štvrtok 20. decembra 2018

EU: Ako zabrániť hromadeniu nesplácaných úverov v bankách


Európska komisia privítala politickú dohodu Európskeho parlamentu a Rady EÚ o prudenciálnych opatreniach zameraných na nesplácané úvery v Európe. Podľa stanoviska komisie ide o dôležitý krok pre bankový sektor, ktorý posilní jeho odolnosť a zníži mieru ohrozenia.

Dohoda spočíva v tom, že banky na pokrytie rizík spojených s budúcimi potenciálne nesplácanými úvermi vyčlenia osobitné prostriedky. Tým sa predíde hromadeniu nesplácaných expozícií v súvahách bánk a v konečnom dôsledku to bankám umožní riadne si plniť svoju základnú úlohu - financovať hospodárstvo a podporovať rast. Vďaka tejto dohode budú mať banky v súvahách menej nesplácaných úverov, čím sa ich postavenie upevní a umožní im financovať podniky.

Komisia 14. marca tohto roku navrhla balík opatrení, ktorými chce riešiť otázku nesplácaných úverov v bankovom sektore EÚ. Nadviazala tak na akčný plán na zníženie objemu nesplácaných úverov, na ktorom sa európski ministri financií dohodli v júli 2017. Balík v širšom ponímaní obsahuje návrhy ako ďalej rozvíjať sekundárne trhy s nesplácanými úvermi a zrýchliť mimosúdne vymáhanie úverov zabezpečených kolaterálom. Poskytuje tiež technický model, ako zriaďovať vnútroštátne správcovské spoločnosti.