štvrtok 2. januára 2020

Mzdy: Na rok 2020 prognóza rastu o 5-7 %

Spomalenie slovenskej ekonomiky sa premietne do poklesu rastu miezd na úroveň kopírujúcu infláciu, predznamenáva vývoj agentúra Grafton Slovakia v rámci bilancovania roka 2019 a pri prognózovaní trendov na pracovnom trhu na rok 2020.

Michal Batis konkretizuje: „Z tohtoročnej úrovne 6-8 % očakávame zníženie medziročného rastu miezd na hodnotu 5-7 %.“ Pokračujúce zvyšovanie miezd v roku 2019 naprieč všetkými regiónmi a typmi pozícií umocňovalo tlak na zamestnávateľov a znižovalo počet aktívnych kandidátov, keďže menej zamestnancov bolo náchylných, ochotných a odhodlaných zmeniť prácu. Porovnateľne klesol aj počet ponúkaných pozícií – firmy boli stabilnejšie ako v roku 2018, referuje Grafton, ktorý v druhej polovici tohto roka registroval pokles v oblasti náboru nových pracovných síl pri výrobných firmách naviazaných na automobilový priemysel, v niektorých prípadoch dochádzalo aj k uvoľňovaniu zamestnancov.

Vývoj pracovného trhu môže do veľkej miery ovplyvniť výsledok februárových parlamentných volieb a najmä v súvislosti s hlavným mestom aj príchod medzinárodných inštitúcií, ktorý môže sekundárne priniesť zaujímavé príležitosti pre súkromný sektor. Podľa Andreja Gurína bude v roku 2020 pokračovať stieranie regionálnych rozdielov a výrazne sa spomalí prílev cudzincov na slovenský pracovný trh. Mierny úbytok pracovných miest pod vplyvom spomaľovania ekonomiky budú firmy riešiť aj rôznymi formami tzv. prirodzenej fluktuácie, ku ktorej patria odchody zamestnancov do dôchodku. „V celej SR momentálne evidujeme približne 90.000 voľných miest“, pripomína Branislav Jančuška a vymenúva segmenty, ktoré pociťujú najväčšiu absenciu vhodných kandidátov: priemyselná výroba, veľko- i maloobchod a predovšetkým IT-sektor. 

Anna Ričányová na to nadväzuje: „V oblasti IT je dostatok junior admin špecialistov. Vysoké školy každý rok produkujú veľa absolventov s jazykovým vybavením aj IT kvalifikáciou. Firmy však nedokážu pokrývať nedostatok skúsených seniorných ľudí.“ Vo vychytenej sfére IT sú stabilne mimoriadne žiadaní Java developeri. Časom sa zrejme bude zvyšovať aj dopyt po UX/UI dizajnéroch. Už teraz je trendom prechod z korporátneho prostredia do menších firiem či startupových projektov, ktoré využívajú najnovšie technológie a poskytujú väčší priestor na presadzovanie sofistikovaných riešení a vlastných nápadov: čoraz viac vysoko kvalitných odborníkov sa osamostatní a bude preferovať prácu na full-remote vo forme mandátnej zmluvy či živnosti.

V regióne Nitra stanovuje trendy výrobný sektor. Očakáva sa nezmenený dopyt pri pozíciách s ovládaním SAP-modulov, ale aj po skladových a odborných technických pracovníkoch, technológoch, konštruktéroch a celkovo manuálne zručných ľuďoch.
Firmy tu prijímajú prakticky kohokoľvek, kto sa chce niečo naučiť. V sektore blue collars zvádzajú spoločnosti boj hlavne o šikovných operátorov výroby a CNC operátorov.

Súčasný recruitment nie je pasívny a reaktívny: posúva sa do polohy priameho oslovovania kandidátov napríklad cez sociálne siete. Čoraz častejšie skloňovaná kríza alebo aspoň recesia podľa Graftonu pripomenie, že ľudia majú v čase nestability tendenciu zotrvať, prečkať všeobecne nepriaznivé obdobie a premyslieť si, či podstúpia zmenu a pôjdu do neistoty. V tomto kontexte často využívajú nové pracovné ponuky na vyjednanie si lepších podmienok vo svojom terajšom zamestnaní. Zaujímavosťou je, že stúpa dôležitosť nemčiny.