štvrtok 17. januára 2019

On-line: Rezervácia termínu v Sociálnej poisťovni


Sociálna poisťovňa spustila celoplošnú prevádzku svojho rezervačného systému. Po pilotnej prevádzke v bratislavskej pobočke môžu tento systém využívať poistenci na celom Slovensku a elektronicky si objednať termín návštevy pre vybraté agendy v ktorejkoľvek pobočke.

Konkrétny termín sa rezervuje prostredníctvom webovej stránky socpoist.sk v časti Objednajte si termín návštevy v pobočke. Používateľ si vyberie agendu, ktorú potrebuje vybaviť, následne zadá názov svojej obce a systém mu ponúkne najbližšie pracoviská, ktoré môže navštíviť. Po zadaní dátumu a presného času systém potvrdí termín návštevy a meno pracovníka, ktorý bude danú vec riešiť. Dôležitou súčasťou rezervačného systému je aj poučenie o tom, aké doklady je potrebné predložiť. Rezervačný systém slúži na objednanie si návštevy sociálnej poisťovne najmä pri tých životných situáciách, ktorých vybavenie si vyžaduje väčší časový priestor. Využiť ho možno najmä na spísanie žiadosti o všetky druhy dôchodkov, prípadne riešenie dlhu poistenca a zamestnávateľa, zamestnanie a prácu SZČO v EÚ a jej povinnosti voči Sociálnej poisťovni.
      
Spustenie rezervačného systému neobmedzuje možnosť navštíviť pobočku osobne a bez objednania. Neohlásení poistenci sú vybavovaní priebežne podľa poradia, ako prichádzajú. Ak by sa rozhodli vyhnúť čakaniu, termín návštevy si môžu elektronicky rezervovať aj v kiosku s počítačom priamo v pobočke. V platnosti zostáva aj možnosť dohodnúť si návštevu telefonicky.