štvrtok 18. mája 2023

Inflácia: V apríli 13,8 %

Rast spotrebiteľských cien na Slovensku začal v apríli t. r. po dvoch rokoch spomaľovať konečne aj u potravín. Úroveň rastu cien pri bývaní s energiami sa podľa Štatistického úradu SR vrátila na hodnoty z januára minulého roka, ceny pohonných hmôt sú o desatinu lacnejšie než pred rokom. Medziročne inflácia v apríli klesla na úroveň 13,8 %, čo bolo naposledy zaznamenané v júli minulého roka.  Jadrová inflácia dosiahla medziročne hodnotu 14,7 % a čistá inflácia hodnotu 11,2 %, medzimesačne to bolo 0,6 % a 0,7 %.

Najväčší vplyv na infláciu mal medzimesačný rast cien pohonných látok o 1,4 %, ktoré sa prejavili zvýšením cien v odbore doprava o 1,8 %, vzrástla tiež cestná osobná doprava o 2,1%. V porovnaní s marcom 2023 významne vzrástli ceny tovarov a služieb na bežnú údržbu domácnosti a tovary krátkodobej spotreby, obe zhodne o 3,2 %. Potraviny v apríli zdraželi len o 0,3 %, čo bol najnižší medzimesačný nárast od októbra 2021. Infláciu ovplyvnili najmä vyššie ceny chleba a obilnín o 1,2 %, mäsa o 1 %, a cukru a cukroviniek o 1,3 % . Pokles zaznamenali tri skupiny – oleje a tuky o 2,4 % (maslo o 3,6 %), zelenina o 3,3 % a nepatrne po dlhom období aj mlieko, syry, vajcia (najmä vajcia o 1,1 %). Ceny v odbore bývanie a energie medzimesačne vzrástli len nepatrne dôsledkom poklesu cien tepla a mierneho zlacnenia tuhých palív. Zvýšili sa ceny destilátov, farmaceutických výrobkov, predprimárneho a primárneho vzdelávania (školné v materskej škôlke a v školskom klube detí- v družine), služieb zubných lekárov, služieb osobnej starostlivosti.

Ceny potravín, ktoré tvoria druhú najvýznamnejšiu položku vo výdavkoch slovenských domácností, rástli nepretržite viac ako dva roky, aktuálne mierne utlmili tempo rastu na 26,1 %. Z 9 sledovaných skupín potravín až osem malo naďalej rast nad úrovňou 20%, výnimkou bolo ovocie, ktoré medziročne zdraželo o 13,3 %. Najvýznamnejšie bolo medziročné zvýšenie cien chleba a obilnín o 25,9 %, ďalej mäsa takmer o 25 % a súčasne mlieka, syrov a vajec o 32,9 %. Na druhom mieste z hľadiska vplyvu na infláciu je naďalej rast cien v odbore bývanie a energie, ten aktuálne klesol na hodnotu 12,3 %. Bývanie s energiami je najväčšou výdavkovou skupinou domácností SR. Z hľadiska vplyvu v tomto odbore medziročne najvýznamnejšie vzrástli ceny imputovaného nájomného o 10,8 % (v ktorom sa dlhodobom premieta vplyv rastu cien stavebných materiálov), s rastom cien plynu z januára tohto roka (11,9 %) a aktuálnym poklesom cien tepla na hodnotu 19,8 %. V odbore doprava ceny medziročne klesli o 0,2 % (naposledy bolo zníženie cien zaznamenané v januári 2021). Pozitívom bol hlavne fakt, že ceny pohonných látok boli v apríli medziročne nižšie o 9,1 %. Významný podiel na raste cien malo tiež 20% zdraženie v reštauráciách s ubytovaním, ktoré bolo ťahané najmä zvýšením cien závodného stravovania.

Index spotrebiteľských cien sa v apríli oproti marcu 2023 zvýšil v domácnostiach zamestnancov a v nízkopríjmových domácnostiach zhodne o 0,6 % a v domácnostiach dôchodcov o 0,5 %. Medziročne sa zvýšil za domácnosti zamestnancov o 13,7 %, za nízkopríjmové domácnosti o 14,7 % a za domácnosti dôchodcov o 14,6 %. V súhrne za štyri mesiace roku 2023 sa spotrebiteľské ceny medziročne zvýšili o 14,8 % (za domácnosti zamestnancov o 14,7 %, za nízkopríjmové domácnosti, za domácnosti dôchodcov zhodne o 15,7 %).