štvrtok 28. decembra 2023

EU: Najekologickejší superpočítač

V španielskej Barcelone bol uvedený MareNostrum 5, najnovší európsky superpočítač. V súčasnosti je jedným z 10 najvýkonnejších superpočítačov na svete, má najvyššiu výkonnosť 314 petaflopov, t. j. 314 miliónov miliárd výpočtov za sekundu. Bude vysoko energeticky účinný a plne poháňaný energiou z udržateľných zdrojov. Teplo, ktoré generuje, sa použije na vykurovanie budovy výpočtového centra, kde sa nachádza. Predstavuje celkovú investíciu vyše 151 miliónov EUR na pokrytie jeho akvizície a údržby, pričom 50 % pokrýva EÚ a 50 % španielske konzorcium, v ktorom je aj Portugalsko a Turecko.

MareNostrum 5 je jedným z najinovatívnejších superpočítačových systémov na svete, ktorý je navrhnutý špecificky na riešenie zložitých vedeckých problémov. Pomôže napríklad európskemu lekárskemu výskumu podporou vývoja liekov a vakcín a vykonávaním simulácií šírenia vírusu. Môže sa používať aj v tradičných superpočítačových aplikáciách v oblastiach, ako klimatický výskum, inžinierstvo, veda o materiáloch a vedy o Zemi. Posilní napr. európske iniciatívy, akou je Destinácia Zem s cieľom vyvinúť vysoko presný digitálny model Zeme v celosvetovom meradle či európske virtuálne ľudské dvojča, ktorá pomôže vedcom lepšie pochopiť ľudský organizmus a povedie k lepšej zdravotnej starostlivosti a personalizovanej medicíne.

MareNostrum 5 je navrhnutý tak, aby ho používali aj vývojári umelej inteligencie. Bude využívať najmodernejšie čipy akcelerátorov, aké sú dnes k dispozícii, čo mu pomôže uspokojiť potreby nových platforiem umelej inteligencie a zvýšiť výkonnosť európskych veľkých jazykových modelov umelej inteligencie. MareNostrum 5 bude k dispozícii európskym startupom v oblasti umelej inteligencie, aby mohli školiť svoje modely. To by malo pomôcť urýchliť zavádzanie európskych technológií a etických algoritmov založených na umelej inteligencii, čo by EÚ umožnilo viesť globálne úsilie v oblasti zodpovednej, etickej a bezpečnej umelej inteligencie.