piatok 21. decembra 2018

Vianoce: Slovenské tradície


Najkrajšie sviatky roka na Slovensku milujeme. V dnešnej, modernej spoločnosti má každá domácnosť svoje zvyky, ale napriek tomu na západe, strede a východe Slovenska stále prežívajú obľúbené vianočné tradície.

Západné Slovensko: Na štedrovečernom stole by nemala chýbať chutná polievka, môže to byť kapustnica, šošovicová či dokonca hríbová polievka. Za ňou nasleduje ryba pripravená na rôzne spôsoby. Najčastejšie vyprážaný, prípadne pečený kapor so zemiakovým šalátom. Čaro vianočného večera dotvárajú špeciálne zvyky. Hlava rodiny zvyčajne uloží pod obrus peniaze alebo šupiny z kapra, aby bol nasledujúci rok štedrý. Samozrejme, nemôže chýbať ani rozkrajovanie jabĺčka a oblátka s medom alebo cesnakom. Zvykom je tiež nechať kúsky jedla a omrvinky na stole do druhého dňa, určené sú pre neznámych pocestných. A aby bola rodine dopriata hojnosť aj v ďalšom roku, z poverčivosti sa hádzali do kútov miestnosti orechy. Na Vianoce nemôžu chýbať ani koláčiky, asi najtradičnejší je štedrák, chutný a mimoriadne sýty koláč so štyrmi rôznymi plnkami (lekvárom, makom, orechami a tvarohom) - typický je však pre viaceré slovenské regióny.

Stredné Slovensko: Výraznú rozmanitosť vo sviatočných zvykoch badať aj v celej strednej časti našej krajiny. Pohľad na štedrovečerné menu v severných a južných častiach sa ale výrazne líši. Slávnostná večera sa takmer všade začína modlitbou či prípitkom, potom servírovaním oblátky s medom a makových opekancov. Rovnako nemôže chýbať rozkrajovanie jabĺčka a súčasťou stola sú peniaze či obilniny. Dôvod je prostý – aby bol aj nasledujúci rok čo najviac štedrý. Viaceré rodiny majú stále zaužívané uväzovanie nôh stola, aby bola rodina aj naďalej súdržná. Tí skôr narodení si zase môžu pamätať vidiecky zvyk, keď gazdovia podávali dobytku kúsok oblátky s cesnakom, aby sa im vyhýbali choroby. No a večera? Kým v južných častiach nemôže chýbať rybacia polievka (halászlé), na severe si nevedia predstaviť Vianoce bez chutnej kapustnice s hubami. Severné regióny Slovenska stále dodržiavajú dlhoročnú tradíciu a počas celého dňa nejedia nič mäsité. Zaujímavosťou je, že kapra nahrádzajú v niektorých kútoch netypické pokrmy. Môže to byť pečený pstruh, losos, či dokonca vianočné rezne alebo kačka. V tomto prípade do bodky platí – iný kraj, iný mrav. Viaceré rodiny nezabúdajú tiež na pocestných a tých, ktorí ich počas roka opustili. Pri štedrovečernom stole je preto pripravené o jedno miesto navyše aj s celým prestieraním.

Východné Slovensko: Štedrovečerný stôl je tu jedným z najbohatších. Základ je v podstate totožný ako v prípade ďalších kútov Slovenska. Najvýraznejší rozdiel je v tom, že do vianočného menu sú zaradené pirohy plnené zemiakmi, bryndzou či syrom. Na začiatku večere sa môže zjesť kúsok chleba so soľou, naopak ako posledné sa po rybe podávajú lokše s makom alebo takzvané bobáľky. Slávnostnú atmosféru pri stole podčiarkujú aj najkrajšie vianočné koledy, ktoré si rodiny spievali. V najtradičnejších kútoch východného Slovenska sa počas 24. decembra stále dodržiava zvyk vinšovania radostných sviatkov, pričom sa začína už ráno a chodí sa od domu k domu. Pri večeri zase platí, že od stola sa neodchádza, ba dokonca rodina pri ňom zotrváva čo najdlhšie, aby si vychutnali čarovnú atmosféru sviatkov. Jediný, kto sa môže od stola vzdialiť, je domáca pani. Zaujímavosťou je starý zvyk umývania sa vo vode s mincami, aby bola rodina po celý rok zdravá. Počas nasledujúcich sviatočných dní sa necháva štedrovečerný stôl stále vyzdobený. Jeho neodmysliteľnou súčasťou je sviečka. Hovorí sa, že ak jej plameň horí rovno, rodina bude po celý rok zdravá.

Radíme: Prevoz vianočného stromčeka

V týchto dňoch ešte veľa domácnosť rieši nákup vianočného stromčeka. Pokiaľ nie je umelý a kupuje sa u predajcu, ľudia často nemyslia na jeho bezpečný prevoz. Ako ukázal crash test Allianz centra pre technológie (AZT), preprava tradičného symbolu Vianoc môže byť poriadne nebezpečná.

Test simuloval situáciu, v ktorej osobné auto prevážalo vianočný stromček na streche vozidla a v rýchlosti 50 kilometrov za hodinu narazilo do stojaceho auta. Stromček, ktorý bol na streche vozidla pripevnený len elastickými lankami s háčikmi na oboch koncoch, preletel cez strechu dopredu. V prípade reálnej situácie môže takýto náraz ohroziť posádku auta, aj ďalších účastníkov cestnej premávky a v konečnom dôsledku môže mať fatálne následky.

„Najlepší spôsob prevozu vianočného stromčeka je na strešnom nosiči batožiny. Strom treba upevniť lanovým popruhom z nepružného materiálu okolo kmeňa. Popruhy musia byť fixované o hornú časť stromu, aby sa zabránilo jeho skĺznutiu. Po upevnení stromčeka v strešnom nosiči ho ešte treba zaistiť elastickými lankami", vysvetľuje analytička Melanie Kreutner. Stromček môžeme prepravovať aj vo vnútri vozidla, treba sa však ubezpečiť, že v aute je dostatok miesta. Ak prečnieva z kufrových dverí vozidla, koniec nákladu musí byť označený buď reflexným pásom s červenými a bielymi pruhmi alebo červenou textíliou.

Novinka: Špeciálna linka pre údržbu chodníkov

Bratislavský magistrát zriaďuje pre ťažkosti, ktoré im spôsobuje takzvaná chodníková novela, horúcu linku pre zimnú údržbu komunikácií. Verejnosť môže prostredníctvom nej nahlasovať kritické úseky, ktoré budú neodrhnuté či zľadovatené. Číslo linky má byť čoskoro zverejnené na webovej stránke hlavného mesta.

K linke budú priradené štyri čaty pracovníkov z dodávateľských firiem, ktoré budú operatívne a na základe hlásenia od občanov čistiť dotknuté komunikácie, pokiaľ budú v správe mesta. Ostatné informácie sa budú posielať na dispečingy mestských častí, pokiaľ pôjde o úseky v ich pôsobnosti. Doteraz mohla verejnosť posielať svoje podnety k údržbe komunikácií na mail dispecing@bratislava.sk alebo prostredníctvom telefónneho čísla 02/59 356 761.

Bratislavský primátor tvrdí, že v dlhodobejšom horizonte treba vyriešiť správu chodníkov v hlavnom meste, ktoré nie sú jednoznačne vysporiadané. Pomohla by spoločná mapa, kde bude vidno, ktorá cesta a ktorý chodník komu patrí. „Potrebujeme parsportizáciu všetkých chodníkov a vysporiadať k nim vzťah. Je stále 400 úsekov chodníkov a ciest, ktoré nemajú jasného majiteľa. Je to problém mesta aj mestských častí", vysvetlil Vallo. Avizuje, že túto zimu nedokážu mesto a ani mestské časti očistiť chodník pred každým domom v Bratislave.

štvrtok 20. decembra 2018

Radíme: Koncoročné platby


Hoci banky fungujú aj na Silvestra, nemali by sa nechávať finančné záležitosti na poslednú chvíľu. Pri niektorých platbách je dôležité postrážiť si termíny, ich premeškanie sa nemusí vyplatiť. 
Napríklad na získanie štátnej prémie k stavebnému sporeniu či daňovej úľavy pri dôchodkovom sporení je potrebné, aby boli peniaze pripísané na účet príslušnej inštitúcie ešte v tomto roku. Transakcie v rámci jednej banky sa realizujú v ten istý deň, pri prevode do inej banky v rámci krajín SEPA musí ale každý počítať s jedným dňom navyše. Keďže koniec roka tentoraz pripadá na pondelok, posledným dňom, kedy možno poslať platbu tak, aby bola pripísaná v inej banke v rámci krajín SEPA do konca roka, je nedeľa 30. decembra.

Výnimkou sú urgentné prevody, ktoré prejdú do inej banky v ten istý deň a je možné ich zadať ešte aj na Silvestra. Oproti štandardnému prevodu sú však spravidla drahšie. Riešením môže byť aj priamy vklad hotovosti na účet príjemcu v jeho banke. Vklady hotovosti sú na účet pripísané bezprostredne po ich realizácii v pobočke, ale tiež sa za ne platí poplatok.

EU: Ako zabrániť hromadeniu nesplácaných úverov v bankách


Európska komisia privítala politickú dohodu Európskeho parlamentu a Rady EÚ o prudenciálnych opatreniach zameraných na nesplácané úvery v Európe. Podľa stanoviska komisie ide o dôležitý krok pre bankový sektor, ktorý posilní jeho odolnosť a zníži mieru ohrozenia.

Dohoda spočíva v tom, že banky na pokrytie rizík spojených s budúcimi potenciálne nesplácanými úvermi vyčlenia osobitné prostriedky. Tým sa predíde hromadeniu nesplácaných expozícií v súvahách bánk a v konečnom dôsledku to bankám umožní riadne si plniť svoju základnú úlohu - financovať hospodárstvo a podporovať rast. Vďaka tejto dohode budú mať banky v súvahách menej nesplácaných úverov, čím sa ich postavenie upevní a umožní im financovať podniky.

Komisia 14. marca tohto roku navrhla balík opatrení, ktorými chce riešiť otázku nesplácaných úverov v bankovom sektore EÚ. Nadviazala tak na akčný plán na zníženie objemu nesplácaných úverov, na ktorom sa európski ministri financií dohodli v júli 2017. Balík v širšom ponímaní obsahuje návrhy ako ďalej rozvíjať sekundárne trhy s nesplácanými úvermi a zrýchliť mimosúdne vymáhanie úverov zabezpečených kolaterálom. Poskytuje tiež technický model, ako zriaďovať vnútroštátne správcovské spoločnosti.

SR: Sedem nových projektov informatizácie


Riadiaci výbor Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – prioritná os 7 (OP II – PO 7) schválil ďalších sedem projektov informatizácie spoločnosti. Medzi prínosy patrí napríklad dostupnosť ultrarýchleho internetu na celom Slovensku či zlepšenie zdravotnej starostlivosti prostredníctvom elektronizácie viacerých procesov.

Zelenú dostal projekt Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad, ktorého hlavným cieľom je poskytnúť transparentné informácie o stave NGA infraštruktúry prostredníctvom investícií pre zabezpečenie meracej techniky. Zároveň sa zdigitalizujú procesy riadenia intervencií do broadbandu, aby štát mohol pri tvorbe a monitoringu NGA infraštruktúry efektívnejšie a kvalifikovanejšie sa rozhodovať.
      
Ďalším je projekt zabezpečenia efektívneho používania služieb ESO1 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na celom území SR (projekt ESO1 – D). Základným cieľom elektronického zdravotníctva je zvýšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, a to najmä zdieľaním zdravotnej dokumentácie medzi jednotlivými zdravotnými pracovníkmi. Národné centrum zdravotníckych informácií chce prostredníctvom tohto projektu zefektívniť používanie a zvýšiť prínosy systému eZdravie a investovať do jeho rozvoja.
      
Elektronický register mimovládnych neziskových organizácií (MNO) - mimovládne neziskové organizácie budú zaregistrované v jednom zozname, ktorý bude aktuálny a jednotný a bude sa nachádzať vo vládnom cloude. Cieľom Ministerstva vnútra SR je vytvoriť kompaktný zdroj informácií o združeniach občanov, organizáciách s medzinárodným prvkom, neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, nadáciách či neinvestičných fondoch. Register bude využívať doteraz vytvorené centrálne komponenty. Očakáva sa skrátenie lehôt pri vybavovaní na úradoch, zvýšenie transparentnosti procesov, ako aj časovú úsporu pri práci úradníkov.
      
Projekt eZdravie umožní Národnému centru zdravotníckych informácií prostredníctvom elektronizácie niektorých procesov podporiť elektronické zdravotníctvo. Hlavným prínosom projektu je čo najskoršie založenie tzv. EZKO knižky, ktorá je súborom najdôležitejších údajov o pacientovi v elektronickej forme. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a zdravotníci budú môcť ľahko zapisovať údaje a vyhľadať informácie. Projekt prinesie celkové zníženie administratívnej záťaže, časovej náročnosti a nákladov, ktoré sú spôsobené nedostatočnou elektronizáciou procesov.
      
Cieľom projektu rozvoja IS pre elektronické služby regulačného úradu je znížiť administratívne zaťaženie občanov a podnikateľov, zmodernizovať svoje služby, ako aj zefektívniť celkový výkon. Regulačný úrad bude viac orientovaný na klientov a pri vybavovaní rôznych životných situácií odbremení ľudí od administratívy. 

Ďalším schváleným projektom je optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a justičnej stráže. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže chce projektom inovovať a elektronizovať evidenciu obvinených a odsúdených, ako aj výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody. Elektronizáciou sa tiež znížia náklady na papier a tlač dokumentov, či na ich doručovanie. Jedným z cieľov je aj úspešná resocializácia odsúdených, ktorej základom bude príprava na elektronický spôsob komunikácie s orgánmi verejnej moci po prepustení osoby na slobodu.

streda 19. decembra 2018

EU: Prísnejšie limity na emisie CO2


Automobily v Európskej únii musia byť do roka 2030 oveľa ekologickejšie. Emisie oxidu uhličitého (CO2) osobných áut musia v porovnaní s úrovňou z roka 2021 klesnúť až o 37,5 % a ľahkých úžitkových vozidiel o 31 %. Pre obidve kategórie sa musí do roka 2025 dosiahnuť redukcia o 15 %. Na tomto kompromise sa dohodli sprostredkovatelia členských štátov, Európskeho parlamentu a Európskej komisie.
            
Redukcia je oveľa prísnejšia, než pôvodne chceli automobilový priemysel aj nemecká vláda. Členské štáty EÚ začiatkom októbra podporovali zníženie priemerných emisií CO2 osobných a ľahkých úžitkových vozidiel o 35 %. Nemecko vtedy návrh podporilo, hoci spolková vláda aj samotná EK chceli len redukciu o 30 %. Europarlament vstúpil do rokovaní s požiadavkou až 40-percentného zníženia. Limity majú pomôcť splniť európske klimatické ciele a znížiť emisie CO2 cestnej dopravy. Tieto ciele bude možné splniť len vtedy, keď automobilky budú okrem dieselových a benzínových áut predávať aj vozidlá bez emisií, napríklad, čisté elektromobily. Za týmto účelom však budú musieť úplne prerobiť výrobné linky a nemecká vláda sa obáva strát pracovných miest, ak sa prechod na nové typy pohonu uskutoční príliš rýchlo. Prívrženci prísnejších limitov tvrdia presný opak. Podľa nich by mohli európske automobilky uspieť v konkurencii s čínskymi a vytvoriť nové pracovné miesta.
      
Zatiaľ v Európskej únii platí, že všetky predané nové vozidlá do roka 2021 nesmú celkovo prekročiť 95 gramov CO2 na kilometer. Najnovšia dohoda sa týka redukcie z tejto úrovne, no pre mnohé automobilky je aj splnenie súčasného limitu v nedohľadne. Európsky priemer naposledy dosiahol 118 g/km. Približne štvrtina všetkých skleníkových plynov v EÚ pochádza z dopravy, pričom najväčší podiel majú osobné a nákladné vozidlá. Európske združenie automobiliek ACEA nedávno varovalo pred príliš prísnymi cieľovými hodnotami: „Keď EÚ bude tlačiť na príliš ambiciózne hodnoty redukcie CO2, riskuje, že autá sa pre ľudí s obmedzeným rozpočtom predražia.“ Podľa združenia najnovšie protesty vo Francúzsku a Belgicku dokazujú, že tempo zmien musí mať podporu verejnosti.

Trend: Na vianočné darčeky si požičiavame menej


Viac než polovica (56 %) Slovákov uvádza, že vianočné darčeky financujú priebežne, zo svojho bežného príjmu. Takmer dve pätiny respondentov (38 %) na darčeky šetrí niekoľko mesiacov, alebo aj celý rok. Len málo ľudí (2 %) si na nákup darčekov požičia v niektorej finančnej inštitúcii, od rodiny či priateľov.

Ešte v minulom roku pritom podobný prieskum, ktorý si nechala vypracovať spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK) ukázal, že si na darčeky a vianočné prípravy berie úver až 18 % Slovákov. Niekoľko mesiacov si na Vianoce sporia predovšetkým mladí ľudia medzi 18 a 24 rokmi (30 %), ktorí si zároveň v porovnaní s ostatnými vekovými kategóriami aj najviac požičiavajú od rodiny alebo priateľov. A naopak, ľudia vo veku od 45 rokov si na vianočné darčeky nepožičiavajú prakticky vôbec. Výrazný pokles podielu ľudí, ktorí si požičiavajú na vianočné darčeky, môže súvisieť jednak s lepšou ekonomickou situáciou v SR rovnako ako s triezvejším uvažovaním pri nákupoch darčekov – než aby sa ľudia kvôli nim zadlžili, kúpia ich napríklad menej. Zaujímavé je, že sme zaznamenali veľmi podobné výsledky naprieč vekovými, demografickými aj regionálnymi skupinami respondentov.

Slováci plánujú extra výdavky najčastejšie 3 mesiace až rok dopredu. Celý rok na vianočné darčeky sporí 17 % Slovákov, viac ako pätine (21 %) ľuďom stačí obmedziť výdavky a sporiť len niekoľko mesiacov. Prieskum tiež ukázal, že Slováci sú pri plánovaní financií celkom disciplinovaní. Dve pätiny (40 %) plánuje svoje extra výdavky na rok dopredu, takmer jedna pätina (18 %) plánuje až na 3 mesiace a 12 % respondentov uvádza, že svoje výdavky príliš neplánuje, pretože nemusí. Na rok dopredu plánujú svoje výdavky predovšetkým zamestnanci so zmluvou na dobu určitú a rodiny so štyrmi a viac členmi domácnosti. Na viac než rok dopredu plánuje svoje výdavky 15 % respondentov.

Backdoor malvér: Nárast o viac ako 40 %


Zo všetkých novo objavených škodlivých súborov v roku 2018 sa množstvo backdoor malvéru (malvér so skrytými zadnými vrátkami) zvýšilo o 44 %, zatiaľčo množstvo ransomvéru vzrástlo o 43 %. Každý tretí počítač (30,01 %) zaznamenal aspoň jednu škodlivú on-line hrozbu. Jednoducho povedané, malvér, a najmä backdoor a ransomvér predstavujú pre používateľov obzvlášť veľké riziko.

V roku 2018 tvoril ransomvér (Trojan-Ransom) 3,5 % a backdoor malvér 3,7 % zo všetkých nových škodlivých súborov zachytených počas prvých desiatich mesiacov v tomto roku. Čo sa týka ransomvéru ide o 43 % nárast (z 2.198.130 v roku 2017 na 3.133.513 v roku 2018) a v prípade backdoor malvéru je to zvýšenie o 44 % (z 2.272.341 v roku 2017 na 3.263.681 v roku 2018) v porovnaní s predošlým obdobím. Celkovo odhalili detekčné technológie Kaspersky Lab každý deň 346 tisíc nových škodlivých súborov v prvých desiatich mesiacoch tohto roku. Počet a rozsah nových škodlivých súborov odhalených na dennej báze je žiaľ smutným indikátorom záujmu kyberžločincov o oblasť vývoja a distribúcie malvéru. V roku 2011 technológie Kaspersky Lab zaznamenali 70.000 nových súborov a do roku 2017 ich počet vzrástol päťnásobne na 360.000.

Kľúčové štatistiky v oblasti kybernetických hrozieb v roku 2018:
- Kaspersky Lab riešenia odrazili 1.876.998.691 útokov, ktoré pochádzali zo zdrojov z celého sveta.
- Webový antivírus Kaspersky Lab odhalil 21.643.946 unikátnych škodlivých hrozieb.
- 30,01 % používateľských počítačov narazilo na malvérový online útok aspoň raz v priebehu tohto roka.

utorok 18. decembra 2018

Financie: Častý zdroj konfliktov v domácnostiach


Z prieskumu, ktorý si nechala vypracovať spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK) vyplýva, že u ľudí so záväzkami po splatnosti sa s častými hádkami pre domáci rozpočet stretáva až 27 % respondentov.
      
Ku konfliktom pre financie dochádza najčastejšie u ľudí vo veku medzi 18 až 24 rokmi (31 % respondentov aspoň raz mesačne) a u ľudí so základným vzdelaním (42 % najmenej raz mesačne). Intenzita hádok o peniaze rýchlo rastie s počtom členov domácností, takže k pravidelným konfliktom dochádza v 23 % rodín so štyrmi a viac členmi. Najviac sa pre financie hádajú v Žilinskom kraji. Hádky o finančných problémoch sú najčastejšie v rodinách, ktorých príjem pochádza z dávok sociálnej podpory a úradu práce. Veľkú mieru konfliktov vykazujú aj domácnosti s príjmom z dohôd o vykonaní práce, ako sú brigády. Len zriedka sú financie zdrojom hádok v prípade dôchodcov.

Príčiny konfliktov spojených s domácim rozpočtom sú u ľudí s nesplatenými dlhmi aj ľuďmi bez dlhov v zásade rovnaké. Najčastejšie ide o výdavky na nepotrebné veci, ktoré ako hlavný zdroj konfliktov uvádza štvrtina respondentov (25 %) a rovnaké percento respondentov uvádza ako príčinu konfliktov tajenie informácií o výdavkoch pred partnerom. Často dochádza k hádkam tiež pre spôsob investovania spoločných úspor. Z prieskumu vyplynulo zaujímavé zistenie, že pokiaľ sa partner dozvie, že si tajne sporíte iba pre vlastné účely, nie je to častou príčinou konfliktov vo vzťahu, vnímali to tak iba 4 % respondentov. Názory partnerov sa tiež veľmi často líšia ohľadom toho, čo je a čo nie je nutným výdavkom. S blížiacimi sa vianočnými sviatkami môžeme očakávať rastúcu frekvenciu rodinných konfliktov spojených s peniazmi.

Roaming: Po zrušení zo zahraničia viac voláme aj dátujeme

Podľa priebežnej správy Európskej komisie o účinkoch ukončenia roamingových poplatkov 15. júna 2017 Európania svoje digitálne práva najviac využili na cestách v Európskej únii a v Európskom hospodárskom priestore (EHP). Používanie mobilných dát sa v porovnaní s úrovňami pred júnom 2017 zvýšilo v priemere päťkrát. Počet telefonátov uskutočnený cestovateľmi sa v porovnaní s predchádzajúcim obdobím zhruba zdvojnásobil.

Všetky členské štáty zaznamenali veľký nárast roamingovej spotreby, ale zvýšenie bolo obzvlášť významné v Bulharsku, Chorvátsku, Poľsku, Rumunsku a Španielsku, kde používatelia volali alebo prijímali hovory trikrát viac v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Pokiaľ ide o používanie mobilných dát, najaktívnejší boli používatelia z Bulharska, Česka, Chorvátska, Lotyšska, Poľska a Španielska, ich spotreba dát stúpla desaťnásobne alebo viac.

Trend smerom k zvýšenému dopytu po zrušení roamingových poplatkoch je jednoznačný. Podľa nedávneho prieskumu Eurobarometra nastala zmena návykov, napríklad 34 % cestujúcich spokojne využíva v roamingu internet tak často ako doma, zatiaľ čo pred júnom 2017 ich bolo iba 15 %. Naopak podiel tých, ktorí nikdy nepoužívajú svoje mobilné dáta v zahraničí, klesol na 19 % v porovnaní so 42 % pred skončením roamingových poplatkov.

On-line: Ženy na internete nakupujú častejšie, ale muži viac minú

Celoročný obrat e-commerce na Slovensku dosiahol za minulý rok takmer jednu miliardu eur a nakupovanie cez internet medziročne stúpa približne o 15 %. Z prieskumu Nielsen Admosphere pre Slovenskú asociáciu pre elektronický obchod (SAEC) vyplýva, že ženy nakupujú na internete o čosi častejšie a viac ako muži. 
      
Z tých, ktorí nakupujú v internetových obchodoch, realizovalo za posledných 12 mesiacov desať a viac nákupov 28 % mužov a 34 % žien. V rozmedzí celkovej útraty 101 až 501 eur ročne sa ženy vyrovnajú mužom, no muži častejšie realizujú nákupy nad 501 eur (16 ku 13) a nad 1000 eur ročne (13 ku 7). Viac v e-shopoch míňajú respondenti vo veku 25-34 rokov a vysokoškolsky vzdelaní nakupujúci. Podľa českej APEK bola priemerná útrata v e-shopoch v Nemecku 1037 eur ročne na osobu, vo Veľkej Británii 3000 eur a v Čechách necelých 400 eur na osobu ročne. Na Slovensku sa podľa SAEC pohybuje útrata medzi 201 až 500 eur na osobu ročne.

Respondenti najviac v poslednom roku kupovali na internete oblečenie a obuv (48 %), knihy, elektronické knihy a audioknihy (30 %), produkty pre zdravie a krásu, kozmetiku, drogériu a parfumy (30 %). Top trojka je tesne nasledovaná mobilmi a inými mobilnými komunikačnými zariadeniami (29 %) a vstupenkami na udalosti (27 %). Medziročné porovnanie však ukazuje, že kategórie v top trojke majú klesajúci charakter. Naopak, polepšila si kategória „biela technika a domáce spotrebiče“ (nárast z 23 % na 24 %) a „nábytok, bytové zariadenie a doplnky“ (nárast zo 17 na 20 %), čo môže súvisieť aj s rozvojom výstavby. Tradične silnou kategóriou v e-commerce je elektronika a na celkovom obrate sa podieľa takmer 50 %.

pondelok 17. decembra 2018

Novinky: Knihy pre ženy aj mužov

V predvianočnom období boli slávnostne uvedené do života viaceré knižné novinky. Ak teda ešte premýšľate nad milým darčekom, ktorý zaručene poteší, nechajte sa inšpirovať.

Tehotenstvo v obrazoch - Publikácia je výnimočná obrazovou dokumentáciou z ultrazvukových vyšetrení zachytávajúce vývoj dieťaťa, čo ocenia nielen tehotné ženy, ale aj študenti a začínajúci lekári. Dopĺňajú ich informácie, ako sa bábätko vyvíja a čo už dokáže, aké vyšetrenia budú nasledovať, čo sa deje s telom matky, na čo má dávať pozor aj ako zvládať niektoré problémy. Nechýbajú ani informácie o pôrode, šestonedelí a dojčení, o odporúčanej pohybovej aktivite, kozmetike a strave v tehotenstve či o starostlivosti o novorodenca. Hlavným autorom je MUDr. Michal Holáň, významný slovenský prenatálny kardiológ. Skúsenosťami prispeli aj ďalší uznávaní odborníci z oblasti gynekológie a pediatrie.

Tučibomba no a čo? - Všetky ženy túžia po láske. Ale aj po obdive a uznaní. A všetky ženy si lásku, obdiv a uznanie zaslúžia. Bez ohľadu na ich vek či hmotnosť, tvrdí autorka Renáta Názlerová. Svoje o tom vedia aj hlavné hrdinky príbehu o hľadaní cesty k mužom a ich srdciam. Jedna je ešte veľmi mladá a druhá je zas vo veku, kedy už mnohí na lásku neveria. Napriek viacerým rozdielom sa obe zblížia a spoločne nájdu, čo hľadajú. Nájdu svoju pravdu o sebe a o živote navôkol. A ukážu vám, že krása nemá presné parametre. Pretože krása je v oku toho, kto sa pozerá.

Napečme si šťastie – Herečka a moderátorka Katka Brychtová ponúka niekoľko návodov, ako byť šťastný a prezrádza, čo robí šťastnou ju. Ak radi pečiete, v tejto knižke nájdete recepty na koláče aj dezerty, klasické i moderné: medovníčky, sypaný tvarohový koláč, šišky, čučoriedkovník, medové rezy, ale aj návod na prípravu creme brulée, tiramisu, Pavlovovej torty, čokoládovej peny, Sacherovej torty či vlastných praliniek. Takisto nechýbajú recepty na zdravšie, no pritom stále veľmi chutné dobroty. Bonus pre tých, ktorí majú radi slané, je tip na langoš, pizzu, focacciu i pagáčiky. Recepty sú prehľadné a jednoduché, predstavujú inšpiráciu pre všetkých, ktorí už pečú, ale aj pre začiatočníkov.

Do poslednej omrvinky – Nová kuchárska kniha je určená pre nadšencov udržateľného životného štýlu a aj pre všetkých, ktorí sa s touto témou stretávajú po prvýkrát. Poteší gurmánov a zástancov náročnejšej gastronómie, ktorí v nej nájdu aj jednoduché a hlavne rýchle riešenia použiteľné v každej kuchyni. Spolupráca blogerky Lucie Grigovej a skúseného šéfkuchára Vojta Artza prináša inovatívny prístup k stále aktuálnejšej téme zodpovedného nakladania s potravinami.

Dievča v zrkadle - V poradí 17. kniha Kataríny Gillerovej opäť ponúka pútavý dej s prekvapujúcimi zvratmi a témy. Hotely, koncertné sály, ustavičné cestovanie – tak vyzeralo detstvo Olívie, ktorej rodičia mali kapelu. Chýbali jej kamarátky a pocit rodinnej istoty. Tú neskôr nachádza ako dospelá v Jonášovej rodine. Olívia sa snaží potlačiť traumy z detstva a teší sa na spoločný život s Jonášom. Do jej plánov nečakane zasiahne príchod nového šéfa do firmy – bývalého spolužiaka, ktorého kedysi odmietla. Keď sa šéf rozhodne využiť túto príležitosť, aby sa jej pomstil, Olívia nachádza oporu v kamarátke Dorote, ktorá sa sama snaží vyrovnať so životnými sklamaniami. Nádejou pre Dorotu sa stáva sympatický osamelý muž, ktorý ju zahŕňa pozornosťou. Keď však kamarátky nájdu v pivnici jeho vily ukrytú bábiku a detské oblečenie, nádej sa mení na podozrenie...

Radíme: Vianoce bez dlhov


Väčšina Slovákov už má nejakú skúsenosť s pôžičkou alebo s úverom. Úvery dnes slúžia aj na kúpu rôzneho spotrebného tovaru. Treba tu ale zvážiť, kedy je únosné zadlžovať sa. Určite nie je rozumné požičiavať si na luxusné veci. Platí to aj v predvianočnom období – vianočné sviatky sú totiž pre rodinné rozpočty najnáročnejším obdobím roku.
      
Blížiace sa sviatky sú pre rodinné rozpočty najnáročnejším obdobím roku. Ako ukázal vlaňajší prieskum pre Home Credit, väčšina Slovákov míňa za jedlo a nápoje na Vianoce čiastku do 120 eur. V porovnaní s bežnými nákupmi počas roka si na sviatky deväť z desiatich ľudí priplatí za kvalitnejšie potraviny. Z vianočných nákupov sú najdrahšou položkou darčeky, na ktoré míňajú Slováci najčastejšie od 160 do 200 eur. Množstvo vianočných výdavkov je však zbytočných. Tri štvrtiny opýtaných sa v prieskume priznali, že nakupujú viac potravín, ako dokážu spotrebovať. 
      
Ak sa chce rodina vyhnúť finančným komplikáciám v budúcnosti, treba si sledovať rodinný rozpočet. Keď sa napíšu na jednu stranu príjmy a na druhú výdavky, jednoducho to odhalí finančné možnosti. Najmä ak žijete od výplaty k výplate, ľahko sa dostanete do problémov so splácaním. Zvážte teda, na čo si požičiavate. Dodržiavajte jednoduché pravidlo, kedy doba užívania predmetu by mala byť dlhšia ako splatnosť peňazí. Nikdy si nepožičiavajte na splátky iných pôžičiek, v tomto prípade vyhľadajte radšej radu odborníkov, ktorí vám pomôžu trebárs s konsolidáciou pôžičiek. Vyberte si férového poskytovateľa, ktorý nič neskrýva a dokáže poradiť so správnym nastavením pôžičky.

Novinka: Onkologické skríningy


Ministerstvo zdravotníctva SR od budúceho roka spúšťa skríningové programy onkologických ochorení. Prostredníctvom testov aplikovaných na veľkú skupinu tzv. rizikovej populácie sa môže ochorenie odhaliť vo včasnom štádiu, kedy je šanca na vyliečenie vyššia. Cieľom je v skríningu dosiahnuť minimálne 50 % účasť, pričom dnes  je na úrovni len 30 %.  

Pilotný skríningový program rakoviny hrubého čreva a konečníka sa začne 1. fázou na vzorke 20 tisíc ľudí, ktorých vyberú zdravotné poisťovne. Tie svojim poistencom pošlú test na okultné krvácanie, ktorý následne so vzorkou stolice treba odovzdať svojmu všeobecnému lekárovi. Na test na okultné krvácanie raz za dva roky majú nárok muži a ženy nad 50 rokov. Pri pozitívnom výsledku bude pacient odoslaný na ďalšie odborné vyšetrenie (kolonoskopiu). Nádorové ochorenia sú v súčasnosti druhou najčastejšou príčinou úmrtia v SR. Podľa správy Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny je kolorektálny karcinóm najčastejšie sa vyskytujúcim onkologickým ochorením u mužov, na druhom mieste sú pľúca a prostata. Kolorektálny karcinóm je druhým najčastejšie sa vyskytujúcim nádorom u žien po rakovine prsníka. 

Na budúci rok odštartuje na Slovensku aj skríning nádorov prsníka, ktorý bude zameraný na aktívne vyhľadávanie rakoviny prsníka. Cieľovou skupinou budú ženy vo veku 50 až 69 rokov. Aj na tomto programe MZ SR spolupracuje  s odbornými spoločnosťami aj zdravotnými poisťovňami, ktoré budú svojich poistencov na toto vyšetrenie pozývať. Mamografické vyšetrenie je v súčasnosti jediná metóda, vďaka ktorej je možné zachytiť aj včasné štádium rakoviny prsníka, keď má nádor len niekoľko milimetrov. V tejto fáze je rakovina prsníka veľmi dobre liečiteľná, bez veľkého operačného zásahu, väčšinou aj bez chemoterapie či rádioterapie. MZ SR v priebehu roka 2019 plánuje rozbehnúť aj skríning rakoviny krčka maternice. Cytologické stery z krčka maternice budú vyhodnocovať certifikované cytologické laboratóriá. Nárok naň budú mať ženy vo veku 23 – 64 rokov. Prvé dva odbery cytológie sa uskutočnia v ročnom intervale, v prípade negativity týchto dvoch cytologických výsledkov sa pokračuje v 3-ročnom intervale do veku 64 rokov. Uvedená periodicita platí aj pre poistenkyňu, u ktorej sa začal skríning aj neskôr ako v 23. roku života. Skríning sa vo veku 64 rokov ukončí, ak budú posledné tri cytologické nálezy negatívne.