piatok 4. januára 2019

Slovensko.sk: Nahlásenie problému


Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby prináša používateľom elektronických schránok novú funkciu - možnosť nahlásenia problému priamo z elektronickej schránky.

Používatelia tak už nemusia spisovať svoj aktuálny problém v kontaktnom formulári, ale priamo cez funkciu Nahlásiť problém so správou dostupnou cez tlačidlo Viac, ktoré sa nachádza medzi funkciami nad vybranou správou. Systém odošle popis problému priamo na Ústredné kontaktné centrum, ktoré bude používateľa spätne kontaktovať s riešením daného problému.

Používateľom sa odporúča, aby čo najkonkrétnejšie popísali svoj problém v sekcii Popis problému a zároveň využili možnosť Odoslať celý obsah správy s prílohami, čím sa urýchli proces vybavenia.