štvrtok 31. augusta 2023

SR: Peniaze na zábavu

Takmer dve tretiny Slovákov (necelých 65 %) utratí za zábavu a svoje koníčky menej než desatinu mesačného rozpočtu svojej domácnosti. Ešte o rok skôr boli Slováci zvyknutí utrácať za zábavu viac – 45 % domácností uvádzalo útratu vyše 10 % svojho mesačného rozpočtu. Prieskum výdavkov slovenských domácností na zábavu a koníčky, vykonaný pre spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika priniesol aj ďalšie zaujímavé zistenia.

Rovnako ako v predchádzajúcom roku utrácajú Slováci najčastejšie za cestovanie a výlety (24 %, minulého roku necelých 23 % respondentov). S výrazným znížením (z 18 % na 13 %) nasledujú návštevy reštaurácií a potom výdavky za záhradkárčenie (12 %). Oproti predchádzajúcemu prieskumu tiež poklesol podiel slovenských domácností, ktoré za zábavu a koníčky neutrácajú vôbec – z minuloročných 32 % na súčasných 25 %. Investície do domácich maznáčikov (10 %) na štvrtej priečke vystriedali výdavky za šport a súvisiace vybavenie, ktoré sa medziročne mierne zvýšili (tohto roku necelých 8 %, minulého roku 6 %). Podiel domácností utrácajúcich najviac za kultúrne akcie sa v porovnaní s minuloročným prieskumom nezmenil (4 %). Za domácich maznáčikov utrácajú častejšie ženy, za šport a posedenie s priateľmi skôr muži. V ostatných kategóriách voľnočasových aktivít sú pomery medzi mužmi a ženami veľmi podobné.

„Zatiaľčo podiel domácností, ktoré z voľnočasových aktivít najviac utrácajú za cestovanie a výlety, zostáva už niekoľko rokov v rade stabilný, návštevy reštaurácií sa opäť medziročne prepadli. Posedenie v reštauráciách jasne vedie u mladších respondentov, u Slovákov od 35 rokov vyššie však už prevažujú útraty za cestovanie. Cestovanie preferujú takisto ľudia s vyšším vzdelaním a rodiny s jedným či dvoma deťmi. Podiel domácností utrácajúcich predovšetkým za cestovanie rýchlo rastie s ich čistým mesačným príjmom,“ hovorí Jaroslava Palendalová. S klesajúcim príjmom domácnosti sa rýchlo znižujú aj výdavky na zábavu a koníčky, pretože Slováci si na voľnočasové aktivity spravidla nepožičiavajú. Je však znepokojivé, že za cestovanie a zábavu utrácajú často aj ľudia s nesplatenými záväzkami. Za cestovanie utrácajú najviac ľudia pracujúci v odbore informačných a komunikačných technológií, ktorí zároveň najviac investujú aj do športu a súvisiaceho vybavenia. Najmenej, naopak, cestujú zamestnanci v odboroch poľnohospodárstvo a lesníctvo. Posedenie s priateľmi v reštaurácii je obľúbenou kratochvíľou u ľudí pracujúcich v odbore finančných služieb a poisťovníctva, ktorí súčasne najviac utrácajú za návštevy kultúrnych akcií. Ľudia zamestnaní v lesníctve a poľnohospodárstve sa najradšej venujú záhradkárčeniu a domácim maznáčikom.