pondelok 15. júna 2020

Trend: Rast objemu prenesených dát

Zvýšená miera práce a výučby z domu v dôsledku pandémie COVID-19 podnietila dopyt po telekomunikačných technológiách. Sektor info – komunikačných technológií sa výrazne zmenil. Podľa štúdie Huawei Technológie proti pandémii: Štatistiky a prax v oblasti telekomunikačných sietí v priebehu pandémie (od prepuknutia pandémie do apríla 2020) narástol objem dátového prenosu aj v celej Európe, v Taliansku napríklad až o 70 %. 

Rovnako rástol aj počet nových používateľov platforiem umožňujúcich prácu na diaľku. V Číne napríklad počas pandémie vzrástol počet nových používateľov platforiem umožňujúcich prácu na diaľku z 300-tisíc na 4 milióny. Nemecký operátor Vodafone zaznamenal navýšenie dátového prenosu vo svojich sieťach o 50 %, taliansky Telecom Italia uvádza zvýšenie prenosu v pevnej sieti až na úrovni 70 %. Najrušnejšie bývali večerné hodiny medzi ôsmou a desiatou. On-line kurzy a videokonferencie spôsobili, že sa vyťaženosť sietí posunula zvýšila v časovom úseku bežnej pracovnej doby, z ktorej sa neskôr používateľ plynule presúva do priestoru on-line zábavy. Sieť je tak na maximum vyťažená po celý deň – od deviatej hodiny rannej až do desiatej hodiny večernej. S uzatvorením škôl a vzdelávacích inštitúcií stúpol aj priemerný počet aktívnych používateľov on-line výučbových programov a aplikácií – od prepuknutia pandémie sa zvýšil až 8-násobne. Simultánny presun dát pre viac používateľov naraz však vyťažuje kapacitu siete na maximum, čo môže spôsobiť výpadky, zhoršenie kvality prenosu obsahu či jeho oneskorenie. Priemerné hodnoty ukazujú celkovo 60 sekúnd výpadku pripadajúcich na jednu výučbovú hodinu. 

Koronavírus donútil zamyslieť sa nad nedostatočnou kapacitou ich súčasnej IKT infraštruktúry. Združenie európskych regulačných orgánov v oblasti IKT (BEREC) umožnilo operátorom, napriek pôvodnému zákazu z dôvodov neutrality siete, zavádzať opatrenie za účelom kontroly dátového prenosu. S návrhmi kontrolných opatrení k riešeniu krízy prišli aj niektoré členské štáty. Nemecká vláda napríklad umožnila operátorom uprednostňovať kvalitu videokonferencií pred OTT službami alebo dátovými tokmi videí. Taliansko zase prijalo núdzové opatrenie nariaďujúce operátorom skvalitniť siete za účelom pomoci v čase koronakrízy. Potom čo Španielsko zaznamenalo nárast používania sietí o 40 %, pristúpila španielska vláda k informačnej kampani, ktorá odporúča používateľom využívanie internetových služieb mimo pracovnej špičky. K „digitálnej zodpovednosti“ vyzvalo občanov aj Francúzsko. „Súčasná doba ukazuje, že je nevyhnutné rozšíriť kapacitu cloudových platforiem a adaptovať firemné infraštruktúry na zvyšujúci sa dopyt po práci z domu a video hovoroch. S tým úzko súvisí aj vylepšenie pripojení pre domácnosti a mobilné zariadenia, aby bol zabezpečený stabilný dátový prenos aj v čase väčšieho vyťaženia“, hovorí Tomáš Kolder. Pomocnú ruku podávajú aj operátori. Vodafone Group napríklad zabezpečil vysokú kvalitu sieťových služieb a postaral sa o špeciálne siete pre kľúčové vládne funkcie. Juhoafrický operátor MTN zase poskytol bezplatné sieťové služby univerzitám a znížil poplatky za mobilné transakcie.