štvrtok 19. júla 2018

Trend: Nebezpečné kryptomeny


Vydieračský softvér už nie je najrýchlejšie rastúcou hrozbou v kyberpriestore. Útočníci si našli menej rizikový, ale stále vysoko ziskový spôsob nezákonného obohatenia - na počítačoch obetí ťažia kryptomeny.

Aj to je jeden z trendov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktoré predstavila spoločnosť Alef vo svojom Kvartálnom security update. Prehľad mapoval najdôležitejšie udalosti posledného štvrťroka. Okrem všeobecných trendov ohrozenia kybernetickej bezpečnosti sú známe už aj konkrétne prípady kompromitácií a úniku dát. Poukázal tiež na zatiaľ teoretické možnosti ohrozenia, napríklad odhalenie hesla pomocou termokamery.

Súčasťou bratislavského seminára bol celkový prehľad stavu kybernetickej bezpečnosti, výber najzaujímavejších útokov či hodnotenie dopadu, aký malo zlikvidovanie niekoľkých darkwebových trhovísk.