pondelok 18. decembra 2023

SR: Zamestnanosť a mzdy v októbri 2023

Podľa štatistického úradu mzdy na Slovensku prvýkrát od augusta 2021 reálne vzrástli. Naďalej však pokračoval pokles zamestnanosti s výnimkou stavebníctva a informácií s komunikáciou.

Priemerná nominálna mesačná mzda v októbri 2023 sa medziročne nominálne zvýšila vo všetkých sledovaných odvetviach, najviac, o 17,6 %, v odvetví s najnižšími mzdami, a to v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev na 721 eur. Dvojciferným tempom rástli mzdy zamestnancov aj v priemysle na 1.477 eur, vo veľkoobchode na 1.441 eur, maloobchode na 1.088 eur a v ubytovaní 1.093 eur. Rast miezd v ostatných vybraných odvetviach sa pohyboval od 7,9 % v predaji a oprave motorových vozidiel, kde októbrová priemerná mzda zodpovedala 1.367 eurám, do 9,8 % vo vybraných trhových službách vo výške 1.370 eur. Odmena za prácu sa reálne zvýšila najvýraznejšie, o 9,8 %, v reštauráciách a pohostinstvách a tiež o 4 % v priemysle. Úroveň rastu prekročila 3 % vo veľkoobchode, maloobchode aj v ubytovaní. Reálne mzdy sa na Slovensku najviac zvýšili v ubytovaní a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o vyše 2,5 %. Miernejším tempom mzdy rástli v stavebníctve, vybraných trhových službách a maloobchode. Na úrovni minulého roku zostali vo veľkoobchode. V ostatných sledovaných odvetviach reálne mzdy medziročne klesli.

Pokles zamestnanosti v medziročnom porovnaní evidovala v októbri 2023 väčšina sledovaných odvetví. V priemysle ubudlo medziročne 0,9 % zamestnancov, pričom zamestnanosť v tomto odvetví klesá už 20 mesiacov s výnimkou tohtoročného marca. Najvýraznejší medziročný úbytok zamestnancov o 7,7 % evidovali činnosti reštaurácií a pohostinstiev. Pokles zamestnanosti vyšší než 2 % mali aj maloobchod, veľkoobchod a sektor ubytovania. Zamestnanosť rástla len v stavebníctve o 1 % a v informáciách a komunikácii o 1,7 %.

V súhrne za desať mesiacov roka 2023 sa zvýšila nominálna mesačná mzda najviac v odvetviach s nízkymi zárobkami: v ubytovaní o 14,6 % na 1.070 eur, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 14,4 % na 701 eur a v stavebníctve o 12,8 % na 1.010 eur. Počet zamestnancov sa pritom medziročne zvýšil len v stavebníctve, ubytovaní, informáciách a komunikácii a v predaji a oprave motorových vozidiel. Zamestnanosť v týchto odvetviach rástla len mierne od 1 % do 2,1 %. Ostatné odvetvia zápasili s poklesom zamestnancov, ten bol najvýraznejší vo veľkoobchode o 2,7 %.