streda 18. júla 2018

Radíme: Príspevok pre deti


Hlavné mesto Bratislava aj tento rok finančne podporí rodiny, ktoré majú najmenej štyri nezaopatrené deti s trvalým pobytom na území Bratislavy. Samospráva vyčlenila zo svojho rozpočtu na finančnú podporu viacdetných rodín opäť 50.000 eur. Žiadosti možno predkladať do konca augusta.

Jednorazový príspevok predstavuje 70 eur na dokladované dieťa. Rodiny môžu príspevok použiť na preplatenie nákladov spojených s návštevou základnej umeleckej školy, napríklad na nákup hudobného nástroja či úhradu výdavkov na štúdium, ale tiež na preplatenie jazykového vzdelávania, záujmovej činnosti v centrách voľného času či športových kluboch. Takisto môžu požiadať o príspevok za účasť na výlete, v tábore, škole prírode alebo na lyžiarskom výcviku, ktoré organizujú školské zariadenia. Príspevok možno použiť aj na preplatenie cestovného lístka MHD v Bratislave. Akceptované sú podľa mesta iba platby vykonané vždy po 1. januári.

Žiadosť a zásady poskytovania príspevku nájdu záujemcovia na webovej stránke bratislavskej samosprávy v časti Chcem vybaviť v oblasti Sociálne služby a pomoc. V uplynulom roku preplatilo hlavné mesto náklady 486 deťom zo 133 takýchto rodín, a to vo výške viac ako 31.830 eur.