu, zákazník priloží kartu, telefón či hodinky, podľa potreby zadá PIN-kód, aplikácia sa spojí s autorizačným centrom a platbu autorizuje. Peniaze prídu obchodníkovi na účet hneď nasledujúci deň po vykonaní transakcie. Pri pri platbách nad 50 eur sa na displeji objaví špeciálna plávajúca klávesnica, do ktorej sa zadá PIN. Klávesnica sa pohybuje, aby nebolo možné podľa odtlačkov prstov zistiť zadané údaje. Smartfón neuchováva žiadne citlivé dáta o platbe, a tak nie je potrebné mať obavy o bezpečnosť či zneužitia údajov o karte. 


utorok 16. februára 2021

SR: Dočasná ochrana

V januári 2021 rozhodli súdy na Slovensku o poskytnutí dočasnej ochrany podnikateľov pred veriteľmi iba dvom podnikateľským subjektom. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom ich počet klesol viac ako o 90 percent. V januári zároveň žiadna spoločnosť nepožiadala o zrušenie dočasnej ochrany, ale súd ju pre nespĺňanie podmienok na jej udelenie zrušil trom firmám. 

Podľa CRIF SK od 12. mája do konca januára 2021 dočasnú ochranu využívalo na Slovensku 298 podnikateľských subjektov. Prvýkrát sa stalo, že v porovnaní s koncom predchádzajúceho mesiaca počet subjektov pod dočasnou ochranou klesol, hoci iba o 0,33 percenta. Január bol špecifický tým, že podnikatelia, ktorí boli pod dočasnou ochranou podľa pôvodne platnej legislatívy k 31. 12. 2020, ju mohli využiť ešte do konca januára, pričom ani jeden z nich počas tohto mesiaca o zrušenie dočasnej ochrany nepožiadal. „Od začiatku roku je možné požiadať o povolenie dočasnej ochrany iba podľa zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach. Účelom dočasnej ochrany podľa tohto zákona je vytvorenie časovo obmedzeného rámca na ochranu pred veriteľmi a nástrojov na podporu podnikateľov vo finančných ťažkostiach, ktoré im majú umožniť pokračovať v podnikaní a zabrániť tak najmä strate pracovných miest, know-how a priniesť vyššiu mieru uspokojenia pohľadávok veriteľov“, doplnila analytička Jana Marková.

Najpočetnejšiu skupinu, ktorá dočasnú ochranu využívala, tvoria podnikatelia z veľkoobchodu a maloobchodu a opravy motorových vozidiel a motocyklov, za ňou nasleduje oblasť ubytovacích a stravovacích služieb, potom stavebné firmy a spoločnosti z priemyselnej výroby. Najviac ich sídli v Bratislavskom a najmenej v Nitrianskom kraji. Z celkového počtu podnikateľov, ktorí využívali dočasnú ochranu, majú výrazne najväčší podiel právnické osoby podnikatelia.

EU: Pomoc doprave

Európsky parlament upravil pravidlá využívania letiskových prevádzkových intervalov a umožnil predĺžiť platnosť niektorých dokladov v snahe pomôcť sektoru dopravy a vodičom počas pandémie. Parlament v hlasovaní podporil legislatívu, znenie ktorej poslanci vopred konzultovali so zástupcami členských štátov v Rade (ministrov) EÚ. Obe nariadenia musia po schválení poslancami podporiť pred ich vstupom do platnosti aj ministri členských štátov.

Parlament v marci 2020 pozastavil platnosť pravidla o strate nevyužívaných letiskových prevádzkových intervalov s cieľom obmedziť počas pandémie takzvané lety duchov. Letecké spoločnosti tak nemuseli čeliť hrozbe straty vzletových a pristávacích prevádzkových intervalov, ktoré aktuálne nevyužívajú. Platnosť súčasnej výnimky vyprší 27. marca 2021. Poslanci preto v snahe pomôcť odvetviu leteckej dopravy a poskytnúť leteckým spoločnostiam právnu istotu v dostatočnom časovom predstihu rozhodli o dočasnej úprave uplatňovanie všeobecného pravidla o strate nevyužívaných prevádzkových intervalov. Na základe novej legislatívy by si letecké spoločnosti mali udržať vzletové a pristávacie intervaly počas zimnej sezóny 2021-2022 za predpokladu, že ich počas tohtoročnej letnej sezóny budú využívať aspoň na 50 %. Pred pandémiou hrozila leteckým spoločnostiam strata prevádzkových intervalov, ak ich nevyužívali aspoň na 80 %. Európska komisia navyše získa právomoc predĺžiť platnosť upraveného pravidla aj na ďalšie sezóny a zároveň nastaviť minimálnu mieru využívania prevádzkových intervalov podľa potreby v rozmedzí 30 % až 70 %. Exekutíva EÚ tak bude schopná okamžite zareagovať na meniacu sa intenzitu leteckej prevádzky počas pandémie ochorenia COVID-19. Podľa najnovšej prognózy organizácie Eurocontrol by mal objem leteckej prevádzky dosiahnuť tento rok približne polovicu úrovne minulého roka.

Parlament tiež umožnil členským štátom EÚ opätovne predĺžiť platnosť určitých dokladov vrátane osvedčení, protokolov a licencií a odložiť isté pravidelné kontroly, školenia či výcviky, ktoré sú za normálnych okolností v odvetví dopravy na základe pätnástich odlišných súborov pravidiel nevyhnutné. Dôvodom sú v súčasnosti platné prísne hygienické požiadavky, ktoré môžu sťažiť proces obnovy vodičského oprávnenia, kontrolu technickej spôsobilosti vozidla či posúdenie bezpečnosti prístavu. Nové pravidlá umožnia predĺžiť platnosť dokumentov, ktoré mali byť obnovené v období medzi 1. septembrom 2020 a 30. júnom 2021, o ďalších desať mesiacov. Vlády členských štátov EÚ sa môžu rozhodnúť nevyužiť výnimky umožňujúce predĺženie platnosti jednotlivých dokladov, avšak za účelom zaistenia hladkého fungovania jednotného trhu budú musieť akceptovať predĺženú platnosť dokumentov vydaných inými členskými štátmi.


AI: EKG pomocou umelej inteligencie

Cez mobilnú aplikáciu lekár odfotí EKG a vyplní formulár s údajmi o pacientovi. Aplikácia následne pomocou umelej inteligencie vyhodnotí diagnózu, pričom určí aj závažnosť a mieru istoty určenej diagnózy a vygeneruje liečebný plán podľa najaktuálnejšieho klinického výskumu...
 
Klinický asistent vo forme mobilnej aplikácie má slúžiť predovšetkým všeobecným lekárom, a to ako pomocný nástroj. Skorou diagnostikou môže všeobecný lekár predísť aj takým závažným stavom, akými sú napríklad infarkt, cievna mozgová porážka či mŕtvica. Novinka už bola testovaná s viacerými kardiocentrami v zahraničí, aktuálne smeruje v rámci testovacej prevádzky aj do praktických ambulancií na Slovensku. Do pilotu Union ZP sa zapojí 25 zmluvných všeobecných lekárov, ktorí budú aplikáciu 3 mesiace testovať.

Algoritmy umelej inteligencie sa učia na miliónoch predošlých prípadoch a pri rozhodovaní dokážu zohľadniť tisícky parametrov o danom pacientovi. Lekárom poskytnú komplexné informácie o zdravotnom stave pacienta v jednoducho čitateľných správach, ušetria im čas a predídu nepovšimnutým diagnózam. Je to akoby jedného pacienta ošetrovalo 100 špičkových kardiológov naraz. 

Výzva: Podpora chovateľov hospodárskych zvierat

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejnila na svojom webe výzvu na predkladanie žiadostí o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky na rok 2021. Prostredníctvom týchto platieb budú podporení chovatelia dojčiacich kráv, oviec a kôz. Žiadatelia môžu o platbu požiadať do konca februára 2021.

Doplnková vnútroštátna platba na dobytčie jednotky má za cieľ prispieť k vyrovnaniu príjmov poľnohospodárov v tých členských štátoch Európskej únie, ktorých úroveň priamych platieb je pod úrovňou 90 % priemeru EÚ, a ktoré uplatňujú režim jednotnej platby na plochu. Predmetom týchto žiadostí je platba na dojčiace kravy nad 24 mesiacov a ovce a kozy nad 12 mesiacov. Chovatelia vybraných kategórií zvierat môžu predkladať žiadosti v termíne od 16. februára 2021 do 28. februára 2021. Žiadosti budú posudzované podľa podmienok ustanovených v Nariadení vlády SR č. 152/2013 Z. z.

PPA pripravila pre žiadateľov, ktorí predložili v roku 2020 žiadosti o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky (ďalej len „žiadosť na DJ“),  predvyplnené formuláre Identifikačného listu (ďalej len „IL“) na základe údajov z Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat. Distribuované budú mailom a žiadatelia môžu predkladať žiadosti  v elektronickej forme prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy autorizované zaručeným elektronickým podpisom. 

pondelok 15. februára 2021

Auto: Výber podľa mužov a podľa žien

Muži a ženy sa častokrát nezhodnú, ale pri výbere automobilu je to presne naopak. Podľa štatistík predajcu ojazdených vozidiel AURES Holdings mali obe pohlavia pri výbere automobilu väčšinou vždy rovnaké preferencie. Nájdu sa však aj pohľady, v ktorých sa rozchádzajú. 

Počas posledného roku sa potvrdilo, že najvyhľadávanejšie a najpredávanejšie vozidlá v autocentrách AAA AUTO sú od značky Škoda, ktorá v rebríčku dlhodobo vedie. Rozdielne názory v prípade mužov a žien nastávajú až pri výbere konkrétneho modelu. Ženy volia skôr model Škoda Fabia a muži model Škoda Octavia. Druhú priečku najpredávanejšej značky obsadil nemecký Volkswagen, pri ktorom sa tiež v otázke modelu pohlavia nezhodli, keďže ženy preferovali VW Golf a muži VW Passat. Najpredávanejšou farbou je u oboch pohlaví strieborná farba, na druhej priečke je zhodne biela, no na tretej priečke preferujú muži farbu čiernu a ženy modrú. 

Najžiadanejší motor pre nežnejšie pohlavie sa stal motor benzínový 60,55 %, druhú priečku obsadil dieselový motor s 39,45 %. Muži sú v tomto výbere rozdelení takmer „fifty-fifty“, čiže 51,01 % si zvolilo dieselový motor a 48,99 % motor benzínový.

EU: Chudoba, vzdelávanie, klíma

Na konci minulého roku sa viac respondentov priklonilo k riešeniam na úrovni Európskej únie (EÚ) než na úrovni ich vlastnej krajiny. Takmer traja zo štyroch európskych aj slovenských respondentov (72 %) navyše veria, že plán obnovy EÚ umožní ekonomike v ich krajine rýchlejšie sa zotaviť z negatívnych dopadov pandémie.

Najnovší prieskum Európskeho parlamentu od spoločnosti Kantar realizovaný v období od novembra do decembra 2020 zistil nárast počtu občanov, ktorí vyjadrili pozitívny názor na EÚ o desať percentuálnych bodov (50 %) v porovnaní s jeseňou 2019. Optimistický pohľad na budúcnosť Európskej únie má 66 % respondentov.

Individuálne vyhliadky spojené s pretrvávajúcou pandémiou sú skôr pesimistické: 53 % Európanov sa domnieva, že ekonomická situácia v ich krajine bude o rok horšia ako teraz. Slováci sú o niečo pesimistickejší ako priemer EÚ - horšiu situáciu v krajine očakáva 61 % Slovákov. Iba každý piaty európsky respondent (21 %) je presvedčený, že sa národná ekonomická situácia v nadchádzajúcom roku zlepší. Tento názor zdieľa 12 % slovenských respondentov. Viac ako polovica európskych (52 %) a 41 % slovenských respondentov očakáva, že ich individuálne životné podmienky budú o rok rovnaké ako dnes. Štvrtina Európanov (24 %) si myslí, že im bude o rok ešte horšie, zatiaľčo 21 % si myslí, že im bude lepšie. Lepšiu situáciu očakáva len 14 % Slovákov. Zhoršenie až 43 % Slovákov, ktorí sú spolu s Grékmi (40 %), Rumunmi (36 %), Bulharmi (35 %) a Slovincami (35 %) najväčšími pesimistami.

Pravdepodobne na základe tohto vnímania si Európania vyberajú aj novú najvyššiu politickú prioritu pre Európsky parlament: 48 % respondentov EÚ (51 % Slovákov) chce, aby to bol boj proti chudobe a sociálnym nerovnostiam. Toto je priorita číslo jeden vo všetkých členských štátoch EÚ okrem Fínska, Českej republiky, Dánska a Švédska, kde je na prvom mieste boj proti terorizmu a zločinu (35 %). V rámci európskeho priemeru ďalej nasledujú opatrenia na zabezpečenie kvalitného vzdelávania pre všetkých (33 %), ako aj na ochranu nášho životného prostredia (32 %). U Slovákov je druhou prioritou ochrana klímy (37 %) pred vzdelávaním (34 %).

Podobný posun sa objavuje aj v hodnotení občanov podľa základných hodnôt, ktoré by mal Európsky parlament obhajovať. Zatiaľčo ochrana ľudských práv na celom svete (51 %) a rovnosť medzi mužmi a ženami (42 %) zostávajú na vrchole, solidarita medzi členskými štátmi končí na treťom mieste - 41 % respondentov (v porovnaní s 33 % pred rokom) chce, aby parlament hájil túto hodnotu. Na prvej priečke hodnotového rebríčka u Slovákov tiež dominuje ochrana ľudských práv s 50 %. Tesne za ňou je sloboda slova so 47 %, potom nasleduje solidarita v rámci EÚ so 40 %.

Práve koronakríza a ďalšie globálne výzvy, vrátane klimatickej pohotovosti, zostávajú top témami pre občanov vo vzťahu k zásadnej reforme EÚ. Až 63 % respondentov EÚ si želá, aby Európsky parlament v budúcnosti zohrával dôležitejšiu úlohu, čo je nárast o 5 percentuálnych bodov v porovnaní s jeseňou 2019. Dôležitejšiu úlohu Európskeho parlamentu chce 38 % Slovákov, čo predstavuje pokles o jeden percentuálny bod oproti minulej jeseni. A hoci sa pozitívny obraz EÚ na konci minulého roka posilňoval, zvyšovala sa aj požiadavka na zmenu: iba 27 % Európanov (26 % Slovákov) podporuje EÚ v súčasnom stave, zatiaľčo 44 % európskych a 42 % slovenských respondentov „EÚ skôr podporuje“, ale je za reformu. Ďalších 22 % respondentov EÚ (23 % Slovákov) sa na EÚ pozerá „dosť skepticky“, ale nevylučujú zmenu názoru v prípade jej radikálneho zreformovania.

Ďalšie zistenia:
 • Jeden zo šiestich Európanov (61 %) nedávno zachytil (v tlačených alebo on-line médiách, televízii, rádiu) informácie o Európskom parlamente. Slovensko vedie rebríček krajín - so 78 percentami.
 • Členstvo v EÚ považuje za dobrú vec 47 % Slovákov (EÚ priemer 63 %). Až 81 % Slovákov si myslí, že naša krajina má prospech z členstva v EÚ - nárast o 6 percentuálnych bodov oproti letu 2019 (EÚ priemer 72 %).
 • Hlavným dôvodom, prečo je členstvo v EÚ výhodou, je podľa Európanov ekonomický rast (40 %, nárast o 9 percentuálnych bodov, leto 2019) a zlepšenie spolupráce medzi členskými krajinami EÚ (39 %, nárast o 5 percentuálnych bodov). Ekonomický rast považuje za benefit členstva v EÚ aj 35 % Slovákov (nárast o 8 percentuálnych bodov), avšak prvú priečku v rebríčku našich respondentov má tvrdenie, že EÚ prináša nové pracovné príležitosti (47 %).

Trend: Telemedicína

Z pohodlia domova v poslednom roku konzultujeme aj svoj zdravotný stav. Stačí mať prístup k internetu a elementárne počítačové vybavenie. Telemedicína umožňuje lekárom, aby sa s pacientom najmä videli a počuli v reálnom čase. Počas pandémie sa tento spôsob konzultácie využíva najmä lekármi, ktorí sa so svojím pacientom nemôžu stretnúť osobne a tiež medzi pacientmi, ktorí trpia niektorým z chronických ochorení. Touto formou môže dokonca doktor predpísať potrebné lieky.

Telemedicína však nie je len nástrojom konzultácie. Niektorí pacienti totiž disponujú aj prístrojmi, ktorými si môžu zaznamenať dôležité fyziologické funkcie v domácom prostredí a tie následne v reálnom čase zdieľať so svojím lekárom. Napríklad hladinu cukru v krvi. „Je to významná úspora časového aj finančného fondu na obidvoch stranách. Zároveň je dôležité získavať od pacientov potrebné dáta o ich zdravotnom stave prostredníctvom elektronických dotazníkov. Pacient je sám zodpovedný za poskytnuté dáta. Pri presnej štruktúre a jasných formuláciách otázok sa znižuje miera chybovosti a mylných interpretácií anamnestických a údajov a symptómov choroby. To prináša do práce lekára a aj do samotného vzťahu lekár-pacient vysokú mieru transparentnosti a zároveň veľmi dôležitej dôvery“, upresnil  MUDr.  Peter Lipovský.

Viacerí lekári si prístup zdravotných poistení v súvislosti s pandémiou pochvaľujú. Oceňujú, že v čase pandémie hradia výkony telemedicíny a eliminujú tým zbytočnú mobilitu pacientov v čakárňach a ambulanciách. „Zo zákona ale vplýva, že uskutočnenie telemedicíny musí byť dohľadateľné, čiže ak lekár urobí s pacientom len napríklad skype hovor a nie je to spätne dokumentovateľné, vtedy môže vzniknúť problém pri preplácaní poisťovňou“, vystríha Patrik Stieranka z portálu ecasenka.sk, ktorý umožňuje lekárom aj pacientom stanoviť si presný termín konzultácie. Obaja tak majú istotu, že sa spoja. „Ak má však lekár objednávací systém, ľahko si dohodne termín videohovoru. Ten zostane dohľadateľný, tým, že systém e-casenka uchováva údaje o hovore, ako čas a dátum hovoru až tri mesiace. Podľa GDPR hovor nemôže byť nahrávaný, preto je dôležité, že v systéme je uložená informácia, že pacient požiadal o videohovor a ten následne prebehol“, dodáva Stieranka.

Telemedicínu vyhľadávajú aj lekári, ktorí v období pred pandémiou osobne navštevovali klientov domovov sociálnych služieb. V prípade, ak nejde o život ohrozujúce prípady, personál nastaví klientovi webkameru tak, aby sa mohol spojiť so svojím lekárom. Výhodou je, že lekár vie selektovať jednu časť klientov DSS na on-line režim a druhú navštívi osobne. Tým pádom nedochádza k návšteve z izby do izby a k ohrozeniu klientov.

Pacient môže o videohovor ľahko požiadať napríklad cez portál ecasenka.sk. Prostredníctvom troch klikov sa objedná u svojho obvodného lekára. Ide o jednoduché pripojenie, lekár si klikne cez systém na tlačidlo videohovor a pacient si jednoducho klikne na link, ktorý mu príde do emailu. Dôležité je, aby pacient aj lekár mali kameru v telefóne, v PC alebo v tablete. Výhodou je, že nikto si nemusí nič inštalovať. Spojenie je rýchle a používanie jednoduché aj pre starších pacientov. eČasenka oproti bežným videohovorom neoberá o čas ani pacienta a ani lekára. Aj keby lekár kvôli vyťaženosti pár minút meškal, pacientovi odíde SMS akonáhle sa lekár pripojí a je pripravený začať.

Aktuálne: Štatistické sčítavanie

Na Slovensku bude prebiehať sčítavanie obyvateľov počas 6 kalendárnych týždňov od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021. Sčítava sa každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný, tolerovaný alebo obvyklý pobyt.

Údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie sa vzťahujú k rozhodujúcemu okamihu sčítania, teda k 1. januáru 2021. Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením k internetu. Sčítací formulár nájdete na webovej stránke scitanie.sk. Sčítať sa môžete aj cez mobilnú aplikáciu SODB 2021, ktorá bude počas doby sčítania obyvateľov dostupná pre operačné systémy Android a iOS.

Ak sa nemôžete, alebo neviete sčítať sami, máte možnosť využiť službu asistovaného sčítania. V každej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde vám so sčítaním pomôže stacionárny asistent. Na území obce budú tiež pôsobiť mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa v prípade, že o takúto službu požiada (napr. z dôvodu imobility). Termín asistovaného sčítania sa z dôvodu pandemickej situácie posúva na obdobie 1. 4. 2021 – 31. 10. 2021.