utorok 18. decembra 2018

Financie: Častý zdroj konfliktov v domácnostiach


Z prieskumu, ktorý si nechala vypracovať spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK) vyplýva, že u ľudí so záväzkami po splatnosti sa s častými hádkami pre domáci rozpočet stretáva až 27 % respondentov.
      
Ku konfliktom pre financie dochádza najčastejšie u ľudí vo veku medzi 18 až 24 rokmi (31 % respondentov aspoň raz mesačne) a u ľudí so základným vzdelaním (42 % najmenej raz mesačne). Intenzita hádok o peniaze rýchlo rastie s počtom členov domácností, takže k pravidelným konfliktom dochádza v 23 % rodín so štyrmi a viac členmi. Najviac sa pre financie hádajú v Žilinskom kraji. Hádky o finančných problémoch sú najčastejšie v rodinách, ktorých príjem pochádza z dávok sociálnej podpory a úradu práce. Veľkú mieru konfliktov vykazujú aj domácnosti s príjmom z dohôd o vykonaní práce, ako sú brigády. Len zriedka sú financie zdrojom hádok v prípade dôchodcov.

Príčiny konfliktov spojených s domácim rozpočtom sú u ľudí s nesplatenými dlhmi aj ľuďmi bez dlhov v zásade rovnaké. Najčastejšie ide o výdavky na nepotrebné veci, ktoré ako hlavný zdroj konfliktov uvádza štvrtina respondentov (25 %) a rovnaké percento respondentov uvádza ako príčinu konfliktov tajenie informácií o výdavkoch pred partnerom. Často dochádza k hádkam tiež pre spôsob investovania spoločných úspor. Z prieskumu vyplynulo zaujímavé zistenie, že pokiaľ sa partner dozvie, že si tajne sporíte iba pre vlastné účely, nie je to častou príčinou konfliktov vo vzťahu, vnímali to tak iba 4 % respondentov. Názory partnerov sa tiež veľmi často líšia ohľadom toho, čo je a čo nie je nutným výdavkom. S blížiacimi sa vianočnými sviatkami môžeme očakávať rastúcu frekvenciu rodinných konfliktov spojených s peniazmi.