utorok 2. júla 2024

EU: Zmierňovanie zmeny klímy

Nové centrum hlavných miest pre oblasť klímy vzniklo s podporou misie Európskej únie zameranej na klimaticky neutrálne a inteligentné mestá a misie EÚ zameranej na adaptáciu na zmenu klímy. Jeho osobitný dôraz sa bude klásť na zapojenie súkromného kapitálu. V prípade miest, ktoré podpísali chartu misie v oblasti adaptácie na zmenu klímy a získali značku misie EÚ pre mestá, sa služby budú vzťahovať na projekty zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na ňu, pričom sa uplatní holistický prístup k boju proti zmene klímy.

Centrum hlavných miest pre oblasť klímy, medzinárodné finančné zdroje na ďalšiu podporu miest, ktoré sa zúčastňujú na misii EÚ zameranej na klimaticky neutrálne a inteligentné mestá, zriaďuje Európska komisia. Vďaka novému uzlu mestá, ktoré už získali značku misie EÚ pre mestá získajú:
• Prístup k finančnému poradenstvu v spolupráci s poradenskými službami Európskej investičnej banky (EIB);
• Možnosť štruktúrovať svoje finančné potreby tak, aby pochopili rôzne spôsoby financovania projektov vrátane združovania projektov; a zároveň
• Možnosť zaviesť projekty rôznym poskytovateľom kapitálu vrátane veriteľov a investorov z verejného a súkromného sektora (ako je filantropický a podnikový kapitál, ako aj inovatívne financovanie, ako je kolektívne financovanie a dlhopisy viazané na udržateľnosť) a podporovať proces uzatvárania.

Centrum bude prevádzkovať platforma Európskej komisie na vykonávanie misie miest, ktorú v súčasnosti riadi projekt NetZeroCities. Komisia oznámila jej vytvorenie na konferencii Mestá v roku 2024, ktorá sa konala 25. a 26. júna vo Valencii. EIB vyčlenila úverový balík vo výške 2 miliardy EUR určený mestám so značkou misie Mestá na podporu ich plánov investovať do energeticky efektívnych budov, systémov diaľkového vykurovania, energie z obnoviteľných zdrojov, udržateľnej mobility a obnovy miest, vodného hospodárstva a sociálnej infraštruktúry. Posilňuje sa tak podpora EIB pre označené mestá a pridáva k poradenským službám špecializovaný finančný nástroj.