piatok 14. februára 2020

Sv. Valentín: Lokálne a ekologicky

Po predvianočnej nákupnej horúčke a novoročným výpredajom spotrebitelia roztočili nové kolo nákupov darčekov ku sv. Valentínovi. Túžba zaobstarať originálny predmet zákazníkmi privádza k malým miestnym predajcom, ktorí ponúkajú originálny tovar a tí, ktorí sa vydali nakupovať na poslednú chvíľu, zvolia aj digitálne darčeky dostupné z ktoréhokoľvek kúta sveta. 

Podľa celosvetového prieskumu si tento rok 40 % zákazníkov zaobstará valentínsky darček cez smartfón. Veľa z nich plánuje vyhnúť sa globálnym značkám a uprednostniť originalitu či jedinečnosť. Dve tretiny nakupujúcich uvádza, že radšej podporia miestne firmy. „Sviatok sv. Valentína predstavuje ideálnu príležitosť podporiť malé a stredne veľké on-line obchody, kde možno nakúpiť originálne darčeky. Vzhľadom na to, že malé firmy zvyčajne investujú zisk do rozvoja vlastného podniku, zamestnávajú miestnych ľudí a odoberajú tovar od dodávateľov vo svojom regióne, podporuje nákup u nich miestnu ekonomiku“, uviedol Marcin Głogowski. 

A čo digitálne produkty? Spotrebitelia stále viac ustupujú od nákupu filmov, hier alebo kníh v kamenných obchodoch a naopak vytrvalo narastá počet odberateľov streamovacích služieb. V Českej republike v súčasnosti platené hudobné alebo filmové služby využíva 63 % opýtaných, zatiaľ čo 59 % považuje platené TV služby za hlavnú typ príjmu televízneho vysielania. Digitálne produkty sú k dispozícii pár sekúnd po kúpe a predstavujú preto dobrý spôsob, ako zaobstarať darček na poslednú chvíľu, ale aj ohľaduplný variant k životnému prostrediu, pretože nevyžadujú prepravu ani plastový obal.

EU: Opatrenia proti nelegálnemu obchodu s mačkami a psami

Podľa odhadov sa v rámci Európskej únii (EÚ) každý mesiac cezhranične predá približne 46.000 psov, väčšina z nich bez registrácie. Komerční chovatelia totiž zneužívajú právne predpisy EÚ, ktoré upravujú nekomerčný presun zvierat v únii, napríklad cestovanie domáceho zvieraťa s jeho dovolenkujúcim majiteľom.

Európsky parlament vyzval na prijatie opatrení proti nezákonnému obchodu so spoločenskými zvieratami, ktoré by mali ochrániť samotné zvieratá, ich vlastníkov, ale aj zdravie verejnosti. Poslanci v nelegislatívnom schválenom uznesení požadujú akčný plán EÚ zameraný na zastavenie nezákonného obchodovania s domácimi zvieratami, ktorý by mal zabrániť ich utrpeniu a šíreniu chorôb. Schválený text tiež upozorňuje, že nelegálny obchod so zvieratami predstavuje pre medzinárodný organizovaný zločin významný zdroj príjmov.

Navrhované opatrenia:
• zavedenie povinného systému registrácie mačiek a psov v celej EÚ,
• úniovú definíciu veľkých komerčných chovateľských zariadení - takzvaných chovateľských staníc,
• efektívnejšie presadzovanie existujúcich právnych predpisov a prísnejšie sankcie za ich porušovanie,
• podporu adopcií domácich zvierat ako alternatívy ich kúpy.

Upozorňujeme: Oscarové filmy zadarmo

Podvodné webové stránky zhromažďujú údaje používateľov a vyzývajú ich na realizáciu rôznych úkonov, aby mohli získať prístup k želanému filmu. Môžete sa tak stretnúť s pofidérnym prieskumom, výzvou na zdieľanie osobných údajov, s inštaláciou advéru alebo dokonca so žiadosťou o poskytnutie údajov o svojej kreditnej karte! 

Samozrejme používateľ sa k želanému obsahu nedostane. Aby kyberzločinci čo najviac podporili propagáciu pishingových webstránok, zriaďujú účty aj na Twitteri, ktoré distribuujú odkazy ponúkajúce filmový obsah. V kombinácii s distribúciou škodlivých súborov cez ďalšie kanály im to prináša uspokojivé výsledky. Škodlivé súbory šírené na internete pod zámienkou, že ide o kópie nominovaných filmov, naznačujú mieru záujmu o filmové nominácie. Experti spoločnosti porovnávali škodlivú aktivitu skrývajúcu sa pod názvom nominovaného filmu počas prvých štyroch týždňov od jeho premiéry. Najobľúbenejším filmom sa medzi kyberzločincami stal Joker. Po zločincovi z Gothamu bolo pomenovaných 304 škodlivých súborov. Na druhom mieste sa ocitol film 1917 s 215 škodlivými súbormi a prvú trojku uzatvára snímka The Irishman so 179 škodlivými súbormi. Prekvapením je, že víťazný film Parazit sa nespájal so žiadnou škodlivou aktivitou. 

Spoločnosť Kaspersky sa tiež zaoberala otázkou, či došlo k výraznému nárastu škodlivých súborov hneď po zverejnení filmu. Ukázalo sa, že väčšina škodlivých súborov sa objavila počas tretieho alebo štvrtého týždňa po uvedení filmu v kine, niektoré sa však začali šíriť ešte pred ich premiérou. Odborníci ďalej analyzovali, či dostupnosť filmu na streamovacej platforme ovplyvňuje pravdepodobnosť, že používatelia vyhľadajú jeho nelegálnu kópiu na webe, pričom porovnávali škodlivú aktivitu po počiatočnom limitovanom uvedení filmu v kine a po jeho reálnom uvedení na platforme Netflix. 

Ako sa nestať obeťou falošných súborov? 
- Venujte pozornosť oficiálnym dátumom vydania filmov v kinách, v streamovacích službách, v televízii, na DVD alebo prostredníctvom iných zdrojov. 
- Neklikajte na podozrivé odkazy, napríklad na tie, ktoré sľubujú skoré zobrazenie nového filmu – zistite si radšej dátumy uvedenia filmu v kine. 
- Všímajte si príponu sťahovaného súboru. Aj keď sa chystáte stiahnuť videosúbor zo zdroja, ktorý považujete za dôveryhodný a legitímny, mal by mať príponu .avi, .mkv alebo .mp4, určite však nie .exe. 
- Skontrolujte pravosť webovej stránky. Nenavštevujte tie, ktoré vám umožňujú pozrieť si film bez toho, aby ste si napríklad overili, či začína ich URL link reťazcom „https“. Pred začatím sťahovania skontrolujte, či je webová lokalita pravá, prekontrolujte formát URL adresy alebo názov spoločnosti, prečítajte si o nej recenzie a skontrolujete údaje o registrácii domény. 
- Použite spoľahlivé bezpečnostné riešenie.

štvrtok 13. februára 2020

EU: Systémy automatizovaného rozhodovania a umelej inteligencie

Európsky parlament ocenil potenciál automatizovaného rozhodovania pri poskytovaní inovatívnych a vylepšených služieb vrátane nových digitálnych služieb, akými sú virtuálni asistenti a chatboty. Spotrebitelia by však mali byť pred využitím systémov automatizovaného rozhodovania riadne informovaní o spôsobe ich fungovania. Poučení by mali byť aj o možnostiach, ako sa spojiť s človekom, ktorý môže do činnosti daného systému zasiahnuť, či ako skontrolovať alebo opraviť systémom prijaté rozhodnutie. 

Automatizované systémy rozhodovania by podľa poslancov mali využívať iba vysokokvalitné a nestranné súbory údajov a vysvetliteľné a nestranné algoritmy. Parlament tiež presadzuje, aby sa v rámci podnikových procesov vytvorili štruktúry, ktoré by boli zamerané na preskúmanie a nápravu možných chýb v automatizovaných rozhodnutiach. Spotrebitelia by zároveň mali mať možnosť požiadať o nápravu konečných a trvalých automatizovaných rozhodnutí, uvádza schválený text. Konečnú zodpovednosť za rozhodnutia v oblasti odborných služieb, napríklad zdravotníckych, právnických, účtovníckych či bankových, musí vždy niesť človek. Táto zodpovedná osoba však zároveň musí mať možnosť tieto rozhodnutia zmeniť. Parlament tiež požaduje vypracovanie systému hodnotenia rizík pre umelú inteligenciu a automatizované rozhodovanie. Presadzuje aj spoločný prístup EÚ k rozvoju automatizovaných rozhodovacích procesov, ktorý by mal pomôcť pri využívaní ich výhod a zároveň zmierňovať s nimi súvisiace riziká v celej únii.

Poslanci vyzvali Európsku komisiu na predloženie legislatívnych návrhov, ktoré by v otázkach bezpečnosti a zodpovednosti novelizovali pravidlá Európskej únie (EÚ) vzťahujúce sa napríklad na stroje či hračky. Nová právna úprava by mala zaistiť informovanosť spotrebiteľov o spôsoboch používania výrobkov so schopnosťou automatizovaného rozhodovania a výrobcov o ich povinnostiach. Používateľom by zároveň mala zaručiť ochranu pred možnými škodami. Parlament tiež odporúča novelizáciu vyše tridsaťročnej smernice o zodpovednosti za výrobky, ktorá by aktualizovala pojmy ako „škoda“, „výrobok“ a „chyba“ a pravidlá upravujúce dôkazné bremeno. Na základe právnych predpisov EÚ musia obchodníci informovať nakupujúcich o individualizovaní cien tovarov alebo služieb, o ktoré majú záujem, na základe automatizovaného rozhodovania a profilovania spotrebiteľského správania. Parlament v tejto súvislosti vyzval komisiu, aby dodržiavanie týchto predpisov podrobne monitorovala.

Uznesenie tiež zdôrazňuje, že systémy automatizovaného rozhodovania nesmú byť využívané na diskrimináciu spotrebiteľov na základe ich štátnej príslušnosti či miesta bydliska. Uznesenie bude zaslané Rade (ministrov) EÚ a Európskej komisii. Exekutíva EÚ by 19. februára mala predstaviť takzvanú bielu knihu o európskom prístupe k umelej inteligencii.

Trend: Čo prinesie zálohovanie plastových fliaš?


Od roku 2022 bude aj na Slovensku povinné zálohovanie plastových nápojových obalov a plechoviek. Pridáme sa tak ku krajinám ako Švédsko, Nemecko alebo Dánsko. Podobné programy na recykláciu nápojových obalov tiež plánujú v najbližších troch rokoch zaviesť krajiny ako Škótsko, Portugalsko, Anglicko alebo Wales. Mnohé z týchto programov zaväzujú maloobchodníkov k spätnému výkupu fliaš na recykláciu.

Spätný výkup obalov je jedným zo spôsobov, ako je možné dosiahnuť vysokú mieru návratnosti fliaš. Osem najlepších svetových programov na recykláciu nápojových obalov využíva systém vracania nápojových obalov do obchodov a dosahuje až 93 % úspešnosť. Programy na recykláciu nápojových obalov, ktoré nezapájajú maloobchodníkov, vykazujú len 77 % úspešnosť a v niektorých krajinách dokonca len 48 % úspešnosť.

S cieľom zjednodušiť proces výkupu nápojových obalov pre maloobchodníkov aj zákazníkov tieto programy často využívajú malé výkupné automaty (RVM), ktoré analyzujú a triedia nápojové obaly, ktoré sú potom zozbierané na recykláciu. Tieto automaty rátajú počet vrátených obalov, vytrieďujú nečitateľné obaly a zákazníkovi vracajú zálohu – a všetko to zvládajú omnoho rýchlejšie ako ľudia.

Telefonovanie: Za volantom príliš nebezpečné

Počet dopravných nehôd na Slovensku síce medziročne klesol, ale pribudli smrteľné. Najčastejšou príčinou bolo vlani porušenie povinností vodiča, napríklad aj telefonovanie za volantom. Slováci na cestách podľa týchto štatistík zbytočne riskujú a hazardujú so svojím zdravím a životom ostatných účastníkov cestnej premávky. 

Podľa oficiálnej štatistiky Prezídia Policajného zboru SR bolo na Slovensku v roku 2019 zaznamenaných 13.715 dopravných nehôd. Je to síce pokles v porovnaní s rokom 2018 o 187 nehôd, stúpol však počet usmrtených osôb a o život na cestách prišlo v minulom roku 245 ľudí. V súvislosti s nehodami na slovenských cestách utrpelo 1.034 osôb ťažké zranenia a 5.507 ľudí ľahké zranenia. 

Najčastejšou príčinou dopravnej nehody, a to až takmer v polovici nehôd, bolo porušenie povinnosti vodiča, kam patrí napríklad aj telefonovanie za volantom. Druhou príčinou a to v 12 percentách, bola nedovolená rýchlosť jazdy a na treťom mieste je nesprávna jazda cez križovatku. Najviac dopravných nehôd sa stalo v Košickom kraji a najmenej v Bratislavskom kraji. Najčastejšie k nehodám na slovenských cestách došlo vo štvrtok a v piatok a najmenej v utorok.

streda 12. februára 2020

Novinka: Venture to Future Fund

Európska investičná banka (EIB), Ministerstvo financií SR (MF SR) a Slovak Investment Holding (SIH) zainvestovali 40 miliónov eur do nového slovenského fondu na podporu inovatívnych malých a stredných podnikov. Venture to Future Fund bude od marca 2020 poskytovať slovenským podnikom kapitálové a kvázi-kapitálové financovanie.

Inovatívne a technologické slovenské podniky sa môžu tešiť na nové kapitálové investície. Ich poskytovateľom bude Venture to Future Fund (VFF) pod licencovanou správcovskou spoločnosťou Slovak Asset Management patriacej do investičnej skupiny Slovak Investment Holding. Financie fondu pochádzajú zo štátnych finančných aktív, z recyklovaných fondov z predchádzajúceho eurofondového obdobia, z vlastných zdrojov správcu a z investície EIB. VFF bude pomáhať malým a stredným podnikom so silným rastovým potenciálom a perspektívou expandovať na európske alebo globálne trhy.

Európska investičná banka do VFF prispela kapitálovým vkladom v hodnote 10 miliónov eur. Okrem toho EIB aktívne participovala aj na zakladaní a štruktúrovaní tohto fondu, vďaka čomu VFF odráža najlepšie európske trhové štandardy. „VFF je prvým fondom svojho druhu. V strednej a východnej Európe doposiaľ žiadny iný fond v správe verejného investora nezískal od EIB kapitálovú investíciu. Naša podpora bola možná práve vďaka trhovému nastaveniu tohto fondu, ale aj na základe úspešnej investičnej spolupráce medzi EIB a SIH pri viacerých predošlých projektoch“, uviedla viceprezidentka EIB Lilyana Pavlova.

Upozorňujeme: Nebezpečná kolobežka

Spoločnosť Elektrosped sťahuje z predaja elektrickú kolobežku Xiaomi MI M365 na základe nariadenia Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI). Uvedený produkt SOI vyhodnotila ako nebezpečný pre samotného používateľa aj ostatných účastníkov cestnej premávky, keďže disponuje zastaranou verziou firmwaru. 

Elektrosped žiada všetkých zákazníkov, ktorí si v minulosti uvedený produkt zakúpili, aby si overili, či disponuje najnovšou verziou firmwaru cez inštaláciu aplikácie m365 tools. Ak elektrická kolobežka Xiaomi MI M365 pracuje so staršou verziou firmwaru než 1.5.1., spoločnosť žiada všetkých zákazníkov, aby si neodkladne stiahli aktuálnu verziu. 

V prípade potreby pomoci s overením a samotnou inštaláciou firmwaru sa môžu zákazníci obrátiť na zamestnancov siete elektropredajní, ktorých adresy nájdu na datart.sk a hej.sk.

On-line: Až 4 z 5 rodičov sa obávajú o bezpečnosť svojich detí

Ochrana súkromia a bezpečnosti detí v on-line priestore sa v súčasnosti stáva jednou z najväčších obáv rodičov. Podľa prieskumu spoločnosti Kaspersky má vyše 9 z 10 detí vo veku 7 až 12 rokov na svete k dispozícii smartfón, tablet či iné zariadenie s pripojením k internetu. Aj z tohto dôvodu nie je prekvapením, že až 84 % rodičov má obavu o on-line bezpečnosť svojich detí. 

Na jednej strane si rodičia (64 %) uvedomujú, že ich deti trávia príliš veľa času v on-line prostredí, na strane druhej, prináša toto prostredie potenciálne riziká, ktorým sú deti ponechané napospas. Z pohľadu rodičov sú najväčšími hrozbami pre deti najmä škodlivý obsah násilného alebo sexuálneho charakteru (27 %), závislosť na internete (26 %) a prijímanie anonymných správ alebo obsahu, ktorý ich môže podnecovať k nevhodnej či násilnej činnosti (14 %).

Prieskum totiž poukázal aj na jedno veľmi znepokojivé zistenie, a to, že v priebehu celého ich detstva sa rodičia s deťmi o téme on-line bezpečnosti rozprávajú v priemere len neuveriteľných 46 minút. Pričom viac než polovica opýtaných rodičov (58 %) sa dokonca tejto téme venuje menej než pol hodinu (inak povedané menej ako 30 minút) počas celého ich detstva. Je zrejmé, že rodičia musia zvoliť osobnejšie postupy na vytvorenie bezpečnejšieho internetového prostredia pre svoje deti a robiť to dostupnými prostriedkami a spôsobmi, ktoré im túto debatu pomôžu začať. 

Na ochranu detí pred internetovými hrozbami spoločnosť odporúča:
· Pokiaľ viete, čo chce vaše dieťa vyhľadať on-line, môžete mu ponúknuť pomoc a podporu, no pristupujte k týmto informáciám citlivo.
· Diskutujte so svojím dieťaťom o tom, koľko času môže tráviť na sociálnych sieťach. Pokúste sa s ním dohodnúť, aby tam netrávilo čas počas vyučovacích hodín alebo v noci.
· Snažte sa neobmedzovať jeho sociálne okolie, ale povedzte mu, aby si priateľov a známych vyberalo dôsledne a zodpovedne.
- Dôležitý je aj výber bezpečnostného riešenia, ktoré pomáha chrániť vaše dieťa v on-line svete.

utorok 11. februára 2020

Upozorňujeme: Nebezpečné detské mlieko aj henna

Do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) nahlásili kontrolné orgány v Nemecku a v Rakúsku nové nebezpečné kozmetické výrobky, ktoré sa nachádzajú na trhu  Európskej únie. 

Prvým je detské mlieko Baby Pflegelotion - Baby body lotion značky dm alverde (výrobná dávka: všetky výrobné dávky s dátumom best before date: 10/2021, čiarový kód: 4 010355219015) vyrobené v Nemecku. Analýzou bolo zistené, že vo výrobnej dávke 201348 s uvedeným dátumom 10/2021 bol zistený výskyt kvasiniek (260 KTJ/g). Pri ďalšom testovaní výrobkov spoločnosťou bol zistený nárast kvasiniek (> 30 000 KTJ/g) vo výrobkoch počas skladovania. Výrobca vydal pre spotrebiteľov prostredníctvom tlače, webovej stránky aj Facebooku výzvu na vrátenie výrobkov. Taktiež bol zablokovaný on-line predaj daného výrobku.

Nebezpečná pre zdravie je tiež Henna Cone Mehndy - farba na pokožku značky Malki Mumtaz (výrobná dávka: 051, Mfg. Date: 04-2017 Exp. Date: 03-2020, čiarový kód : 4011643677258) z Pakistanu. Vo výrobku bola analýzou zistená prítomnosť látky phenol (3,4 +/- 0,7 g/100 g a 2,8 +/- 0,6 g/100 g). Látka bola uvedená aj v zozname zložiek, čo znamená, že jej prítomnosť nie je možné chápať ako neúmyselnú prítomnosť malého stopového množstva zakázanej látky. 

On-line: Súkromie na internete

Používatelia dobrovoľne odovzdávajú rôznym aplikáciám, on-line zoznamkám či sociálnym sieťam obrovské množstvo informácií. V tomto roku by mal objem zdieľaných údajov on-line dosiahnuť podľa odhadov veľkosť až 44 zettabajtov. Existuje v čoraz viac prepojenom svete, kde je zdieľanie informácií on-line bežnou praxou, ešte miesto pre súkromie? 

Podľa nedávnej správy spoločnosti Kaspersky sa viac než polovica používateľov internetu (56 %) domnieva, že udržať si svoje súkromie stopercentne v bezpečí je v dnešnom modernom svete nemožné. Pre 9 z 10 (89 %) spotrebiteľov, ktorí sú on-line niekoľkokrát denne, sa internet stal centrom diania vo všetkom, čo robia – od nakupovania a pozerania filmov až po napredovanie v kariére, socializáciu či vykonávanie bankových operácií. Naše konanie v on-line priestore dokonca určuje obsah, ktorý sa nám zobrazuje, pričom cielené reklamy vyvolávajú dojem, že niektoré z našich bezpečných zón boli napadnuté. Je teda internet bezpečná, či vojnová zóna? Prieskum spoločnosti ukazuje, že jeden z troch (32,3 %) ľudí nevie, ako môže v plnej miere chrániť svoje súkromie v on-line prostredí, zatiaľ čo niektorí ľudia sa domnievajú, že nemajú dostatok síl postaviť sa proti narúšaniu tohto súkromia. Je znepokojujúce, že viac ako 1 z 10 (13 %) ľudí stratil záujem o to, ako by sa dalo toto súkromie zlepšiť. 

On-line svet môže byť pritom pri správnom používaní bezpečný. Viacerí používatelia, možno len nevedome, zvyšujú riziko tým, že so svojimi osobnými údajmi nenarábajú bezpečne. A práve to môže oslabiť všetky ostatné opatrenia zavedené na zaistenie bezpečnosti. Vnímanie súkromia je síce pre každého človeka odlišné, so zneužívaním osobných údajov alebo ich nesprávnym použitím sú však spojené veľmi vážne následky. Napriek tomu by jeden z piatich respondentov (18 %) s radosťou obetoval svoje súkromie a zdieľal svoje osobné údaje, ak by to preňho znamenalo získanie niečoho zadarmo. Zdieľanie informácií na sociálnych sieťach môže byť tiež zostupnou špirálou, pričom mnohí ľudia narábajú s dátami a osobnými údajmi bezohľadne len preto, aby dosiahli krátkodobé zisky a sociálne „lajky“ – pričom v niektorých prípadoch by to mohlo mať katastrofálne dlhodobé dôsledky. Údajný vodca skupiny, ktorá v roku 2016 v Paríži okradla Kim Kardashian, tvrdí, že to boli práve sociálne médiá, ktoré jeho a jeho komplicov informovali o trase jej cesty a umožnili im tak pred touto lúpežou posúdiť hodnotu šperkov a pripraviť lúpež. Aj keď to môže znieť ako extrémny príklad, pre zamestnávateľov (či potenciálnych zamestnávateľov) je čím ďalej, tým bežnejšie sledovať sociálne účty svojich zamestnancov či potenciálnych uchádzačov o zamestnanie ako sú LinkedIN, Instagram, Facebook a Twitter a zisťovať tak, či sú seriózni, alebo sú pre reputáciu spoločnosti potenciálnou hrozbou. Veľmi obľúbenými sa tiež stali krádeže hesiel. V roku 2019 došlo k 72-percentnému nárastu počtu používateľov (spolu dva milióny) zasiahnutých malvérom, ktorého primárnym cieľom bol zber digitálnych dát spotrebiteľov. Zlodeji hesiel prenikajú do prehliadačov a kradnú uložené heslá, čo vedie k tomu, že k súkromným údajom používateľov sa dá dostať prostredníctvom online účtov bez súhlasu ich majiteľov a dochádza tak doslova ku kybernetickým prepadom. 

Koncept on-line súkromia môže byť komplexný, ale cez finančné až po emocionálne následky môže mať zneužitie on-line údajov ďalekosiahle ako aj dlhodobé následky. Používatelia si musia uvedomiť, že hrozba zneužitia osobných údajov v on-line svete je skutočne reálna. Prieskum Kaspersky odhalil, že k osobným údajom viac ako štvrtiny (26 %) ľudí mal prístup niekto bez ich súhlasu, pričom v skupine 16 až 24 ročných bolo toto číslo ešte vyššie, až 31 %. U 24 % z týchto ľudí boli odcudzené údaje aj zneužité. A takmer polovici respondentov (46 %) sa stalo, že niekto sa bez ich povolenia dostal k ich súkromným informáciám zneužitím ich online účtov. 

Existuje niekoľko jednoduchých krokov, ktoré môžu používateľom pomôcť udržať svoj on-line svet v bezpečí: 
1. Dobre si premyslite zverejňovanie príspevkov na sociálnych sieťach. Položte si otázky: Mohlo by mať zverejnenie vašich názorov alebo informácií širšie dôsledky? Mohol by vám zverejnený obsah spôsobiť ujmu alebo byť v budúcnosti použitý proti vám? 
2. Nezdieľajte heslá k svojim on-line účtom s rodinou či priateľmi. Môže to vyzerať ako dobrý nápad, alebo pohodlný spôsob zdieľania účtov so svojimi blízkymi, zvyšuje sa však aj pravdepodobnosť toho, že podvodníci tieto heslá odhalia. Nechajte si ich radšej pre seba, nikdy neviete ako to s niektorými vzťahmi môže dopadnúť. 
3. Berte svoje on-line súkromie vážne a nezdieľajte ani nepovoľujte prístup k svojim informáciám tretím stranám, pokiaľ to nie je absolútne nevyhnutné, aby ste minimalizovali možnosť, že sa tieto údaje dostanú do nesprávnych rúk. 
4. Kombinácia bezpečnostných produktov a praktické kroky môžu minimalizovať hrozby a udržiavať vaše on-line dáta bezpečí. Spoľahlivé bezpečnostné riešenia na komplexnú ochranu pred mnohými hrozbami vrátne použitia aplikácie na bezpečné uloženie vašich cenných digitálnych údajov môže pomôcť s udržaním vašich osobných dát pod kontrolou. Vhodnou ochranou môže byt aj nástroj, ktorý pomáha zabezpečiť účty na sociálnych sieťach.

Aktuálne: Vplyv koronavírusu na ekonomiku

Epidémia koronavírusu 2019-nCoV sa prejaví nielen na vývoji čínskej, ale aj globálnej ekonomiky. Je to z dôvodu vysokej integrácie čínskeho hospodárstva do dodávateľských reťazcov všade vo svete. Reálny efekt sa ukáže až časom, no už teraz je podľa expertov z Euler Hermes možno povedať, že vplyv rozšírenia nového typu vírusu na čínske hospodárstvo a zvyšok sveta nie je zanedbateľný. 

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) 30. januára rozhodla, že epidémia koronavírusu predstavuje stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu. Vypuknutie choroby bolo zaznamenané v Číne v decembri 2019 a od polovice januára 2020 je predmetom intenzívnej pozornosti verejnosti. V tejto fáze sa podarilo dôležitými ochrannými opatreniami, ktoré prijali čínske orgány, obmedziť epidémiu najmä na domácej úrovni (asi 98,5% potvrdených prípadov zostalo v Číne). No ekonomické dopady sa šíria a budú sa šíriť ďalej. „Vysoký stupeň integrácie čínskeho hospodárstva do globálnych dodávateľských reťazcov znamená, že táto epidémia bude mať pravdepodobne širší dosah aj mimo krajiny“, uviedol Peter Mucina. Textilný, počítačový a elektrotechnický sektor sú podľa neho obzvlášť vystavené novej situácii v najľudnatejšej krajine sveta, keďže pridaná hodnota Číny v týchto odvetviach predstavuje 19 % a na svetovej výrobe má 17 %-ný podiel. Najviac závislé od Číny sú krajiny ako Taiwan (5 % miestnej výroby využíva čínske vstupy), Južná Kórea (4 %), Holandsko (3 %), Maďarsko (3 %) a Indonézia (3 %). 

Akciové trhy na epidémiu reagovali silno, pripomínajú odborníci z Euler Hermes. Indexy MSCI World, APAC a index Číny klesli o 1,8 %, 4,7 % a o 8,5 % od 20. januára. Sektorové zložky indexu MSCI World sa rozkývali najmä pri leteckých spoločnostiach, výrobcoch textilu a luxusného tovaru, ďalej klesajú aj hotely, reštaurácie a voľno časové aktivity. „Konečný ekonomický dopad bude závisieť od závažnosti a trvania epidémie, ktoré je v tejto fáze ťažké predvídať. Bezprecedentné opatrenia na zabránenie šírenia vírusu, ktoré prijali čínske orgány, môžu spôsobiť, že vplyv na hospodárstvo môže byť väčší, ako sme pôvodne predpokladali. Na strane dopytu aj na strane ponuky je tlak. Epidémia a faktor strachu, ktorý s ňou súvisí, budú mať vplyv na výdavky spotrebiteľov a predĺžené čínske novoročné sviatky oneskoria výrobu“, poznamenáva Peter Mucina. 

Len na porovnanie, v roku 2003 viedla epidémia SARS k poklesu HDP Číny v druhom štvrťroku o 2 percentuálne body (na + 9,1 % z + 11,1 % v Q1). Experti Euler Hermes sa domnievajú, že vplyv prebiehajúcej epidémie by mohol byť ešte väčší, vzhľadom na to, že čínske hospodárstvo je teraz viac závislé od súkromnej spotreby (50 % rastu HDP v roku 2019 oproti 28 % v roku 2003).

pondelok 10. februára 2020

Radíme: Ako sa dostať k uloženým dátam

Zálohujete poctivo? Fajn. Máte desiatky gigabajtov, ak nie terabajtov uložených dát (pracovné súbory, multimédiá, prezentácie …). Napriek tomu, že dnešné smartfóny a notebooky poskytujú dostatočnú úložnú kapacitu, stále zostáva množstvo vecí uložených bezpečne v dátových úložiskách. Ako k nim získate prístup aj mimo prácie či domova? 

DDNS (Dynamic Domain Name Service) - Ak máte vaše sieťové úložisko pripojené k internetu (čo väčšinou máte, pretože ho v rámci komfortu pripájate do sieťového smerovača), je možné k nemu pristúpiť nielen z domácej či firemnej siete, ale po krátkom nastavení k nemu viete získať aj vzdialený prístup. Ako? Dátové úložisko pripojené do siete je „ukryté“ za verejnou alebo neverejnou IP adresou, tá môže byť statická alebo dynamická. Aby ste si však s touto technikalitou nemuseli robiť starosti, prichádza na rad služba DDNS (Dynamic Domain Name Service), ktorá zvolenú internetovú adresu, napr. synology.mojafirma.sk dynamicky mapuje na IP adresu vášho NAS servera. Vám teda stačí zadať do webového prehliadača názov stránky, ktorý si ľahko zapamätáte a služba sa už postará o zvyšok. Službu DDNS viete nastaviť aj na vašich vlastných doménach a subdoménach. 

QuickConnect: Túto službu nájdete priamo v ovládacom paneli NAS zariadenia. Stačí ju povoliť, vytvoriť konto a vybrať si názov vášho zariadenia (napr. mojafirma-NAS). Teraz máte odkiaľkoľvek vo svete prístup k vášmu NAS zariadeniu, stačí zadať do prehliadača adresu quickconnect.to/mojafirma-NAS. Na diaľku tak máte nielen plnohodnotný prístup k celému ovládaniu NAS zariadenia, ale aj službám File Station, Audio Station, Video Station, Download Station, Surveillance Station, Photo Station, Note Stations, CMS a Cloud Station. A práve vďaka službe File Station viete poľahky pristupovať cez rozhranie webového prehliadača ku všetkým súborom na vašom NAS na diaľku. Viete ich sťahovať, mazať, nahrávať na diaľku súbory a iné. 

Mobilné aplikácie: A samozrejme netreba zabudnúť ani na mobilné appky, veď komu by sa chcelo zadávať dnes webovú adresu do mobilného prehliadača, napr.: 
- DS File (pre Android, iOS, Windows Phone) – priamy prístup k vašim súborom na diaľku. Nahrávanie, sťahovanie a celkový súborový manažment vášho kompletného NAS-ka máte doslova pod palcom. 
- DS cam (dostupné pre Android, iOS) – máte v práci či doma pripojené kamery, ktoré sa starajú o vašu bezpečnosť? Všetky kamerové záznamy, živý prenos či dokonca ovládanie kamier viete realizovať na diaľku práve s touto appkou. 
- DS note (dostupné pre Android, iOS) – váš on-line zápisník, ktorý viete zdieľať a tak ľahko kolaborovať s vašimi kolegami na dôležitých úlohách. 
- Drive (dostupné pre Android, iOS) – môžete prehľadávať a spravovať všetky typy dokumentov na diaľku. V rámci tejto appky viete vyhľadávať, zdieľať, presúvať, dokonca priamo pracovať v dokumentoch.

EU: Nové investície nielen v Európe

Európska investičná banka (EIB) schválila nové investície s cieľom zlepšiť čistú energiu, udržateľnú dopravu, vysokorýchlostnú komunikáciu a sociálne bývanie, ako aj zdravotnú a vzdelávaciu infraštruktúru. Rada EIB súhlasila s podporou financovania vo výške 4,9 miliardy EUR, čo zahŕňa aj 1,7 miliardy EUR pre podnikové inovácie, priemyselnú energetickú účinnosť a podnikateľské investície prostredníctvom priameho financovania a úverov s miestnymi finančnými partnermi.

EIB schválila podporu investícií súkromného sektora vo výške 1,7 miliardy EUR pre projekty na zníženie priemyselnej spotreby energie, vývoj zdravotníckych pomôcok a urýchlenie digitalizácie poštových služieb. Nové cielené úvery podporia akcie spoločností v Bulharsku, Taliansku, Rumunsku a Španielsku v oblasti zmeny klímy, zlepšia prístup k financiám spoločností v oblasti energetiky, cestovného ruchu a vzdelávania v Srbsku, pomôžu poľnohospodárskym firmám v Rumunsku rozšíriť a podporiť investície obehového hospodárstva v Španielsku.

Financie vo výške 1 miliardy EUR sa použijú na investície do čistej energie v celej Európe a strednej Ázii. Zahŕňajú podporu 18 nových fotovoltaických projektov v strednom Španielsku, projekty obnoviteľnej energie v Rakúsku a Taliansku, ako aj novú prenosovú infraštruktúru v Holandsku na distribúciu elektriny vyrobenej veternými elektrárňami v Severnom mori. EIB bude tiež podporovať nový investičný program zameraný na zníženie spotreby energie v systémoch diaľkového vykurovania v Uzbekistane.

Investície vo výške 983 miliónov EUR pôjdu na udržateľné dopravné projekty: modernizáciu mestských a regionálnych železničných spojení v Dánsku, Nemecku, Taliansku a Poľsku a rozšírenie kapacity námornej a železničnej nákladnej dopravy na trasách v celej Európe.

Dva nové projekty rozšíria dostupnosť sociálneho a dostupného bývania v Paríži a Berlíne, prispejú k väčšemu sociálnemu mixu a podporia výstavbu nového bývania pre domácnosti s nízkymi a strednými príjmami. Podporu získa aj výskum a vývoj na univerzitách v Santiagu de Compostela a Vigo v severnom Španielsku, základné školy a športové zariadenia v Maďarsku či regionálne lekárske stredisko v Estónsku. Európsky fond pre strategické investície (EFSI) podporí päť projektov schválených radou EIB, ktorých celková výška financovania je dnes 445 miliónov EUR. To prinesie približne 1,4 miliardy EUR pre nové investície do dopravy, energetiky, poľnohospodárstva a malých podnikov.

Radíme: Bezpečný internet pre deti

Deti na internete už od útleho detstva trávia veľa času hraním hier, sledovaním videí, chatovaním či vyhľadávaním informácií pre školské úlohy. Je potrebné s nimi hovoriť o rizikách mobilných technológií a chrániť ich pred hrozbami on-line sveta, akými sú napríklad kyberšikana či závislosť od internetu. 

Alarmujúci je fakt, že vek detí, ktoré na internete surfujú denne viac než hodinu, sa každým rokom znižuje. Netreba však zabúdať aj na pozitívne aspekty vplyvu on-line sveta na život detí a to dobré z neho podporiť. Napríklad aj vďaka aktivitám na internete dokážu deti lepšie rozvíjať logické a strategické myslenie a naučiť sa nové veci, ako napríklad cudzie jazyky. Orange sa pri príležitosti Dňa pre bezpečnejší internet, ktorý si pripomíname 8. februára a jeho organizáciu na celom svete zabezpečuje od roku 2004 sieť INSAFE, rozhodol aj tento rok pripomenúť nástrahy, ktoré nás v on-line priestore čakajú a tiež to, ako sa chrániť a používať digitálne technológie bezpečne a zodpovedne. 

Jednou z možností, ako získať potrebné vedomosti či návody, je webstránka detinanete.sk, ktorá slúži širokej verejnosti, rodičom a pedagógom ako zdroj informácií zameraných na preventívnu ochranu detí a mládeže pred nástrahami internetu. K dispozícii na nej sú aj rady, ako riešiť vzniknuté problémy. Zverejňuje tiež informácie o bezplatných workshopoch vedených detskou psychologičkou Máriou Tóthovou Šimčákovou a s ňou spolupracujúcich špecialistov, ktorí od roku 2006 poučili viac ako 35.000 žiakov o on-line hrozbách a závislosti od internetu. „Snažíme sa o to, aby sa z našich detí vyrástli moderní ľudia a tak potrebujú používať počítať a využívať internet. Je dôležité, aby sme si uvedomili, že všetko to pozitívne, čo ich naučíme, môže priniesť riziká, ktoré nie sú schopní odhadnúť. Deti si dokážu ubližovať a používajú na to technológiu. Rovnako nevedia odhadnúť čas, ktorý majú tráviť na mobile alebo pri počítači, a tak sa môžu stať závislými. Rozvinul sa aj fenomén virtuálnych priateľov, ktorých môžu stretnúť na internete. Prevencia je jednoznačne v tom, že deti potrebujú vedieť čo to je, ako to vyzerá a kde sa s tým môžu stretnúť“, uzavrela Mária Tóthová Šimčáková. Minulý rok sa podieľala aj na vydaní edukatívnej brožúry Naučme sa s deťmi využívať technológie bezpečne a zodpovedne, určenej všetkým rodičom, deťom a aj ich učiteľom.

Rodičia majú dnes možnosť zakúpiť predplatenú kartu, s ktorou sa im deti dokážu dovolať, aj keď sa im minie kredit. Bezpečnostná aplikácia s rodičovskou kontrolou umožní nastaviť technológie pre deti tak, aby napríklad zablokovali prístup k nevhodnému obsahu na internete. Rodičia získajú kompletný prehľad o tom, na čo dieťa využíva mobil, aké aplikácie a súbory si doň sťahuje, koľko času trávi na internete a aké stránky navštevuje. Užitočnou funkciou je aj nastavenie časového limitu na hranie hier či zistenie polohy dieťaťa napríklad počas cesty zo školy domov vďaka GPS.