piatok 29. decembra 2023

Reklamácia: Čo s nekonečným čakaním a studeným jedlom?

Aj jedlo a pitie objednané v reštauráciách či stánkoch s rýchlym občerstvením môžete reklamovať. Uzatvárate tu kúpnu zmluvu ako kdekoľvek inde a máte tak možnosť v prípade nespokojnosti uplatniť reklamáciu. Reštaurácia či stánok s rýchlym občerstvením zodpovedá za to, že ponúkané pokrmy a nápoje majú deklarované vlastnosti, či už sú prezentované v jedálnom lístku alebo si ich ústne upravíte s obsluhou. A pokiaľ vlastnosti nie sú v jedálnom lístku nijako bližšie špecifikované, mali by zodpovedať všeobecným zvyklostiam.

Dôvodom na reklamáciu môže byť množstvo, teplota, zloženie, zlý postup prípravy či chuť pokrmov a nápojov. Hneď ako si všimnete, že niečo nie je s vaším objednaným pokrmom v poriadku, informujte o tom obsluhu a požiadajte o riešenie. Čas je pritom kľúčový. Snažte sa byť v tejto situácii tiež objektívny a slušný. Na čo máte ako nespokojný hosť právo? Všeobecne môžete požadovať primeranú zľavu. Tiež môžete žiadať nápravu. Ak ide o zjavný nedostatok – obsluha vám napríklad priniesla úplne iné jedlo, než ste si objednali – požiadajte o nápravu ihneď. „Určite nie je možné zjesť celý pokrm, a potom reklamovať zle dodanú objednávku už s prázdnym tanierom,” dodáva Eduarda Hekšová. Pokiaľ má jedlo či nápoj závažné nedostatky, ktoré nie je možné napraviť, môžu spotrebitelia tiež odstúpiť od zmluvy a nič neplatiť. Častým dôvodom na reklamáciu je neadekvátne množstvo pokrmu. Veľa spotrebiteľov sa stretáva s nedočapovaným pivom. Tu je však potrebné poznamenať, že to sa hodnotí až po spadnutí peny. Inokedy radosť pokazí studené jedlo. Riešením môže byť jednoduché ohriatie. Niekedy sa však zohrievaním jedlo znehodnotí, v takom prípade máte nárok požadovať nový pokrm.

A čo robiť v prípade nekonečného čakania na obsluhu? Aj tu je možné sa ohradiť. „Ak na obsluhu čakáte čas neúmerný zložitosti objednávky, môžete žiadať zľavu alebo môžete od kúpnej zmluvy odstúpiť a odísť,” radí Eduarda Hekšová. Iná situácia však môže nastať, ak vás obsluha o dlhšom čase prípravy jedla vopred informovala a vy ste súhlasili. Ak by však reštaurácia aj tento čas prekročila, môžete požadovať zľavu alebo od zmluvy odstúpiť a z reštaurácie odísť.

Nakoniec sa môžete obrátiť aj na štátne dozorné orgány. Ak ste narazili na problém týkajúci sa hygieny či bezpečnosti potravín, môžete kontaktovať Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a jeho regionálne zložky.