štvrtok 27. júna 2024

EU: App Store v rozpore s DMA

Podľa predbežného stanoviska Európskej komisie pravidlá obchodu App Store sú v rozpore s aktom o digitálnych trhoch (DMA), pretože bránia vývojárom aplikácií slobodne nasmerovať spotrebiteľov na alternatívne kanály pre ponuky a obsah. Vývojári by mali mať možnosť bezplatne informovať svojich zákazníkov o alternatívnych lacnejších možnostiach nákupu, nasmerovať ich na tieto ponuky a umožniť im nakupovať.

Apple má v súčasnosti tri súbory obchodných podmienok, ktorými sa riadi jej vzťah s vývojármi aplikácií, vrátane pravidiel riadenia obchodu App Store. Komisia predbežne konštatuje, že:
• Žiadna z týchto obchodných podmienok neumožňuje vývojárom voľne usmerňovať svojich zákazníkov. Vývojári napríklad nemôžu v aplikácii poskytovať informácie o cenách ani inak komunikovať so svojimi zákazníkmi s cieľom propagovať ponuky dostupné v alternatívnych distribučných kanáloch.
• Podľa väčšiny obchodných podmienok, ktoré majú vývojári aplikácií k dispozícii, spoločnosť Apple povoľuje riadenie iba prostredníctvom "prepojení", t. j. vývojári aplikácií môžu do svojej aplikácie zahrnúť odkaz, ktorý presmeruje zákazníka na webovú stránku, kde môže zákazník uzavrieť zmluvu. Proces prepojenia podlieha niekoľkým obmedzeniam uloženým spoločnosťou Apple, ktoré bránia vývojárom aplikácií komunikovať, propagovať ponuky a uzatvárať zmluvy prostredníctvom distribučného kanála podľa vlastného výberu.
• Zatiaľčo spoločnosť Apple môže získať poplatok za uľahčenie počiatočnej akvizície nového zákazníka vývojármi prostredníctvom AppStore, poplatky účtované spoločnosťou Apple idú nad rámec toho, čo je nevyhnutne potrebné pre takúto odmenu. Spoločnosť Apple napríklad účtuje vývojárom poplatok za každý nákup digitálneho tovaru alebo služieb, ktorý používateľ uskutoční do siedmich dní od odpojenia od aplikácie.

Komisia zároveň začala tretie vyšetrovanie nesúladu nových zmluvných podmienok spoločnosti Apple pre vývojárov ako podmienky prístupu k niektorým novým funkciám, najmä pokiaľ ide o poskytovanie alternatívnych obchodov s aplikáciami alebo možnosť ponúkať aplikáciu prostredníctvom alternatívneho distribučného kanála. Apple si doteraz ponechala možnosť predplatiť si predchádzajúce podmienky, ktoré vôbec nepovoľujú alternatívne distribučné kanály. Komisia preskúma, či tieto nové zmluvné požiadavky pre vývojárov aplikácií a obchody s aplikáciami tretích strán porušujú článok 6 ods. 4 aktu o digitálnych trhoch, a najmä požiadavky nevyhnutnosti a proporcionality, ktoré sú v ňom stanovené. To zahŕňa:
  • Základný technologický poplatok spoločnosti Apple, podľa ktorého musia vývojári obchodov s aplikáciami tretích strán a aplikácií tretích strán zaplatiť poplatok 0,50 € za každú nainštalovanú aplikáciu. Komisia prešetrí, či spoločnosť Apple preukázala, že štruktúra poplatkov, ktorú zaviedla v rámci nových obchodných podmienok, a najmä poplatku za základnú technológiu, je v účinnom súlade s aktom o digitálnych trhoch.
  • Viackroková cesta používateľa spoločnosti Apple k stiahnutiu a inštalácii alternatívnych obchodov s aplikáciami alebo aplikácií na telefónoch iPhone. Komisia preskúma, či kroky, ktoré musí používateľ podniknúť na úspešné dokončenie sťahovania a inštalácie alternatívnych obchodov s aplikáciami alebo aplikácií, ako aj rôzne informačné obrazovky, ktoré spoločnosť Apple zobrazuje používateľovi, sú v súlade s aktom o digitálnych trhoch.
  • Podmienky oprávnenosti pre vývojárov sa týkali možnosti ponúkať alternatívne obchody s aplikáciami alebo priamo distribuovať aplikácie z webu v telefónoch iPhone. Komisia preskúma, či tieto požiadavky, ako napríklad "členstvo v programe Apple Developer Program", ktoré musia vývojári aplikácií spĺňať, aby mohli využívať alternatívnu distribúciu stanovenú v akte o digitálnych trhoch, sú v súlade s aktom o digitálnych trhoch.