streda 10. apríla 2024

SR: V marci zbankrotovalo 573 Slovákov

V prvom štvrťroku tohto roku zbankrotovalo 2 047 obyvateľov Slovenska. Podľa analýzy CRIF SK v medziročnom porovnaní to predstavuje iba minimálny nárast o 0,44 %, ale v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom ich v prvej štvrtine roka 2024 bolo menej o 21 %. V samotnom marci tohto roka zbankrotovalo 573 Slovákov. V marci minulého roka ich pritom bolo 1 076 a vo februári tohto roka 858.

Zo štatistík za marec 2024 chceme upozorniť na skutočnosť, že zbankrotovalo 64 ľudí s trvalým pobytom na obecných, miestnych, mestských úradoch alebo na virtuálnych adresách. Ľudia bez vlastného domova tak predstavovali 11,5 % z celkového počtu vyhlásených konkurzov. Zároveň sme zaznamenali aj bankrotujúcich sedem manželských párov a šesť príbuzenských väzieb,“ doplnila Jana Marková. V minulom mesiaci bolo vyhlásených 556 konkurzov a 17 dlžníkov sa rozhodlo pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva osobných bankrotov bolo 91 % vyhlásených na majetok nepodnikateľov. Z dlhodobých štatistík spoločnosti CRIF SK vyplýva, že od roku 2006, keď na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, zbankrotovalo do konca marca 79 484 Slovákov.

Z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených v marci tohto roka pripadalo 374 na mužov a 199 na ženy. Najväčšou skupinou dlžníkov s osobnými bankrotmi boli medzi mužmi tridsiatnici a medzi ženami štyridsiatničky. Najviac osobných bankrotov bolo vyhlásených v Prešovskom kraji, a to 110, najmenej ich bolo naopak v Trenčianskom kraji, iba 44.