piatok 17. mája 2024

Inflácia: V apríli ceny vyššie o 2,1 %

Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v apríli t. r. na Slovensku podľa štatistického úradu medzimesačne vzrástli o 0,3 %. Medziročná inflácia pokračovala 15. mesiac za sebou v poklese a ceny boli vyššie ako pred rokom o 2,1 %. Pri aprílovej úhrnnej miere medziročnej inflácie 2,1 % dosiahla jadrová inflácia hodnotu 2,3 % a čistá inflácia hodnotu 3,1 %. Medzimesačne jadrová inflácia dosiahla hodnotu 0,3 % a čistá inflácia hodnotu 0,5 %.

Spotrebiteľské ceny na Slovensku počas apríla vzrástli medzimesačne len veľmi mierne. Najväčší vplyv mal rast cien pohonných hmôt (2,0 %) a leteniek. Druhý najzásadnejší vplyv mali drahšie tovary, pomôcky a služby pre osobnú starostlivosť, ale tiež takmer štvrtinový nárast správnych poplatkov po úprave legislatívy (ostatné služby). Tretí najzásadnejší vplyv malo pokračujúce zvyšovanie cien alkoholických nápojov a tabaku, najmä piva o 2,9 % a tabaku o 0,7 %. Naopak výrazne tlmiaci účinok na rast cien malo pokračujúce zlacňovanie potravín a nealkoholických nápojov, oproti marcu klesli ich ceny o 0,3 %. Menej sme platili najmä za ovocie, mlieko, syry a vajcia, ako aj zeleninu, chlieb a obilniny. Výraznejšiemu poklesu cien potravín bránili medzimesačne vyššie ceny cukru a cukroviniek, tiež olejov a tukov a nakoniec aj nealkoholických nápojov. Pokles cien sa prejavil aj v odbore nábytok a bytové zariadenie domácnosti.

Inflácia v medziročnom porovnaní dosiahla v apríli na Slovensku úroveň rastu 2,1 %. Najvýznamnejší vplyv mali medziročne vyššie ceny v troch odboroch: doprava, alkohol a tabak, a tiež rozličné tovary a služby. Negatívne ovplyvňujú celkovú mieru inflácie už niekoľko mesiacov drahšie destiláty (aktuálne v apríli o 16,2 %) a tabak (o 9,7 %). Významný vplyv mal rast cien v doprave o takmer 7%, a to najmä pre medziročne drahšie pohonné látky ale aj dopravné služby, predovšetkým autobusovej dopravy. Tretím zásadným vplyvom na medziročnej úrovni boli o 4,5 % vyššie ceny ako pred rokom pri predmetoch a službách osobnej starostlivosti (kadernícke služby drogéria na osobnú hygienu pod). Dve podielovo najvýznamnejšie výdavkové skupiny slovenských domácností - potraviny s nealko nápojmi a bývanie s energiami už k rastu cien prispievali len minimálne. Takmer po troch rokoch boli potraviny rovnako drahé ako pred rokom, stále však len v priemere. Medziročne o 1 až 6 % lacnejšie sa predávalo mlieko, syry, vajcia, zelenina ako aj oleje tuky. Naopak mierne viac ako pred rokom, do 4 %, spotrebitelia platili za chlieb s obilninami, mäso, ovocie ale tiež cukor a cukrovinky.

V apríli sa na Slovensku ceny v domácnostiach zamestnancov a v nízkopríjmových domácnostiach medzimesačne zvýšili zhodne o 0,3 % a v domácnostiach dôchodcov vzrástli o 0,2 %. Inflácia v domácnostiach zamestnancov dosiahla 2,2 %, v nízkopríjmových domácnostiach 1,9 % a v domácnostiach dôchodcov 1,4 %. V súhrne za štyri mesiace roku 2024 sa spotrebiteľské ceny medziročne zvýšili v domácnostiach zamestnancov o 3 %, v nízkopríjmových domácnostiach o 2,8 %, v domácnostiach dôchodcov o 2,3 % a inflácia dosiahla 2,9 %.

štvrtok 16. mája 2024

EU: Obnoviteľný vodík

Takmer 720 miliónov eur pridelila Európska komisia siedmim projektom zameraným na obnoviteľný vodík v Európe. Ide o víťazov prvého súťažného ponukového konania Európskej vodíkovej banky. Finančné prostriedky, ktoré boli predmetom aukcie, pochádzajú z príjmov systému Euróspkej únie na obchodovanie s emisiami. Úspešní uchádzači budú vyrábať obnoviteľný vodík v Európe a budú dostávať dotáciu na vyrovnanie cenového rozdielu medzi svojimi výrobnými nákladmi a trhovou cenou vodíka, ktorú aktuálne určujú výrobcovia z neobnoviteľných zdrojov. Obnoviteľný vodík sa bude využívať v sektoroch ako oceliarsky a chemický priemysel, námorná doprava a výroba hnojív.

O aukciu bol mimoriadne veľký záujem – prilákala spolu 132 ponúk. Ako víťazi z toho kola vyšlo sedem projektov z Fínska, Nórska, Španielska a Portugalska. Víťazní uchádzači plánujú v priebehu 10 rokov vyrobiť celkom 1,58 miliónov ton obnoviteľného vodíka, a predísť tak emisiám vyše 10 miliónov ton CO2. Predložili ponuky s hodnotou 0,37 až 0,48 EUR na kilogram vyrobeného obnoviteľného vodíka a splnili aj ostatné podmienky. Dotácie, ktoré týchto sedem projektov dostane, sa pohybujú na úrovni od ôsmich miliónov eur po 245 miliónov eur.

Navyše Nemecko prostredníctvom mechanizmu „aukcie-ako-služba“ sprístupnilo 350 miliónov eur v podobe financovania z vnútroštátnych zdrojov pre najvyššie umiestnené projekty v Nemecku, ktoré neuspeli pri žiadosti o podporu zo zdrojov EÚ, ale ktoré splnili všetky kritériá oprávnenosti. Nemecké orgány vyberú a vyhlásia svoje víťazné projekty. Mechanizmus „aukcie-ako-služba“ je k dispozícii všetkým členským štátom. Umožňuje využívať únijnú aukčnú platformu a udeľovať vnútroštátne financovanie ďalším projektom. Komisia vyzýva ostatné členské štáty, aby pri budúcich aukciách túto službu takisto využili.

streda 15. mája 2024

Upozorňujeme: Nový kybernetický podvod

Hlavným cieľom útočníkov je v prípade nového podvodu získať údaje z platobnej karty. Podvod začína podľa mBank falošnou SMS správou, ktorá pôsobí ako od dôveryhodnej inštitúcie. Nedávno príjemcov informovala o preplatku na dani vrátane návodu, ako ho môžu ľahko získať späť. Podvodná SMS však môže obsahovať rôzne požiadavky a zámienky: od nedoplatku za balík od kuriérnej služby, až po aktualizáciu údajov v banke.

Podvodná SMS vždy obsahuje odkaz, cez ktorý máte danú aktivitu vykonať. Po kliknutí na priložený odkaz sa však dostanete na podvodnú stránku. „Na získanie preplatku treba zadať prihlasovacie údaje do internet bankingu. Ak to urobíte, do pár minút vám zatelefonuje údajný pracovník banky – podvodník a upozorní vás, že ste klikli na falošný odkaz a vaše internetové bankovníctvo niekto napadol,“ vysvetľuje Tomáš Mika. Následne vám útočník poradí, aby ste si nainštalovali aplikáciu banky cez odkaz, ktorý vám pošle. Vo chvíli, keď si aplikáciu stiahnete, začne vás útočník presviedčať, aby ste si z bezpečnostných dôvodov zmenili heslo a limity na karte. A keďže ste si stiahli falošnú aplikáciu, vidí všetko, čo na vašom účte robíte. Má prístup k vášmu PIN kódu a môže si navyšovať limity na karte. „V poslednej fáze vás vyzve, aby ste si účet zabezpečili pomocou falošnej aplikácie a priložením platobnej karty k NFC čipu na zadnej strane mobilu. Tým si útočník skopíruje vašu kartu a je na najlepšej ceste získať peniaze z vášho účtu. Môže vyberať hotovosť z ktoréhokoľvek bankomatu či využívať POS terminál pomocou vašej tokenizovanej karty vo svojom mobilnom zariadení, a to až do výšky zvýšeného limitu. Ide o veľmi nebezpečný a prepracovaný podvod, tzv. scam,“ upozorňuje Tomáš Mika.

Banka odporúča, aby ľudia neklikali nielen na SMS odkazy, ale ani na odkazy v iných správach a nezadávali cez ne žiadne citlivé údaje. Do svojho internet bankingu sa prihlasujte vždy iba cez oficiálny web banky, ktorú sami napíšete do prehliadača. Bankové aplikácie nikdy nesťahujte cez zaslané odkazy, ale len cez oficiálne úložiská ako napríklad App store či Google Play. A ak máte pocit, že ste sa stali obeťou podvodu, ihneď si všade zmeňte prihlasovacie heslá, obnovte telefón do továrenského nastavenia a kontaktujte svoju banku. Vo svete, v ktorom sú on-line podvody čoraz dokonalejšie je dôležité, aby nielen banky, ale aj ľudia dávali pozor na spôsoby, akými chránia svoje peniaze.

utorok 14. mája 2024

SR: Zbankrotoval aj 12-ročný tínedžer

V apríli 2024 zbankrotovalo ďalších 854 občanov Slovenska. Podľa analýzy CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. to v medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka so 796 osobnými bankrotmi predstavuje nárast o 7,29 percenta. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, kedy v marci zbankrotovalo 573 dlžníkov, ich vo štvrtom mesiaci tohto roka bolo o 49,04 percenta viac. Od roku 2006, kedy na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca apríla 2024 bolo na Slovensku vyhlásených celkovo 80 338 osobných bankrotov.

„V apríli bol vyhlásený konkurz na majetok aj 107 ľudí s trvalým pobytom zapísaným na obecných, miestnych alebo mestských úradoch, resp. na virtuálnych adresách, čo predstavuje 12,75 percenta z ich celkového počtu. Zároveň sme zaznamenali 15 bankrotujúcich manželských párov a 5 príbuzenských väzieb. Do Registra diskvalifikácií, kde sú zaradené osoby, ktorým bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer, v apríli pribudlo 5 dlžníkov a z rovnakého dôvodu bolo zrušených aj 5 oddlžení,“ dopĺňa Ing. Jana Marková. Z 854 osobných bankrotov v minulom mesiaci bolo vyhlásených 839 konkurzov (98,24 percenta) a 15 dlžníci (1,76 percenta) sa rozhodli pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva 854 osobných bankrotov v apríli 2024 ich bolo 88 (10,30 percenta) vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov a 766 (89,70 percenta) na majetok nepodnikateľov. V apríli súdy zároveň zrušili 787 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 722 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka a 65 konkurzov bolo zrušených po splnení konečného rozvrhu výťažku.

Z osobných bankrotov vyhlásených v apríli 2024 ich pripadalo na mužov 522 a na ženy 332. Stále viac bankrotujú muži. V medziročnom porovnaní s aprílom 2023 ich podiel na celkovom počte osobných bankrotov klesol o 1,31 percentuálneho bodu (62,44 percenta v príli 2023 vs. 61,12 percenta v apríli 2024). Pomer žien v apríli 2024 medziročne o 1,31 percentuálneho bodu vzrástol (37,56 percenta v apríli 2023 vs. 38,88 percenta v apríli 2024). Medzi mužmi, ktorí zbankrotovali v apríli, malo 3,64 percenta dlžníkov vysokoškolské vzdelanie (v apríli 2023 ich bolo 3,22 percenta). Medzi zbankrotovanými ženami malo vysokoškolské vzdelanie 2,71 percenta dlžníčok (v apríli 2023 ich bolo 2,01 percenta). V apríli najväčšou skupinou bankrotujúcich dlžníkov medzi mužmi boli tridsiatnici s podielom 31,99 percenta (v apríli 2023 to boli štyridsiatnici s podielom 29,58 percenta) a medzi ženami štyridsiatničky s podielom 31,02 percenta (v apríli 2023 to boli tridsiatničky s podielom 30,10 percenta). Zbanktoroval aj jeden 12-ročný tínedžer.

V štvrtom mesiaci tohto roka bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Banskobystrickom – 161 a v Prešovskom kraji – 138; najmenej v Trnavskom – 72 a v Žilinskom kraji – 87. V medziročnom porovnaní počet osobných bankrotov medziročne klesol v troch krajoch – najviac v Trnavskom - o 28,71 percenta, následne v Bratislavskom – o 19,44 percenta a v Trenčianskom o rovných 9 percent. V ostatných krajoch počet osobných bankrotov medziročne vzrástol, najviac v Žilinskom kraji – o 38,98 percenta.

pondelok 13. mája 2024

EU: Prvé pravidlá proti násiliu na ženách

Európska únia bude mať prvé pravidlá týkajúce sa boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu. Cieľom je predchádzať rodovo motivovanému násiliu a chrániť jeho obete, najmä ženy a obete domáceho násilia. Požadujú zavedenie prísnejších zákonov proti kybernetickému násiliu, lepšiu pomoc pre obete aj opatrenia na prevenciu znásilnení. Nové pravidlá nadobudnú účinnosť dvadsať dní po zverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Členské štáty budú mať tri roky na to, aby sa pripravili na vykonávanie ustanovení. Parlament trvá na tom, aby Európska komisia každých päť rokov podávala správu o tom, či je potrebná ich revízia.

Nové pravidlá zakazujú mrzačenie ženských pohlavných orgánov a nútené manželstvá. Obsahujú aj osobitné usmernenia k trestným činom spáchaným on-line, ako napr. zverejňovanie súkromných údajov alebo nahých obrázkov (tzv. cyber-flashing). Súčasťou novej legislatívy bude aj rozšírený zoznam priťažujúcich okolností pre zločiny, na ktoré sa vzťahujú prísnejšie tresty. Patrí medzi ne aj trestná činnosť voči verejným činiteľom, novinárom alebo obhajcom ľudských práv. V zozname priťažujúcich okolností sa uvádza aj zámer potrestať obete na základe ich rodu, sexuálnej orientácie, farby pleti, vierovyznania, sociálneho pôvodu či politického presvedčenia, ako aj snaha chrániť alebo očistiť svoju „česť“.

V prvom rade bude potrebné obetiam zaistiť pocit bezpečia, okrem iného aj sprístupnením ubytovania. Takisto by mali mať prístup k zdravotnej starostlivosti vrátane služieb v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia. Orgány členských štátov budú mať prísnejšie povinnosti týkajúce sa nahlasovania a zbierania dôkazov. Okrem toho budú musieť lepšie informovať verejnosť o tom, že pohlavný styk bez súhlasu sa považuje za trestný čin.