štvrtok 2. novembra 2023

EU: Digitálne víza

V nadväznosti na dohodu s Radou v júni Európsky parlament schválil digitalizované vízové postupy pre oblasť voľného pohybu v Schengenskom priestore. Nový systém bude dostupný pre všetkých bez ohľadu na jazykové otázky, zdravotné postihnutie alebo slabé internetové pokrytie. Europoslanci tým reagujú
 na želania občanov vyjadrené v Správe o konečnom výsledku Konferencie o budúcnosti Európy a týkajúce sa zlepšenia digitálneho prístupu k verejným službám.

Digitalizáciou procesu podávania žiadostí o víza znížia právne predpisy náklady a úsilie potrebné na podanie žiadosti a zároveň zabezpečia harmonizované postupy v celej Európe a zvýšia jej bezpečnosť. Žiadosti o víza sa budú spracúvať na jednej on-line platforme, ktorá žiadateľom tiež oznámi, ktorá krajina dostane ich žiadosť (v prípade ciest do viacerých krajín). Nové kryptograficky podpísané víza sú tiež bezpečnejšie a ťažšie falšovateľné.

Po spustení Vízového informačného systému (VIS) a iných databáz v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí sa časti konania o udelení víza v EÚ digitalizovali, ale žiadosti o víza a nálepky poskytnuté úspešným žiadateľom zostávajú v analógovej forme. V poslednej revízii Vízového kódexu EÚ sa výslovne stanovila možnosť elektronicky podpisovať žiadosti, čím sa pripravila pôda pre plne digitalizovaný postup podávania žiadostí o udelenie víz.