štvrtok 10. augusta 2023

Konkurzy: V júli 2023 opäť pokles

V júli tohto roku bolo na Slovensku vyhlásených 16 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských subjektov a boli povolené 3 reštrukturalizácie. Podľa analýzy spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK) v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, rovnako aj v medziročnom porovnaní s júlom 2022 počet konkurzov klesol o 15,79 percenta (z 19 na 16). V júni nebola povolená žiadna reštrukturalizácia, avšak medziročne počet reštrukturalizácií v júli 2023 vzrástol o 50 percent (z 2 na 3).

„Po raste a stagnácii počtu konkurzov v období marec až máj v nasledujúcich dvoch mesiacoch došlo k ich poklesu, pričom v júli počet konkurzov klesol na najnižšiu úroveň v posledných 27 mesiacov. Dlhodobo platí, že najčastejšie do konkurzu vstupujú podnikateľské subjekty z obchodu, v júli sa k tomuto odvetviu pridali aj ubytovacie a stravovacie služby. Zároveň stále platí skutočnosť, že doteraz nebolo vydané žiadne rozhodnutie o povolení verejnej preventívnej reštrukturalizácii,“ uviedla Jana Marková. V siedmom mesiaci tohto roka bolo zároveň zastavených 5 konkurzných konaní pre nedostatok majetku (9 v júli 2022) a z rovnakého dôvodu bolo zrušených 18 konkurzov (19 v júli 2022). Zároveň sa začalo 25 nových konkurzných konaní (41 v júli 2022). V priebehu posledných 12 mesiacoch bolo vyhlásených 286 konkurzov, čo je o 5,93 percenta viac než v predchádzajúcom období (270 konkurzov). V období od augusta 2022 do júla 2023 bolo povolených 14 reštrukturalizácií, čo je o 48,15 percenta menej než v období od augusta 2021 do júla 2022 (27 povolených reštrukturalizácií). Od roku 2006 do konca júla 2023 bolo na Slovensku vyhlásených 4.991 konkurzov a bolo povolených 917 reštrukturalizácií  podnikateľských a nepodnikateľských subjektov.

Z hľadiska právnych foriem dlžníkov v júli 2023 bolo všetkých 16 konkurzov (100 percent) vyhlásených na majetok právnických osôb podnikateľov – z toho 12 (75 percent) boli spoločnosti s ručením obmedzeným, tri (18,75 percenta) boli akciové spoločnosti a jedna (6,25 percenta) verejná obchodná spoločnosť. Z troch (100 percent) právnických osôb s povolenou reštrukturalizáciou boli dve ( 66,67 percenta) „eseročky“ a jedna (33,33 percenta) bola „akciovka“. V júli 2023 takmer 70 percent firiem v konkurze zamestnávalo menej ako 10 pracovníkov resp. boli samozamestnávatelia. Najväčším zamestnávateľom s povolenou reštrukturalizáciou je Confal a. s., v ktorej pracovalo 50 – 99 zamestnancov. Tento najväčší recyklátor hliníka na Slovensku, sídliaci v Banskobystrickom kraji, dosahoval obrat od 50 mil. do 150 mil. eur. Najviac konkurzov vyhlásených vo veľkoobchode a maloobchode; oprave motorových vozidiel a motocyklov (4), v ubytovacích a stravovacích službách (3) a v odborných vedeckých a technických činnostiach (2). Firmy s povolenou reštrukturalizáciou pôsobia v priemysle (1), stavebníctve (1) a v odvetví dopravy a skladovania (1). Z hľadiska sídla spoločností, ktoré sa dostali do konkurzu, ich bolo najviac vyhlásených v Bratislavskom (3), Prešovskom (3), Trenčianskom (3) a v Trnavskom kraji (3). Dve spoločnosti s povolenou reštrukturalizáciou sídlia v Nitrianskom kraji a jedna v Banskobystrickom kraji.