pondelok 14. novembra 2022

Aktuálne: Svetový deň diabetu

Počet diabetikov rastie každý rok a veľa z nich pritom ešte nie je diagnostikovaných. V roku 2021 malo vo svete potvrdené ochorenie diabetes mellitus 537 miliónov dospelých (1 z 10). Očakáva sa, že tento počet sa zvýši na 643 miliónov do roku 2030 a 783 miliónov do roku 2045. Cukrovka spôsobila v roku 2021 celkom 6,7 milióna úmrtí.


Diabetes mellitus je chronické ochorenie, ktorého priebeh a komplikácie vedú k vysokej morbidite a mortalite vo všetkých krajinách sveta. S rozvojom civilizácie, zmenou životného štýlu, v ktorom dominuje nízky energetický výdaj a vysoký kalorický príjem, stúpa počet pacientov s týmto ochorením. Za posledných 5 rokov sa podarilo vynájsť účinné lieky, ale aj zdravotnícke pomôcky, ktoré majú zásadný prínos pre pacientov. Nezanedbateľnou a veľmi dôležitou súčasťou liečby zostáva edukácia diabetikov. Úspech liečby diabetu a rozvoj komplikácií závisí hlavne na postoji pacienta k vlastnej chorobe, na ochote rešpektovať a dodržiavať odporúčania lekára a sestry, k čomu má napomôcť efektívna edukácia.

Bez zmeny životného štýlu to však nepôjde. Rôzne prieskumy poukazujú nato, že až približne 80 % pacientov nedodržiava režimové a diétne opatrenia, ktoré hrajú v živote diabetika veľmi významnú úlohu. K najdôležitejším opatreniam patria regulované stravovanie a pohybové aktivity. Predpokladom správneho stravovania sú dobré znalosti pacienta o obsahu sacharidov v potravinách a glykemickom indexe potravín. Držať chorobu pod kontrolou pomôže aj cvičenie. Na priaznivý efekt postačuje už cca 30 – 45 minút aeróbnej fyzickej aktivity denne s dosiahnutím frekvencie pulzu okolo 100 – 120/min., pri ktorej dochádza aj k spaľovaniu tukov s priaznivým vplyvom na celý rad biologických parametrov. Pravidelná fyzická aktivita má priaznivý efekt nielen na kontrolu glykémie, ale aj zlepšenie citlivosti na inzulín, pokles telesnej hmotnosti, krvného tlaku, zlepšenie spektra krvných tukov a ďalšie. U pacientov s diabetom 2. typu sa pravidelná fyzická aktivita strednej intenzity považuje za základnú súčasť terapeutického plánu.