streda 12. júna 2024

SR: Zamestnanosť v 1. štvrťroku 2024

V 1. štvrťroku 2024 zamestnanosť na Slovensku podľa štatistického úradu medziročne rástla najmä vo výrobných odvetviach, kde pribudlo vyše 23-tisíc osôb. V priemysle, u druhého najväčšieho zamestnávateľa slovenskej ekonomiky, sa počet zamestnancov navýšil o 12-tisíc osôb a v stavebníctve o 7,7 tisíca osôb. Najviac ľudí, vyše 62 % zo všetkých pracujúcich v SR, naďalej pracovalo v službách, čo v úvode roka 2024 predstavovalo takmer 1 milión 621-tisíc osôb. Medziročne ich počet stagnoval. Najvýraznejší reálny progres zamestnanosti však zaznamenali ubytovacie a stravovacie služby, kde pribudlo 13,4-tisíca pracujúcich (nárast o 14,6 %). Trh práce sa posilnil aj v umení, zábave a rekreácii o vyše 8-tisíc pracujúcich (nárast o 29,6 %). Po dvoch rokoch prírastkov však začali odchádzať ľudia z veľkoobchodu a maloobchodu, v 1. štvrťroku 2024 ich bolo o 8,2 tisíca menej ako pred rokom (pokles o 2,5 %). Podobné množstvo pracujúcich ubudlo aj v administratívnych službách (pokles o 15,5 %).

Z hľadiska vzdelanostných skupín najviac pribudlo pracujúcich s úplným stredným odborným vzdelaním s maturitou, medziročne o takmer 56,7 tisíc (nárast o 6,5 %) a na celkovej zamestnanosti sa podieľali viac než tretinou. Podľa vekového zloženia trh práce zaznamenal začiatkom roka vysoké medziročné prírastky o 6,6 % v skupine pracujúcich od 50 do 54 rokov (o takmer 20-tisíc osôb) a v skupine nad 59 rokov o 9,2 % (vyše 19-tisíc osôb). Naopak, ubudli predovšetkým mladšie ročníky. Z regionálneho hľadiska počet pracujúcich v 1. štvrťroku 2024 medziročne vzrástol vo všetkých 8 krajoch. Rast počtu pracujúcich nad 1 % rast dosiahol len Bratislavský kraj, v regióne s najvyšším podielom na zamestnanosti tak medziročne pribudlo takmer 5-tisíc pracúcich mužov a žien. Na úroveň 1% sa dostal aj Košický kraj, v ostatných krajoch zamestnanosť medziročne rástla ešte miernejšie. Najvyššiu mieru zamestnanosti nad hranicou 80 % dosiahol okrem Bratislavského kraja už len Žilinský kraj. Najvýraznejšia zmena nastala v Trenčianskom kraji, kde sa miera zamestnanosti v začiatkom roka 2024 medziročne zvýšila 1, p. b. na 79,3 %. Najnižšiu mieru zamestnanosti mal Prešovský kraj (71,4 %).

Za prácou do zahraničia vycestovalo v 1. štvrťroku 2024 takmer 118-tisíc občanov Slovenska, čo bolo o 1 % menej než pred rokom. Pracovali najmä v stavebníctve, v priemysle a v zdravotníctve a sociálnej pomoci. Väčšina z nich pochádzala z Prešovského kraja (vyše 31-tisíc osôb), Banskobystrického kraja (vyše 18-tisíc osôb), ako aj Žilinského kraja (takmer 18-tisíc osôb). Najvyšší medziročný nárast počtu osôb dochádzajúcich za prácou za hranice SR mal Banskobystrický kraj o 51,9 % (o vyše 6-tisíc osôb). Naopak, v Nitrianskom kraji nastal najvýraznejší úbytok pracujúcich v zahraničí s medziročným poklesom o 58,6 % (o takmer 14-tisíc osôb).