utorok 7. novembra 2023

AI: Hlavné zásady a kódex správania

Lídri skupiny G7 prijali dohodu o medzinárodných hlavných zásadách umelej inteligencie a dobrovoľnom kódexe správania pre vývojárov umelej inteligencie. Na medzinárodnej úrovni budú dopĺňať právne záväzné pravidlá, ktoré spoluzákonodarcovia Európskej únie v súčasnosti dokončujú v rámci aktu EÚ o umelej inteligencii.

Jedenásť hlavných zásad, ktoré prijali vedúci predstavitelia siedmich krajín a EÚ tvoriacich skupinu G7, poskytuje usmernenia pre inštitúcie, ktoré vyvíjajú, zavádzajú a používajú pokročilé systémy umelej inteligencie, akými sú základné modely a generatívna umelá inteligencia, na podporu bezpečnosti a dôveryhodnosti technológie. Zahŕňajú záväzky zmierňovať riziká a zneužívanie a identifikovať zraniteľné miesta, podporovať zodpovednú výmenu informácií, oznamovanie incidentov a investície do kybernetickej bezpečnosti, ako aj systém označovania, ktorý používateľom umožní identifikovať obsah generovaný umelou inteligenciou.

Hlavné zásady vypracovala Európska únia na základe výsledkov prieskumu zainteresovaných strán spoločne s ostatnými členmi skupiny G7 v rámci tzv. hirošimského procesu umelej inteligencie. Poslúžili ako základ na vypracovanie kódexu správania, ktorý poskytne podrobné a praktické usmernenia organizáciám vyvíjajúcim umelú inteligenciu. Dobrovoľný kódex správania bude podporovať aj zodpovedné riadenie umelej inteligencie na celom svete. Oba dokumenty sa podľa potreby preskúmajú a aktualizujú, a to aj prostredníctvom inkluzívnych konzultácií s viacerými zainteresovanými stranami, aby sa zabezpečilo, že naďalej spĺňajú svoj účel a reagujú na túto rýchlo sa vyvíjajúcu technológiu. Lídri skupiny G7 vyzvali organizácie, ktoré vyvíjajú pokročilé systémy umelej inteligencie, aby sa zaviazali uplatňovať medzinárodný kódex správania. Prví signatári budú oznámení v blízkej budúcnosti.