piatok 3. marca 2023

EU: Akt o čipoch

Od konca roku 2020 sme svedkami celosvetových výpadkov v dodávkach polovidočov. Dodávateľské siete polovodičov sú veľmi komplexné a náchylné na výpadky v prípade udalostí akou bola pandémia Covid-19. Priemysel zaznamenáva ťažkosti pri obnovovaní dodávok a zvládaní šoku, ktorý spôsobila pandémia. Európsky akt o čipoch má za cieľ zvýšenie produkcie polovodičov v regióne Európy. Európsky parlament schválil svoju pozíciu k navrhovanej legislatíve a je pripravený vyjednávať s vládami členských krajín. Vo februári 2023 prijali europoslanci tzv. spoločný podnik o čipoch - investičný nástroj, ktorého cieľom je podpora rastu sektora a propagácia vedúcej pozície EÚ v tejto oblasti v stredno a dlhodom horizonte.

Elektronické mikročipy, známe aj ako integrované obvody, sú základnými stavebnými prvkami digitálnych produktov. Používajú sa pri každodenných činnostiach, akými sú práca, vzdelávanie a zábava, v kritických aplikáciách v automobiloch, vlakoch, lietadlách, zdravotníctve a automatizácii, ako aj v energetike, dátových a komunikačných technológiách. Napríklad mobilný telefón obsahuje približne 160 rôznych čipov, hybridné elektromobily až 3.500. Mikročipy sú kľúčové aj pre technológie, ktoré sú hnacou silou digitálnej transformácie: umelá inteligencia (AI), nízkoenergetické výpočty, komunikácie 5G/6G, ako aj internet vecí (IoT) a okrajové, cloudové a vysoko výkonné výpočtové platformy.

Produkcia mikročipov závisí od extrémne komplexnej a previazanej dodávateľskej siete. Veľké spoločnosti vyrábajúce polovodiče môžu byť závislé až od 16.000 vysoko špecializovaných dodávateľov, ktorí pôsobia v rôznych krajinách. Táto komplexnosť dodávateľskej siete prispieva k jej zraniteľnosti. Globálne geopolitické výzvy môžu mať veľmi rýchlo negatívny dopad na celú dodávateľskú sieť. Táto skutočnosť bola zrejmá po vypuknutí pondámie Covid-19. Súčasný geopolitický vývoj v súvislosti s Ukrajinou vyvolal ďalšie obavy pre sektor polovodičov. Ďalšie udalosti ako sú požiare, suchá tiež ovplyvnili výrobu v podniku a prispeli k výpadkom dodávok. Nedostatok mikročipov bude pravdepodobne pokračovať aj v roku 2023, keďže veľa riešení prinesie viditeľný dopad až neskôr v budúcnosti. Výstavba a spustenie novej fabriky na výrobu čipov napríklad v priemere trvá dva až tri roky.

V priemere takmer 80 % dodávateľov európskych firiem pôsobiacich v priemysle polovodičov má sídlo mimo Európskej únie. Prijatím Aktu o čipoch chce EÚ posilniť svoje kapacity v oblasti výroby polovodičov s cieľom zabezpečiť budúcu konkurencieschopnosť a udržať si vedúce postavenie v oblasti technológií a bezpečnosť dodávok. V súčasnosti je podiel EÚ na celosvetovej výrobnej kapacite nižší než 10 %. Cieľom navrhovaných právnych predpisov je zvýšiť tento podiel na úroveň 20 %. Opatrenia v rámci Aktu o čipoch sa budú realizovať predovšetkým prostredníctvom spoločného podniku o čipoch, verejno-súkromného partnerstva EÚ v rámci programu Horizont Európa. EÚ chce spojiť približne 11 miliárd eur z finančných prostriedkov EÚ, členských štátov, partnerských krajín a súkromného sektora s cieľom posilniť existujúci výskum, vývoj a inovácie.