piatok 28. apríla 2023

5G: Tri zmeny

5G už dnes umožňuje zavádzanie inovácií a nových služieb vo firmách aj domácnostiach po celom svete. Vďaka lepšej dostupnosti a klesajúcim cenám sa silný rast 5G očakáva aj v roku 2023. Podľa odborníkov bude 5G za svoj ďalší rast vďačiť najmä technológii FWA. Za touto skratkou sa skrývajú slová fixed wireless access, čo v doslovnom preklade znamená „pevný bezdrôtový prístup“.

Podľa výskumnej agentúry MarketsandMarkets by hodnota globálneho trhu s technológiou 5G FWA mala v roku 2023 dosiahnuť 29,4 miliardy USD a do roku 2028 potom 153 miliardy USD, čo odpovedá ročnému rastu o 39 %. Podiel pracovísk využívajúcich 5G ako svoju hlavnú alebo záložnú sieť podľa výskumnej agentúry Gartner vzrastie do roku 2025 na 10 %. V roku 2022 sa jednalo o 1 % pracovísk. Podľa prognóz spoločnosti Ericsson počet 5G FWA pripojení vzrastie do roku 2028 na približne 235 miliónov, čo odpovedá takmer 80 % všetkých FWA pripojení. Vďaka svojej schopnosti poskytovať vysokorýchlostné širokopásmové pripojenie a zvládať služby náročné na prenosovú kapacitu sa technológia 5G FWA stáva obľúbeným riešením pre hlavné alebo záložné pripojenie firiem aj domácností na vidieku a v prímestských oblastiach. Svojou škálovateľnosťou a cenovou efektivitou je naviac predurčená, aby slúžila ako spoľahlivé riešenie tam, kde je potrebné dočasné pripojenie. Vzhľadom k očakávanému výraznému nárastu počtu FWA projektov v roku 2023 stojí za to si predstaviť tri hlavné spôsoby využitia tejto technológie.

1. Hlavné širokopásmové pripojenie
Technológia 5G FWA môže slúžiť ako hlavné širokopásmové pripojenie používateľov, ktorí inak nemajú k dispozícii spoľahlivý alebo cenovo dostupný broadband. V prípade domácností ide obyčajne o vidiecke a prímestské lokality. V tejto súvislosti je možné spomenúť napríklad chaty a chalupy, a to najmä v Škandinávii, kde sú siete 5G široko rozšírené aj cenovo dostupné. Vo firmách sú možnosti využitia technológie 5G FWA ešte väčšie. Stačí spomenúť napríklad továrne, sklady alebo výletné lode. Pre plnohodnotné využitie môže mať FWA v kombinácii s architektúrou network slicing, čo je sieťová architektúra, ktorá umožňuje multiplexovanie virtualizovaných a nezávislých logických sietí na rovnakej fyzickej sieťovej infraštruktúre a službou mMTC (massive Machine-Type Communications, doslova „masívna komunikácia strojového typu“) prínos v podobe kvalitnejšieho pripojenia, ktoré je nevyhnutné pre modernú robotiku a automatizáciu. Také riešenie umožní presnejšiu výrobu, zníženie chybovosti a realizáciu kontrol kvality pomocou rozšírenej a virtuálnej reality. A v neposlednom rade jeho zavedenie uľahčí sledovanie firemného majetku, ušetrí náklady na kabeláž automaticky riadených prepravných prostriedkov a zlepší využitie autonómnych mobilných robotov. Technológia 5G FWA naviac môže zásadne zmeniť fungovanie firiem vo vzdialených alebo malých lokalitách, kde neexistujú alebo sa kvôli nízkej prevádzke nevyplatia iné možnosti pripojenia. Predstavte si prínos tejto technológie napríklad pre malé vidiecke firmy alebo povedzme pre technikov obsluhujúcich zariadenia ropných polí niekde uprostred púšte, kde nikdy nepovedie kábel pre širokopásmové pripojenie.

2. Záložné pripojenie
Či už ide o bezhotovostné platby alebo riadenie skladových zásob, kriticky dôležitá dátová komunikácia sa nesmie zastaviť ani pri výpadku hlavného pripojenia k internetu. Spoľahlivé záložné pripojenie znamená rozdiel medzi kontinuitou prevádzky na strane jednej a prestojmi na strane druhej. Technológia 5G FWA sa podľa zistení stáva obľúbeným záložným riešením, keď zlyhá káblové pripojenie. Medzi prevádzkovateľov, u ktorých dopyt po technológii 5G FWA ako záložnom riešení rastie najviac, patrí okrem iného maloobchod, reštaurácie, kaviarne a ďalšie relatívne malé prevádzkarne citlivé na cenu. Pre týchto prevádzkovateľov predstavuje atraktívnu voľbu, pokiaľ chcú k svojej káblovej sieti pridať vysokorýchlostné bezdrôtové pripojenie schopné obslúžiť veľký počet klientov.

3. Dočasné pripojenie k sieti WAN
5G FWA predstavuje efektívne riešenie pre dočasné pripojenie k sieti WAN. Vďaka rýchlej inštalácii je takéto dočasné pripojenie vhodné pre sezónne prevádzky, veľké kultúrne a športové akcie, staveniská alebo napríklad pre poľnú nemocnicu a mobilné odberová miesta. Vďaka technológii 5G je možné takéto pripojenie k sieti WAN zriadiť všade, kde existuje pokrytie signálom 5G. Napríklad v Nemecku dočasné pripojenie k WAN pomocou technológie 5G využívajú stavebné firmy na zabezpečenie internetového pripojenia na staveniskách. Slušné pripojenie k WAN síce dokáže poskytnúť aj technológia 4G, tá ale nezvládne aplikácie náročné na prenosovú kapacitu, ako napr. živé streamovanie v HD kvalite. A tým sa dostávame k ďalšej oblasti, kde 5G znamená zásadnú zmenu. Vďaka svojej nízkej latencii technológia 5G minimalizuje alebo úplne eliminuje meškania a ďalšie problémy pri sledovaní videí a umožňuje živé streamovanie v rozlíšení až 8K dokonca aj v prostredí s vysokou hustotou používateľov, akými sú napr. koncerty alebo konferencie.