streda 28. júna 2023

Bisfenol: Aj vo výrobkoch pre deti

Bisfenoly sú súčasťou plastových výrobkov, textílií a tiež niektorých obalov pre potraviny. Ich stopy sa tak nachádzajú v mnohých živých organizmoch vrátane človeka. Niektoré z nich sú zároveň spájané so závažnými dopadmi na zdravie. Spotrebiteľská organizácia dTest preto spoločne so šiestimi zahraničnými partnermi nechala chemicky analyzovať široké spektrum výrobkov, z ktorých veľká časť bola určená najmenším deťom. Aké boli výsledky?
 
Analyzovaných bolo celkom 179 výrobkov, ktoré sú v domácnostiach s deťmi bežné: podbradníky, prikrývky, detské pančuchové nohavice, ale aj cumlíky, slnečné okuliare, hryzadlá či plechovky a konzervy. Predmetom testovania boli bisfenoly, pretože mnohé z nich sú endokrinnými disruptormi, ktoré vyvolávajú pomerne širokú škálu závažných zdravotných problémov vrátane porúch vývoja plodu, hormonálnych zmien či metabolických dysfunkcií. Niektoré štáty bisfenoly už obmedzili alebo úplne zakázali ich používanie v určitých typoch výrobkov. Na úrovní Európskej únie je množstvo bisfenolov regulované v materiáloch určených na styk s potravinami. Najznámejším a najbežnejším zástupcom tejto skupiny látok je bisfenol A (BPA), ktorý je obmedzený v termopapieri a hračkách určených pre deti do troch rokov. Nesmie sa zároveň používať ani pri výrobe dojčenských fliaš a hrnčekov. Samotná EÚ si uvedomuje, že aktuálne limity pre BPA a ostatné bisfenoly s podobnými účinkami (BPB, BPF a BPAF) nie sú dostačujúce a odporúča plošné obmedzenie týchto látok, kedy by väčšina chemických zmesí a výrobkov neobsahovala viac ako 10 mg/kg bisfenolov, tzn. nie viac ako 0,001 % hmotnosti výrobku. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín pred niekoľkými týždňami navrhol znížiť 20.000-krát hranicu denného bezpečného príjmu bisfenolu A. Laboratórne testy jednoznačne preukázali potrebu zavedenia nových a výrazne prísnejších reštrikcií. 
 
Žiadna zo sledovaných kategórií detských výrobkov predávaných na Slovensku aj v ďalších sledovaných európskych krajinách nebola úplne bez kontaminácie. Relatívne bezproblémové boli snáď len dojčenské fľaše (bez cumlíkov), v ktorých je však výskyt bisfenolu A obmedzený vyhláškou. U dojčenských fľašiek a podbradníkov sa nálezy pohybovali v rádoch stotín mg/kg materiálu. Pomerne pozitívne dopadli tiež detské pančuchy, s výnimkou výrobku Next 3 Pack Unicorn, kde bolo zistených viac ako 3,3 mg/kg vysoko rizikových bisfenolov. Zvyšok sledovaných kategórií už dopadol výrazne horšie. Vysoký obsah bisfenolov majú napríklad vnútorné ochranné nátery nápojových plechoviek (až 70 % nedovolené množstvo). Nevyhovujúce výsledky priniesla aj analýza výrobkov z umelých hmôt – slnečných okuliarov, hryzadiel či cumlíkov na dojčenské fľaše. „Tento test, bohužiaľ, ukázal, že tvrdeniam výrobcov sa nevyplatí bezvýhradne veriť. BPA bol aj vo výrobkoch, kde na balení bolo výslovne uvedené, že sú bez bisfenolov. Rovnako tak ani označenie Öko-Tex alebo použitie organickej bavlny absenciu bisfenolov rozhodne nezaručuje. Je pravda, že bisfenoly z jedného výrobku vaše deti bezprostredne neohrozujú. Problém však predstavuje masívne rozšírenie týchto látok v predmetoch bežnej dennej spotreby a súčet jednotlivých dávok, ktoré sa môžu dostať do organizmu. Ideálne by bolo, ak by sa bisfenoly vôbec nepoužívali, ale k tomu vedie ešte dlhá cesta,“ uzatvára Hana Hoffmannová.