piatok 12. mája 2023

Konkurzy: Najviac v obchode, priemysle a stavebníctve

V apríli bolo na Slovensku vyhlásených 27 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských subjektov a nebola povolená žiadna reštrukturalizácia. Podľa analýzy spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK) v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom počet konkurzov vzrástol o 22,73 percenta (z 22 na 27), počet reštrukturalizácií klesol z 1 na 0. V medziročnom porovnaní s aprílom 2022 počet konkurzov vzrástol o 12,50 percenta (z 24 na 27) a počet reštrukturalizácii klesol z 5 na 0. Zároveň bolo zastavených 8 konkurzných konaní pre nedostatok majetku (11 v apríli 2022) a z rovnakého dôvodu bolo zrušených 13 konkurzov (11 v apríli 2022). Začalo sa 25 nových konkurzných konaní (26 v apríli 2022).

V priebehu posledných 12 mesiacoch bolo vyhlásených 289 konkurzov, čo je o 2,12 percenta viac než v predchádzajúcom období (283 konkurzov). V období od mája 2022 do apríla 2023 bolo povolených 16 reštrukturalizácií, čo je o 42,86 percenta menej než v období od mája 2021 do apríla 2022 (28 povolených reštrukturalizácií). Od roku 2006 do konca apríla 2023 bolo na Slovensku vyhlásených 4 929 konkurzov a bolo povolených 912 reštrukturalizácií podnikateľských a nepodnikateľských subjektov.

Z hľadiska právnych foriem dlžníkov v apríli 2023 bolo všetkých 27 konkurzov (100 percent) vyhlásených na majetok právnických osôb podnikateľov – z toho 25 (92,59 percenta) boli spoločnosti s ručením obmedzeným, jedna (3,70 percenta) bola akciová spoločnosť a jedna (3,70 percenta) verejná obchodná spoločnosť. Až 48,15 percenta zo spoločností v konkurze boli firmy bez zamestnancov a 25,93 percenta zamestnávalo menej ako 10 pracovníkov. Takmer 60 percent konkurzov vyhlásených v troch sekciách: vo veľkoobchode a maloobchode; oprave motorových vozidiel a motocyklov (8), v priemyselnej výrobe (4) a v stavebníctve (4). Z hľadiska sídla spoločností bolo najviac konkurzov vyhlásených v Bratislavskom (9), Banskobystrickom (5) a v Košickom kraji (4). Najväčším zamestnávateľom v konkurze je eiffel optic, a. s., sídliaca v Bratislavskom kraji. Táto sieť predajní okuliarov a optiky zamestnávala od 50 do 99 pracovníkov a dosahovala obrat od 2 do 3 miliónov eur.