pondelok 30. októbra 2023

Radíme: Ako reklamovať bez účtenky

Spotrebitelia často vzdajú reklamáciu kvôli zmiznutej účtenke. Absencia účtenky ale nie je automaticky dôvodom na neprijatie reklamácie. Podľa platnej legislatívy stačí preukázať, že ste tovar alebo službu zakúpili u konkrétneho predajcu. Čím všetkým je teda možné nákup alebo čerpanie služby preukázať?

Niektorí spotrebitelia si fotia účtenky do telefónu pre prípad straty či neskoršej nečitateľnosti papierovej účtenky. Pokiaľ následne takúto elektronickú kópiu účtenky predložia, takýto doklad musí byť na reklamáciu akceptovaný. Dostupné sú tiež viaceré mobilné aplikácie na správu účteniek. Účtenku tak stačí odfotiť, dať jej názov a originál môžete s pokojným svedomím zahodiť. Ak spotrebiteľ platí za tovar či službu bezhotovostne, platobnou kartou alebo prevodom, je možné podporne ako doklad použiť bankový výpis, kde je uvedený názov obchodníka, dátum nákupu a zaplatená suma. Pre dobrého predajcu by v takom prípade nemal byť problém dohľadať účtenku v jeho evidenčnom systéme. Pokiaľ ste zaplatili v hotovosti a nemáte ani papierovú, ani elektronickú účtenku, situácia stále nie je stratená. „Spotrebiteľ môže nákup tovaru preukázať napr. originálnym obalom tovaru alebo unikátnosťou tovaru, ktorý nikto iný nepredáva – typicky môže ísť o produkt nejakej autorskej tvorby,” dodáva Eduarda Hekšová z dTestu. Tento spôsob dokazovania však najskôr bude nutné doplniť ďalšími prostriedkami, pretože ním možno preukázať nákup konkrétneho tovaru, ale nie dátum nákupu, teda overiť trvanie záruky. V krajnom prípade, ak by spor o reklamácii dospel až k súdnemu konaniu, je možné preukázať kúpu svedeckou výpoveďou. Je teda potrebné pamätať na časovo obmedzenú zodpovednosť za vady a preukázať, kedy sa nákup tovaru či čerpanie služby uskutočnilo.

Veľa spotrebiteľov rado nakupuje tovar z druhej ruky. V takom prípade zvyčajne dostávajú účtenku od pôvodného vlastníka, ktorá potvrdzuje, že je tovar ešte v záruke. Pokiaľ však spotrebiteľ potrebuje tovar reklamovať, môže naraziť na situáciu, kedy predajca reklamáciu neprijme. Spotrebiteľa môže prekvapiť tvrdením, že s novým majiteľom tovaru nemá žiadny právny vzťah. „Podnikateľ bude mať v takejto situácii pravdu. Práva z vadného plnenia sú totiž viazané ku kúpnej zmluve, ktorú predajca uzavrel so svojím pôvodným zákazníkom,” pripomína Eduarda Hekšová. Pri kúpe tovaru z druhej ruky je vhodné spísať dohodu o postúpení práv z vadného plnenia (postúpenie pohľadávky) s prehlásením vlastníka, že všetky súčasné i budúce práva postupuje na nového vlastníka tovaru.