streda 1. marca 2023

SR: Vývoj cien nehnuteľností

Štatistický úrad SR zverejnil vývoj cien nehnuteľností na Slovensku v poslednom kvartáli minulého roku. Podľa jeho údajov sa realizačné ceny nehnuteľností SR v závere roka 2022 oproti letu mierne znížili, najmä vplyvom poklesu cien starších domov a bytov. Medziročné zvyšovanie cien preto spomalilo pod 10 %, pri existujúcich nehnuteľnostiach sa utlmilo takmer o polovicu. Na regionálnej úrovni sa už v prvom z ôsmich krajov byty predávali v priemere lacnejšie než pred rokom.


V porovnaní s predošlým, tretím štvrťrokom 2022 ceny nehnuteľností na Slovensku klesli o 0,8 %, čo bol prvý pokles po šiestich štvrťrokoch rastov. Zmenu trendu ovplyvnilo najmä medzikvartálne zníženie cien existujúcich nehnuteľností o 2,3 %. Nové nehnuteľnosti pokračovali v raste, oproti 3. štvrťroku sa zvýšili o 1,7 %. V medziročnom porovnaní boli ceny domov a bytov drahšie o 9,7 %. Skončilo sa tak obdobie dvojciferných medziročných rastov cien predávaných nehnuteľností. Spomalenie rastu je dôsledkom výrazného pribrzdenia dynamiky zdražovania existujúcich nehnuteľností, ktoré mali ceny o 8,4 % vyššie ako na konci roka 2021. Ešte v 3. štvrťroku bola dynamika ich rastu nad úrovňou 14 %. Nové nehnuteľností tiež spomalil rast, ale udržali sa v dvojcifernom tempe, medziročne boli drahšie stále o 11,9 %. V dlhodobom porovnaní (k priemeru roka 2010 - bázický index) boli aktuálne ceny nehnuteľností vyššie o 85%. Ceny existujúcich nehnuteľnosti v priebehu jedenásť rokov zvýšili predajné ceny o 95 %, nové nehnuteľnosti o takmer 70 %.

Ceny existujúcich nehnuteľností v porovnaní s 3. štvrťrokom klesali až v šiestich slovenských krajoch, v Žilinskom a Nitrianskom kraji dokonca o vyše10 %. Ceny nových nehnuteľností boli medzikvartálne nižšie v dvoch krajoch – Žilinskom a Košickom. K prepadu cien všetkých nehnuteľností na medziročnej báze došlo len v jedinom, v Žilinskom kraji, a to o 5,4 %. V ostatných siedmich krajoch rast cien pokračoval, ale pomalšie než v predošlých štvrťrokoch. Najmiernejší zvýšenie cien o 4,1 % zaznamenali predaje nehnuteľností v Nitrianskom kraji. V ostatných šiestich krajoch boli ceny medziročne vyššie dvojciferne a v Trnavskom kraji sa dostali cez hranicu 15 %. Jediný región, v ktorom sa rast cien zdynamizoval, bol Bratislavský kraj. Medziročné zdražovanie v tomto regióne prekročilo 12 % najmä pod vplyvom zrýchlenia cien nových nehnuteľností, ktoré prekonalo pribrzdenie zdražovania starších nehnuteľností. Vysoké tempo rastu cien, medziročne o viac než 15 %, si udržali predaje nových nehnuteľností v Trnavskom, Nitrianskom a Bratislavskom kraji a súčasne ceny starších nehnuteľností v Trnavskom a Prešovskom kraji.