utorok 14. septembra 2021

Superodpočet 2020: Uplatnilo 140 subjektov

Vďaka ďalšiemu zvýšeniu sadzby superodpočtu zo 150 % na 200 % si firmy na Slovensku v daňových priznaniach za minulý rok mohli prvýkrát zo svojho výsledného daňového základu odpočítať dvojnásobok všetkých svojich nákladov, ktoré na výskum a vývoj v roku 2020 vynaložili. Odpočet mohli ešte navýšiť o 100 % kladného rozdielu medzi priemerom úhrnu výdavkov vynaložených v dvoch bezprostredne predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach za predpokladu, že na projekty nevyužívali dotačné prostriedky z iného domáceho alebo európskeho verejného zdroja. 

Podľa analýzy CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK) možnosť uplatnenia superodpočtu na výskum a vývoj v roku 2020 využilo zatiaľ 140 subjektov. Spoločne čerpali takmer 38 mil. eur, čím pri 21-percentnej sadzbe na dani z príjmov ušetrili necelých 8 mil. eur. Tieto závery sú uskutočnené nad prvým zoznamom subjektov zverejnenom 30. júna 2021. Priebežné výsledky budú dopĺňané ešte o daňové priznania odložené do konca júna a septembra. Hoci počas minuloročnej vyhlásenej mimoriadnej situácie daňové subjekty vo väčšej miere využívali možnosť odkladu podania svojho daňového priznania, už v prvom zozname čerpaných superodpočtov ich bolo o 21 viac ako je tomu v tom tohtoročnom. Priemerná výška superodpočtu na subjekt zatiaľ výrazne zaostáva za priemernou výškou z roku 2018, kedy sadzba superodpočtu bola 100 % a je tiež o 50 tis. nižšia ako v roku 2019 pri 150-percentnej sadzbe.

Podľa doteraz známych výsledkov aj za rok 2020 platí, že o štátnu podporu výskumu a vývoja formou superodpočtu sa najviac uchádzali priemyselné podniky a subjekty IT sektora. IT sektor s tretinovým podielom na počte subjektov získal pätinový podiel na objeme superodpočtu. Priebežné výsledky naznačujú zaostávanie IT sektora oproti roku 2019 v sume superodpočtu (podiel klesol z takmer 27 % na 21 %) napriek rastu jeho podielu v počte subjektov uplatňujúcich si túto daňovú úľavu. Predpokladáme však, že ide len o jav dočasný, ako to bolo aj v minulých rokoch, nakoľko tradiční najväčší využívatelia superodpočtu sa objavujú až v zoznamoch s odkladom daňových priznaní.

Zaujímavosťou v štatistikách za rok 2020 je zvýšenie podielu subjektov z Bratislavského kraja (40 %) a silnejšie zastúpenie mikropodnikov, najmä bez zamestnancov. K tomuto výsledku prispeli osobitne nováčikovia, ktorých je v prvom zozname uplatnených superodpočtov 43. Až 60 % z nich patrí do kategórie podnikov s obratom do 2 mil. eur a takmer 45 % zamestnáva do 10 zamestnancov. V štatistikách nováčikov pozitívne prekvapila najmä sekcia M – Odborné, vedecké a technické činnosti, ktorá svoj doterajší podiel na počte subjektov takmer zdvojnásobila na úroveň 23 % a voči roku 2017 dosiahla takmer štvornásobok svojho podielu na objeme čerpaného superodpočtu (necelých 16 %).

P