pondelok 24. apríla 2023

Trend: Smart Manufacturing Cellular IoT Connectivity

Podľa Kaleido Intelligence má inteligentná výroba do roku 2028 generovať výnosy z mobilného pripojenia takmer 5 miliárd USD, čo predstavuje CAGR 36,7 %. z očakávaných 772 miliónov dolárov v roku 2023 v dôsledku zvyšovania investícií do digitálnych technológii.
Schopnosť ponúknuť zákazníkom mobilné aj necelulárne pripojenie sa rýchlo stáva kľúčovou súčasťou ponuky priemyselného internetu vecí.

Výskum Cellular IoT Connectivity Series: Manufacturing Industry Opportunities & Forecasts odhaduje, že výrobný priemysel bude do roku 2028 prenášať takmer 220 petabajtov dát cez mobilné kanály v dôsledku zvýšenej automatizácie založenej na videu. Toto množstvo údajov je generované zvyšujúcou sa úrovňou automatizácie údržby spolu s výrazným rozšírením prípadov použitia videa v reálnom čase, ktoré od roku 2024 posunú mesačné ARPU na mnohých miestach nad 3,00 USD vďaka vysokej úrovni prenosu údajov. Väčšina generovaných údajov však zostane lokálna vďaka integrácii edge computingu, čím sa znížia náklady na mobilné pripojenie pre koncových používateľov. Výskum tiež predpokladá mnohé nasadenia využívajúce technológie LPWAN popri tých, ktoré sú náročné na dáta, a skutočne niekoľko prípadov použitia je lepšie obsluhovať cez necelulárne dáta.

Čoraz zložitejšie sieťové architektúry budú v mnohých prípadoch podporované používaním súkromných celulárnych sietí, pričom technológie ako DAS budú v nadchádzajúcich rokoch bojovať so špecializovanými sieťami z hľadiska spoľahlivosti, bezpečnosti a latencie. Kaleido poznamenáva, že mnohé takéto nasadenia sa zameriavajú aj na 5G, aj keď sa nevyužívajú všetky funkcie najnovšieho mobilného štandardu, a to ako metóda na zabezpečenie budúcnosti a na uľahčenie správy pre poskytovateľov služieb. Narastajúca zložitosť siete však obmedzí konektivitu na podniky, ktoré si môžu dovoliť nasadiť a spravovať siete, pričom len 8 % výrobných podnikov na celom svete si do roku 2028 osvojí mobilné pripojenie. Je to preto, že technológie vyžadujú špecializovanú správu a ako také zostanú v dohľadnej budúcnosti mimo dosahu väčšiny malých a stredných podnikov. „ Mobilná konektivita môže výrobcom priniesť mnoho výhod tým, že poskytuje spoľahlivú platformu pre prediktívnu údržbu a prvky automatizácie výroby. Zložitosť systémov a počiatočné náklady na spravované služby však spôsobia, že podniky s obmedzeným rozpočtom si dvakrát premyslia osvojenie si technológie, najmä v súčasnej ekonomickej situácii. Vďaka tomu sa používanie konektivity obmedzí najmä na väčšie podniky, ktoré sú schopné finančne nákladne investovať do technológií,“ poznamenal autor výskumu James Moar.