streda 15. marca 2023

Bankroty: Vo februári 2023 zbankrotovalo 514 občanov Slovenska

V medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka so 732 osobnými bankrotmi to predstavuje podľa analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (ďalej CRIF SK) pokles o 29,78 percenta. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, kedy v januári zbankrotovalo 448 dlžníkov, ich vo februári bolo o 14,73 percenta viac. Z dlhodobých štatistík spoločnosi vyplýva, že od roku 2006, kedy na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca februára 2023 bolo vyhlásených 68.698 osobných bankrotov.

„Medzi dlžníkmi, ktorí zbankrotovali vo februári, bolo aj 9 manželských párov a zaznamenali sme jednu príbuzenskú väzbu. Zbankrotovalo aj 58 ľudí bez domova, resp. s trvalým pobytom zapísaným na obecných, miestnych alebo mestských úradoch. Na celkovom počte bankrotov dosahujú podiel až 11,46 percenta. Z nich bolo 40 (68,97 percenta) mužov a 18 (31,03 percenta) žien. Zároveň tri osoby, ktoré zbankrotovali v minulom mesiaci, mali uvedené bydlisko na virtuálnej adrese Karpatské námestie 10A v Bratislave,“ dopĺňa Ing. Jana Marková. Vyhlásených bolo  506 konkurzov (98,44 percenta) a 8 dlžníkov (1,56 percenta) sa rozhodlo pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva osobných bankrotov vo februári 2023 ich bolo 52 (10,12 percenta) vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov a 462 (89,88 percenta) na majetok nepodnikateľov. Vo februári 2023 súdy zároveň zrušili 810 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 714 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka a 96 konkurzov bolo zrušených po splnení konečného rozvrhu výťažku.

Z osobných bankrotov vyhlásených vo februári 2023 ich pripadalo na mužov 343 a na ženy 171. Stále viac bankrotujú muži, v medziročnom porovnaní s februárom 2022 ich podiel na celkovom počte osobných bankrotov vzrástol o 3,48 percentuálneho bodu (63,25 percenta vo februári 2022 vs. 66,73 percenta vo februári 2023). Pomer žien vo februári 2023 medziročne o 3,48 percentuálneho bodu klesol (36,75 percenta vo februári 2022 vs. 33,27 percenta vo februári 2023). V minulom mesiaci zbankrotovala aj jedna osemdesiatnička. Medzi mužmi, ktorí zbankrotovali vo februári 2023, malo 3,50 percenta dlžníkov vysokoškolské vzdelanie (vo februári 2022 ich bolo 4,10 percenta). Medzi zbankrotovanými ženami malo vysokoškolské vzdelanie 3,51 percenta dlžníčok (vo februári 2022 ich bolo 2,97 percenta). Najväčšou skupinou bankrotujúcich dlžníkov medzi mužmi boli štyridsiatnici s podielom 28,86 percenta na bankrotoch mužov (vo februári 2022 najväčšou skupinou medzi mužmi boli takisto štyridsiatnici s podielom 28,29 percenta) a medzi ženami tridsiatničky s podielom 30,41 percenta (vo februári 2022 najväčšou skupinou medzi ženami boli štyridsiatničky s podielom 27,51 percenta). V druhom mesiaci tohto roka bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Bratislavskom a Nitrianskom kraji – zhodne po 99, najmenej v Prešovskom – 18 a v Trnavskom kraji – 19. V medziročnom porovnaní počet osobných bankrotov okrem dvoch klesol vo všetkých krajoch, najviac v Prešovskom – až o 77,22 percenta a podobne v Trnavskom – o 77,11 percenta. Až o 75 percent počet osobných bankrotov medziročne vzrástol v Žilinskom kraji a o 37,50 percenta v Bratislavskom kraji.