štvrtok 3. januára 2019

SR: Vyššia minimálna mzda aj rekreačné poukazy

Minimálna mzda v Slovenskej republike sa v roku 2019 zvyšuje na 520 eur. Zamestnanci majú od nového roka tiež nárok na tzv. rekreačné poukazy.

Oproti roku 2018 tak minimálna mzda vzrastie o 40 eur mesačne, pričom hodinová mzda dosiahne 2,989 eura. V čistom vyjadrení nová suma minimálnej mzdy na rok 2019 bude predstavovať 430,35 eura mesačne, čo je nárast oproti čistej minimálnej mzde v roku 2018 vo výške 403,18 eura o 27,17 eura mesačne. Počet zamestnancov, ktorým sa v plnej miere alebo čiastočne zvýši ich mzda alebo plat za prácu, odhaduje rezort práce na približne 151.000 osôb.

Od 1. januára 2019 sa zavádza príspevok na rekreáciu zamestnancov. Príspevok bude vo výške 55 % oprávnených nákladov, maximálne do sumy 275 eur ročne. Povinnosť poskytovať zamestnancom tento príspevok majú mať len firmy s viac ako 49 zamestnancami. Nárok naň bude mať pritom len človek, ktorý vo firme odpracoval najmenej 24 mesiacov. Pre zamestnávateľov so 49 zamestnancami a menej bude možnosť poskytnúť rekreačný poukaz dobrovoľná.