pondelok 13. septembra 2021

EU: Nové pravidlá kontroly vývozu

S novým nariadením o kontrole vývozu v Európskej únii prichádzajú prísnejšie kontroly obchodu s položkami s dvojakým použitím – na civilné použitie a potenciálne na vojenské alebo bezpečnostné použitie. Únia si ním zároveň utužuje schopnosť chrániť ľudské práva a podporovať bezpečné dodávateľské reťazce strategických položiek.

V tomto novom rámci získa EÚ priestor cez niekoľko dôležitých opatrení zhromažďovať odborné znalosti a riešiť konkrétne výzvy, najmä pokiaľ ide o kybernetický dohľad – tam sa pripravujú usmernenia o náležitej starostlivosti – ale aj v súvislosti s novými technológiami dvojakého použitia, napríklad s vyspelou výpočtovou technikou. S nariadením sa vďaka zvýšenej úrovni konzultácií a podávania správ medzi členskými štátmi a Európskou komisiou posilní transparentnosť a podporí rozvoj novej elektronickej platformy EÚ na udeľovanie licencií, ktorú už pilotne používajú štyri členské štáty EÚ.

Tento predpis bude zároveň právnym základom pre činnosť EÚ na mnohostrannej, viacstrannej a dvojstrannej úrovni – keďže je zrejmé, že účinnosť kontrol závisí od spolupráce hlavných výrobcov technológií – a nadviaže na existujúci multilaterálny rámec kontroly vývozu – tzv. Wassenaarské usporiadanie, z ktorého vychádzajú mnohé obmedzenia uložené nariadením EÚ.