štvrtok 4. júla 2024

EU: Regionálne inovačné údolia

Komisia označila 151 regiónov za regionálne inovačné údolia (RIV) ako súčasť nového európskeho inovačného programu (NEIA). Iniciatívy sa zameriavajú na posilnenie regionálnych inovačných ekosystémov, preklenutie inovačnej priepasti v Európe a zlepšenie celkovej inovačnej výkonnosti Európy. Európska únia podporí túto iniciatívu sumou 116 miliónov EUR v rámci programu Horizont Európa pre európske inovačné ekosystémy (EIE), programu EÚ pre výskum a inováciu a nástroja medziregionálnych inovačných investícií (I3) Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Na dobrej ceste stať sa regionálnymi inovačnými údoliami je 72 regiónov s rôznymi úrovňami rozvoja a inovačnej výkonnosti. Sú odhodlané posilniť svoje inovačné politiky a investície so zameraním na výzvy, ktorým čelí EÚ, ako sa uvádza v NEIA: zníženie závislosti od fosílnych palív, zvýšenie celosvetovej potravinovej bezpečnosti, zvládnutie digitálnej transformácie (vrátane kybernetickej bezpečnosti), zlepšenie zdravotnej starostlivosti a zvyšovanie obehovosti. Ďalších 79 regiónov sa určilo na základe výzvy na vyjadrenie záujmu, aby sa stali nasledujúcimi oblasťami rizika rizika, a to na základe ich záväzkov zlepšiť koordináciu a smerovanie svojich inovačných investícií a politík, zapojiť sa do medziregionálnej spolupráce s cieľom ďalej rozvíjať inovácie a posilniť a prepojiť svoje regionálne inovačné ekosystémy. Okrem financovania bude komisia podporovať aj tieto regióny prostredníctvom činností zameraných na budovanie komunít, podujatí zameraných na nadväzovanie kontaktov a cielených komunikačných akcií.

Iniciatíva NEIA s cieľom umiestniť Európu do popredia novej vlny špičkových technologických inovácií bola spustená v júli 2022. Jej 25 opatrení je zoskupených do piatich hlavných oblastí:
1. zlepšenie financovania špičkových technologických rozširujúcich sa podnikov,
2. umožnenie špičkových technologických inovácií prostredníctvom experimentálnych priestorov a verejného obstarávania,
3. urýchlenie a posilnenie inovácií v európskych inovačných ekosystémoch v celej EÚ a riešenie rozdielov v oblasti inovácií,
4. podpora, prilákanie a udržanie talentov v oblasti špičkových technológií
5. a zlepšenie nástrojov tvorby politík.