štvrtok 14. marca 2024

EU: Digitálna identita

Od pandémie sa poskytovanie verejných a súkromných služieb stalo čoraz digitálnejším. Existujúce riešenia digitálnej peňaženky umožňujú používateľom ukladať a prepájať údaje v jedinom prostredí svojich mobilných telefónoch. Podľa Európskej komisie je to však za cenu straty kontroly nad osobnými údajmi, pričom riešenia sú mimo overenej fyzickej identity, čo sťažuje zmierňovanie podvodov aj hrozieb kybernetickej bezpečnosti.

Podľa nového legislatívneho nariadenia prijatom Európskym parlamentom a už dohodnutého s ministrami Európskej únie nová peňaženka digitálnej identity umožní občanom identifikovať sa a autentifikovať sa on-line bez toho, aby sa museli obrátiť na komerčných poskytovateľov - postupu, ktorý vyvoláva obavy o dôveru, bezpečnosť a súkromie. Peňaženka EÚ sa bude používať na dobrovoľnom základe. Počas rokovaní poslanci zabezpečili ustanovenia na ochranu práv občanov a podporu inkluzívneho digitálneho systému tým, že zabránia diskriminácii ľudí, ktorí sa rozhodnú nepoužívať digitálnu peňaženku. V zákone sa stanovujú bezplatné "kvalifikované elektronické podpisy" na používateľov peňaženiek EÚ, dôveryhodné a s rovnakým právnym postavením ako vlastnoručný podpis, ako aj interakcie medzi peňaženkou a peňaženkou s cieľom zlepšiť plynulosť digitálnych výmen.

Poslanci tiež nariadili vytvorenie peňaženky s otvoreným zdrojovým kódom na podporu transparentnosti, inovácií a zvýšenia bezpečnosti. Stanovujú sa v nich aj prísne pravidlá registrácie zúčastnených spoločností a dohľadu nad nimi s cieľom zabezpečiť zodpovednosť a vysledovateľnosť. Prostredníctvom takzvaného informačného panela ochrany osobných údajov budú mať používatelia plnú kontrolu nad svojimi údajmi a budú môcť požiadať o vymazanie svojich údajov, ako je stanovené vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov (GDPR).