streda 1. novembra 2023

Aktuálne: Dušičky a Pamiatka všetkých zomrelých

Začiatkom novembra si viac spomíname na svojich zomrelých príbuzných a priateľov. Už naši predkovia v týchto dňoch navštevovali cintoríny, kde čistili okolie hrobov, ukladali vence, kvetiny a zapálili sviečku, aby sa potom v tichu pomodlili za spásu duší.

Cirkev veriacich povzbudzuje k modlitbe za zosnulých práve preto, že pre všetky duše v očistci na začiatku novembra možno získať tzv. odpustky. V minulosti sa tiež verilo, že počas dušičkovej polnoci majú duchovia bohoslužbu. Keď sa ráno ozvalo zvonenie z kostola, museli sa dušičky vrátiť späť do očistca. Taktiež sa hovorilo, že ak na Dušičky prší, duše zomrelých oplakávajú svoje hriechy.

Pôvodne sa tento sviatok slávil 13. mája, prvýkrát v Ríme v roku 609, kedy pápež Bonifác IV. prebral od cisára Fokasa pohanský chrám všetkých bohov, tzv. Pantheon a zasvätil ho Preblahoslavenej Panne Márii a všetkým svätým mučeníkov. Pápež Gregor III. (731-741) zmenil slávenie Všetkých svätých z 13. mája na 1. novembra, keď v Bazilike sv. Petra slávnostne posvätil kaplnku k úcte všetkých svätých.