pondelok 27. marca 2023

Aktuálne: Šetríme na všetkom

Ak sa slovenské domácnosti dostanú do finančných problémov, začnú najskôršetriť na nákupoch oblečenia. Následne obmedzia výdavky za zábavu a kultúru alebo sa vzdajú dovolenky.Na pôžičky sa spoliehajú len minimálne a skôr využijú úspory. Správanie Slovákov v prípade nepriaznivej finančnej situácie zisťoval opäť prieskum spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK).

Obmedzenie nákupov oblečenia uvádza ako hlavný krok k úsporám 65 % dopytovaných Slovákov – výrazne viac ženy (69 %) než muži (61 %). V predchádzajúcom dopytovaní na tú istú tému pred rokom uvádzalo úspory pri nákupoch oblečenia 59 % Slovákov. Na druhom mieste respondenti uvádzajú obmedzenie nákladov na zábavu a kultúru. Návštevy reštaurácií, kín alebo divadiel si pri nedobrej finančnej situácii odoprie 54 % Slovákov (v predchádzajúcom prieskume to bolo 52 %) a podobný podiel respondentov (53 %, predchádzajúcich 47 %) utratí menej za cestovanie a dovolenky. V rámci týchto kategórií úspor sú rozdiely medzi mužmi a ženami úplne zanedbateľné. Prípadné finančné ťažkosti by sa úverom vo finančnej inštitúcii alebo pôžičkou od priateľov snažili riešiť len necelé dve percentá slovenských domácností, ale 25 % Slovákov by sa skôr spoľahlo na svoje úspory. To je o niečo menej než 36 % respondentov v predchádzajúcom prieskume a stále pritom platí, že na úspory sa môžu spoľahnúť skôr muži než ženy.

Výrazný nárast medziročne zaznamenalo obmedzenie spotreby energií a vody. Dnes by sa na tieto úspory sústredilo 52 % slovenských domácností, zatiaľčo pred rokom to bolo len 26 %. Narástla aj snaha ušetriť na vzdelávaní a záujmových aktivitách detí – z 9 % na súčasných 12 % – a na výdavkoch spojených so zdravím (vitamíny, lieky nehradené zo zdravotného poistenia a ďalšie) – zo 16 % na 28 %. „Slováci v prípade zníženia alebo úplného výpadku svojich príjmov pri šetrení logicky postupujú od tovaru a služieb, ktoré nepatria ku každodenným potrebám. S ohľadom na medziročný nárast cien elektriny a plynu by sa viac než kedykoľvek predtým snažili ušetriť práve na energiách. Až ako posledné v rade by obmedzili výdavky na vzdelávanie a rozvoj detí, ale aj tieto úspory už zvažujú častejšie než predtým. V momente, kedy sa domácnosť dostane do ekonomických problémov, je veľmi podstatné realisticky vyhodnotiť svoje finančné možnosti, vytvoriť si konkrétny plán, kde obmedziť výdavky, ako zohnať ďalší zdroj príjmov alebo ako rozložiť záväzky na dlhšie časové obdobie,“ hovorí Jaroslava Palendalová. Viac než pred rokom by sa Slováci v prípade zhoršenia svojej finančnej situácie obmedzili tiež pri nákupe potravín. Vlani tento spôsob úspory uvádzalo 41 % respondentov, teraz je to 51 % – pričom nákupom lacnejších potravín by sa snažili ušetriť skôr ženy (55 %) než muži. Takmer pätina (18 %) slovenských domácností by sa snažila šetriť na prevádzke vlastného auta a viac využívať hromadnú dopravu (v predchádzajúcom prieskume šlo o 16 % respondentov).