piatok 17. februára 2023

SR: Rast cien v januári 202 zostal nad 15 %

Ceny potravín, ako aj bývania s energiami na Slovensku v úvode roka 2023 mierne utlmili svoje medziročné rasty, ich hodnoty však zostali vysoké. Potraviny boli podľa Štatistického úradu SR drahšie o 29 % a bývanie s energiami o viac ako 14 %. Dvojciferne zdraželi aj služby zubárov, poplatky za vzdelávanie či závodné stravovanie. Infláciu tlačilo nadol len mierne zlacňovanie pohonných hmôt. Spotrebiteľské ceny na Slovensku v januári 2023 medzimesačne vzrástli o 2,6 % a medziročne o 15,2 %. Aktuálny medzimesačný rast bol približne rovnaký ako pred rokom v januári 2022. Medziročná hodnota inflácie po 23 mesiacoch klesla, ide však len o veľmi mierne spomalenie a rast cien je stále nad úrovňou 15 %. Pri januárovej úhrnnej miere medziročnej inflácie 15,2 % dosiahla jadrová inflácia hodnotu 16,5 % a čistá inflácia 12,9 %. Medzimesačne jadrová inflácia vzrástla na hodnotu 2,2 % a čistá inflácia hodnotu 2 %.


Najväčší vplyv na infláciu v januári 2023 mal na Slovensku medzimesačný nárast cien v odbore bývanie a energie o 3,9 %, v ktorých sa premietla úprava regulovaných cien energií. Ceny plynu v porovnaní s decembrom 2022 boli vyššie o 11,9 %, tepelnej energie o 13,6 %. Nižší rast zaznamenala elektrina o 2,5 %. Rekordné rasty cien mali energie pred rokom v januári, kedy vzrástli od 10 do 20 %. Aktuálne v januári 2023 infláciu podporili tiež viac ako 12 % rasty cien za odvádzanie odpadovej vody či zber smetí. Po dlhodobom raste mierne poklesli ceny za imputované nájomné (o 0,2 %). Druhý najväčší vplyv na infláciu majú naďalej rastúce ceny potravín, v januári boli medzimesačne vyššie o 2,6 %. Naďalej rástli ceny základných potravín ako chlieb a obilniny o 2,6 %, mlieko, syry, vajcia o 2,9 % (najmä však ceny vajec o 5,2 %), mäsa o 1,1 %, ale tiež ovocie, zelenina či cukor a cukrovinky. Mierne poklesli iba ceny olejov a tukov. Po decembrovom poklese sa výraznejšie zvýšili aj ceny nealkoholických nápojov o 5,4 %. Nad 14 % oproti decembru 2022 boli ceny niektorých váhovo menších položiek spotrebného koša, ako ceny stravovania v jedálňach a poplatky za predprimárne a primárne vzdelávanie. Vzrástli ceny zubných lekárov o 2,7 %, čo patrí k najvyšším rastom za posledných päť rokov. V doprave síce rástli ceny dopravných služieb, ale pohonných hmôt tretí mesiac po sebe zlacňovali, v januári o 0,2 %.

Ceny tovarov a služieb medziročne vzrástli o 15,2 %, čo je stále na úrovni 22-ročných rekordov. Najväčší vplyv na hodnotu inflácie mali podobne ako v predošlom roku dynamicky rastúce ceny dvoch položiek, ktoré tvoria najväčšie podiely vo výdavkoch domácností – bývania s energiami a potravín s nealko nápojmi. Spolu tvoria takmer 50 % výdavkov domácností SR. Rast cien v odbore bývanie a energie v januári dosiahol 14,4 %, pod čo sa podpísali úpravy regulovaných cien sieťových odvetví. Plyn bol drahší ako v januári pred rokom o 11,9 %, elektrina o 2,5 %, tepelná energia o 22,4 %. Dvojciferne sa zdvihli aj ceny za dodávku vody, odvádzanie odpadových vôd, zber smetí aj údržbu a opravy obydlia. Potraviny boli v januári medziročne drahšie o 28,6 % a nepretržite rastú už tretí rok. Zvýšenie cien o viac ako štvrtinu sa prejavilo až v 5 z 9 skupín potravín, pričom rast nad 30 % sme pocítili pri cenách mäsa, ako aj mlieka, syrov a vajec alebo olejov a tukov. O štvrtinu boli vyššie ceny chleba a obilnín a o viac ako 20 % ceny zeleniny. V doprave ceny vzrástli o 7,4 % najmä pod vplyvom vyšších cien za nákup dopravných prostriedkov a dopravných služieb. Ceny pohonných látok boli v januári medziročne vyššie o 5,6 %. Výraznejšie rástli ceny aj vo váhovo menších položkách. V zdravotníctve boli napríklad vyššie ceny za zubných lekárov (o 13 %), v stravovaní vzrástli o viac ako štvrtinu ceny v jedálňach, a podobne narástli o pätinu poplatky za materské a základné školy. Takmer o 17 % sa medziročne zvýšili ceny za tovary a služby osobnej starostlivosti.

Index spotrebiteľských cien sa v januári oproti decembru zvýšil v domácnostiach zamestnancov a v domácnostiach dôchodcov zhodne o 2,6 %, v nízkopríjmových domácnostiach o 2,7 %. Medziročne sa zvýšil za domácnosti zamestnancov o 15 %, za nízkopríjmové domácnosti o 16,1 %, za domácnosti dôchodcov o 16,2 %.