piatok 1. marca 2019

On-line: Zamestnanie si hľadá približne 2 % zdravotne znevýhodnených

Za minulý rok si na Profesia.sk vytvorilo životopis takmer 2.000 ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ukazuje sa, že tento podiel sa za posledné roky príliš nemení.

Pracovný portál chce podporovať skupinu ľudí so zdravotným znevýhodnením na trhu práce. Aj z tohto dôvodu od 1. marca sprístupňuje všetkým svojim klientom databázu životopisov ľudí so zdravotným znevýhodnením zadarmo. Každý klient si tak bude môcť prezerať životopisy ľudí, ktorí mali záujem o pridanie do tejto špecializovanej skupiny bezplatne. Možnosť narábať s databázou životopisov uchádzačov otvorených novým príležitostiam je u klientov jednou z najčastejšie využívaných spoplatnených služieb spoločnosti.

Najväčšia časť uchádzačov so zdravotným znevýhodnením má maturitné vzdelanie. Ľudia s týmto vzdelaním tvorili takmer 40 % zo životopisov, ktoré si zdravotne postihnutí ľudia vytvorili v roku 2018. Za maturitou nasleduje stredoškolské vzdelanie bez maturity. Takéto vzdelanie má takmer 32 % uchádzačov. Na treťom mieste skončilo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré má vyštudované viac ako desatina ľudí. V súvislosti s vnímaním kolegov, ktorí majú zdravotné postihnutie, sú pomerne veľké rozdiely medzi tými, ktorí túto skúsenosť majú a tými, ktorí s ľuďmi so znevýhodnením nikdy nepracovali. Tí, ktorí v súčasnosti majú kolegu so zdravotným znevýhodnením, označujú túto skúsenosť ako pozitívnu vo vyše 37 % prípadov. Zamestnanci bez skúseností s takýmito kolegami, za pozitívum to považuje iba 6 %.