štvrtok 13. júna 2024

dTest: Praktiky obchodníkov

Obchodníci aplikujú pri predaji viacero praktík, ktoré sú pre spotrebiteľov lákavé a úplne v súlade s právnymi predpismi. Dokonca nemusí ísť ani o hraničné situácie, pri ktorých by napríklad predajcovia využívali nepresnosť či nejasnosť právnej úpravy a spotrebitelia tieto praktiky nemusia vôbec vedome vnímať. Necháte sa teda zlákať aj vy?

Prvým „trikom“ je samotné rozvrhnutie predajne: pri vstupe býva často umiestnený výhodný tovar, aby spotrebiteľa „vtiahol“ dovnútra. A potom „musí“ prejsť celú predajňu, aby nakúpil potrebné veci – v zadných priestoroch môžu byť najčastejšie nakupované produkty a po ceste si tak prezrie oveľa viac tovaru, ako by chcel. Známym ťahom je tiež rozmiestnenie drobných sladkostí v priestoroch pokladní. Veľa spotrebiteľov dostane pri čakaní chuť na sladkosť a v prípade, že sú v predajni s deťmi, je odolávanie tomuto náporu ešte zložitejšie. Do rozvrhnutia predajne môžeme zahrnúť aj rozloženie regálov. Vo výške očí bývajú „známe“ produkty, ktoré sú často drahšie. Samozrejmosťou je potom aj presúvanie tovaru s blížiacim sa dátumom spotreby do popredia. Lákavému tovaru sa dá jednoducho ubrániť a to striktným dodržiavaním nákupného zoznamu. Spotrebitelia si môžu tiež spočítať cenu plánovaného nákupu a vziať iba hotovosť s drobnou rezervou. Ďalším faktorom je osvetlenie predajne. Takmer každý uprednostní rozžiarenú predajňu pred ponurou a zle osvetlenou konkurenciou. Okrem pocitu vyššej čistoty, ktorý môže (ale tiež nemusí) byť oprávnený, vyzerajú lepšie aj samotné produkty. Spotrebitelia by teda mali byť rozvážni aj pri samotnom prezeraní produktov, pretože pri nákupe v predajni nemá spotrebiteľ zákonné právo na odstúpenie do 14 dní.

Posledná praktika, ktorá je ale už viac regulovaná, je reklama. Pri reklame všeobecne platí, že nesmie byť pornografická – predajcovia sa však často snažia zaujať práve pudovou rovinou. Podľa výskumov tieto reklamy skutočne môžu upútať pozornosť, avšak ani to nevedie k zvýšeniu predaja. V jednom výskume bolo dokonca zistené, že billboard so sporo oblečenou ženou pri ceste mužov zaujal, avšak máloktorý si vybavil, akého produktu sa reklama týkala. Ženy polonahé mužské telo vnímajú často skôr negatívne. Na Slovensku sa zaoberá etickou samoreguláciou reklamy Rada pre reklamu. „V prípade, že by spotrebitelia uvideli v reklame nevhodný obsah, ktorý si myslia, že je v rozpore s Etickým kódexom, môžu sa na ňu obrátiť so sťažnosťou,“ uzatvára Hekšová z dTestu.