streda 19. decembra 2018

Trend: Na vianočné darčeky si požičiavame menej


Viac než polovica (56 %) Slovákov uvádza, že vianočné darčeky financujú priebežne, zo svojho bežného príjmu. Takmer dve pätiny respondentov (38 %) na darčeky šetrí niekoľko mesiacov, alebo aj celý rok. Len málo ľudí (2 %) si na nákup darčekov požičia v niektorej finančnej inštitúcii, od rodiny či priateľov.

Ešte v minulom roku pritom podobný prieskum, ktorý si nechala vypracovať spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK) ukázal, že si na darčeky a vianočné prípravy berie úver až 18 % Slovákov. Niekoľko mesiacov si na Vianoce sporia predovšetkým mladí ľudia medzi 18 a 24 rokmi (30 %), ktorí si zároveň v porovnaní s ostatnými vekovými kategóriami aj najviac požičiavajú od rodiny alebo priateľov. A naopak, ľudia vo veku od 45 rokov si na vianočné darčeky nepožičiavajú prakticky vôbec. Výrazný pokles podielu ľudí, ktorí si požičiavajú na vianočné darčeky, môže súvisieť jednak s lepšou ekonomickou situáciou v SR rovnako ako s triezvejším uvažovaním pri nákupoch darčekov – než aby sa ľudia kvôli nim zadlžili, kúpia ich napríklad menej. Zaujímavé je, že sme zaznamenali veľmi podobné výsledky naprieč vekovými, demografickými aj regionálnymi skupinami respondentov.

Slováci plánujú extra výdavky najčastejšie 3 mesiace až rok dopredu. Celý rok na vianočné darčeky sporí 17 % Slovákov, viac ako pätine (21 %) ľuďom stačí obmedziť výdavky a sporiť len niekoľko mesiacov. Prieskum tiež ukázal, že Slováci sú pri plánovaní financií celkom disciplinovaní. Dve pätiny (40 %) plánuje svoje extra výdavky na rok dopredu, takmer jedna pätina (18 %) plánuje až na 3 mesiace a 12 % respondentov uvádza, že svoje výdavky príliš neplánuje, pretože nemusí. Na rok dopredu plánujú svoje výdavky predovšetkým zamestnanci so zmluvou na dobu určitú a rodiny so štyrmi a viac členmi domácnosti. Na viac než rok dopredu plánuje svoje výdavky 15 % respondentov.