utorok 19. decembra 2023

EÚ: Nové pravidlá na riešenie digitálnej závislosti

Európsky parlament vyzýva na vývoj etických digitálnych produktov, ktoré sa nespoliehajú na nebezpečné vzorce a návykový dizajn. Problematické používanie smartfónov alebo internetu sa spája s nižšou životnou spokojnosťou a s príznakmi porúch duševného zdravia, akými sú depresia, nízka sebaúcta, úzkosť, nedostatok spánku a obsedantno-kompulzívne správanie, pričom najzraniteľnejšie sú deti a mladí ľudia. Európska komisia v súčasnosti už hodnotí potrebu aktualizovať určité právne predpisy v oblasti ochrany spotrebiteľa s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany v digitálnom prostredí, pričom výsledky sa očakávajú v roku 2024.

Mladí ľudia vo veku 16 – 24 rokov strávia na internete v priemere viac než sedem hodín denne, pričom každý štvrtý spadá do popisu problematického používania smartfónov pripomínajúceho závislosť. Europoslanci varujú pred návykovou povahou on-line hier, sociálnych médií, streamingových služieb a on-line trhovísk, ktoré využívajú zraniteľnosť používateľov na upútanie ich pozornosti a speňaženie údajov a požadujú zvýšiť ochranu spotrebiteľa. Európsku komisiu vyzývajú, aby riešila existujúce právne medzery a zaviedla nové právne predpisy proti návykovému dizajnu. V správe Európskeho parlamentu sa požaduje posúdenie a zákaz škodlivých návykových techník, na ktoré sa nevzťahuje smernica o nekalých obchodných praktikách, ako nekonečné skrolovanie, predvolené automatické prehrávanie, neustále správy a potvrdenia o prijatí.

Poslanci zdôrazňujú nedostatok transparentnosti, pokiaľ ide o presadzovania práva spotrebiteľov a inštitúcií v oblasti on-line služieb, a domnievajú sa, že spoločnosti by mali byť povinné vyvíjať etické a spravodlivé digitálne produkty a služby bez nebezpečných vzorcov, zavádzajúcich alebo návykových dizajnov. S cieľom zmierniť návykový charakter platforiem a posilniť postavenie spotrebiteľov sa Európska komisia vyzýva, aby predložila digitálne „právo nebyť rušený“. Poslanci tiež chcú, aby vytvorila zoznam osvedčených postupov v oblasti dizajnu, ako „mysli skôr, než pozdieľaš“, predvolené vypnutie oznámení, chronologické informačné kanály, režim šedej stupnice, automatické zámky a súhrny celkového času pred obrazovkou. Navrhujú tiež kampane na zvyšovanie informovanosti s cieľom pestovať bezpečnejšie a zdravšie on-line návyky. Obávajú sa totiž fyzickej, psychologickej a materiálnej ujmy, ktoré môže mať návykový charakter vrátane straty sústredenia a kognitívnych schopností, vyhorenia, stresu, depresie či obmedzenej fyzickej aktivity. Obzvlášť sa obávajú dlhodobého vplyvu na zdravie maloletých a chcú viac výskumu rizík súvisiacich s on-line službami.