utorok 12. marca 2024

EU: Pokuta pre Apple

Európska komisia uložila spoločnosti Apple pokutu vyše 1,8 miliardy EUR za zneužitie dominantného postavenia na trhu distribúcie aplikácií na streamovanie hudby používateľom zariadení iPhone a iPad ("používatelia systému iOS") prostredníctvom svojho obchodu App Store. Spoločnosť Apple podľa komisie uplatňovala obmedzenia vývojárom aplikácií, ktoré im bránili informovať používateľov systému iOS o alternatívnych a lacnejších službách predplatenia hudby dostupných mimo aplikácie ("ustanovenia proti riadeniu"). Podľa antitrustových pravidiel Európskej únie je to nezákonné.

Spoločnosť Apple je v súčasnosti jediným poskytovateľom App Store, v ktorom môžu vývojári distribuovať svoje aplikácie používateľom systému iOS v celom Európskom hospodárskom priestore (ďalej len "EHP"). Spoločnosť tak kontroluje všetky aspekty používania systému iOS a nastavuje zmluvné podmienky, ktoré musia vývojári dodržiavať, aby mohli byť prítomní v obchode App Store a mohli osloviť používateľov systému iOS v EHP. Vyšetrovaním Európskej komisie sa zistilo, že Apple zakazuje vývojárom aplikácií na streamovanie hudby v plnej miere informovať používateľov systému iOS o alternatívnych a lacnejších službách predplatenia hudby dostupných mimo aplikácie a poskytovať akékoľvek pokyny o tom, ako sa prihlásiť na odber takýchto ponúk. Ustanovenia proti riadeniu zakazujú vývojárom aplikácií najmä:
• Informovanie používateľov systému iOS v rámci ich aplikácií o cenách ponúk predplatného dostupných na internete mimo aplikácie.
• Informovanie používateľov systému iOS v rámci ich aplikácií o cenových rozdieloch medzi predplatným v aplikáciách predávaným prostredníctvom mechanizmu nákupu v aplikácii spoločnosti Apple a predplatným dostupným inde.
• Zahrnutie odkazov do ich aplikácií, ktoré používateľov systému iOS presmerujú na webovú lokalitu vývojára aplikácie, na ktorej je možné zakúpiť alternatívne predplatné. Vývojárom aplikácií bolo takisto zabránené kontaktovať svojich vlastných novozískaných používateľov, napríklad emailom, aby ich informovali o alternatívnych cenových možnostiach po vytvorení účtu.

V rozhodnutí sa dospelo k záveru, že ustanovenia spoločnosti Apple proti riadeniu predstavujú nespravodlivé obchodné podmienky, čo je v rozpore s článkom 102 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len "ZFEÚ"). Tieto ustanovenia proti riadeniu nie sú potrebné ani primerané na ochranu obchodných záujmov spoločnosti vo vzťahu k obchodu App Store na inteligentných mobilných zariadeniach spoločnosti a negatívne ovplyvňujú záujmy používateľov systému iOS, ktorí nemôžu prijímať informované a účinné rozhodnutia o tom, kde a ako si kúpiť predplatné streamovania hudby na používanie na svojom zariadení. Správanie spoločnosti, ktoré trvalo takmer desať rokov, mohlo viesť používateľov iOS k tomu, aby platili výrazne vyššie ceny za predplatné streamingu hudby z dôvodu vysokých provízií, ktoré spoločnosť preniesla na spotrebiteľov vo forme vyšších cien predplatného za rovnakú službu v obchode Apple App Store. Okrem toho ustanovenia spoločnosti viedli k nepeňažnej ujme vo forme zhoršenej používateľskej skúsenosti: používatelia systému iOS sa museli buď zapojiť do ťažkopádneho vyhľadávania, kým našli cestu k relevantným ponukám mimo aplikácie, alebo sa nikdy neprihlásili na odber žiadnej služby, pretože sami nenašli tú pravú.